Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.11.04.
Iktatószám:22569/2015
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Teljesítés helye:Magyarország, HM Védelemgazdasági Hivatal Infrastrukturális Igazgatóság, 1095 Budapest, Soroksári út 152.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.12.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22489
Postai cím: Lehel utca 35-37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Tomka Barnabás
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Az ajánlatkérő általános címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezési szerződés / „Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem”
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Magyarország,
HM Védelemgazdasági Hivatal Infrastrukturális Igazgatóság, 1095 Budapest, Soroksári út 152.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Tervezési szerződés / „Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem”
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre x valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
,,Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem” végrehajtása az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör: Budapest VI. ker., MH Egészségügyi Központ Podmaniczky utcai telephely C. épület függőfolyosó statikai terv elkészítési munkái
Mennyisége:
- Statikai szakvélemény készítése - 5 példány digitális adathordozón (1 CD)
- Kiviteli terv készítése esetében - 5 példány kiviteli terv (5 db árazatlan és 1 db árazott költségvetési kiírással), + digitális adathordozón (1 CD)
- Azon feladatok esetében, melyek hatósági engedélyhez kötöttek - illetékes szakhatóság által előírt példányszámú engedélyezési terv + 2 példány megrendelői terv
- Tűzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készítése esetében a szakhatóságok által előírt példányszámú tervdokumentáció
2. részajánlati kör: Budapest XI. ker., MH BHD Petőfi Sándor laktanya 36/a konyha és étterem felújítás tervezési munkái
Mennyisége:
- Kiviteli terv készítése esetében - 5 példány kiviteli terv (5 db árazatlan és 1 db árazott költségvetési kiírással), + digitális adathordozón (1 CD)
- Azon feladatok esetében, melyek hatósági engedélyhez kötöttek - illetékes hatóság/szakhatóság által előírt példányszámú engedélyezési terv + 2 példány megrendelői terv
- Tűzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készítése esetében a szakhatóságok által előírt példányszámú tervdokumentáció
3. részajánlati kör: Pusztavacs, MH ARB BP 85., 86. és 87. lőszer és robbanó anyag raktár pillérek statikai megerősítésének tervezési munkái
Mennyisége:
- Statikai szakvélemény készítése - 5 példány, digitális adathordozón (1 CD)
- Kiviteli terv készítése esetében - 5 példány kiviteli terv (5 db árazatlan és 1 db árazott költségvetési kiírással), + digitális adathordozón (1 CD)
- Azon feladatok esetében, melyek hatósági engedélyhez kötöttek - illetékes szakhatóság által előírt példányszámú engedélyezési terv + 2 példány megrendelői terv
- Tűzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készítése esetében a szakhatóságok által előírt példányszámú tervdokumentáció
4. részajánlati kör: Székesfehérvár, Alba Regia laktanya 2. sz. konyha és étterem felújítás tervezési munkái
Mennyisége:
- Kiviteli terv készítése esetében - 5 példány kiviteli terv (5 db árazatlan és 1 db árazott költségvetési kiírással), + digitális adathordozón (1 CD)
- Azon feladatok esetében, melyek hatósági engedélyhez kötöttek - illetékes hatóság/szakhatóság által előírt példányszámú engedélyezési terv + 2 példány megrendelői terv
- Tűzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készítése esetében a szakhatóságok által előírt példányszámú tervdokumentáció.
5. részajánlati kör: Szentendre, MH Altiszti Akadémia 41. raktár akkumulátor töltő helyiségek felújítás tervezési munkái
Mennyisége:
- Kiviteli terv készítése esetében - 5 példány kiviteli terv (5 db árazatlan és 1 db árazott költségvetési kiírással), + digitális adathordozón (1 CD)
- Azon feladatok esetében, melyek hatósági engedélyhez kötöttek - illetékes hatóság/szakhatóság által előírt példányszámú engedélyezési terv + 2 példány megrendelői terv
- Tűzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készítése esetében a szakhatóságok által előírt példányszámú tervdokumentáció
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. és 3. részajánlati kör esetében:
Amennyiben a Tervező a szerződést neki felróható okból késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó tervezői díj 0,3%-a /nap, maximum a nettó tervezői díj 20%-a.
Hibás teljesítés esetén a Tervezőt a késedelmi kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő.
A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szolgáltatás teljesítésének kötelezettsége alól.
A Megrendelő Költségviselő javaslatára és egyetértésével jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben a Tervező a tervek elkészítésére vállalt teljesítési határidőt legalább 10 munkanappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi.
Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése a Tervezőnek felróható okból meghiúsul, a Költségviselő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a tervezői díj nettó értéke, mértéke annak 20%-a.
A kötbért a Tervező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
A Megrendelőnek joga van az esedékes kötbéreket a tervezői díjból levonni a Kbt. 130. § (6) bekezdésében meghatározottak betartásával.
Megrendelő hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

2. és 4-5. részajánlati kör esetében:
Amennyiben a Tervező a szerződést neki felróható okból késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke
- engedélyezési terv esetében ezen feladat nettó díjának 0,3%-a/nap, maximum ezen feladat nettó díjának 20%-a.
- kiviteli terv esetében ezen feladat nettó díjának 0,3 %-a/nap, maximum ezen feladat nettó díjának 20%-a.
.
Hibás teljesítés esetén a Tervezőt a késedelmi kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő.
A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szolgáltatás teljesítésének kötelezettsége alól.
A Megrendelő Költségviselő javaslatára és egyetértésével jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben a Tervező a tervek elkészítésére vállalt teljesítési határidőt legalább 10 munkanappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi.
Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése a Tervezőnek felróható okból meghiúsul, a Költségviselő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a tervezői díj nettó értéke, mértéke annak 20%-a.
A kötbért a Tervező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
A Megrendelőnek joga van az esedékes kötbéreket a tervezői díjból levonni a Kbt. 130. § (6) bekezdésében meghatározottak betartásával.
Megrendelő hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően az ajánlattevő által kiállított számla ellenében fizeti meg annak ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) bekezdés szerint, az Art. 36/A. § figyelembevételével.
Az 2.-4.-és 5. részajánlati körök vonatkozásában a munka elszámolása részfeladatonként egy rész-számlával és egy végszámlával történik.
Az 1. és 3. részajánlati körök vonatkozásában a munka elszámolása egy végszámlával történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdéseire.
A részletes fizetési feltételeket részajánlati körönként a szerződéstervezetek tartalmazzák.
Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésére, valamint a 6:155. § (1) bekezdésére.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2-8. és 10-11. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okokat illetően az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevő választása szerint:
a.) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b.) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak jelen felhívás feladásának dátumánál nem régebbinek kell lennie, tekintettel arra, hogy a nyilatkozatoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatosan irányadó a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatója:
A Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 2014. május 16-án megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató, továbbá a 2012. 06. 01-jén, a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az 1., 2., 3., 4. és 5. részajánlati körökre vonatkozóan:
P1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontjára - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja szerint csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
- pénzügyi intézmény által részére vezetett számlák pénzforgalmi jelzőszámai;
- mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapon belül volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan Ajánlattevő:
P1) ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapon belül volt 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.
Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján a P1) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők esetén elegendő, ha közülük egy felel meg (közös Ajánlattevők legalább egyikének teljesen meg kell felelnie az adott követelményeknek).
A Kbt. 55.§ (6) bekezdésben meghatározott esetekben az 55.§ (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet(nek), a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a Ajánlattevő(k) ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik(nak). A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az 1., 2., 3., 4. és 5. részajánlati körökre vonatkozóan:
M1.) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontjára - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, szerződésszerűen teljesített referenciát: 2., 4. és 5. részajánlati körök esetén épület tervezésére vonatkozóan; 1. és 2. részajánlati körök esetén statikai tervezési feladatrészre vonatkozóan.
A referenciát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján kell igazolni. A referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
- a szolgáltatás tárgyát
- szerződéskötő másik fél megnevezését;
- az ellenszolgáltatás nettó összegét;
- a teljesítés idejét év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Egy referencia az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatható a 2., 4 és 5. részajánlati körök esetében, illetve egy referencia bemutatható az 1. és 3. részajánlati körök esetében.
Ajánlatkérő hivatkozik a 310/2011. (XIII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdésre.
A teljesítés kezdő és befejező időpontjának is a referencia időszakra kell esnie.

M2.) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontjára - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségét, képzettségét, adott esetben jogosultságát és csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát, továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő a tervezői jogosultságot az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapján a területi kamarák által vezetett névjegyzékből ellenőrzi.
Amennyiben az Ajánlattevő által bemutatott szakember már az ajánlat benyújtásakor kamarai jogosultsággal és tagsággal rendelkezik úgy a szakember a képesítési minimumkövetelménynek és a szakmai gyakorlati időnek az igazolását a kamarai nyilvántartási szám közlésével is igazolhatja.
A szakemberek tekintetében a mérnöki kamara által regisztrált jogosultság meglétét (adott esetben) Ajánlatkérő ellenőrzi, erre való tekintettel az igazolás benyújtása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlati felhívásban előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel/ képzettséggel kíván Ajánlattevő az ajánlati felhívásban foglalt minimumkövetelménynek eleget tenni, azaz a megfelelését igazolni, úgy Ajánlattevő szíveskedjen ajánlatában becsatolni az egyenértékűnek tekintett végzettséget/képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az egyenértékűség igazolásakor felhívjuk szíves figyelmüket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M1.) Ajánlattevő alkalmatlan
ha a 2., 4. és 5. részajánlati körök vonatkozásában nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három évben (36 hónap) legalább 1 db befejezett, szerződésszerűen teljesített épület tervezésére
vonatkozó igazolt referenciával az alábbi nettó referencia értékek szerint összességében:
2. részajánlati kör: 20.000.000.-Ft
4. részajánlati kör: 9.000.000.-Ft
5. részajánlati kör: 4.000.000.-Ft
illetve
ha az 1. és 3. részajánlati körök vonatkozásában nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három évben (36 hónap) legalább 1 db befejezett, szerződésszerűen teljesített statikai tervezési feladatrészre vonatkozó igazolt referenciával az alábbi nettó - a statikai tervezési feladatrészre vonatkozó - referencia értékek szerint összességében:
1. részajánlati kör: 300.000.-Ft
3. részajánlati kör: 1.000.000.-Ft

M2.) Ajánlattevő alkalmatlan,
ha a 2., 4. és 5. részajánlati körök vonatkozásában nem rendelkezik legalább 1-1 fő építész- (É), gépész- (G) és villamos (V) tervezői jogosultsággal rendelkező tervező szakemberrel.
illetve
ha a 1. és 3. részajánlati körök vonatkozásában nincs a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek és vezetők között statikus.
Amennyiben egy tervező több szakirány esetében is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is elfogadható az érintett szakirányokban való részvételre.

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az M1)-M2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdésben meghatározott esetekben az 55.§ (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet(nek), a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő(k) ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik(nak). A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
67003/15-10/073
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 9.00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 9.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 9.00
(adott esetben) Hely: 1135 Budapest, Dózsa György út 51. II. épület földszint 17. HM BH Dokumentáció átvevő helység
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62.§ (2) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 62. §(1), (3) - (4), valamint (6) - (7) bekezdéseire.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
a.) Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen a Kbt. 50. § (1) bekezdés alapján a www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu/eljarasok weboldalon elektronikus, letölthető formában bocsátja rendelkezésre az ajánlattételi határidő lejártáig.
A Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján az Ajánlatkérő az érdekelődő gazdasági szereplők teljes körű tájékoztatása érdekében előírja, hogy a közzétett dokumentáció megtekintését követően a beszerzes@hm.gov.hu e-mail címre megküldendő levelével tájékoztassa az Ajánlatkérőt az alábbiakról:
- az eljárás tárgya,
- Ajánlattevő vagy alvállalkozó cég pontos neve, telephelye, levelezési címe, telefon és fax száma és adószáma,
- az ügyvezető neve,
- kapcsolattartó személy neve, elérhetősége.
Az érvényes ajánlatok feltétele a Dokumentáció letöltés útján történő átvétele (elektronikus úton történő elérése), amelynek igazolására szolgál a tájékoztató levél ajánlatkérő részére történő megküldése.
b.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés értelmében Ajánlatkérő az alkalmasságot a P1) pont szerinti pénzügyi-gazdasági, valamint M1) - M2) pontok szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknél a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
c.) Az ajánlat formai követelményei:
Az ajánlatot A4 formátumú lapokon, egy kötetben összeállítva, 1 példányban, roncsolás mentesen nem bontható kötésben, továbbá a papír alapú példánnyal megegyező elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) adathordozón kell benyújtani. Amennyiben eltérés van a papír alapú ajánlat és az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat között, Ajánlatkérő a papír alapút tekinti mérvadónak.
A lapokat folyamatosan, (valamennyi információt tartalmazó oldalt) sorszámmal kell ellátni, az ajánlatot javítások és beszúrások nélkül kell elkészíteni. Az A/4 méretnél nagyobb formátumú lapokat a műszaki rajz előírásai szerint A/4 méretűre kell hajtogatni és az ajánlathoz mellékletként kell csatolni.
Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékot az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy aláírásával és cégbélyegzőjével hitelesítve kell lezárni, és az alábbi feliratot kell feltüntetni rajta:
Ajánlat a „Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem” tárgyú, 67003/15-10/073 beszerzés azonosító számú közbeszerzési eljárásban; „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ”.
A beszerzés azonosítót az ajánlaton és valamennyi - az eljáráshoz tartozó - dokumentumon fel kell tüntetni.
Az ajánlatot valamennyi, információt tartalmazó oldalszámot is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.
Az Ajánlattevő által benyújtott minden saját nyilatkozatot, valamint az ajánlat teljes anyagának minden tartalommal bíró oldalát az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy aláírásával hitelesíteni kell.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 36. § (3) bekezdésére.
d.) Kbt. 67.§ (1) bekezdés alapján hiánypótlás lehetősége biztosított.
e.) Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján kötelezettségként írja elő, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó köztelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
f.) Ajánlattevő nyújtsa be ajánlatába a következő nyilatkozatokat:
1. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására ……………………………….. jogosult. A szerződés aláírására jogosult azonos a cégjegyzésre jogosulttal / A szerződés aláírására jogosult nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazását csatoltam.
2. Tudomásul veszem, hogy az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
3. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.
4. Tudomásul veszem, hogy a dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen - változatlan vagy változtatott formában történő - felhasználása jogellenes.
5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
6. A megpályázni kívánt részajánlati körökre vonatkozóan részajánlati körönként kitöltendő!
A Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján alvállalkozót:
- nem kívánok igénybe venni.
- igénybe kívánok venni.
Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzésnek az a része, amelyre igénybe kívánja venni: …………………………………………………………………………………….
Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó megnevezése és a közbeszerzésnek az a része és százalékos aránya, amelyre igénybe kívánja venni: …………………………………………………………………………………..
7. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánom igénybe venni:
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik A Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti körülmények ismertetése

Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet, úgy nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
8. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése alapján, kifejezett nyilatkozatot teszek az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (A nyilatkozat eredeti, aláírt példányban szükséges benyújtani.)
9. Nyilatkozom a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásom:
- mikro vállalkozásnak
- kisvállalkozásnak
- középvállalkozásnak minősül.
- nem tartozik a törvény hatálya alá.

10. Nyilatkozom, hogy számláimat az alábbi pénzügyi intézmények vezetik:
Számlavezető pénzintézet: ....................................................................
A kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma):……………………………………………………………………
11. A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában.

12. Tudomásul veszem, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. tv. 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
13. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 24 §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy, vagy szervezet.
14. Nyilatkozom arról, hogy
- rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, melynek száma:………. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.
VAGY
- nem rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, de kötelezettséget vállalok a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kódnak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától történő megszerzésére, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, például .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.
15. Nyilatkozom az Ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki követelmények és szerződés tervezet feltételeinek elfogadásáról.

16. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmaznak a műszaki követelményeknek megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan fix árak.
17. Nyilatkozom annak vállalásáról, hogy nyertességem esetén a bemutatott - esetlegesen általam okozott, szolgáltatásból eredő, valamint környezetvédelmi károk megtérítésére megkötött egyedi kárértékre vonatkozó - érvényes felelősségbiztosításom a szerződés teljes időtartama alatt azonos tartalommal és minimum azonos összegre vonatkozóan fenntartom.
18. Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
19. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.
20. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elkészítése során figyelembe vettem - az Ajánlatkérő által a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírt - a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségeket.
21. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmaznak a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.
22. Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásban, a műszaki tartalomban és a helyszíni bejáráson készült emlékeztetőben megfogalmazott funkcionális, műszaki és egyéb követelményeknek továbbá a hatályos jogszabályi, szakmai (MSZ szabványokban foglalt előírások) előírásoknak megfelelően vállalom a tervezési munkákat. Vállalom, hogy a meghatározott feladatot Ajánlatkérő azon céljának megfelelően végzem el, mi szerint a Ajánlattevő nevezett ingatlan infrastrukturális feltételeinek kialakításhoz szükséges feladatokat a terv alapján kívánja elvégeztetni.
23. Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásban és az átadott dokumentációban közölt, a tervek készítése során birtokomba jutott információkat és terveket minősített anyagként kezelem, melyről harmadik félnek adatot nem szolgáltatok ki, illetve nem nyilatkozom. A tervek készítése során a birtokomban lévő dokumentációt, annak részeit vagy másolatait csak a tervek elkészítésére használom fel.

24. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz.(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani.)
25. Nyilatkozom, hogy rendelkezem a Feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes, tárgyi feladatra kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.
g.) Ajánlattevő csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat:
1. Ajánlattevő nyújtsa be azon személyek aláírási címpéldányait, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáit vagy azok másolatait, szükség esetén meghatalmazását is, akik az eljárás során kötelezettségvállalásra, és a szerződés aláírására jogosultak.
2. Ajánlattevőnek - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltakra tekintettel folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3. Ajánlattevő csatolja be nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről, az Ajánlati dokumentáció 3. számú mintája alapján.
4. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján kötelezettségként írja elő, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan köztelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
h.) Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel érdekében helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja Ajánlattevőknek.
A helyszíni bejárás időpontja az 1. részajánlati kör vonatkozásában:
2015. november 09. 10:00 óra
A helyszíni bejárás helye: Budapest VI. ker., Podmaniczky u. 111.
A helyszíni bejárás időpontja a 2. részajánlati kör vonatkozásában:
2015. november 10. 10:00 óra
A helyszíni bejárás helye: Budapest XI. ker., Budaörsi út 49-53.
A helyszíni bejárás időpontja a 3. részajánlati kör vonatkozásában:
2015. november 11. 10:00 óra
A helyszíni bejárás helye: Pusztavacs, Dánszentmiklósi út 1.
A helyszíni bejárás időpontja a 4. részajánlati kör vonatkozásában:
2015. november 12. 10:00 óra
A helyszíni bejárás helye: Székesfehérvár, Zámolyi út 1-5.
A helyszíni bejárás időpontja az 5. részajánlati kör vonatkozásában:
2015. november 13. 10:00 óra
A helyszíni bejárás helye: Szentendre, Dózsa György út 12-14.
A katonai objektumba történő belépés érdekében telefaxon (+36 1 433 8007), vagy e-mailben (beszerzes@hm.gov.hu) 2015. november 05-én 10:00 óráig a helyszíni bejáráson résztvevők adatai (név, születési név, születési idő, születési hely, lakcím, személyi igazolvány szám, munkahely, beosztás) meg kell küldeni Ajánlatkérő részére:
Azon személyek, akik adatai a fenti határidőig nem kerültek megküldésre Ajánlatkérő részére, a helyszíni bejáráson nem vehetnek részt.
i.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
j.) A saját nyilatkozatokat a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) cégszerű aláírással (cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott aláírásával) kötelesek ellátni. A cégkivonatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás, másolati példányát is csatolni kell.
k.) Teljesítési határidők:
1. részajánlati kör: Budapest VI. ker., MH Egészségügyi Központ Podmaniczky utcai telephely C. épület függőfolyosó statikai terv elkészítési munkái vonatkozásában:
- Tervezési feladatok teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 20 munkanap.
A tervezési szerződés tervezet 3. pontjának figyelembevételével.
2. részajánlati kör: Budapest XI. ker., MH BHD Petőfi Sándor laktanya 36/a konyha és étterem felújítás tervezési munkái vonatkozásában:
- Az engedélyezési tervek elkészítése: a szerződés aláírásától számított 30 munkanap
- A kiviteli tervek elkészítésére: Ajánlatkérő írásbeli engedélyének kézhezvételétől számított 30 munkanap.
A tervezési szerződés tervezet 3. pontjának figyelembevételével.
3. részajánlati kör: Pusztavacs, MH ARB BP 85., 86. és 87. lőszer és robbanó anyag raktár pillérek statikai megerősítésének tervezési munkái vonatkozásában:
- Tervezési feladatok teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 20 munkanap.
A tervezési szerződés tervezet 3. pontjának figyelembevételével.
4. részajánlati kör: Székesfehérvár, Alba Regia laktanya 2. sz. konyha és étterem felújítás tervezési munkái vonatkozásában:
- Az engedélyezési tervek elkészítése: a szerződés aláírásától számított 30 munkanap
- A kiviteli tervek elkészítésére: Ajánlatkérő írásbeli engedélyének kézhezvételétől számított 30 munkanap.
A tervezési szerződés tervezet 3. pontjának figyelembevételével.
5. részajánlati kör: Szentendre, MH Altiszti Akadémia 41. raktár akkumulátor töltő helyiségek felújítás tervezési munkái vonatkozásában:
- Az engedélyezési tervek elkészítése: a szerződés aláírásától számított 30 munkanap
- A kiviteli tervek elkészítésére: Ajánlatkérő írásbeli engedélyének kézhezvételétől számított 30 munkanap.
A tervezési szerződés tervezet 3. pontjának figyelembevételével.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail:
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail:
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/30 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: HM BH Dokumentáció átvevő helység
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Tomka Barnabás főigazgató
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: HM BH Közbeszerzési Okmányátvevő Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Tomka Barnabás főigazgató
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: 1.
1) Rövid meghatározás:
,,Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem” végrehajtása az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör: Budapest VI. ker., MH Egészségügyi Központ Podmaniczky utcai telephely C. épület függőfolyosó statikai terv elkészítési munkái
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
3) Mennyiség:
Mennyisége:
- Statikai szakvélemény készítése - 5 példány digitális adathordozón (1 CD)
- Kiviteli terv készítése esetében - 5 példány kiviteli terv (5 db árazatlan és 1 db árazott költségvetési kiírással), + digitális adathordozón (1 CD)
- Azon feladatok esetében, melyek hatósági engedélyhez kötöttek - illetékes szakhatóság által előírt példányszámú engedélyezési terv + 2 példány megrendelői terv
- Tűzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készítése esetében a szakhatóságok által előírt példányszámú tervdokumentáció
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Teljesítési határidő:
1. részajánlati kör: Budapest VI. ker., MH Egészségügyi Központ Podmaniczky utcai telephely C. épület függőfolyosó statikai terv elkészítési munkái vonatkozásában:
- Tervezési feladatok teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 20 munkanap.
A tervezési szerződés tervezet 3. pontjának figyelembevételével.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel érdekében helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja Ajánlattevőknek.
A helyszíni bejárás időpontja az 1. részajánlati kör vonatkozásában:
2015. november 09. 10:00 óra
A helyszíni bejárás helye: Budapest VI. ker., Podmaniczky u. 111.
A katonai objektumba történő belépés érdekében telefaxon (+36 1 433 8007), vagy e-mailben (beszerzes@hm.gov.hu) 2015. november 05-én 10:00 óráig a helyszíni bejáráson résztvevők adatai (név, születési név, születési idő, születési hely, lakcím, személyi igazolvány szám, munkahely, beosztás) meg kell küldeni Ajánlatkérő részére:
Azon személyek, akik adatai a fenti határidőig nem kerültek megküldésre Ajánlatkérő részére, a helyszíni bejáráson nem vehetnek részt.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: 2
1) Rövid meghatározás:
,,Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem” végrehajtása az alábbiak szerint:
2. részajánlati kör: Budapest XI. ker., MH BHD Petőfi Sándor laktanya 36/a konyha és étterem felújítás tervezési munkái
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
3) Mennyiség:
Mennyisége:
- Kiviteli terv készítése esetében - 5 példány kiviteli terv (5 db árazatlan és 1 db árazott költségvetési kiírással), + digitális adathordozón (1 CD)
- Azon feladatok esetében, melyek hatósági engedélyhez kötöttek - illetékes hatóság/szakhatóság által előírt példányszámú engedélyezési terv + 2 példány megrendelői terv
- Tűzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készítése esetében a szakhatóságok által előírt példányszámú tervdokumentáció
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Teljesítési határidő:
2. részajánlati kör: Budapest XI. ker., MH BHD Petőfi Sándor laktanya 36/a konyha és étterem felújítás tervezési munkái vonatkozásában:
- Az engedélyezési tervek elkészítése: a szerződés aláírásától számított 30 munkanap
- A kiviteli tervek elkészítésére: Ajánlatkérő írásbeli engedélyének kézhezvételétől számított 30 munkanap.
A tervezési szerződés tervezet 3. pontjának figyelembevételével.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel érdekében helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja Ajánlattevőknek.
A helyszíni bejárás időpontja a 2. részajánlati kör vonatkozásában:
2015. november 10. 10:00 óra
A helyszíni bejárás helye: Budapest XI. ker., Budaörsi út 49-53.
A katonai objektumba történő belépés érdekében telefaxon (+36 1 433 8007), vagy e-mailben (beszerzes@hm.gov.hu) 2015. november 05-én 10:00 óráig a helyszíni bejáráson résztvevők adatai (név, születési név, születési idő, születési hely, lakcím, személyi igazolvány szám, munkahely, beosztás) meg kell küldeni Ajánlatkérő részére:
Azon személyek, akik adatai a fenti határidőig nem kerültek megküldésre Ajánlatkérő részére, a helyszíni bejáráson nem vehetnek részt.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: 3
1) Rövid meghatározás:
,,Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem” végrehajtása az alábbiak szerint:
3. részajánlati kör: Pusztavacs, MH ARB BP 85., 86. és 87. lőszer és robbanó anyag raktár pillérek statikai megerősítésének tervezési munkái
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
3) Mennyiség:
Mennyisége:
- Statikai szakvélemény készítése - 5 példány, digitális adathordozón (1 CD)
- Kiviteli terv készítése esetében - 5 példány kiviteli terv (5 db árazatlan és 1 db árazott költségvetési kiírással), + digitális adathordozón (1 CD)
- Azon feladatok esetében, melyek hatósági engedélyhez kötöttek - illetékes szakhatóság által előírt példányszámú engedélyezési terv + 2 példány megrendelői terv
- Tűzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készítése esetében a szakhatóságok által előírt példányszámú tervdokumentáció
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Teljesítési határidő:
3. részajánlati kör: Pusztavacs, MH ARB BP 85., 86. és 87. lőszer és robbanó anyag raktár pillérek statikai megerősítésének tervezési munkái vonatkozásában:
- Tervezési feladatok teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 20 munkanap.
A tervezési szerződés tervezet 3. pontjának figyelembevételével.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel érdekében helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja Ajánlattevőknek.
A helyszíni bejárás időpontja a 3. részajánlati kör vonatkozásában:
2015. november 11. 10:00 óra
A helyszíni bejárás helye: Pusztavacs, Dánszentmiklósi út 1.
A katonai objektumba történő belépés érdekében telefaxon (+36 1 433 8007), vagy e-mailben (beszerzes@hm.gov.hu) 2015. november 05-én 10:00 óráig a helyszíni bejáráson résztvevők adatai (név, születési név, születési idő, születési hely, lakcím, személyi igazolvány szám, munkahely, beosztás) meg kell küldeni Ajánlatkérő részére:
Azon személyek, akik adatai a fenti határidőig nem kerültek megküldésre Ajánlatkérő részére, a helyszíni bejáráson nem vehetnek részt.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: 4
1) Rövid meghatározás:
,,Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem” végrehajtása az alábbiak szerint:
4. részajánlati kör: Székesfehérvár, Alba Regia laktanya 2. sz. konyha és étterem felújítás tervezési munkái
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
3) Mennyiség:
Mennyisége:
- Kiviteli terv készítése esetében - 5 példány kiviteli terv (5 db árazatlan és 1 db árazott költségvetési kiírással), + digitális adathordozón (1 CD)
- Azon feladatok esetében, melyek hatósági engedélyhez kötöttek - illetékes hatóság/szakhatóság által előírt példányszámú engedélyezési terv + 2 példány megrendelői terv
- Tűzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készítése esetében a szakhatóságok által előírt példányszámú tervdokumentáció.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Teljesítési határidő:
4. részajánlati kör: Székesfehérvár, Alba Regia laktanya 2. sz. konyha és étterem felújítás tervezési munkái vonatkozásában:
- Az engedélyezési tervek elkészítése: a szerződés aláírásától számított 30 munkanap
- A kiviteli tervek elkészítésére: Ajánlatkérő írásbeli engedélyének kézhezvételétől számított 30 munkanap.
A tervezési szerződés tervezet 3. pontjának figyelembevételével.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel érdekében helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja Ajánlattevőknek.
A helyszíni bejárás időpontja a 4. részajánlati kör vonatkozásában:
2015. november 12. 10:00 óra
A helyszíni bejárás helye: Székesfehérvár, Zámolyi út 1-5.
A katonai objektumba történő belépés érdekében telefaxon (+36 1 433 8007), vagy e-mailben (beszerzes@hm.gov.hu) 2015. november 05-én 10:00 óráig a helyszíni bejáráson résztvevők adatai (név, születési név, születési idő, születési hely, lakcím, személyi igazolvány szám, munkahely, beosztás) meg kell küldeni Ajánlatkérő részére:
Azon személyek, akik adatai a fenti határidőig nem kerültek megküldésre Ajánlatkérő részére, a helyszíni bejáráson nem vehetnek részt.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 5 Elnevezés: 5
1) Rövid meghatározás:
,,Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem” végrehajtása az alábbiak szerint:
5. részajánlati kör: Szentendre, MH Altiszti Akadémia 41. raktár akkumulátor töltő helyiségek felújítás tervezési munkái
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
3) Mennyiség:
Mennyisége:
- Kiviteli terv készítése esetében - 5 példány kiviteli terv (5 db árazatlan és 1 db árazott költségvetési kiírással), + digitális adathordozón (1 CD)
- Azon feladatok esetében, melyek hatósági engedélyhez kötöttek - illetékes hatóság/szakhatóság által előírt példányszámú engedélyezési terv + 2 példány megrendelői terv
- Tűzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készítése esetében a szakhatóságok által előírt példányszámú tervdokumentáció.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Teljesítési határidő:
5. részajánlati kör: Szentendre, MH Altiszti Akadémia 41. raktár akkumulátor töltő helyiségek felújítás tervezési munkái vonatkozásában:
- Az engedélyezési tervek elkészítése: a szerződés aláírásától számított 30 munkanap
- A kiviteli tervek elkészítésére: Ajánlatkérő írásbeli engedélyének kézhezvételétől számított 30 munkanap.
A tervezési szerződés tervezet 3. pontjának figyelembevételével.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel érdekében helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja Ajánlattevőknek.
A helyszíni bejárás időpontja az 5. részajánlati kör vonatkozásában:
2015. november 13. 10:00 óra
A helyszíni bejárás helye: Szentendre, Dózsa György út 12-14.
A katonai objektumba történő belépés érdekében telefaxon (+36 1 433 8007), vagy e-mailben (beszerzes@hm.gov.hu) 2015. november 05-én 10:00 óráig a helyszíni bejáráson résztvevők adatai (név, születési név, születési idő, születési hely, lakcím, személyi igazolvány szám, munkahely, beosztás) meg kell küldeni Ajánlatkérő részére:
Azon személyek, akik adatai a fenti határidőig nem kerültek megküldésre Ajánlatkérő részére, a helyszíni bejáráson nem vehetnek részt.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.