Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.11.03.
Iktatószám:21951/2015
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.12.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Gábor
Telefon: +36 305532108
E-mail: nagy.gabor@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): vasúti szolgáltatások
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Tervező kiválasztása Budapest kiemelt állomási épületeihez”
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód HU1
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
„Tervező kiválasztása Budapest kiemelt állomási épületeihez”
1. rész: Felvételi épület felújításának, állomási környezet rendezésének, perontetők felújításának, lift elhelyezésének tervezése (Kőbánya alsó megállóhely)
2. rész: Felvételi épület és gyalogos híd átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése (Kőbánya-Kispest állomás)
3. rész: Felvételi épület átépítésének, megállóhelyi környezet rendezésének, perontetők felújításának, lift elhelyezésének tervezése (Zugló megállóhely)
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
„Tervező kiválasztása Budapest kiemelt állomási épületeihez”tárgyban
1. rész esetében: Felvételi épület felújításának, állomási környezet rendezésének, perontetők felújításának, lift elhelyezésének tervezése (Kőbánya alsó megállóhely) amely tételesen az alábbi feladatokat foglalja magában:
• Engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan.
• Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése.
• A kivitelezés alatt legfeljebb 30 mérnöknap tervezői művezetés, mely mennyiséget Megrendelő nem köteles kimeríteni.
Tekintettel arra, hogy Megrendelő a felvételi épület műemléki igényű felújítását tervezi (az épület műemléki nyilvántartásba vétele Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Főépítész Osztályának kezdeményezése alapján folyamatban van), Tervezőnek a felvételi épületet a műemlékvédelmi hatósággal egyeztetett módon kell megtervezni.
Becsült érték áfa nélkül: 19 872 000 Pénznem: HUF
2. rész esetében: Felvételi épület és gyalogos híd átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése (Kőbánya-Kispest állomás), amely tételesen az alábbi feladatokat foglalja magában:
• Engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan.
• Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése.
• A kivitelezés alatt legfeljebb 45 mérnöknap tervezői művezetés, mely mennyiséget Megrendelő nem köteles kimeríteni.
Becsült érték áfa nélkül: 87 172 000 Pénznem: HUF
3. rész esetében: Felvételi épület átépítésének, megállóhelyi környezet rendezésének, perontetők felújításának, lift elhelyezésének tervezése (Zugló megállóhely), amely tételesen az alábbi feladatokat foglalja magában:
• Engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan.
• Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése.
• A kivitelezés alatt legfeljebb 30 mérnöknap tervezői művezetés, mely mennyiséget Megrendelő nem köteles kimeríteni.
Becsült érték áfa nélkül 19 836 000 Pénznem: HUF
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 501 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű teljesítése esetére késedelmi-, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér kerül kikötésre.
Késedelmi kötbér: a szerződésben megállapított, az engedélyezési terv elkészítésének és hatósági engedélyezésének tervezett időszükséglete, illetve a kiviteli terv elkészítésének tervezett időszükséglete vonatkozásában irányadó (rész)teljesítési határidőre történő (rész)teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó díja alapján számított napi 2 %-a, de maximum 20 %-a.
Késedelmi kötbér alakulása az engedélyezési terv elkészítése kapcsán irányadó kötbérterhes határidők vonatkozásában:
- amennyiben Tervező a vázlatterv elkészítése és bemutatása vonatkozásában a szerződés szerint irányadó határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a késedelmi kötbér napi mértéke az engedélyezési terv elkészítésének és a hatósági engedélyezések tervezett időszükséglete vonatkozásában meghatározott napi mérték 1/3 része,
- amennyiben Tervező az engedélyes bírálati tervek vonatkozásában a szerződés szerint irányadó határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a késedelmi kötbér napi mértéke az engedélyezési terv elkészítésének és a hatósági engedélyezések tervezett időszükséglete vonatkozásában meghatározott napi mérték 1/3 része,
- amennyiben Tervező a végleges bírálati tervek vonatkozásában a szerződés szerint irányadó határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a késedelmi kötbér napi mértéke az engedélyezési terv elkészítésének és a hatósági engedélyezések tervezett időszükséglete vonatkozásában meghatározott napi mérték 1/3 része.
