Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.09.23.
Iktatószám: 18073/2015
CPV Kód: 45210000-2;45262700-8;45113000-2;45350000-5;45315100-9;45111100-9
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Teljesítés helye: Budapest 1147 Budapest, Öv utca 206. hrsz.: 30333.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FK-Raszter Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Parragi Andrea
Telefon: +36 1 8729331
E-mail: parragi.andrea@zuglo.hu
Fax: +36 18729309
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: FK-Raszter Zrt.
Postai cím: Felsőszinva u. 73.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3533
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Farkas László vezérigazgató
Telefon: +36 46 531 800
E-mail: fkraszter@fkraszter.hu
Fax: +36 46 530 412
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.fkraszter.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés, Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban - Mesevonat Bölcsőde építése és kapcsolódó munkák elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest 1147 Budapest, Öv utca 206. hrsz.: 30333.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés, Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban - Mesevonat Bölcsőde építése és kapcsolódó munkák elvégzése.
Mesevonat Bölcsőde új épülete (nettó alapterület 977,38 m2)
A tervezett beruházás során a következő fő műszaki tartalmú komplex új bölcsőde intézmény valósítandó meg:
A jelenlegi beépítetlen és körülhatárolás nélküli telken új építésű, földszintes bölcsőde intézmény és teljes környezetének kiépítése valósítandó meg.
A bölcsőde intézmény falakkal együtt mért bruttó szintterülete 1127 m2, továbbá megépítendő egy falakkal együtt mért 14 m2 bruttó szintterületű hulladéktároló épület és bruttó 5,5 m2 alapterületű kerti gyermek-wc épület is.
A bölcsőde épülete sáv- és pilléralapozással készülő, monolit vasbeton pillérvázas építési technológiákkal megvalósítandó, monolit vasbeton pillérekkel és részben teherhordó vázkitöltő falazatokkal, monolit vasbeton födémszerkezettel épülő földszintes épület, „U” alaprajzi elrendezéssel.
Az „U” alaprajzi elrendezés egyik szárnyában irodai, tároló és egyéb a bölcsődei funkciót támogató helyiségek kapnak helyet, a másik szárnyában komplett melegkonyha építendő főzőtérrel, előkészítő helyiségekkel, mosogató helyiségekkel, raktárakkal, konyhai irodával és konyhai öltözőkkel, mintegy 175 m2 bruttó alapterülettel. Ugyanezen szárnyban kialakításra kerülnek még vasalóhelyiség, gondozói öltöző-blokk, karbantartó műhely és gépészeti illetve villamossági tér is. Az „U” alaprajzi elrendezés „talpában” kap helyet a két gondozási egységes (kétcsoportos - négy csoportszobás) bölcsődei funkció a hozzá tartozó vizesblokk egységekkel illetve tároló helyiségekkel. Szintén ezen a területen kap helyet a bejárati rész és a gyermek-átadó helyiség, valamint az akadálymentes vizesblokk is.
Az épület teljes akadálymentesített kivitelben valósul meg, az akadálymentes vizesblokk kialakításán túl megvalósul az akadálymentes megközelítés (akadálymentes parkoló és akadálymentes útvonalak), a taktilis jelzésekkel és infokommunikációs megoldásokkal az akadálymentes irányítás/tájékoztatás is.
Az épület ferde lapostetős rendszerben épül, mely lapostető teljes felületen félintenzív zöldtető rendszerrel valósul meg. A zöldtető rendszer az „U” alaprajzi elrendezés szárnyainak végén csatlakozó támfalakkal olvad bele a környezetében kialakítandó kertbe.
Az épület homlokzatai 20 cm vastag homlokzati hőszigeteléssel készülnek.
A jelenleg lehatárolások nélküli udvart a közterületek illetve a telekhatárok felől kerítések építésével kell körbevenni, lehatárolni. A telken belül a bölcsődei játszóudvar és a gazdasági udvar illetve a bejárati személy- és járműforgalommal (bejárati út és parkolók) érintett udvarrészeket belső kerítések építésével és belső támfalak építésével kell elválasztani egymástól. Építendő kerítések: 201 m áttört kerítés és 54,6 m tömör kerítés.
A kerítésekkel körülveendő és kertészeti és térépítési munkákkal korszerűen kialakítandó udvarrészek alapterülete 2839 m2 udvarterület plusz 850 m2 zöldtetőn készülő kert.
A bölcsődei játszókert alapterülete 860 m2. Ezen a területek készül 335 m2 fagyálló kerámia burkolatú játszóterasz és kertterv alapján 518 m2 alapterületű kertépítés játszóelemekkel, kertészeti kiépítéssel együtt.
Az épület bejárata felől (az intézményi szülői-gyermekforgalom és dolgozói forgalom illetve a gazdasági forgalom biztosítására) építeni kell 396 m2 alapterületű, beton térburkolatos, teherautóval is terhelhető belső utat és 222 m2 alapterületű belső parkolót, továbbá beton térburkolattal ellátott 200 m2 alapterületű közlekedő terület. Az udvarok többi része kertészeti tervek szerint kiépítendő.
A félintenzív zöldtető a kertészeti tervek szerint alakítandó ki.
A kivitelezés státusza szerint új épület kivitelezése, azonban a jelen tárgyban közbeszerzési eljárás korábban már lefolytatásra került. Az akkori eljárásban nyerteseként szerződött kivitelező, az épület műszaki tartalmának nem egészen 8%-át készítette el. A szerződés a kivitelezővel felbontásra került.
Az érintett építészeti, statikai munkarészek: tereprendezés, alapárok kiemelése, alapozás, aljzatbetonozás, pillérek elkészítése, vázkitöltő falazat készítése.
