Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.11.04.
Iktatószám:21743/2015
CPV Kód:71240000-2;71245000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Miskolctapolcai Strandfürdő 3519 Miskolc, Aradi sétány hrsz.: 45575/15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15935
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Alakszai Zoltán
Telefon: +36 46512701
E-mail: zoltan.alakszai@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások ellátása tevezési szerződés keretében”
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Miskolctapolcai Strandfürdő
3519 Miskolc, Aradi sétány hrsz.: 45575/15.
NUTS-kód HU311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások ellátása tevezési szerződés keretében.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Tárgya: Szolgáltatás megrendelés: „A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások ellátása” az alábbiak szerint:
Kiviteli tervdokumentáció készítése a kiadott tervezési programban foglaltak alapján (2 352 m2 összvízfelületű fürdő) + részvétel a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban + opcionálisan tervezői művezetés a kivielezés során
Alapkoncepció ismertetése az engedélyes tervdokumentáció alapján:
Fürdőépület
Az ikerépületként megfogalmazott Fürdőépület merőleges elforgatással záruló tetőrendszere nagyban hasonlít az I. ütem Főépületéhez. A Fürdőépület teteje nyitható legyen a természetes szellőztetés megoldása érdekében.
Földszint
A Főépület és a Fürdőépület földszintjei mélyen visszahúzott, esővédett, árnyékolt terekből nyílnak, amely épületrészek összekötése érdekében új híd építése szükséges (+ 3. 55 m szinten). Az összekötés megtervezése, illetve tervezési koncepció alapján a két épület egyéb helyeken történő összekötése is nyertes Ajánlattevő feladata.
I. emelet
A két terület és a két épület is több ponton összeköthető legyen az első szinten. A Fürdőtér kapcsán fontos építészeti koncepció, hogy a tér teljes, akadálytalan kilátással bírjon a völgybe. Van mód a Fürdőtér tetejének teljes, vagy részleges (Megrendelő által preferált) kinyitására. Amennyiben a teret besötétítjük az oszlopokról és a galéria széléről, projektorokkal megvetíthetjük az üveg függönyfal belső oldalára engedett vásznat.
II. emelet
A Fürdőtér nyugati sarkán terveztünk egy nagy átriumot, amely két liftet és két lépcsőházat foglal magába. Mind a két lépcsőn fel lehet jutni a galériára. A cél az, hogy a felső szintről kilátást adjunk a fürdőzőknek nemcsak a völgy, de a környező hegyek irányába is.
III. emelet
Lépcsőházból juthatunk fel a szellőzőgépházba, illetve a fény és hang stúdióba. Ezek a terek kizárólag a személyzet és a művészek számára elérhetőek.
Az engedélyes terv alapján az alábbi fürdőmedencék létesülnek
Fedett fürdőben, egész évben üzemelő fürdőmedencék:
1 sz. Gyermekmedence
2 sz. Nagy élménymedence
3 sz. Csúszdamedence
11sz. Szauna merülő medence
Kültéren, egész évben üzemelő medencék:
4 sz. Jacuzzi
5 sz. Sodró medence
12 sz. Tavirózsa medence
13 sz. Tündérrózsa. medence
Kültéren, csak nyári szezonban üzemelő medencék:
6 sz. Wellness medence
7 sz. Szülői medence
8+9 sz. Gyermek + baba medence
10 sz. Strandmedence
Az ezen medencék befogadóképességének és vízfelületének pontos paramétereit a műszaki lírás tartalmazza.
A II. ütemre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció készítésekor szükséges a 2015 évben elkészült és jelenleg is működő ún. I. ütem főépületével, és ezáltal az egész fürdővel a fizikai kapcsolatot úgy kialakítani, hogy a két létesítmény egy funkcionális egységként működjön, fizikailag is a lehető legközelebb egymáshoz. (Az összekötés engedélyeztetése nyertes Ajánlattevő feladata). Szükséges az akadálymentes közlekedés biztosításának megoldása a létesítményen belül, akadálymentes útvonal kialakítása.