Késedelmi kötbér alakulása a kiviteli terv elkészítése kapcsán az irányadó kötbérterhes határidők vonatkozásában:
- amennyiben Tervező a bírálati kiviteli terv elkészítése és bemutatása vonatkozásában a szerződés szerint irányadó határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a késedelmi kötbér napi mértéke a kiviteli terv elkészítésének tervezett időszükséglete vonatkozásában meghatározott napi mérték tervezői díjának 1/2 része,
- amennyiben Tervező a végleges kiviteli terv vonatkozásában a szerződés szerint irányadó határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a késedelmi kötbér napi mértéke a kiviteli terv elkészítésének tervezett időszükséglete vonatkozásában meghatározott napi mérték 1/2 része.
Hibás teljesítési kötbér: szerződésszegéssel érintett nettó tervezői díj 20 %-a;
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 40 %-a.
Jótállás: 60 hónap
Felelősségbiztosítás: a tervezői díj értékének megfelelő összeghatárig és káreseményenként a tervezői díj 33%-a értékéig terjedő tervezői felelősségbiztosítás.
Várható szerződésszegésről való értesítés elmulasztása miatti kötbér: a szerződésszegéssel érintett (rész)teljesítés nettó díjának 10 %-a, illetve abban az esetben, ha a szerződésszegés nem a teljesítéshez kapcsolódik, akkor ezen kötbér mértéke 50.000 Forint/alkalom.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 130. § (5) és (6) bekezdéseiben, és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 129. §-ában megfogalmazottak alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, utófinanszírozással történik. A fizetés módja átutalás.
A Kbt-ben, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A nyertes ajánlattevő az 1., a 2. és a 3. rész esetében is 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla kiállítására jogosult.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Késedelmes fizetés esetén a nyertes Ajánlattevő a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott - a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 % ponttal növelt összegének megfelelő - mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult.
A projekt IKOP forrásból az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, melynek támogatási intenzitása 100%. Az IKOP forrásból finanszírozandó projektelemekre kötendő támogatási szerződés még nem áll rendelkezésre, így a 3 állomáshely felújítására vonatkozó tervezési közbeszerzés is feltételes eljárásként kerülhet megindításra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felmerült költségek finanszírozása tekintetében a „Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz” című, a megkötendő IKOP Támogatási Szerződés mellékletét képező dokumentum a mérvadó.

Az elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleg igénybe vételének lehetőségét nem biztosítja az ajánlattevő számára. Ajánlatkérő fizetési biztosítékot nem nyújt.
A fizetési feltételek részletes szabályait a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 130. § (1) és (4)-(6) bekezdései is irányadók.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)-(5) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A fent megadott finanszírozási és fizetési feltételek valamennyi rész tekintetében irányadóak.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattételi szándékra jelen ajánlati felhívás VI.3.4. pontja valamint a dokumentációban szabályozottak szerint.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet rész az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) és e) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a fent előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2-11. §-ai szerint köteles igazolni, figyelembe véve a Korm. rendelet 13. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10. §-a alapján ajánlatában cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja alapján kell igazolnia, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) és e) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Korm. rendelet 7. §-ban foglaltaknak megfelelően amennyiben ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben figyelemmel kell lenni a következő útmutatókban foglaltakra:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (2014. évi 57. szám, 2014.május 16.).
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.).
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) azon kizáró okok vonatkozásában, ahol nyilatkozattételre kötelesek, a jelen ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokkal kötelesek igazolni, hogy nem tartoznak az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőket, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. (Amennyiben letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő erre vonatkozó egyszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is.)
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Az ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő csatolását írja elő, melyek vonatkozásában a 477. tételsort vizsgálja az alkalmasság megítélésekor [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti eset fennállása esetén az ajánlattevő jelen pont szerinti alkalmasságát a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja.
Amennyiben valamely ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.

P.2) Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy a gazdasági szereplő ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő egyértelműsíteni kívánja, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően nem írta elő, hogy Ajánlattevő az előző lezárt üzleti év tekintetében adja meg a kért árbevételi adatokra vonatkozó információt. Az „előző üzleti év” kifejezés alatt Ajánlatkérő nem a lezárt üzleti év fogalmat érti.
Ajánlattevőnek nem kell az adott üzleti évek vonatkozásában lezárt, jóváhagyott számviteli jogszabályok szerinti beszámolót és eredménykimutatást igazolnia.
