Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/43
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.03.23.
Iktatószám: 1862/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Városliget Állatkerti körút
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BUDAI MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024241
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.org
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Állatkerti körúton meghatározott ideig fennálló épületek építése, volt BSZKRT épület felújítása és a környező parkterületek rehabilitációja"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az Állatkerti körúton meghatározott ideig fennálló épületek építése, volt BSZKRT épület felújítása és a környező parkterületek rehabilitációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Városliget Állatkerti körút
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Állatkerti körúton meghatározott ideig fennálló épületek építése, volt BSZKRT épület felújítása és a környező parkterületek rehabilitációja.
Az építtető szándéka olyan történeti gyökerekkel és előképekkel rendelkező épületek létrehozása, amelyek a korabeli építészeti értékeket képesek a modern kor kívánalmainak
megfeleltetni. A 3 új, meghatározott ideig fennálló épület alapvetően vendéglátó funkciót lát el, de minimális belsőépítészeti átalakítással a későbbiekben kereskedelmi funkció ellátására is alkalmasak lehetnek. A meglévő BSZKRT épület, mely jelen projekt keretében felújítandó, szintén vendéglátó funkciót lát el.
Az új és régi épületek körül kialakítandó kerthelyiséges vendéglátóhely a századelő Városligetének békebeli hangulatát kívánja megidézni. A Ligetbe látogatók széles körének
számára vonzó kínálattal, kiváló minőséggel, ugyanakkor megfizethető árakkal olyan típusú vendéglátás jöhet itt létre, amely jelenleg mérsékelten van jelen a Városligetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120+90 nap opciós kiépítés esetén
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9961 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozói szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BUDAI MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Testvérhegyi lejtő 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 313880496
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Városliget Állatkerti körút
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Állatkerti körúton meghatározott ideig fennálló épületek építése, volt BSZKRT épület felújítása és a környező parkterületek rehabilitációja.
Az építtető szándéka olyan történeti gyökerekkel és előképekkel rendelkező épületek létrehozása,amelyek a korabeli építészeti értékeket képesek a modern kor kívánalmainak megfeleltetni. A 3 új,
meghatározott ideig fennálló épület alapvetően vendéglátó funkciót lát el, de minimális
belsőépítészeti átalakítással a későbbiekben kereskedelmi funkció ellátására is alkalmasak lehetnek. A meglévő BSZKRT épület, mely jelen projekt keretében felújítandó, szintén vendéglátó funkciót lát el.
Az új és régi épületek körül kialakítandó kerthelyiséges vendéglátóhely a századelő Városligetének
békebeli hangulatát kívánja megidézni. A Ligetbe látogatók széles körének számára vonzó
kínálattal, kiváló minőséggel, ugyanakkor megfizethető árakkal olyan típusú vendéglátás jöhet itt létre, amely jelenleg mérsékelten van jelen a Városligetben.
Műszaki kialakítás Az új épületek közül a „B” és „C” jelű az alap kiépítéshez, míg a „D” jelű az opciós kiépítéshez tartozik.
Az új épületek alaprajzilag 12 szögűek ez alkotja a központi teret (cca nettó 38 m2)körülvéve ¾ részben a közterülethez csatlakozó árkáddal (cca 65 m2), ¼ részben pedig a háttér helyiségekkel (mosdó, raktár, gépészet, szociális helyiség; cca nettó 13 m2). A központi tér tetőszerkezete
mintegy 2 mrel
magasabb az árkádok feletti tetőszerkezetnél.
A szerkezetek beton sáv ill. pontalapokkal, öntöttvas árkád oszlopokkal és hőszigetelő, nútféderes kerámia falazott falszerkezettel, előre gyártott áthidalókkal készülnek.
Az alacsony hajlású tetőszerkezet előre gyártott fa rácsszerkezet, mely egy központi fogadóelemhez kapcsolódik. A csőszerű elemhez rögzül a tetődísz is. A fa elemeket láng és gombamentesítéssel kell ellátni. A tetőfedés fémlemezzel történik, esővíz elvezető rendszer kialakítandó.
Az épületek hőszigetelő keményhab burokkal tervezettek, az alaptest külső síkja, szigetelési aljzatbeton alatt, homlokzaton kívül, tetősíkban deszkázat felett.
A talajnedvesség elleni, lemezes szigetelések lábazati felvezetéssel készülnek.
A homlokzaton elhelyezett 8 db kétszárnyú ajtó és 4 db ablak történeti formákat idéző kialakítású, gyárilag festett tömörfából készül, 3 rétegű biztonsági üvegezéssel. A mellékhelyiségek ajtói könnyen bontható, áthelyezhető szerelt fém tokkal, papírrács betétes HPL ajtólapokkal kivitelezendők.
A központi helyiség külső falai belül gipszkarton szerelőfallal burkoltak, melyek utólagos kábelezést, süllyesztett berendezések elhelyezését lehetővé tesznek. A mellékhelyiségek térelválasztására szerelt fémvázas, szükség szerint impregnált, 2+2 rétegű gipszkarton falak épülnek.
Az árkádok alatt a peremszegélyek és pillérraszterek sávjában vörös mészkő lapokkal, a betétek fagyálló, csúszásmentes kerámia lapokkal burkolt. A beltérben a központi helyiségben ajtóbélletekben, falak mentén keskeny sávban vörös mészkő, mezőben egyszínű kerámia tervezett,a mellékhelyiségekben pedig ragasztott kerámia padló hajlatidomos lábazati elemekkel.