A Megrendelő olyan teljes körű kiviteli tervet vár el a Vállalkozótól, mely a megvalósításhoz szükséges összes szakági tervet a szakágak közt egyeztetett módon teljes körű felelősség vállalásával tartalmazza, az egyeztetésbe bevonva és csatolva az általa tervezett kapcsolódó anyagok szakcégeinek gyártmányterveit is.
A kiviteli tervdokumentációnak tartalmaznia kell a megfelelő parkoló szám kialakításához szükséges koncepciót, komplett parkoló tervekkel együtt, továbbá az érvényes rendezési terv szerint a fürdő I. és a II. ütemének területét körülvevő sétányok kapcsolatát a fürdővel rendezze. A beruházás szempontjából pozitív elbírálású kötelező szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, az egyeztetési jegyzőkönyvek a kiviteli tervdokumentáció részét képezik, azok nélkül a tervdokumentáció átvételére Megrendelő részéről nem kerül sor.
Az ajánlattevő feladata az elkészült tervek alapján vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció összeállítása, vízjogi létesítési engedély megszerzése.
A részletes feladatleírást a kiegészítő irat műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Ajánlattevő köteles a továbbtervezési jogokról lemondani és ennek ellenértékét ajánlati árába beleszámítani.
A szolgáltatással összefüggésben elvárt részletes követelményeket a dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 108000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2016/01/15 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér mértéke: nyertes ajánlattevő - amennyiben olyan okból, amely neki felróható a szerződéses feladatok ellátása során az ajánlati felhívás VI.3.16. a) és b) pontjában meghatározott teljesítési határidővel késedelembe esik - késedelmi kötbér fizetésére köteles. mértéke bírálati részszempontként kerül értékelésre. Ajánlattevő vállalásának megfelelően, de minimum a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,30%-a naptári naponta. Vevő a 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést súlyos szerződésszegésként értékeli és a szerződés hatályát egyoldalú nyilatkozatával megszüntetheti (szankciós elállás vagy felmondás). A késedelmi kötbér napi tételének maximális mértéke 30 nap, melynek túllépése esetén a meghiúsulási kötbér joghatásai állnak be.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Ajánlattevő hibásan teljesít, köteles a hiba kijavításáig a hibás teljesítéssel érintett teljesítések nettó értékének 1 %-nak megfelelő mértékű napi (naptári) kötbért fizetni az Ajánlatkérő részére. Amennyiben az Ajánlattevő a hibát 15 naptári napon belül nem tudja kijavítani, úgy az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér: bírálati résszempontként kerül értékelésre. A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. (ajánlati elem minimum értéke: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5,00%, legkedvezőbb szintje: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15,00%).
A megkötésre kerülő szerződés tekintetében a maximális késedelmes napok számát meghaladó késedelmes teljesítés okán bekövetkező meghiúsulás esetében az ajánlattevő által vállalt késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér vállalás alapján az ajánlatkérő által érvényesíthető összes kötbér összege nem lehet több, mint a szerződés teljes nettó vállalási árának 30%-a.
Jótállás: 36 hónap a tervezési feladat teljesítést követően.
Jótállási (jólteljesítési) biztosíték: A jótállás teljes időszakára nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatási díj (az opcionális rész nélküli nettó díj) 5 %-a összegű jótállási biztosítékot köteles nyújtani, a Kbt.126.§ (6) bekezdése a) pontja szerint. A jótállási biztosítékot nyertes ajánlattevő köteles, a Kbt. 126.§ (4) bekezdése szerint legkésőbb a teljesítés időpontjában Ajánlatkérőnek benyújtani, a hibás, nem megfelelő időben történő vagy nem megfelelő teljesítésből eredő igények biztosítására (Kbt. 126. § (3) bekezdés). A jótállási biztosítéknak a jótállási időszakot követő 30 napig kell érvényesnek és hatályosnak lennie.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V.21.) Korm. határozatban foglaltak alapján történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
- 1. részszámla az engedélyes terv módosítás, a vízjogi létesítési engedély és a parkolók engedélyeinek elkészítését és mindezeknek engedélyező hatóság részére történő benyújtását követően nyújtható be a nettó vállalkozói díj 45 %-ának megfelelő összegről.
