Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2013.11.08.
Iktatószám:20225/2013
CPV Kód:45247110-4;45232130-2;45112000-5;45112100-6
Ajánlatkérő:Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Öcsöd Nagyközség területén: - Horgaközi csatorna (hrsz.: 1912, 05, 2902/1), - 1913 hrsz-ú beépítetlen terület, - 0666/2 hrsz-ú töltés, - Kiss János sor (hrsz.: 1771, 1772, 1779), - Széchenyi István út (hrsz.: 1800, 1482, 1353, 1014), - Dózsa György út (hrsz.: 1640), - II. Rákóczi Ferenc út (hrsz.: 1410) - Arany János sor (hrsz.: 1901), - Szabadság út (hrsz.: 1396).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„KÖRÖS-AQUA” Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Öcsöd
Postai irányítószám: 5451
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bata Péter
Telefon: +36 56310001
E-mail: ocsod8@t-online.hu
Fax: +36 56310001
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ocsod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: „KÖRÖS-AQUA” Kft.
Postai cím: Szentesi út 4.
Város/Község: Békésszentandrás
Postai irányítószám: 5561
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fabó István
Telefon: +36 66515326
E-mail: koros-aqua@koros-aqua.hu
Fax: 336 66516339
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Belvízvédelmi rendszer kiépítése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Öcsöd Nagyközség területén: - Horgaközi csatorna (hrsz.: 1912, 05, 2902/1), - 1913 hrsz-ú beépítetlen terület, - 0666/2 hrsz-ú töltés, - Kiss János sor (hrsz.: 1771, 1772, 1779), - Széchenyi István út (hrsz.: 1800, 1482, 1353, 1014), - Dózsa György út (hrsz.: 1640), - II. Rákóczi Ferenc út (hrsz.: 1410) - Arany János sor (hrsz.: 1901), - Szabadság út (hrsz.: 1396).
NUTS-kód HU322
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/04/08 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az ajánlatkérőnek „Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településen” projektjéhez [ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018] kapcsolódó építési beruházás megvalósítása.
Az építési beruházás elemei:
A csapadékvíz-csatorna össz. hossza: 3.525 m.
Földmedrű szakasz (kotrás): 2.502 m.
Burkolt csatorna szakasz: 150 m.
Kapubejárók: 95 db (380 m).
Átereszek járda alatt: 55 db (112 m).
Átereszek utak alatt: 26 db (305 m).
Tiltós átereszek: 5 db (66 m).
A fentieken túl az ajánlattevő köteles gondoskodni a B típusú (3m*1,5m) projekttábla tartószerkezetéről és felállításáról.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45247110-4
További tárgyak:45232130-2
45112000-5
45112100-6
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 65310000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/04/08 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/11/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2013/02/19 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5605 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/04/15 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1.1. pont tekintetében
Eredeti
A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a „Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településen” tárgyú projekt [ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018] megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése az eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) és a vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően.
Módosított
A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a „Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településen” tárgyú projekt [ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018] megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzését az eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) a vállalkozó ajánlatában és az 1. sz. szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően.
1.2. pont tekintetében
Eredeti
Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlattételi dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), beleértve annak minden mellékletét és a vállalkozó végleges ajánlata tartalmazza.
Módosított
Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását a Dokumentáció, beleértve annak minden mellékletét a vállalkozó ajánlata valamint az 1. sz. szerződésmódosítás tartalmazza.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződésmódosításra több okból kerül sor:
1. Az útalatti csőátereszek 12 m-es egyen-műtárgyakként lettek betervezve.
A csomópontok sem esztétikailag, sem hidraulikailag nem felelnek meg, a becsatlakozó csa-tornák vízbefolyásának iránya ugyanis a befogadó lefolyási irányára ellentétes, vagy hegyes szöget bezáró. A helyes megoldás ezekben a csomópontokban a 12 m-nél rövidebb támfalas csőátereszek beépítése. Ezen műszaki módosítással csőátereszek hossza összesen 36 m-rel csökken.
2. Az EON képviselője a helyszínen felvett emlékeztetőjében kifogásolta, hogy a kiviteli terv nem tartalmazza az árokhoz közel eső villanyoszlopok bevédését, statikai állékonyságuk biztosítását, a kivitelezés elfogadásához ezeket viszont biztosítani kell.
A bevédés min. 1,0-1,0 m túlnyúlással épülő csőáteresz, melyhez a támfalakat helyettesítő beton előfejek kapcsolódnak, így a beépítendő műtárgyak hossza 2,0 fm beton talpas cső és 2 db beton előfejjel együtt 2,80-3,00 m lesz.
3. A Széchenyi utca 1-0-0 jelű csatorna 3. és 4. jelű átereszek közötti szakasz (0+238 – 0+444 fm) építésének megkezdésekor a vállalkozó azt tapasztalta, hogy a csatorna kiviteli terven nem szereplő fenékburkolattal rendelkezik. Miután ezen a szakaszon 10-20 cm-es mélyítés és földmedres kialakítás szerepel, az itt lakók élénk tiltakozásba kezdtek, féltve a házuk állékonyságát. Nem örültek a csatorna további mélyítésének, valamint a burkolat elhagyásának. Hosszas egyeztetési folyamat kezdődött az érdekeltekkel.
Az 5. és 7. jelű műtárgyak átépítésre kerülnek, így a további jelentősebb mélyítés elkerülhető, mellyel a meglévő és jó állapotban lévő kapubejárók is meghagyhatók. [Az 1-0-0 jelű főgyűjtő torkolati szakaszán (0+238 – 0+444 fm) – ahol jelenleg is burkolt fenék van – további 145 fm TB 40/70/50 tip. CSOMIÉP árok- és mederburkolat épül a meglévő állapot rekonstrukciójaként. A 3. és 5. műtárgy közötti szakaszon TB 40/70/50 CSOMIÉP tip. előregyártott árokburkoló elem beépítésével a meglévő árok szelvény nyitása is csökken, mely a lakók teljes megnyugvását eredményezi.]
A két utcaközi szakaszon összesen 22 db kapubejáró van, csak a törött támfalak kerülnek át-építésre a csőátereszek meghagyásával.
4. A kiviteli tervben szereplő CSOMIÉP TB 20/30/30 tip. vb. elemek helyett a teljes hosszban (372 fm) PARTIUM LPE 300 mm-es duplafalú csövek épülnek, mely csőnek a belső sima felülete révén az érdességi tényezője jobb, így azonos keresztmetszeti területnél nagyobb vízátbocsátási képességgel rendelkezik, ennél fogva magasabb műszaki színvonalú műszaki megoldás került megvalósításra, melyek kivitelezése a szállítási határidők rövidsége miatt a kivitelezést is gyorsították.
5. A monilit vb. támfalak helyett a teljes mennyiségben (352 db) CSOMIÉP „Makói” típ. vb. előregyártott támfalak épülnek kiegészítő monolit betonozással. Az egyenértékű műszaki megoldással elérhetővé vált, hogy a kapubejárókat az ott lakók hamarabb (a megépítési után szinte azonnal) használatba vehették, szemben a monolit támfallal, ahol a kivitelezés mini-mum 1 hetet vesz igénybe és a 28 napos betonszilárdulás után terhelhető csak, azaz összesen 5 hétig akadályozná a lakosok ki-bejárását.
6. A támfalak, csőátereszek és támfalas csőátereszek építési költségei kizárólag a szerződés költségvetésében szereplő költségvetési tételek és a tervben szereplő létesítmény jegyzék mennyiségei alapján kerültek meghatározásra. Új tételeket a felek nem alkalmaztak, tehát az ismertetett változások költségvonzata így került kiszámolásra, új költségvetési tétel alkalmazására nem került sor. (A költségmegtakarítások és többletköltségek egyenlege pedig nulla.)
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2013/10/29 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
a fentiekkel egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/11/02 (év/hó/nap)