Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.10.12.
Iktatószám: 20362/2015
CPV Kód: 72224200-3
Ajánlatkérő: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, telephelye, illetve feladattól függően a nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HRK Consulting Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Postai cím: Nádor utca 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Marekné dr. Pintér Aranka
Telefon: +36 17951170
E-mail: bernadett.kele@klik.gov.hu
Fax: +36 17950744
Az ajánlatkérő általános címe (URL): klik.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: HRK Consulting Tanácsadó Kft.
Postai cím: Mártonhegyi út 20/C.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számú „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt rendszerszervezés moduljára vonatkozó minőségbiztosítási tevékenység ellátása”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye, telephelye, illetve feladattól függően a nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Beszerzés tárgya:
A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt rendszerszervezés moduljára vonatkozó minőségbiztosítási tevékenység ellátása az átadott ajánlatkérési dokumentáció, illetve az annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet szerint.
A nyertes ajánlattevő feladatai:
Az eljárás tárgyát képező feladat kiterjed a TÁMOP-3.1.4.B-13/1 "Köznevelés az iskolában" című kiemelt projekt keretében megvalósuló fenntartói intézményrendszer komplex működésfejlesztése program részeként megvalósuló rendszerszervezés modulhoz kapcsolódó folyamat és termék minőségbiztosítási feladatok ellátására és a minőségbiztosítói rendszerben történő dokumentálására.
Az igényelt kapacitás becsült mennyisége: 250 nap, napi 8 órai munkavégzéssel kalkulálva, azaz mindösszesen 2000 óra (Ajánlatkérő ezen mennyiségtől -20 %-os mértékben jogosult eltérni).
A minőségbiztosítás feladatok elvégzése az alábbi almodulokra terjed ki:
1. Helyzetfelmérés
2. Fenntartói terv és intézményi stratégia
3. Folyamatmodellezés előkészítése
4. Irányítási és működési modell
5. Intézményfenntartói kontrolling (VIR)
6. Tanügy
7. Gazdálkodás
8. HR
9. Tudáshálózat
10. Fejlesztési folyamatok
11. Fenntartói értékelési rendszer
12. Adatkezelési és törzsadat rendszer
A közbeszerzés mennyiségét, a nyertes ajánlattevő feladatait, illetve az Ajánlatkérő által elvárt eredményeket részletesen a Dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224200-3
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 24770000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/09/30 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/10/22 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1254 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/28 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Felek közösen megállapodnak, hogy Szerződés III.1. pontját az alábbiakban foglaltak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltétel:
III.1.) Teljesítési határidő:
A szerződés teljes időtartama: Mindkét fél aláírásától számítottan 2015. szeptember 30. napjáig, illetve a 2000 szakértői óra kimerüléséig tart.
Módosított szerződéses feltétel:
III.1.) Teljesítési határidő:
A szerződés teljes időtartama: A Szerződés mindkét fél aláírásától számítottan 2015. november 15. napjáig folyamatosan, illetve a 2000 szakértői óra kimerüléséig tart.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul fennmaradnak.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Felek a szerződés II.1. pontjában rögzítették, hogy „A Vállalkozó jelen szerződés alapján a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott kereteken belül az alábbi tevékenységeket látja el a rendszerszervezés modul (továbbiakban modul, vagy alprojekt) minőségbiztosítása tekintetében:
Vállalkozó feladata a TÁMOP-3.1.4.B-13/1 „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében, a fenntartói intézményrendszer komplex működésfejlesztése program rendszerszervezés moduljának folyamat és termék minőségbiztosítási feladatai ellátása és minőségbiztosítói rendszerben történő dokumentálása a jelen szerződésben és a szerződéses okmányokban rögzítetteknek megfelelően.
A Műszaki leírásban foglaltak alapján a minőségbiztosítás fókuszában a rendszerszervezési modul vezetésével és irányításával kapcsolatos kockázatok csökkentése, a munkacsoportok működése során születő eredménytermékek és tevékenységek vizsgálata áll.
A minőségbiztosítási tevékenység keretében elvárás a projekt ügyvitel-, folyamat-, rendszerszervezési moduljához kapcsolódó alprojekt-folyamatok szakmai nyomon követése, a szállítók felügyelete annak érdekében, hogy Ajánlatkérő a szállítóktól a részükre meghatározottaknak megfelelő terméket és szolgáltatást kapja. Továbbá elvárás, hogy a minőségbiztosító közreműködése során feltárásra kerüljenek a leszállítandó termékekben rejlő hiányosságok, illetve az esetleges ellentmondások, kiemelten a korábban megfogalmazott igényekre vonatkozóan.
A minőségbiztosítási feladatok elvégzése az alábbi almodulokra terjed ki:
1. Helyzetfelmérés
2. Fenntartói terv és intézményi stratégia
3. Folyamatmodellezés előkészítése
4. Irányítási és működési modell
5. Intézményfenntartói kontrolling (VIR)
6. Tanügy
7. Gazdálkodás
8. HR
9. Tudáshálózat
10. Fejlesztési folyamatok
11. Fenntartói értékelési rendszer
12. Adatkezelési és törzsadat rendszer”
A szerződés részét képező műszaki leírásban rögzítésre került, hogy a minőségbiztosítás feladata az alprojektszerű működés biztosításának fenntartása az alprojekt teljes életciklusa alatt, az alprojektszerű működéstől, a kiválasztott projektvezetési módszertantól történő indokolatlan eltérések kockázatának csökkentése, illetve kiküszöbölése.
Az alprojekt teljes életciklusa alatt az alprojekt elindításától annak befejezéséig, lezárásáig tartó időszakot értjük.”
Jelen szerződéssel érintett, a műszaki leírásban a rendszerszervezés almoduljaként meghatározott „VIR rendszer fejlesztése, bevezetése” tárgyú szerződés 2015. szeptember 21. napján 2015. október 30. napjáig meghosszabbításra került, amely teljesítésének befejezéséig szükséges a minőségbiztosítási szakértői tevékenység ellátása.
Jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírás alapján vállalkozó feladatát képezi a felhasználói, átvételi teszteken való részvétel, amelynek keretében
- ellenőrzi, hogy a tesztelési terv, a tesztesetek olyan részletezettségűek legyenek, hogy annak végrehajtása alapján egyértelműen eldönthető legyen, hogy a rendszer maradéktalanul teljesíti-e az összes követelményt, vagy nem,
- a tesztelési jegyzőkönyvek alapján ellenőrzi, hogy a tesztelés a terveknek megfelelően végrehajtásra került-e;
- támogatja a tesztelési vezetőket a tesztelés végrehajtása során (részben a helyszínen, illetve e-mailben, telefonon stb.)
Tekintettel arra, hogy a VIR rendszer tesztüzemére 2015. október 30. napját követően kerül sor, továbbá, hogy az abban való közreműködés során szükséges a Vállalkozó részvételére, így jelen szerződés határidejének módosítása 2015. november 15. napjáig szükséges.
A fentiekben foglaltak alapján a Szerződés teljesítési határidejének módosítását indokolja, hogy a minőségbiztosítási tevékenység ellátására irányuló vállalkozási szerződésben, annak határidejeként, 2015. szeptember 30. napjában meghatározott teljesítési véghatáridő rendszerszervezési moduljához kapcsolódó szerződések teljesítési véghatáridejére tekintettel került meghatározásra, azonban tekintettel arra, hogy a rendszerszervezési moduljához kapcsolódó „VIR rendszer fejlesztése, bevezetése” tárgyú szerződés teljesítési véghatárideje módosításra került, így szükséges az ahhoz kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység ellátására irányuló szerződés határidejének módosítás is.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A minőségbiztosítási tevékenység ellátása tárgyú megbízási szerződés megkötésekor nem volt előrelátható, hogy a szerződés keretében ellátandó minőségbiztosítási tevékenység tárgyát képező „VIR rendszer fejlesztése, bevezetése” tárgyú szerződés teljesítési határideje meghosszabbításra kerül, így ezen ok nem tekinthető olyan körülménynek, amelyet a felek a megbízási szerződés 2015. január 5. napján történt megkötésekor előre láthattak volna.
Felek a II. pontra hivatkozással megállapítják, hogy a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé (Jelen szerződés tárgyát képező, illetve a szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyaként meghatározott szerződések határidejének meghosszabbítása), amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a módosítás elmaradása mindkét Fél lényeges jogos érdekét sértené (Kbt. 132. § (2) bekezdése).
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglalt szerződésmódosítási korlát vizsgálata nem szükséges.
3.2. Felek a Kbt. 132. § (1) bekezdés b) és c) pontjaira figyelemmel megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás keretében módosított teljesítési határidő nem tekinthető olyan feltételnek, amely:
• a szerződés gazdasági egyensúlyát megváltoztatja (jelen módosítás nem érinti az ajánlati árat); vagy
• a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.
Szerződő felek jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/09/29 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes Ajánlattevő a szerződésmódosítással, illetőleg annak tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/08 (év/hó/nap)