Az előző üzleti év árbevételi adatainak megadásához nem szükséges jóváhagyott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló és eredménykimutatás, miután az üzleti év mérleg-fordulónapja egyes vállalkozások esetén eltérő lehet.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P1) és P2) pontokkal kapcsolatos alkalmasság igazolása során a Kbt. 4. § 9. pontja és az 55. § (4)-(6) bekezdése alkalmazandó.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ezért a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elegendő, ha a hivatkozott alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül az egyik közös ajánlattevő felel meg.
Amennyiben valamely ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P.1.) Alkalmas az ajánlattevő valamennyi rész tekintetében, ha a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több évben nem volt negatív.
Ha az ajánlattevő a P.1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt (működés kezdetétől a felhívás feladásának napjáig) az adott részre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri:
1. rész esetében: a nettó 10 millió Ft-ot
2. rész esetében: a nettó 44 millió Ft-ot
3. rész esetében: nettó 10 millió Ft-ot
Közhasználatú épület fogalma alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:
„Olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.”
Tömegtartózkodásra alkalmas épület fogalma alatt az Ajánlatkérő az alábbiakat érti:
„amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség* van, illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható.”
*egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség
P.2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három üzleti év során a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen elérte legalább az
1. rész esetében: a nettó 10 millió Ft-ot;
2. rész esetében: a nettó 44 millió Ft-ot;
3. rész esetében: nettó 10 millió Ft-ot;
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik a fenti árbevétellel, mert 3 évnél rövidebb ideje működik, abban az esetben alkalmasnak minősül ajánlata, ha
1. rész esetében: a nettó 6 millió Ft-ot;
2. rész esetében: a nettó 30 millió Ft-ot;
3. rész esetében: nettó 6 millió Ft-ot;
a közbeszerzés tárgya (közhasználatú vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) szerinti árbevétele a működésének megkezdésétől fogva eléri.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, jelen közbeszerzés tárgyával (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) ) megegyező legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szerződést kötő másik fél címe/székhelye,
- a kontaktszemély neve, elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail),
- a referencia tárgya, az elvégzett munka leírása olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételnek való megfelelés,
- a teljesítés ideje, időtartam (kezdet és befejezésé megjelöléssel, év, hónap, nap pontossággal),
- a teljesítés helye,
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vagy mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges).
Amennyiben a bemutatott referencia teljesítési ideje az előírt időszaknál, azaz az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 3 évnél (36 hónapnál) korábban kezdődött, az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata során kizárólag a vizsgált referencia-időszakban [az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 3 év (36 hónap)] végzett szállítás ellenértékét tudja figyelembe venni, ezért ebben az esetben a referencianyilatkozatban a referencia-időszakban végzett munka nettó ellenértékét és a vizsgált időszakban figyelembe vehető teljesítés időtartamát kell feltüntetni. (A benyújtott referencianyilatkozatból Ajánlatkérő számára egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a bemutatott munka referencia-időszakra eső nettó ellenértékét tüntette fel.)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a hivatkozott Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjának és (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
M2) Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak - a teljesítésbe bevont - szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezését, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Ajánlatához csatolni kell a szakember rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozatát, valamint a szakemberek képzettségének, végzettségének igazolására szolgáló okirat(ok) egyszerű másolatát is, továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzát.
Ajánlattevő valamennyi szakember vonatkozásában nyilatkozni köteles arról, hogy név szerint mely szakembert mely pozícióra jelöli, azaz mely alkalmassági követelmény teljesítésére kívánja igénybe venni.
Irányadó a Kbt. 4. § 9. pontja és 55. § (4) bekezdése, továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, amely szerint azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ában és 20. §-ában foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az M1) és M2) pontokkal kapcsolatos alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M.1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3évből (36 hónapból) a közbeszerzés tárgya (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) szerinti legfeljebb 3 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amelynek összértéke eléri legalább az
1. rész esetén: a nettó 10 millió Ft-ot,
2. rész esetében: a nettó 44 millió Ft-ot,
3. rész esetében: nettó 10 millió Ft-ot,
Amennyiben valamely ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.

