Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2006/117
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás; (Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2006.10.09.
Iktatószám: 18887/2006
CPV Kód: 78.21.00.00-2; 78.22.50.00-0; 78.24.00.00-1; 74.83.15.30-7
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zrt.
Teljesítés helye: az ajánlati dokumentáció II. kötetében részletesen meghatározva (budapesti általános iskolák + BKV Zrt. Marketing Főosztály)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DFT-Hungária Kft. Postai cím: Duna sétány 1.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
Budapesti Közlekedési Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (18887/2006)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zrt.
Postai cím: Akácfa u. 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: BKV Zrt. Budapesti és Közbeszerzési Igazgatóság 
közbeszerzési iroda
Telefon: 322-6438
Fax: 322-6438
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu\kozbeszerzes

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű: –
Közjogi szervezet: –
Regionális/helyi szintű: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN FOLYTATJA-E LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
BKV Zrt. ifjúsági magazin jellegű kiadvány.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
a) Építési beruházás: –
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: –
Építési koncesszió: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
c) Szolgáltatás: X
Szolgáltatási kategória száma: 15
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió: –
A teljesítés helye: az ajánlati dokumentáció II. kötetében részletesen meghatározva (budapesti általános iskolák + BKV Zrt. Marketing Főosztály)
NUTS-kód: HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése: –
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése: –
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések: –

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
22 hónapos időtartam alatt összesen 14 kiadvány (kiadvány 75 000 példány), 4 értékelés elkészítése a tanulmányi félévek figyelembevételével, a kiadványokban megjelenő tesztek (kiadványonként 1 db) figyelése, nyomon követése, sorsolások megszervezése.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
78.21.00.00-2
További tárgy(ak): 
78.22.50.00-0
78.24.00.00-1
74.83.15.30-7
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték: 32 771 200
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás: X
Időszakos előzetes összesített tájékoztató: –
Előminősítési hirdetmény: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?
Igen: –
Nem: X

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
BKV Zrt. 63/T-043/2006.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): 
Előzetes összesített tájékoztató: –
vagy
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Ajánlati/részvételi felhívás: X
vagy
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR): –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: K. É. – 13838
Egyéb korábbi közzététel: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A szerződés száma: BKV Zrt. 63/T-043/2006.
Megnevezése: „Ifjúsági magazin jellegű kiadvány 34–47. számának megtervezése, elkészítése, grafikai és nyomdai kivitelezése, valamint a kiadvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása (továbbiakban: kiadványprogram), az ajánlatkérő szakmai irányelveinek megfelelően.

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS DÁTUMA: 
2006/08/23 (év/hó/nap)

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 4

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: DFT-Hungária Kft.
Postai cím: Duna sétány 1.
Város/Község: Budakalász
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Telefon: 266-7601
Fax: 266-7603
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Internetcím (URL): http://www.dft.hu

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték: 50 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték: 32 771 200
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
32 771 200 /
a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
52 846 836
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: 
az évek számát:  vagy a hónapok számát: 

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Origo Print Kft., (Magyarország, 2040 Budaörs, Gyár u. 2.)
Arány (rész): 55%
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
55%-ban kiadványok nyomtatása.

V.6) A SZERZŐDÉST OLYAN AJÁNLATTEVŐVEL KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉRVÉNYTELEN AJÁNLAT AZON AZ ALAPON, HOGY AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIRÍVÓAN ALACSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja: 2006. augusztus 14.
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: kisvállalkozás.
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): 
– Artful Stúdió Kft., Magyarország, 1125 Budapest, Sárospatak út 22., 47 354 580.
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma: 
– DFT-Hungária Kft. (Magyarország, 2011 Budakalász, Duna sétány 1.),
– Artful Stúdió Kft. (Magyarország, 1125 Budapest, Sárospatak út 22.),
– Pátria Nyomda Zrt. (Magyarország, 1117 Budapest, Hunyadi János út 8.),
– Grafika Press Nyomdaipari Zrt. (Magyarország, 1101 Budapest, Monori u. 1–3.).
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): nem.

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2006/10/05 (év/hó/nap)