-2. részszámla a kiviteli tervdokumentáció teljesítésének elismerését és a szükséges engedélyeztetések lefolytatását (módosított építési engedély és vízjogi létesítési engedély megszerzését) követően nyújtható be a nettó vállalkozói díj 45 %-ának megfelelő összegről.
- 3. részszámla: a fennmaradó nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről kiállított részszámla teljesítési határideje az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó összegezés megküldésének napjától számított 15 naptári nap.
Az opcionális tétel megrendelése esetén a tervezői művezetés díja az igénybe vett mérnöknapok után, dokumentálva, havonta kerül megállapításra és a szerződésben szabályozottak alapján megfizetésre Tervező felé.

A teljesítést igazoló okiratok a számlák mellékletét kell, hogy képezzék. A kifizetésnél ajánlatkérő az Art. 36/A. § szerint jár el.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
- A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) , (2)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), továbbá f) pontjának hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő vonatkozásában: az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-6., 8., 10-11. § foglaltak szerint kell igazolna, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), továbbá f) pontjának hatálya alá.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
- az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A kizáró okok fenn nem állását - a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett Útmutató alapján szükséges igazolni.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozat az ajánlathoz csatolandó.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, Ajánlattevők (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű, valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számláját/számláit,
- pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás előfordult-e (attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét). Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszüntetett pénzforgalmi számlák tekintetében is vizsgálja az előírásoknak való megfelelést, ezért az ajánlatban nyilatkozatot kell csatolni a jelenleg fennálló, és az adott időszakban megszüntetett pénzintézeti nyilatkozatokra vonatkozóan.
P/2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó éves (saját vagy jogelődje), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójának benyújtása, kiegészítő mellékletek nélkül. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető és erről az ajánlattevő nyilatkozik, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 14.§ (2) bekezdés, NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontjai, 6.2.2014.)
P/3. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (közfürdőhöz kapcsolódó tervezési feladatok) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés), NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontjai, 6.2.2014.)
P/4. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján a szakmai felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolata és az ajánlattételi határidőben fennálló díjrendezettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata. A felelősségbiztosítás akkor felel meg az előírt minimumkövetelményeknek, ha korlátozó záradékai is kielégítik összegszerűségükben az előírt minimumkövetelményeket.
A P/3. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben ajánlattevő a P/1 - P/4. alkalmassági feltétel szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kezességvállalásról szóló nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők), ha bármelyik pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás mutatkozott.
(„Sorban állás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők), ha saját vagy jogelődje a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben egynél több évben negatív volt.
Amennyiben ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmassági követelménynek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján megfelel, amennyiben a közbeszerzés tárgya (közfürdőhöz kapcsolódó tervezési feladatok) szerinti árbevétele összesen eléri a nettó 60 millió forintot.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül számított -a közbeszerzés tárgyából (közfürdőhöz kapcsolódó tervezési feladatok) származó -általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a nettó 60 millió HUF-t.P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább 50 millió forint/év mértékű érvényes tervezői felelősségbiztosítással.
Közös ajánlattevők tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül a P/1, P/2., P/3. és P/4. bekezdésekben előírt feltételeknek elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolja:
M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) jelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (közfürdőhöz kapcsolódó tervezési feladatok) referenciáinak bemutatása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
M/2. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján mutassa be vezetőit és különösen azon személyeket, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberekre vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- a szakember végzettségét igazoló dokumentumok;
- a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata;
A dokumentumok egyszerű másolati formában is csatolhatók figyelemmel a Kbt. 36. § (3) bekezdés rendelkezéseire.