M.2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik adott rész tekintetében legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
# 1 fő okleveles építészmérnök vagy 2003. január 1. után megszerzett okleveles építész tervezőművész vagy okleveles építész vagy legalább kétéves, akkreditált szakirányú képzést nyújtó felsőoktatási intézményben - az építésügyért felelős miniszter és az országos szakmai kamara véleménye alapján - kialakított képzési terv alapján, szakirányú, 2007. november 30-áig megkezdett 2010. december 31-éig megszerzett képzéssel kiegészített, 2002. december 31-éig megszerzett építészmérnöki, illetve okleveles magasépítő üzemmérnöki főiskolai vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik minimum 5 éves szakmai gyakorlattal és
# 1 fő alapképzésben vagy mesterképzésben szakképzettséget szerzett gépészmérnök vagy okleveles gépészmérnöki vagy okleveles energetikai mérnöki vagy ezekkel egyenértékű képzettségű szakember, aki mesterfokú (vagy egyetemi) képzettség esetén minimum 2 éves építmények gépészeti tervezése szakmai gyakorlattal, alapfokú (vagy főiskolai) végzettség esetén minimum 5 éves építmények gépészeti tervezése szakmai gyakorlattal rendelkezik és
# 1 fő alapképzésben vagy mesterképzésben szakképzettséget szerzett villamosmérnök vagy okleveles villamosmérnök vagy okl. mérnök informatikus vagy ezekkel egyenértékű képzettségű szakember, aki mesterfokú (vagy egyetemi) képzettség esetén minimum 2 éves építmények villamosmérnöki tervezése szakmai gyakorlattal, alapfokú (vagy főiskolai) végzettség esetén pedig minimum 5 éves építmények villamosmérnöki tervezése szakmai gyakorlattal rendelkezik és
# 1 fő mesterképzésben szakképzettséget szerzett okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű képzettségű szakember, aki minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem nyilatkozik az adott szakember vonatkozásában meghatározott időtartamra vonatkozó szakmai tapasztalatról. (A párhuzamos időszakok nem számíthatók össze, azok egyszeresen vehetők figyelembe.)
(Szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő abban a szakmában szerzett szakmai tapasztalatot érti, amely végzéséhez szakember vonatkozásában megjelölt valamely képzettség szükséges.)
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
Az 1. és 3. részajánlat esetében a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben szereplő tervezői jogosultságok (É jelű építészeti tervezési, G jelű épületgépész tervezői, V jelű építmények villamosmérnöki tervezési, T tartószerkezeti tervezői)
2. részajánlat esetében a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben szereplő tervezői jogosultságok (É jelű építészeti tervezési, G jelű épületgépész tervezői, V jelű építmények villamosmérnöki tervezési, T tartószerkezeti tervezői, HT jelű tartószerkezeti tervezői)
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/30 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/30 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/30 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Beruházási Divízió (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) 318. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. §-a szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Megrendelő a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú programban pályázatot nyújtott be „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen” A Projekt szakaszolásra került a 1369/2015. (VI.3.) számú Korm. határozat szerint. A támogatási szerződés erre vonatkozó módosítása folyamatban van.
Az IKOP forrásból finanszírozandó projektelemekre kötendő támogatási szerződés még nem áll rendelkezésre, így a közbeszerzési eljárás feltételes eljárásként kerül lefolytatásra.
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Az ajánlat - oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, melyet részajánlatonként kell csatolni és amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát; az Összes nettó ajánlati ár összegét (az ajánlattevő által megajánlott összes nettó ajánlati ár az alábbi elemekből tevődik össze: engedélyezési tervezési díj összesen (nettó HUF), továbbá engedélyezési terv szerzői vagyoni jogainak ellenértéke (nettó HUF), továbbá kiviteli tervezési díj összesen (nettó HUF), továbbá kiviteli terv szerzői vagyoni jogainak ellenértéke (nettó HUF), továbbá tervezői művezetés díja (nettó HUF az adott rész vonatkozásában megadott mérnöknap mennyiség alapján).A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját a Dokumentáció tartalmazza.
2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3) bek.].
3.) Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
4.) Az ajánlathoz ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A nyilatkozatot akkor is csatolni szükséges, ha ajánlattevő nem támaszkodik más szervezetre az alkalmasság igazolásához. Amennyiben ajánlattevő más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, úgy ennek a szervezetnek (személynek) csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
5.) Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát, amennyiben az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodik.
6.) A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja értelmében a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak, az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
7.) Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet - átalakulásra hivatkozással és tekintettel - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási vagy egyesülési szerződést, átalakulási cégiratokat.
8.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlatételi szándékra, és a Kbt. 25. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
A megállapodással kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő az ajánlattétel vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ban foglaltakra.
9.) A Kbt. 54. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek az ajánlattétel során tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
10.) A III. 2. 3) pont szerinti szakember(ek) rendelkezésre állását annak a félnek (ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben közös ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti szervezetnek) kell igazolnia, aki az adott szakembert a szerződés teljesítésébe delegálja.
