Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/21
Beszerzés tárgya:Nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.02.17.
Iktatószám:207/2017
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Belvárosi Építő Kft.;MentArtis Kft.;TERV-N Kft.
Ajánlatkérő típusa:Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 616. iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Törvényhozó szerv hivatala
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (668/2016.)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (és ezt követően karbantartási feladatok ellátása) a Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerület Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztály által kiadott BP-05/07/00812-9/2016. számú jogerős örökségvédelmi-építési hatósági engedélyben foglaltak valamint a jelen felhívás dokumentációjában található részletes műszaki tartalomnak megfelelően, ennek kertében:
- a Delegációs terem építészeti, épületgépészeti és erősáramú felújítása,
- az eredeti beépített bútorozás rekonstrukciója,
- restaurálási feladatok elvégzése,
- gyengeáramú elektromos rendszerek kiépítése (ideértve a kialakítás tervezését is),
- a járulékos feladatok (állványozás, állványtervek készítése; organizációhoz kötődő egyéb feladatok; közlekedési útvonalak kialakítása, védelme; kisteher-felvonó telepítése; állagvédelem szerkezeteinek kialakítása; tolmácsfülkék bontása, visszaépítése),
- a kivitelezési munkák teljesítése utáni 2 év időtartama alatt köteles karbantartási és szivárgásvizsgálati szolgáltatásokat nyújtani a nyertes ajánlattevő.
Az ajánlati felhívás dokumentációja tartalmazza az elvégzendő feladatokkal, munkákkal kapcsolatos további követelményeket, illetve részletezi a feladatokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 513211808 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 513211808 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 530438189
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (668/2016.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262500-6
További tárgyak:45314300-4
45315100-9
42500000-1
45331200-8
45440000-3
39110000-6
44221000-5
32340000-8
71320000-7
79932000-6
79934000-0
30200000-1
32200000-5
31500000-1
32300000-6
32400000-7
32500000-8
48510000-6
51700000-9
51610000-1
51300000-5
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Országház, Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Delegációs terem területe 190 m2, a felújítási munkákkal érintett terület mindösszesen 620 m2.
Alagsor 52 m2
Főemelet 251 m2
Karzat 124 m2
Padlás 193 m2
ÖSSZESÍTETT 620 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kivitelezési munkákra valamint a terem felújításához kapcsolódóan kiépített valamennyi rendszerre vállalt jótállási idő a kivitelezési munkák teljesítésétől számítva (év) 48
2 A léghűtéses VRF/VRV berendezés energia hatékonysági mutatója hűtési üzemben (EER) 1
3 A vízhűtésű VRF/VRV berendezés energia hatékonysági mutatója hűtési üzemben (EER) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A teljes ellenszolgáltatás nettó összege (nettó Ft) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14673 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (668/2016.)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU10
Postai irányítószám: 2013
Ország: HU
E-mail: info@belvarosiepito.hu
Telefon: +36 706384198
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 212512002
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MentArtis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1122 Budapest, Maros u. 44/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1122
Ország: HU
E-mail: mentartis@mentartis.hu
Telefon: +36 703893000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14842052-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: TERV-N Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU10
Postai irányítószám: 2013
Ország: HU
E-mail: info@belvarosiepito.hu
Telefon: +36 706384198
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 212512002
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14003673-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 545600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 513211808
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 513211808 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 530438189
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: klímaszerelés, épületvillamos munkák, épületgépész munkák, építőmesteri- és szakipari munkák, műbútorasztalos munkák, fafaragó munkák, hangosító-, tolmácsrendszer-, és hangmesteri munkák, farestaurátori munkák és dokumentációkészítés, állványozási munkák, organizációs munkák, villamos felelős műszaki vezető, gépész felelős műszaki vezető, fafaragó
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő Kft., MentArtis Kft. és TERV-N Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A., 1122 Budapest, Maros u. 44/a, 2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A.
Város: Pomáz, Budapest, Pomáz
NUTS-kód: HU10
Postai irányítószám: 2013, 1122, 2013
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610-2-13, 14842052-2-43, 14003673-2-13

Hivatalos név: Fővárosi Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10706398-2-41

Hivatalos név: CLH Hűtés,- és Klímatechnikai Kft. és Budai Műemlék Felújító Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1149 Budapest, Pillangó u. 28., 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 1.
Város: Budapest, Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1149, 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10252019-2-42, 25015946-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: A becsült érték 10 % tartalékkeret figyelembevételével került megadásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges