Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
Közzététel dátuma: 2014.10.20.
Iktatószám: 22149/2014
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45310000-3;45200000-9;31527200-8;34928520-9
Ajánlatkérő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: "Duna 2014 Konzorcium” közös ajánlattevők (Vezető tag: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. Székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső Tér 1. I/a., Tag: Roneko Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.), akit az ELIOS Innovatív Energetikai Zrt., mint a Konzorcium vezető tagja képvisel.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Városháza tér 1.
Város/Község: Dunaújváros
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fodor Istvánné
Telefon: +36 25544100
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25281774
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: "Duna 2014 Konzorcium” közös ajánlattevők (Vezető tag: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. Székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső Tér 1. I/a., Tag: Roneko Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.), akit az ELIOS Innovatív Energetikai Zrt., mint a Konzorcium vezető tagja képvisel.
Postai cím: Szilágyi Dezső Tér 1.I/a.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): info@eie.hu,info@roneko.hu
Címzett:
Telefon: +36 16006210
E-mail:
Fax: +36 17810199
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.eie.hu, www.roneko.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kivitelezési szerződés a Dunaújváros, Eszperantó úti Stadion színes tv-s közvetítésre alkalmas pályavilágításának megvalósítására, korszerűsítésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.
NUTS-kód HU211
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/08/08 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezést ajánlattevőnek az ajánlatkérő által biztosított és az érintettek által jóváhagyott kiviteli tervek és hozzájárulások alapján kell elvégeznie, az alábbi főbb megvalósítandó műszaki mennyiségek tekintetében: 1200 lux -os labdarugó pálya Dunaújváros Stadion Pályavilágítás Edzés-mérkőzés-normál TV-CTV1200lux 0,8 avulással Fényvetők, fényforrások, előtétek Philips Arenavision 404 típusú Stadionvilágító lámpatest, GX22-es Foglaltú, rövid fémhalogén fényforrással, (RA nagyobb, mint 90) 120 db Philips Optivision 60 fokos aszimmetriájú stadionvilágító vályús lámpatest, két végén fejelt, „long arc” 2 kW-os fémhalogén, fényforrással, (RA nagyobb, mint 90) 28 db 241 W-os, Philips Clearflod szimetrikus fényeloszlású, 26 klm fényáramú LED-es lámpatest 8 db Komplett működtető egység Optivision lámpatestek számára IP 65-ös védettséggel 28 db Komplett működtető egység szerelőlapra szerelve, Arenavision lámpatestek számára 120 db Világítási oszlopok 35 méter magas, zártszelvényű oszlop, statikai terv szerinti alapozással 4 db
32 db lámpatest számára kialakított fejszerkezet 4 db Elosztó szekrények Vezérlő szekrény tervek szerint 1 db Előtétszekrény 2x1800x600+2000x1200x600 tervek szerint 6 db Főelosztó tervek szerint 1 db Elosztó bekötések tervek szerint Oszlopalapozás Oszlop alaptest földmunka, zsaluzás tervek szerint 160 m3 Oszlop alaptest betonozás tervek szerint 160 m3 Oszlop alapvasalás elkészítése tervek szerint 4 db csövezés, zsaluzás tervek szerint 100 m Oszlopszerelés, oszlopállítás,oszlopok villamos szerelése, kábelhálózat kiépítése Oszlopállítás, összeszerelés tervek szerint 4 db Daruzás 2 db daru 2 nap NYY-J 3x4 felszálló vezetékezése tervek szerint 7500 m Lámpatestek felszerelése 148 db SZRMKVM-J 14x2,5 vezetékezés tervek szerint 1100 m NAYY 4x240 kábelezés tervek szerint 1000 m NAYY 4x25 kábelezés tervek szerint 2000 m Első felülvizsgálat, villámvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése 1 klt Geodéziai bemérés elkészítése 1 klt kábelárok ásása, homokágy, jelzőszalag 800 m Egyéb kivitelezési munkák, a kiviteli tervek szerint Biztonsági világítás kiépítése 1 klt Térvilágítás elkészítése külső parkolókhoz, közlekedési utakhoz tervek szerint 1 klt Lelátók alatti világítás kiépítése az elektromos tervek szerint 1 klt TV eredményjelző villamos energia ellátása az elektromos tervek szerint 1 klt Hangerősítők villamos energia ellátása az elektromos tervek szerint 1 klt Trafó állomás felújítása és beüzemelése az elektromos tervek szerint 1 klt