11.) Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. §-a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala nem eredményez olyan adatokhoz való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá nem tartalmaz a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon kell elhelyezni.
12.) A dokumentációt a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti és a dokumentációért ellenértéket a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek sem kell fizetnie.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció átvétele). Egy ajánlattevő/alvállalkozó kizárólag egy dokumentáció átvételére jogosult. Ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció bármilyen - változatlan vagy módosított - formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.
13. Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
14. A dokumentáció átvételét követően a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változásról az ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon kell tájékoztatni. Az ajánlatkérő csak ezen nyilatkozat kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatok bontását követően ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: hiánypótlás, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az ajánlattevő részére. Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adatait szíveskedjen úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevő ezen adatok módosításáról külön e-mailt/faxot szíveskedjenek küldeni).
15) Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást mind az ajánlattevő, mind pedig adott esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k) és/vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vonatkozásában.
16.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt címen - előzetes telefonos egyeztetés után - 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 371-es szoba cím alatt, jelen hirdetmény megjelenésének napján és az egész ajánlattételi időszakban munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján: 8:00 órától 10.00 óráig). Amennyiben ajánlatérő azt írásban (e-mailen vagy faxon) kéri, ajánlatkérő a dokumentációt a kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül elektronikus úton (e-amilen) megküldi ajánlattevő részére.
17.) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
a. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan, úgy kell összefűzni, hogy abból állagsérelem nélkül lap ne legyen eltávolítható. A zsinórt matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Ajánlatkérő a spirálozást önmagában nem tekinti megfelelő rögzítési módnak
b. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
d. Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők nyújtsanak be továbbá 1 db. a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányt CD-n vagy DVD-n, szkennelt formában, .pdf kiterjesztésű formátumban). A papír alapú példányt az elektronikus példánnyal együtt, egy zárt borítékba/ dobozba kell csomagolni. A papír alapú és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a mérvadó.
A külső csomagoláson az ajánlati felhívás I.1. pontjában meghatározott címre, a kapcsolattartó megjelölésével kell megcímezni és a „Tervező kiválasztása Budapest kiemelt állomási épületeihez” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2015.12.30 10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra.
e. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
18.) Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján legalább felelős magyar fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő azt tekinti felelős fordításnak, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős, melyre tekintettel az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő azon nyilatkozatát.
19.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ban foglaltak alapján biztosít hiánypótlási lehetőséget.
20.) Az eljárásban ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint adja meg.
21.) Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az erről szóló értesítés ajánlattevőnek történő megküldése során a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdései szerint jár el.
22.) A Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő az írásbeli összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
23.) A III.2.2. pont P1, P2 alpontjaiban felsorolt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények, és a III.2.3. pont M1, M2, alpontjaiban felsorolt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva ezért ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
24.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldésének napját követő naptól számított 11. nap.
25.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
26.) Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat, a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése az ajánlattevő saját kockázatát képezik. A postai úton eljuttatott ajánlatok csomagolási épségéért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.
27.) A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján ahol a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
28.) Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.]
Az ajánlathoz csatolni kell a cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő képviselő képviseleti jogának igazolását és aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem a képviseletre jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását
A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése értelmében „a magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;
b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;
d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;
e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;
f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el.
29.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. 23.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:
2015. november 23 - Hétfő
9:00 - Zugló megállóhely
11:30 - Kőbánya alsó megállóhely.
14:00 - Köbánya-Kispest állomás
Kapcsolattartó: dr. Nagy Gábor, telefon: +36 30 5532108. A helyszíni bejáráson való részvételi szándékot kérjük jelezni a nagy.gabor@mav-szk.hu e-mail címen.
30.) Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik az alábbiak szerint:
1. Engedélyezési tervezési díj összesen (nettó HUF)
2. Engedélyezési terv szerzői vagyoni jogainak ellenértéke (nettó HUF)
3. Kiviteli tervezési díj összesen (nettó HUF)
4. Kiviteli terv szerzői vagyoni jogainak ellenértéke (nettó HUF)
5. Tervezői művezetés díja (nettó HUF), az egyes részajánlatok tekintetében az alábbiak szerint:
1. részajánlat esetében összesen 30 mérnöknap, mely mennyiséget Megrendelő nem köteles kimeríteni.
