Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/118
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.08.
Iktatószám:19196/2014
CPV Kód:79341000-6;79821000-5;79822500-7;79416000-3;79300000-7
Ajánlatkérő:Miniszterelnökség
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E-Press Nyomda Kft. és Pátria Nyomda Kft. közös ajánlattevők;HG360 Reklámügynökség Kft;I.M.G. Inter Media Group Kft.;Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft.;Századvég Politikai Iskola Alapítvány - Kód Piac-, Vélemény és Médiakutató Intézet Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Miniszterelnökség
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Soltész Adrienn
Telefon: +36 17954664
E-mail: soltesz.adrienn@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Miniszterelnökség
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására 5 részben: 1. rész: Nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása; 2. rész: átfogó kreatív és PR koncepció kidolgozása, kreatív, PR és on-line kampányok tervezése, lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása; 3. rész: médiafelületek foglalása, vásárlása, igény esetén tervezése, valamint a média-megjelenésekutóértékelése; 4. rész: Kvalitatív közvélemény-kutatási feladatok ellátása; 5. rész: Kvantitatív közvélemény-kutatási feladatok ellátása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 13
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A 17–27. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C1. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
A teljesítés helye
Magyarország
NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására 5 részben:
1. rész: Nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása;
2. rész: Átfogó kreatív és PR koncepció kidolgozása, kreatív, PR és on-line kampányok tervezése,lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása;
3. rész: Médiafelületek foglalása, vásárlása, igény esetén tervezése;
4. rész: Kvalitatív közvélemény-kutatási feladatok ellátása;
5. rész: Kvantitatív közvélemény-kutatási feladatok ellátása.
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79341000-6
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
79416000-3
79300000-7
II. 1.6 ) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfakulcs (%) ,
Érték 2900000000 Pénznem: HUF
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd keretében
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása: töltse ki a D1. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
SzempontSúlyszám
1. rész tekintetében: 1. Ellenszolgáltatás60
1.1 Nyomdai produkciós díjak18
1.2. Kiadványok díjai18
1.3. Dekorációs és installációs eszközök díjai10
1.4. Tervezési díjak5
1.5. Ügynökségi díjak5
1.6. Egyéb nyomtatványok díjai4
2. Mintafeladat.40
2.1. Mennyire egységes a vizuális megjelenése a kidolgozott eszközöknek6
2.2. Mennyire egyedi és releváns a stand/sátor, látványterve?5
2.3. Mennyire egyediek és relevánsak a rendezvénydekorációs installációk?5
Mennyire egyediek és relevánsak a reklámajándéktárgyak? (Lakossági fesztiválhoz kapcsolódóan).4
2.5. Mennyire egyediek és kreatívak a tervezett kiadványok, plakát, meghívó és hirdetési layoutok?(Lakossági fesztiválhoz kapcsolódóan).8
2.6. Mennyire egyediek és relevánsak a reklámajándéktárgyak? (Szakmai rendezvényhez kapcsolódóan).4
2.7. Mennyire egyediek és kreatív a tervezett kiadványok? (Szakmai rendezvényhez kapcsolódóan).8
2. rész tekintetében: 1. Ellenszolgáltatás a PR feladatok tekintetében15
1.1. PR ügynökségi szolgáltatások valamint szövegírás, beszédírás10
1.2. Sajtórendezvények szervezése, technika biztosítása5
2. Ellenszolgáltatás a kreatív, gyártás tekintetében30
2.1. Kreatív koncepció és tervezési díjak.9
2.2. Fotózás.3
2.3. Rádióreklám gyártás8
2.4. Filmgyártás10
3. Ellenszolgáltatás az on-line feladatok tekintetében.10
4. Ellenszolgáltatás az ügynökségi óradíjak tekintetében5
5. Mintafeladat kidolgozása - integrált szakmai koncepció - Kreatív20
5.1 Kreatív koncepció megalapozottsága (kreatív koncepció és azok elemei, az üzenet, szlogen).8
5.2. A mintafeladat integrált koncepciójában szereplő egyes eszközök (pl. reklámfilm, rádiószpot, stb.)mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérését és az üzenet célba juttatását6
5.3. A kampányt kiegészítő kommunikációs aktivitás mennyire megalapozott, mennyire hatékonyanszolgálják a célcsoport elérését és az üzenet célba juttatását.6
6. Mintafeladat kidolgozása - integrált szakmai koncepció - PR és on-line.20
6.1. Mennyire megalapozott a mintafeladat PR koncepciója? (Helyzetelemzés, PR célok, célcsoportokmeghatározása).5
6.2. Mennyire kötődik a kidolgozott koncepció a célcsoporthoz? (Relevancia) Mennyire kidolgozott acélcsoportok elérésének és mozgósításának terve?.4
6.3 Mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérést és az üzenet célba juttatását a mintafeladatban azAjánlattevő által kitalált és javasolt PR eszközök?.3
6.4. Mennyire újszerűek a javasolt PR eszközök?.3
6.5. Mennyire hatékonyan szolgálják a célcsoport elérését és az üzenet célba juttatását az on-lineeszközök?.3
6.6. Mennyire felhasználóbarát az alkalmazott on-line eszköztár?2
3. rész tekintetében: 3.1. Pénzügyi ajánlat (3. rész)60
3.1.1. Megyei napilapok és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén).1
3.1.2. Megyei napilapok és online felületek (TCR kampányok esetén).3
3.1.3. Országos napilapok és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén)1
3.1.4. Országos napilapok és online felületek (TCR kampányok esetén).7
3.1.5. Heti-, Kétheti és havilapok és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén)1
3.1.6. Heti-, Kétheti és havilapok és online felületek (TCR kampányok esetén)6
3.1.7. Városi lapok és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén)1
3.1.8 Városi lapok és online felületek (TCR kampányok esetén).2
3.1.9. Közterületi megjelenések (Kereskedelmi kampányok esetén)1
3.1.10. Közterületi megjelenések (TCR kampányok esetén)8
3.1.11. Online (Kereskedelmi kampányok esetén)2
3.1.12. Online (TCR kampányok esetén)6
3.1.13. Rádió és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén)2
3.1.14. Rádió és online felületek (TCR kampányok esetén)6
3.1.15. Televízió és online felületek (Kereskedelmi kampányok esetén).1
3.1.16. és online felületek Televízió (TCR kampányok esetén).8
3.1.17. Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény(Kereskedelmi kampányok esetén)1
3.1.18. Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény (TCRkampányok esetén).3
3.2. Mintafeladat kidolgozottsága (3. rész).40
3.2.1. Média stratégia megalapozottsága, kidolgozása12
3.2.2. Piacismeret, médiakörnyezet átfogó ismerete és beépítése a média stratégiába10
3.2.3. Kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésénektekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján.10
3.2.3. Kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésénektekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján8
4. rész tekintetében: 4.1. Pénzügyi ajánlat60
4.1.1. Kvalitatív kutatások40
4.1.2. Szakértői óradíjak20
4.2. Mintafeladat kidolgozottsága40
4.2.1. A kampányt megelőző kutatási feladatok szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás output-ja.20
4.2.2. A kampányt követő kutatás szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás output-ja20
5. rész tekintetében: 5.1 Pénzügyi ajánlat60
5.2 Mintafeladat bírálata40
5.2.1. A kampányt megelőző kutatási feladatok szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás output-ja.20
5.2.2. A kampányt követő kutatás szakmai megalapozottsága, módszertana és kutatás output-ja.20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
ME-JHSZ-J/857(2014.)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(igen válasz esetén, töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató
  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Ajánlati/részvételi felhívás
  Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 001 - 000744 2014/01/02 (nap/hónap/év)
  Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 023 - 036027 2014/02/01 (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés Nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2014/05/27 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: E-Press Nyomda Kft. és Pátria Nyomda Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 72/B.
Város: Szeged
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Telefon: +36 62543025
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 400000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés átfogó kreatív és PR koncepció kidolgozása, kreatív, PR és on-line kampányok tervezése,lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2014/05/27 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: HG360 Reklámügynökség Kft
Postai cím: Lisznyai utca 38.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
Telefon: +36 14875201
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 800000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 800000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés médiafelületek foglalása, vásárlása, igény esetén tervezése, valamint a média-megjelenések,utóértékelése
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2014/05/27 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: I.M.G. Inter Media Group Kft.
Postai cím: Hűvösvölgyi út 54. 6. épület
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1021
Ország: HU
Telefon: +36 13910591
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1500000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 1500000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés Kvalitatív közvélemény kutatási feladatok ellátása
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2014/05/27 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft.
Postai cím: Alkotmány u. 15. fsz. 3/A
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Telefon: +36 17860121
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 100000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 100000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés Kvantitatív közvélemény kutatási feladatok ellátása
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2014/05/27 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány - Kód Piac-, Vélemény és Médiakutató Intézet Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon: +36 14795280
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 100000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 100000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Különböző VOP és OP TA források
VI.2) További információk: (adott esetben )
Nyertes ajánlattevők kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
1. rész: E-Press Kft. - kisvállalkozás
Pátria Nyomda Kft. - nem tartozik a törvény hatálya alá
2. rész: HG360 Reklámügynökség Kft. - mikróvállalkozás
3. rész: I.M.G. Inter Media Group Kft. - kisvállalkozás
4. rész: Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft.- kisvállalkozás
5. rész: Századvég Politikai Iskola Alapítvány - nem tartozik a törvény hatálya alá,Kód Piac-, Vélemény és Médiakutató Intézet Kft. - kisvállalkozás
Reál-PR 93. Kft. - mikróvállalkozás
Ajánlattevők neve, címe:
I. rész
- E-Press Nyomda Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt 72/B) és Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.)
- Print City Europe Zrt. (1151 Budapest, Székely Elek u. 11.)
2. rész
- Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgálató Kft. (1215 Budapest, Popieluszko u. 1.)
- Carnation Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)
- HG 360 Reklámügynökség Kft. (1016 Budapest, Lisznyi u. 38.)
- E-BOLA Média Online Reklámügynökség Kft. (1026 Budapest, Riadó u. 7.)
- V.M. Komm Kommunikációs Tanácsadó Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 4.)
3. rész
I.M.G. Inter Media Group Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.)
4. rész
Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 15.)
5. rész:
- Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 15.)
- Századvég Politikai Iskola Alapítvány (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.) és Kód Piac Vélemény és Médiakutató Intézet Kft. (1037 Budapest, Testvérhegy u. köz 5.) és REAL PR 93 Kft. (4026 Debrecen, Péterfia u. 4.)
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. §-a alapján
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/10/02 (nap/hónap/év)
 
A. Melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

C1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma 1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2 , beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása 2004/18/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indoklását. Az indoklásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, az említett irányelv 2f. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő azon döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adja meg az alábbi információkat.)
1.) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása )
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
  nyílt eljárás,
  meghívásos eljárás keretében
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
  műszaki,
  művészeti,
  kizárólagos jogok védelme
  Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
  Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
  csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
  A nyílt eljárás, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
  A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá.
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelvvel összhangban: (maximum 500 szóban)