A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az M1-M2. alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M/3. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése f) és i) pontja alapján csatolja a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásra (tervezés) vonatkozóan az érvényes környezetirányítási és minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány egyszerű másolatát vagy az azzal egyenértékű környezetvédelmi és minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdéseinek megfelelően.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben
M/1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban)
összesen legalább nettó 60 000 000 HUF értékű, legfeljebb 4 darab szerződésből származó közbeszerzés tárgya szerinti (közfürdőhöz kapcsolódó tervezési feladatok) szerződésszerűen teljesített referenciával, amely keretében sor került
- legalább 1 tervezésből összesen 1700 m2 össz-víz-felületet tartalmazó már átadott közfürdő építészeti tervezési munkálataira.
Egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelelhet.M/2. amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik legalább a következő szakemberekkel:
- legalább 1 fő „É /1” kategóriás építész vezető tervezővel, aki legalább 5 éves tervezői művezetői gyakorlattal rendelkezik.
- legalább 1 fő „G /1” kategóriás épületgépész vezető tervezővel.
Egy szakemberrel a fentiek közül több alkalmassági követelmény igazolható (az átfedés megengedett). Ajánlatkérő elfogadja az igazoltan egyenértékű végzettséget/képzettséget. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása részvételre jelentkező feladata.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított MSZ EN ISO 9001: 2009 (ISO 9001:2008) jelű szabvány szerinti érvényes minőségirányítási rendszerének tanúsítványával, valamint MSZ EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) jelű szabvány szerinti érvényes környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítványával tervezés témakörében vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítványokkal vagy egyéb, egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítékával.
Közös ajánlattevők tekintetében a műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelmények vonatkozásában együttesen kell megfelelni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár60
Tervezői művezetés díja (Ft/nap)20
Napi késedelmi kötbér vállalása (a nettó vállalkozói díj %-ában, két tizedes jegyig megadva, ajánlati elem minimum értéke: 0,30%/nap, legkedvezőbb szintje 0,8 %/nap)10
Meghiúsulási kötbér vállalása (a nettó vállalkozói díj %-ában, két tizedes jegyig megadva, ajánlati elem minimum értéke: 5,00%, legkedvezőbb szintje: 15,00%)10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlatkérő a dokumentációt 50.000,-Ft + ÁFA ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell megfizetnie az összegezés megküldése és a szerződéskötés időpontja között. A dokumentáció ellenértékének nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi megfizetése a szerződéskötés feltétele. A dokumentáció ellenértékét a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek átutalással kell megfizetnie az Ész-Ker Kft. lebonyolító szervezet MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10566827-49020037 számú számlájára. Az átutalás közlemény rovatába a Dokumentáció: „Miskolc Tapolca 2. ütem - tervezés” hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges.
Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a dokumentációba történő személyes betekintés lehetőségét.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: ÉSZ-KER Kft. miskolci iroda (3525 Miskolc Kazinczy u. 6. 2/2. Kapucsengőn közbeszerzés)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) - (4) és (6) - (7) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető személyesen az ÉSZ-KER Kft. miskolci iroda (3525 Miskolc Kazinczy u. 6. 2/2. Kapucsengőn közbeszerzés) lebonyolító szervezet titkárságán munkanapokon előre (a +36 17888931 számon) egyeztetett időpontban 10:00-15:00 között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig; illetve az ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges a lebonyolító szervezet rendelkezésére bocsátani: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye, adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvételnek feltétele, az másra át nem ruházható és nem publikálható. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak át kell vennie (Kbt. 49. § (6) bekezdés). A Kbt. 52. § (2) bekezdés alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, ill. kérheti annak elektronikus úton történő megküldését. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni jelen felhívás IV.3.3. pontjában részletezettek szerint.
2. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a P/1. - P/4., M/1. - M/3. feltételek esetében.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. A Kbt. 60.§ (3) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat eredetiben csatolandó.
4. Formai előírások:
• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
• az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
• az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével - elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), 3 darab elektronikus, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül olvasható .pdf formátumú fájl(ok)ban.;
• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
• a zárt csomagon „Ajánlat - A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások ellátása tevezési szerződés keretében”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.
• Az ajánlatokat zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,
• Ha a boríték, doboz vagy csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
5. Az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6. Az ajánlathoz csatolni kell:
- amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlathoz csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, ajánlattevő csatolja erre vonatkozó nyilatkozatát.