Az érintett gépészeti munkarészek: esővízelvezető alapvezeték, és szennyvízelvezető alapvezeték épület alatti nyomvonalának kiépítése
Az érintett elektromos munkarészek: Villám- és érintésvédelmi földelési hálózat elemei.
Az érintett organizációs munkarész: két hónap.
Az jelenlegi állapotot a dokumentáció részét képező „Állapot rögzítő dokumentáció tartalmazza”. Az elkészült munkarészek az új műszaki tartalomban mennyiségileg nem szerepelnek, megfelelőségükről a bonyolító és a korábbi kivitelező nyilatkozik. Az elkészült épület, mint egységes építési termék megfelelőségéért a tárgyi közbeszerzés nyertese, mint a kivitelezés végzője a felelős.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45262700-8
45113000-2
45350000-5
45315100-9
45111100-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 263478376 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18938 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/17 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/12/22 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5235 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/01 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Az eredeti szerződés feltétel:
"Az eredeti vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiakat tartalmazta:
3.1. A munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik a szerződés valamennyi szerződő fél által történő aláírását (a szerződéskötést) követő munkanapon történik. A kivitelezési munka fizikai megvalósításának befejezési határideje a szerződés valamennyi szerződő fél által történő aláírását követően a munkaterület átadásától számított 6 hónap (a munkaterület átadását követő első hivatalos munkanaptól a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel napjával bezárólag számítva)."
A módosított feltétel:
"3.1. A munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik a szerződés valamennyi szerződő fél által történő aláírását (a szerződéskötést) követő munkanapon történik. A kivitelezési munka fizikai megvalósításának befejezési határideje 2015. november 15. napja (a munkaterület átadását követő első hivatalos munkanaptól a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel napjával bezárólag számítva azzal, hogy a fenti időpont a végleges elektromos áram meglétének legkésőbb 2015. szeptember 30. napi bekötését feltételezi)."
IV.1.3) A módosítás indoka:
1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2015. március 23. napján az „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban” című KMOP-4.5.2-11-2012-0008 azonosítószámú projekt vonatkozásában a bölcsőde építése és az építéshez kapcsolódó munkák elvégzése tárgyban vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: vállalkozási szerződés).
1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelezési munka fizikai megvalósításának befejezési határidejét a vállalkozási szerződés 3.1. pontjában annak valamennyi szerződő fél által történő aláírását követően a munkaterület átadásától számított 6 hónapban (a munkaterület átadását követő első hivatalos munkanaptól a hiba és a hiánymentes műszaki átadás-átvétel napjával bezárólag számítva) határozták meg.
Szerződő felek rögzítik, hogy a fentiek értelmében a kivitelezési munka fizikai megvalósításának határideje: 2015. szeptember 23., mely határidőig egyrészt a műszaki átadás-átvételnek meg kell történnie, másrészt a használatba vételi eljárás megindításához szükséges feltételeknek fenn kell állnia.
1.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvétel, illetve a használatba vételi eljárás megindításának egyik feltétele az elektromos hálózat, végleges áram kiépítése, mely munka a Megrendelő feladatát képezi. Megrendelő előadja, hogy az elektromos hálózat mihamarabbi kiépítése érdekében a szükséges lépéseket már 2015. márciusában megtette, mely alatt az alábbiakat szükséges érteni.
Megrendelő előadja, hogy az ELMŰ Hálózat Kft-vel az elektromos hálózat kiépítése tárgyában 2015. március 16. napján megállapodást kötött. Tekintettel arra, hogy a kiépítéshez szükséges tervek 2015. áprilisában már a rendelkezésére álltak, így Megrendelő az engedélyeztetési eljárást elindította.
Megrendelő előadja, hogy az engedélyeztetési eljárás keretében kezdeményezte a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat részéről szükséges tulajdonosi és közútkezelői engedélyek kiadását, valamint a vezetékjog alapítása érdekében a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. előtt is eljárást kezdeményezett.
Megrendelő előadja továbbá, hogy az ELMŰ Hálózat Kft. részéről történő elbíráláshoz a fent említett dokumentumokon kívül szükséges volt még a tervező által készített mérési terv beterjesztése - melynek szerves részét képezi a műszaki-gazdasági tájékoztató és a helyszíni kapcsolási tervek - melyek Megrendelő 2015. május hónapban írt kérelme alapján 2015. júniusi hónapban megérkeztek ELMŰ Hálózat Kft-hez.
1.4. Szerződő felek a tárgyi szerződésmódosításban rögzítik, hogy az elektromos hálózat kiépítése az ELMŰ Hálózat Kft. tájékoztatása alapján a folyamatok korai elindítása ellenére 2015. szeptemberi hónapban indult meg, a Vállalkozó a szerződésben elvállalt munkák teljes körű teljesítését csak a hálózat kiépítését követően tudja megvalósítani. Ekként a projekt teljes befejezése nem fog a felek között létrejött vállalkozási szerződés 3.1. pontjába foglalt határidőben befejeződni.
A fentiekre figyelemmel a felek rögzítik, hogy a szerződésben rögzített befejezési határidő érdekkörükön kívül eső okból nem tartható, ezért szükséges annak módosítása.
1.5. Tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvétel, valamint a használatba vételi eljárás megindításának feltétele, hogy Vállalkozó az épület elektromos bekötését elvégezze, továbbá a kötelező méréseket elvégezze, Szerződő felek a 2015. március 23. napján kötött vállalkozási szerződés teljesítésére vonatkozó határidőt a Kbt. 132. §-val összhangban az alábbiak szerint módosítják.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/09/15 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a szerződésmódosítással egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/17 (év/hó/nap)