2. részajánlat esetében összesen 45 mérnöknap, mely mennyiséget Megrendelő nem köteles kimeríteni.
3. részajánlat esetében összesen 30 mérnöknap, mely mennyiséget Megrendelő nem köteles kimeríteni.
Az ajánlatok értékelésére egyebekben a Kbt. 72. §-a vonatkozik.
31.) Ajánlatkérő a jelen eljárás nyomán kötendő szerződéseket a IKOP forrásból tervezi finanszírozni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás megküldésének időpontjában a Támogatási Szerződést még nem írta alá, így hivatkozva a Kbt. 40. § (3) bekezdésére, tájékoztatta az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételesnek minősül. Az eljárás nyomán kötendő szerződések hatályba léptető feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.
32.) Az 1-3. rész tekintetében a szerződés teljesítésének II.3) pontban meghatározott teljesítési határidejének fontosabb mérföldkövei:
Tervező a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 50 napon belül elkészíti a vázlatterveket és bemutatja a Megrendelőnek. A Megrendelő visszajelzésének kézhezvételétől számított 70 napon belül elkészíti az engedélyezési terveket annak minden mellékletével (többek között szakhatósági, hatósági egyeztetések jegyzőkönyvével, tervezői költségbecsléssel, hiánytalanul, készre jelentve) és bírálati tervként tervismertetés keretében Megrendelőnek bemutatja azokat, valamint egyúttal a bírálati engedélyezési tervdokumentációt 3 nyomtatott és 3 digitális példányban (vektoros PDF) átadja a Megrendelő, mint a tervezéssel érintett ingatlan vagyonkezelője részére bírálat céljából. A benyújtott bírálati engedélyezési terv tartalmi követelményeinek, munkarészeinek meg kell egyeznie a végleges engedélyezési terv tartalmi követelményeivel. A fenti határidők kötbérterhesek.
Tervező az 1. rész vonatkozásában a jogerős építési engedély kézhezvételétől számított 120, míg a 2. és 3. rész vonatkozásában 90 napon belül az ajánlatadásra alkalmas kiviteli terveket, annak minden mellékletével (hiánytalanul, készre jelentve) elkészíti, Megrendelő részére azokat bírálati tervként tervismertetés keretében bemutatja és a bírálati kiviteli tervdokumentációt 3 példányban (minden példányt digitális és nyomtatott formátumban) átadja a Megrendelő, mint a tervezéssel érintett ingatlan vagyonkezelője részére, bírálat céljából. A benyújtott bírálati kiviteli terv tartalmi követelményeinek, munkarészeinek meg kell egyeznie a végleges kiviteli terv tartalmi követelményeivel. Megrendelő a kiviteli bírálati terv kézhezvételét követően tervzsűrit tart, és 30 napon belül átadja a Tervezőnek a tervdokumentációt érintő észrevételeit. Ha a Megrendelő a tervekben módosítást kér, annak elfogadásáról a Tervező 3 munkanapon belül visszajelzést ad a Megrendelő felé, majd azt követően a Tervező köteles az észrevételek kézhez vételétől számított 30 napon belül elvégezni és a módosított az ajánlatadásra alkalmas kiviteli terveket 10 példányban (minden példányt digitális és nyomtatott formátumban) leszállítani Megrendelőnek jóváhagyásra, valamint köteles a javított kiviteli tervet tervismertetés keretein belül Megrendelő részére ismételten bemutatni. A fenti határidők kötbérterhesek.
Megrendelő a kiviteli bírálati terv kézhezvételt követően tervzsűrit tart, és 30 napon belül átadja a Tervezőnek a tervdokumentációt érintő észrevételeit. Az az időtartam, amely alatt Megrendelő a terveket véleményezi, a teljesítési határidőbe nem számít bele. Ha a Megrendelő a tervekben módosítást kér, annak elfogadásáról a Tervező 3 munkanapon belül visszajelzést ad a Megrendelő felé, majd azt követően a Tervező köteles az észrevételek kézhezvételétől számított 30 napon belül a módosításokat elvégezni és a módosított terveket a tervezői költségvetési kiírással együtt a hatósági eljáráshoz szükséges példányszámon felül 4 példányban (minden példányt elektronikus és nyomtatott formátumban) leszállítani tervjóváhagyás céljából. Az az időtartam, amely alatt Megrendelő a terveket jóváhagyja, a teljesítési határidőbe nem számít bele. Tervező feladata az érintett szakszolgálatokkal történő egyeztetés, és az egyeztetésekről készült, a szakszolgálatok által aláírt jegyzőkönyvek beszerzése. A fenti határidő kötbérterhes.
33.) Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.) pontjában felsorolt műszaki szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
Ajánlattevőknek valamennyi szakember tekintetében csatolniuk kell az arra vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, hogy mely szakembert mely pozícióra jelölik, illetve - amennyiben az ajánlattétel során a fenti szakemberek esetében a kamarai regisztrációval nem rendelkezik - hogy Ajánlattevő nyertessége esetén Ajánlattevő gondoskodik az adott szakemberek kamarai regisztrációjáról.
Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a III.2.3 M2 pontban meghatározott jogosultságot igazoló, a magyar mérnöki kamarai, illetve a magyar építészeti kamarai regisztrációval a szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően köteles intézkedni az érintett szakember nyilvántartásba vételét illetően. A nyilvántartásba vétellel az érintett szakembernek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjáig. Ajánlatkérő a szerződéskötést megelőzően az illetékes kamarai nyilvántartást a honlapról ellenőrzi, amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fent részletezett jogosultsággal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződéskötési moratórium lejártáig a nyilvántartásba vétel elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést.
34.) A támogatás felhasználásával kapcsolatos minden hazai és EU-s ellenőrzést a Tervező tűrni köteles.
35. A megadott időpontok magyarországi helyi idő szerint www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján értendők.
36. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 28. §-ában és 55. §-ában foglaltakra.
37. Ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év fordulónapján hatályos MNB deviza-árfolyamot, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyamot alkalmazza
38. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos:
„r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;”
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
39. A külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat az adott ország, mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban - legalább felelős magyar fordításban - kell benyújtani
40. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
41. A szerződés időtartamára vonatkozóan az ajánlati felhívás II.3) pontjában leghosszabb határidő lett feltüntetve, mely részenként eltérő. A részajánlatonkénti szerződés időtartam az ajánlati felhívás B mellékletében került feltüntetésre.
42. A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
43.) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben Kbt., a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és a Ptk. előírásai irányadóak
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 13367776
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 13367778
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 13367776
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 13367778
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/28 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Felvételi épület felújításának, állomási környezet rendezésének, perontetők felújításának, lift elhelyezésének tervezése (Kőbánya alsó megállóhely)
1) Rövid meghatározás:
Felvételi épület felújításának, állomási környezet rendezésének, perontetők felújításának, lift elhelyezésének tervezése (Kőbánya alsó megállóhely)
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
3) Mennyiség:
Felvételi épület felújításának, állomási környezet rendezésének, perontetők felújításának, lift elhelyezésének tervezése (Kőbánya alsó megállóhely) amely tételesen az alábbi feladatokat foglalja magában:
• Engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan.
• Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése.
• A kivitelezés alatt legfeljebb 30 mérnöknap tervezői művezetés, mely mennyiséget Megrendelő nem köteles kimeríteni.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 19872000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 485 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Felvételi épület és gyalogos híd átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése (Kőbánya-Kispest állomás)
1) Rövid meghatározás:
Felvételi épület és gyalogos híd átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése (Kőbánya-Kispest állomás)
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
3) Mennyiség:
Felvételi épület és gyalogos híd átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése (Kőbánya-Kispest állomás), amely tételesen az alábbi feladatokat foglalja magában:
• Engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan.
• Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése.
• A kivitelezés alatt legfeljebb 45 mérnöknap tervezői művezetés, mely mennyiséget Megrendelő nem köteles kimeríteni.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 87172000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 501 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Felvételi épület átépítésének, megállóhelyi környezet rendezésének, perontetők felújításának, lift elhelyezésének tervezése (Zugló megállóhely)
1) Rövid meghatározás:
Felvételi épület átépítésének, megállóhelyi környezet rendezésének, perontetők felújításának, lift elhelyezésének tervezése (Zugló megállóhely)
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
3) Mennyiség:
Felvételi épület átépítésének, megállóhelyi környezet rendezésének, perontetők felújításának, lift elhelyezésének tervezése (Zugló megállóhely), amely tételesen az alábbi feladatokat foglalja magában:
• Engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan.
• Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése.
• A kivitelezés alatt legfeljebb 30 mérnöknap tervezői művezetés, mely mennyiséget Megrendelő nem köteles kimeríteni.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 19836000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 471 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.