Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/122
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2014.10.17.
Iktatószám: 21982/2014
CPV Kód: 79715000-9;79710000-4;79713000-5;79714000-2
Ajánlatkérő: EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon-és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Budapest VII. kerület Király u. - Dohány u. - Akácfa u. - Rumbach Sebestyén u. által határolt terület a belső keresztutcákkal kiegészítve
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vagyonkezelés (holding)
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon-és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Erzsébet körút 6
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bencze György
Telefon: -
E-mail: info@evikkft.hu
Fax: -
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Vagyonkezelés (holding)
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Budapest Főváros VII. kerület meghatározott területének biztonsági, vagyonvédelmi, rendezvénybiztosítói és kerületőri feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 23
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest VII. kerület Király u. - Dohány u. - Akácfa u. - Rumbach Sebestyén u. által határolt terület a belső keresztutcákkal kiegészítve
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Beszerzés tárgya: Budapest Főváros VII. kerület meghatározott területének biztonsági, vagyonvédelmi, rendezvénybiztosítói és kerületőri feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében
Budapest Főváros VII. kerület meghatározott területének biztonsági, vagyonvédelmi, rendezvénybiztosítói és kerületőri feladatainak ellátása azzal, hogy Ajánlatkérő tényleges igényei szerint a szolgálati idő tekintetében Ajánlatkérő előzetes értesítése alapján eltérés lehetséges.
A meghatározott területen elhelyezkedő és működő vendéglátóegységek és szórakozóhelyek működésével összefüggésbe hozható, közrend és köztisztasági problémák megelőzése és a lakossági bejelentések kezelése. Ajánlatkérő ennek működésével jelentősen szeretné visszaszorítani és minimalizálni a területen tapasztalható jogsértéseket, ezzel is növelve a terület lakosságának biztonságérzetét.
Diszpécser - 1 fő:
felállítási hely: a Király utca 21.sz. alatti lakossági bejelentő iroda. Az irodát Megbízó a szerződéskötés napjától biztosítja
munkaidő: heti rendszerességgel csütörtök, péntek, szombati napokon 19.00-05.00 óra között
feladat: - a területen felmerülő közrend (pl. hangoskodás, garázdaság) valamint a
köztisztasággal (pl. szétszórt üvegek, felborított szeméttárolók) kapcsolatos lakossági bejelentések, panaszok fogadása, jegyzőkönyvezése
- utasítás a probléma megoldására (a biztonsági járőr és takarítószemélyzet helyszínre irányítása) szükség esetén a közterületi járőr, rendőrjárőr és a mentőszolgálat értesítése egyeztetve a szolgálat vezetőjével
- a bejelentő személy/lakos tájékoztatása az intézkedés eredményességéről
- folyamatos kapcsolattartás a kerületi hatóságokkal és a Közterület Felügyelet ügyeletesével
Diszpécseri szoba - 2 fő
felállítási hely: a bejelentő iroda előtere
munkaidő: heti rendszerességgel csütörtök, péntek, szombati napokon 19.00-05.00 óra között
feladat: - a bejelentő irodába történő beléptetés koordinálása
- belső rend biztosítása
- személyi váltások, eszközök kiszállítása, cseréje
Járőr (biztonságszervezői végzettséggel rendelkező) - 6 fő
felállítási hely: az ellenőrzés alá vont terület meghatározott pontjainak és útvonalain
munkaidő: heti rendszerességgel csütörtök, péntek, szombati napokon 19.00-05.00 óra között
feladat: - preventív jelenlét és járőrözés a közrend és a köztisztasággal kapcsolatos normák
betartatása oly módon, hogy a hangoskodó és szemetelő személyeket figyelmeztetik a cselekmény abbahagyására
-esemény bekövetkeztekor az intézkedés megtétele (a vonatkozó jogszabályok betartása mellett)
-az eseményekről történő jelentés/ tájékoztatás a diszpécser felé
Biztosító csoport - 10 fő
felállítási hely: változó, a terület egésze
munkaidő: heti rendszerességgel csütörtök, péntek, szombati napokon 19.00-05.00 óra között
feladat: - a terület központi helyén vagy a beérkező riasztás alapján az intézkedés helyszínén
biztosít
-preventív jelenlét és járőrözés a közrend és a köztisztasággal kapcsolatos normák betartása oly módon, hogy a hangoskodó és szemetelő személyeket figyelmeztetik a cselekmény elkövetésére és/ vagy annak abbahagyására
-esemény bekövetkeztekor az intézkedés megtétele (a vonatkozó jogszabályok betartása mellett)
Szolgálatvezető - 1 fő
felállítási hely: változó, a terület egésze
munkaidő: heti rendszerességgel csütörtök, péntek, szombati napokon 19.00-05.00 óra között
feladat: - a területen szolgálatot ellátó egységek koordinációja
-lehetőség szerint a rendkívüli helyzeteknél történő személyes problémakezelés
-a szolgálati erőforrások (HR/Eszköz) megfelelő csoportosítása és felhasználása
-a napi szolgálat eligazítása, megjelenésének és a szolgálatba lépés feltételeinek ellenőrzése
-kapcsolattartás és jelentések megtétele az adott szolgálati időről a Megbízott központi diszpécsere felé
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79715000-9
További tárgyak: 79710000-4
79713000-5
79714000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 12480000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
-
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest Főváros VII. kerület meghatározott területének biztonsági, vagyonvédelmi, rendezvénybiztosítói és kerületőri feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/10/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Telefon: +36 18722941
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Fax: +36 18722942
Internetcím (URL): www.valton.hu
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 12480000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 12480000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 12480000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 12480000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (név) 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft. (név) 1138 Budapest, Váci út 152-156. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/08/25 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
x szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét mint bírálati szempontot óradíjban határozta meg. A szerződés végleges, pontos összértéke, a szerződés teljesítését követően határozható meg.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/14 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------