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45310000-3
45200000-9
31527200-8
34928520-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 195612524 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Tartalékkerettel növelt egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF) (3 % mértékű tartalékkeret ) 70
Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedesjegyig megadva, minimum 0,10%-nap,minden késedelmesen eltelt nap után). 15
Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva, minimum 5,00%,maximum 15,00% értékelendő). 15
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14326 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/18 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16739 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/22 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltételek:
4.1. A szerződéses ellenérték
„A Vállalkozót a 2. pontban foglalt vállalás teljes körű, hiánytalan és szerződésszerű teljesítése esetén az alábbi egyösszegű vállalkozói átalánydíj (a továbbiakban „vállalkozói díj”) illeti meg:
II. Kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj:
nettó 189.915.072,- Ft + áfa
Megoszlás: 53% RONEKO Kft., 47% ELIOS Zrt.
A Felek a vállalkozói díjon felül, a szerződésszerűen elrendelt és elvégzett pótmunkák ellenértékének elszámolására a Kbt. 125. § (7) bekezdése, valamint a 306/2011 (IX.15.) Korm. rendelet 7. § szerinti tartalékkeretet kötnek ki, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a + áfa. A tartalékkeret felhasználásának módjára a szerződés 10. pontjában írtak irányadók."
Módosított szerződéses feltételek:
4.1. A szerződéses ellenérték
„II. Kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj:
nettó 195.907.027,- Ft + ÁFA
Megoszlás: 53% RONEKO Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 47% ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
A Felek a vállalkozói díjon felül, a szerződésszerűen elrendelt és elvégzett pótmunkák ellenértékének elszámolására a Kbt. 125. § (7) bekezdése, valamint a 306/2011 (IX.15.) Korm. rendelet 7. § szerinti tartalékkeretet kötnek ki, amelynek mértéke 9.495.754,- Ft + ÁFA, azaz kilencmillió négyszázkilencvenötezer hétszázötvenkettő forint plusz ÁFA. A tartalékkeret felhasználásának módjára a szerződés 10. pontjában írtak irányadók."
Kötbérek és biztosítékok számítási alapjának módosítása
A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy a 2014. augusztus 8. napján megkötött Kivitelezési szerződés 6.1. és 6.2. pontjaiban szabályozott késedelmi és meghiúsulási kötbérek, valamint a 6.4. pont szerinti hibás teljesítési biztosíték alapját a szerződés módosítással megemelt összegű nettó vállalkozói díj, továbbá a 6.3. pontja szerinti teljesítési biztosíték alapját a Kivitelezési szerződés aláírásakori, nettó 189.915.072,- Ft összegű vállalkozói díj képezi.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Szerződő Felek előtt a Vállalkozó által a kivitelezés során végzett feltárás alapján vált ismertté, hogy a 2014. augusztus 8. napján megkötött Kivitelezési szerződés teljesítéséhez, annak műszaki tartalmát nem képező, azonban a kivitelezendő létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdés, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja értelmében pótmunkának minősülő kivitelezési munkák elvégzése vált szükségessé. Erről a körülményről a Megrendelő a helyszínen - építési műszaki ellenőre útján is - meggyőződött, aki a pótmunka elvégzését jóváhagyta.
A szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti tilalmi körbe.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/10/08 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/16 (év/hó/nap)