- az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
7. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása során a Kbt. 45. §-ben foglaltakat alkalmazza. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
8. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak alapján biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás
9. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni a Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján.
10. Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 124. § (4) bekezdés).
11. Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
12. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a felhívás ettől eltérően rendelkezik.
13. Az ajánlatok benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke 1.000.000 HUF (egymillió
forint). Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű készpénzt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt is elfogad.
Az ajánlati biztosítékot amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt a „Miskolc - tapolca 2. ütem tervezés” megjelöléssel, az ajánlatkérő CIB Banknál vezetett 10700086-42689106-55400008 számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlat eredeti példányához csatolni kell befűzés nélkül zárt borítékban. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
14. A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyam az irányadó.
15. A Kbt. 54. § rendelkezéseinek megfelelően ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
16. Ajánlatkérő ezúton kívánja a részvételre jelentkezőket tájékoztatni, hogy a szerződés teljes ítési véghatárideje 2016.12.31. napja, azonban a teljesítésre ezen belül az alábbi részhatáridők kerülnek meghatározásra:
a) a szerződés hatályba lépésétől számított 60. nap: ezen időpontig kell a szükséges engedélyes terv módosítást elkészíteni és átadni ajánlatkérő részére, a vízjogi engedélyezési dokumentációt elkészíteni és átadni ajánlatkérő részére, továbbá a vízjogi létesítési engedélyes dokumentációt hiánytalanul benyújtani az engedélyező hatósághoz, valamint a módosított építési engedélyes tervdokumentáció be kell nyújtani (ETDR rendszer) az engedélyező eljáró hatósághoz.
b) a szerződés hatályba lépésétől számított 120. nap: kiviteli tervek elkészítése, szükséges engedélyezési eljárárások lefolytatása.
c) nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban is részt venni, ezen feladat vonatkozásában a teljesítési határidő az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó összegezés megküldésének napja, melynek várható időpontja legkésőbb 2016. december 31.
d) Az opcionális rész teljesítési határideje: Ajánlatkérő által a Nyertes ajánlattevő részére átadott írásbeli megrendelést követően a kivitelezés befejezéséig.
17. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
18. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 10. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot kiszámítja:
A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedesjegyre való kerekítés mellett.
Az arányosság egyenes arányosságot jelent annál a részszempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (3., 4. részszempontok).
Az arányosság fordított arányosságot jelent annál a részszempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb (1., 2. részszempont).
Ajánlatkérő azon bírálati részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg, az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (100 pont) számú pontot ad.
Az 1., 2. részszempont tekintetében: a fordított arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) szerint III.A.1.ba) pontja);
a 3., és 4. értékelési részszempont tekintetében: az egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja).
A 3. értékelési részszempont legkedvezőtlenebb szintje 0,30%/nap, melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el. Legkedvezőbb szintje 0,80%/nap, melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő.
A 4. értékelési részszempont legkedvezőtlenebb szintje 5,00%, melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el. A 4. értékelési részszempont legkedvezőbb szintje: 15,00%/nap, melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő.
Ajánlatkérő nem fogad el irreális vagy nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető megajánlásokat.
Az értékelési módszer részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
19. Ajánlatkérő ezúton kívánja tájékoztatni ajánlattevőket, hogy a tervek elkészítését 3 D tervezésben is kéri.
20. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) szakasz alapján került megindításra.
Ajánlatkérő a 1315/2015. (V.21.) számú kormány határozat alapján kormányzati támogatásban részesül a projekt megvalósítására. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés]. A felhívás II.3.) pontjában meghatározott teljesítési határidő a feltételes szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/29 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Kazinczy u. 6. 2/2.
Város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kiss Brigitta
Telefon: +36 46791916
E-mail: kissbrigitta@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Kazinczy u. 6. 2/2.
Város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kiss Brigitta
Telefon: +36 46791916
E-mail: kissbrigitta@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Kazinczy u. 6. 2/2.
Város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kiss Brigitta
Telefon: +36 46791916
E-mail: kissbrigitta@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.