A falfelületek belül fehér, mosható latexfestékkel kezeltek, a mellékhelyiségekben ajtómagasságig mázas kerámia csempeburkolattal. Kívül vékonyvakolati rendszerben felhordott színező vakolat, később kiválasztandó színkód alapján. A lábazat kapcsokkal kihorgonyozott mészkőlap.
A központi helyiség felett cca 1,5m magasságú álmennyezeti tér, valamint a háttér helyiségek fölötti búvótér a gépészeti berendezések és világítástechnikai eszközök elhelyezésére használható.
Az árkádos teraszt álmennyezetbe felhúzható átlátszó PVC rolóval lehet téliesíteni, melyek az öntöttvas pilléreken belül futnak le a padlóig.
A meglévő épület (cca nettó 50 m2) homlokzati téglaburkolatát le kell tisztítani, nyílászáróit hőtechnikailag megfelelő minőségű fa szerkezetűre kell cserélni. A tetőszerkezet szaruvégeinek megmunkálását pótolni szükséges. A beltérben az aljzatok bontása, hő és vízszigetelése, új burkolattal ellátása, a födém hőszigetelése, valamint a helyiségek leválasztó falainak cseréje,
felületképzések tervezettek.
A konyhaüzem átalakításra kerül, a gázpalackról üzemelő készülékek elektromos rendszerűre cserélendők.
Mind a meglévő, mind az új épületek fűtésehűtés rendszere VRV rendszerrel lesz megoldva,épületenkénti 22 fogyasztásmérővel.
A világítás az új épületekben rejtett LEDes,mennyezet felett egy csillárfüggesztési hely a terem közepén. Falikarok létesítésének lehetőségére függőleges védőcsövezés készül.
Mellékhelyiségekben álmennyezet alá épített zárt búrás LED lámpák, jelenlétérzékelővel szerelve.
Az épületek vízcsatorna közművekkel és teljes gyengeáramú rendszerrel (tűzjelző, kamera, internet, aktív védelem, smart) tervezettek.
Az épületek körül burkolt tér lesz kialakítva a közlekedéshez és a kültéri kitelepüléshez. A
csapadékvíz elvezetését és a térvilágítást meg kell oldani.
Az épületek és burkolt felületek körül kialakítandó zöldterület végső formáját a teljes park rendezésével alakítják ki, jelen projekt keretében füvesítéssel kell ellátni.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció III. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 376562014
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BUDAI MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Testvérhegyi lejtő 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2016/12/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a közöttük létrejött, I./ pontban rögzített Szerződés 10. számú mellékletét, nevezetesen a Műszaki és Pénzügyi ütemterv mellékletben szereplő ütemezést - a végteljesítési határidő változatlanul hagyása mellett - jelen szerződésmódosítás aláírásával módosítják.
Felek a közöttük létrejött Szerződés 10. számú mellékletét, nevezetesen a Műszaki és Pénzügyi ütemterv mellékletben szereplő ütemezést, jelen szerződésmódosítás aláírásával módosítják. Felek rögzítik, hogy a módosított melléklet a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a pavilonkert magas színvonalú és üzembiztos működése érdekében kiváló minőségű belsőépítészeti kivitelezés, illetve eszköz- és géppark (bútorozás, konyhatechnológia, gyenge- és erősáramú rendszerek) kiépítése szükséges. Ugyanakkor a Vállalkozóval való szerződéskötés időpontjában még nem volt ismert az - azóta nyílt pályázaton kiválasztott - üzemeltető kiléte. A későbbi, magas színvonalú működtetés érdekében a részletes belsőépítészeti tervezés csak később - a győztes pályázóval szoros együttműködésben - indulhatott meg. A feladatkör bővülésére és a teljesítés ütemezésének időbeli hosszabbodására tekintettel Vállalkozó indítványozta a vállalkozói díj módosítását, hivatkozva arra, hogy a közbeszerzési eljárás megindításakor illetve a közbeszerzési szerződés megkötésekor ismert feladat új elemekkel egészült ki, melyek az eredeti vállalásának nem részei.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2016. december 1. napján kelt, a kivitelezési munkálatok állására vonatkozó tájékoztatásában az alábbi, előre nem látható körülmények miatt Vállalkozónak önhibáján kívül nem áll módjában az Alapszerződés 10. Sz. mellékletében meghatározott, és 2016. augusztus 26. napján kelt szerződésmódosítással 2016. november 24. napjában meghatározott végteljesítési határidőben történő teljesítés:
• a Pavilonok A, B, C és opcionálisan megrendelt D épületébe tervezett épületgépészeti berendezések szabályos működése és karbantarthatósága felülvizsgálatának szükségessége körüljárási, megközelítési problémák kiküszöbölése végett;
• a Pavilonok elektromos hálózatrendszerének késedelmes kiépítése Budapest Elektromos Művek Nyrt. részéről;
• a Pavilonok A, B, C és opcionálisan megrendelt D épületek biztonsági rácsainak és PVC rolóinak az épületek sajátos alakjához illeszkedő újratervezése;
• Az opcionálisan megrendelt D jelű pavilonépület építési területének Vállalkozó önhibáján kívüli, 2016. nov. 21. napján történő átvétele, mely téli időszakban történő munkavégzésre kényszeríteti a Vállalkozót
Szerződő Felek akként határoztak, az Alapszerződés 10. számú., korábban már 2016. november 2. napján módosított mellékletét, nevezetesen a Műszaki és Pénzügyi ütemterv mellékletben szereplő ütemezést jelen szerződésmódosítás aláírásával módosítják. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodással módosított Műszaki és Pénzügyi ütemterv megnevezésű melléklet a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 313880496 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 376562014 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyertes ajánlattevő a szerződés módosítással egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/03/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben