Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.10.30.
Iktatószám:22711/2015
CPV Kód:45215141-7;45111100-9;45215100-8;45262520-2;45310000-3;45330000-9;45430000-0;71320000-7;33100000-1;39100000-3
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kórház
Teljesítés helye:Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.11.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház
Postai cím: Nyíri út 38.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Svébis Mihály főigazgató
Telefon: +36 305479262
E-mail: svebism@kmk.hu
Fax: +36 76505099
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kivitelezési szerződés a Bács-Kiskun Megyei Kórház Központi műtőjének területén 2 db új műtő kialakítására panelműtő szerkezettel és beépített készülékekkel
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.)
NUTS-kód: HU331
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Kivitelezési szerződés a Bács-Kiskun Megyei Kórház Központi műtőjének területén 2 db új műtő kialakítására panelműtő szerkezettel és beépített készülékekkel
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215141-7
További tárgyak:45111100-9
45215100-8
45262520-2
45310000-3
45330000-9
45430000-0
71320000-7
33100000-1
39100000-3
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A Bács-Kiskun Megyei Kórház Központi műtőjének területén 2 db új műtő kialakítása panelműtő szerkezettel és beépített készülékekkel, 146,36 m2-en, az alábbiak szerint:
Főbb feladatok:
- az ajánlatkérési dokumentáció mellékletét képező, „Diagnosztika 3. emelet meglévő” megnevezésű rajzon szaggatott vonallal körülhatárolt terület átépítése az ajánlatkérési dokumentáció mellékletét képező a „Diagnosztika 3. emelet tervezett” rajz szerint,
- a kialakításra kerülő két műtő területén jelenleg meglévő helyiségek (biztonsági sterilező, gipszelő, műtőlap lemosó, előkészítő, raktárak) elbontása szerkezetig (146,36 m2),
- új válaszfal építése gipszkartonból,
- aljzatbeton és padlóburkolat cseréje, vezetőképes hézagmentes ragasztott PVC padló, illetve normál PVC padlóburkolat készítése.
- csempe burkolat helyett hézagmentes, műanyag bevonatú, rozsdamentes nagypaneles oldalfal burkolat kialakítása,
- álmennyezet építése hézagmentes, műanyagbevonatú, fix rendszerű,
- a műtő végében alsó harmadában átadó ablakos üvegfal elhelyezése,
- könyökérintős műtőajtó nyitó-csukó automatika felszerelése,
- vizes berendezési tárgyakhoz víz-csatorna szerelési munkák meglévő strangokra csatlakozással,
- födémszerkezettől új légtechnikai hálózat kiépítése steril rendszerű mennyezeti befúvó elemekkel,
- világítási, medikai és tartalékenergia hálózatok nyomvonalának módosítása,
- új világítótestek, vételi helyek, medikai táblák beépítése,
- érintésvédelem korszerűsítése,
- gyengeáramú hálózat felülvizsgálata, bővítése,
- orvosigáz hálózat visszabontása a felújítás határáig, új orvosi gáz hálózat kiépítése tartalék elzárókkal, csatlakozó szerelvényekkel,
- az alábbiakban felsorolt, beépített orvosi eszközök és műtői beépített bútorok szállítása, beépítése, üzembe helyezése, valamint az üzembe helyezést követően a szervizelés, javítás, az alkatrészek cseréje jótállási időszak alatt:
• 2 db beépített cserélhető felsőrészű műtőasztalrendszer,
• 2 db mennyezeti műtőlámpa,
• 2 db aneszteziológiai statív,
• 2 db sebészeti statív,
• 2 db beépített monitor és számítógép,
• 2 db beépített telefon,
• 2 db GPS-es stopperes óra,
• 29 db különféle beépített műtői bútor (szekrény, mosogató, munkalap, asztal).
- 91 db különféle, a 2 db új panelműtő felszerelésére szolgáló általános orvosi eszköz szállítása, üzembe helyezése, valamint az üzembe helyezést követően a szervizelés, javítás, az alkatrészek cseréje a jótállási időszak alatt.
Az építési beruházást a kórház folyamatos működése mellett kell kivitelezni.
A nyertes ajánlattevő, mint Kivitelező köteles elkészíteni és az ajánlattal együtt benyújtani
- a szükséges kivitelezési terveket a szakági tervekkel együtt,
- a költségvetést, az ajánlatkérési dokumentáció mellékletét képező összesítőnek megfelelően,
- az organizációs tervet,
- az erősáramú tervet,
- a gyengeáramú tervet,
- az orvosi gáztervet, valamint
- a panelműtő tervet.
A nyertes ajánlattevő, mint Kivitelező köteles a teljes építési beruházásra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig az ÁNTSZ hozzájárulás megszerzésében közreműködni.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/03/15 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő, mint Kivitelező késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a. Amennyiben az érvényesíthető késedelmi kötbér összege eléri a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-át, ajánlatkérő, mint megrendelő − az ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
A nyertes ajánlattevő, mint Kivitelező hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett munkarész/eszköz/berendezés szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatásának 5 %-a.
A nyertes ajánlattevő, mint Kivitelező meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10 %-a. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a meghiúsulási kötbér - a feltételek fennállása esetén - a késedelmi, illetőleg a hibás teljesítési kötbér összegén felül illeti meg Ajánlatkérőt, mint Megrendelőt.
Jótállás, időtartama: a teljes építési beruházásra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását (a teljesítés időpontját) követő 24 hónap, valamennyi, a szerződés keretében teljesített építési beruházásra, leszállított eszközre, berendezésre, bútorra és nyújtott szolgáltatásra.
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő értékű teljesítési biztosítékot köteles nyújtani az ajánlatkérőnek. A teljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával) vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A teljesítési biztosítéknak a teljesítés időpontjáig kell érvényben maradnia.
Nyertes ajánlattevő a hibás teljesítéssel kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a nettó ajánlati ár 2 %-ának megfelelő értékű jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani az ajánlatkérőnek. A jólteljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával) vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a jólteljesítési biztosítékot a teljesítés időpontjában az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállás időtartamának lejártáig kell érvényben maradnia.
Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezési szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások szerinti szavatosságot kell vállalnia.
Előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: az igényelt előleg teljes összege. A nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az Ajánlatkérő, mint Megrendelő javára szólóan kell rendelkezésre bocsátania és a dokumentációban meghatározott határidőig érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés nettó ellenértékének 100 %-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állami Költségvetés együttesen finanszírozza.
Konkrét fizetési feltételek:
- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF
- Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékben előleg igénylési lehetőséget biztosít előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
- A nyertes ajánlattevő az előleg összegének igénylésén felül egy darab végszámla benyújtására jogosult. A végszámla az építési kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor nyújtható be.
- A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát Megrendelő a Kbt. 130. § (1)-(3) és (6) bekezdései, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-ai, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint átutalással egyenlíti ki. A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla kézhezvételének napját követő 30 napot.
- A részletes fizetési feltételeket az ajánlatkérési dokumentáció részét képező kivitelezési szerződéstervezet fogja tartalmazni.
A fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a,
- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé az önálló nyertes ajánlattevőnek vagy a közös ajánlatot tevő nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek - a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján - szerepelniük kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett vállalkozó kivitelezői tevékenységet (üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet) végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük (amennyiben azt ezen ország joga előírja).
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró ok fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-j) pontjaiban, a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontjaiban, a Kbt. 56. § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
2. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő előírta a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok érvényesítését is az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kizáró okok fenn nem állását a Közbeszerzési Hatóság által közzétett „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.), valamint „a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) útmutatói alapján szükséges igazolni.
A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a cégügyében változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevő az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is köteles becsatolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi, az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- a pénzforgalmi számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorban állás.
P/2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év tekintetében a mérleg szerinti eredményről évenkénti bontásban.
Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (műtő és/vagy panelműtő kivitelezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése). Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése).
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontjai előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a jelen III.2.2.) pontban meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott dokumentumok benyújtása helyett (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése).
A Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően a jelen III.2.2.) P/1. és P/2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
A jelen III.2.2) pontban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel a P/1. vagy P/2. pontokban előírt alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a P/1. és P/2. pontokban meghatározott igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás mutatkozott.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (műtő és/vagy panelműtő kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 100.000.000.- Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb, műtő és/vagy panelműtő kivitelezésére vonatkozó szerződésé(ei)nek ismertetését.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján a 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, azaz a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, elérhetősége, az építési beruházás tárgya, információ arra vonatkozóan, hogy a referencia magában foglalja-e 1 db beépített műtőasztal, 1 db mennyezeti műtőlámpa, és 2 db statív beépítését is, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont feltüntetésével év/hó/nap pontossággal, a teljesítés helye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
A csatolt igazolás(ok)nak tartalmazniuk kell minden olyan adatot, melyek az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés kétséget kizáró módon való megállapításához szükségesek.
M/2. Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését.
A szakemberek tekintetében igazolásként csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, és/vagy képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot ajánlattevő megadhatja.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a jelen III.2.3.) pontban meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése).
A Kbt. 55. § (4) bekezdésére tekintettel a jelen III.2.3) pontban előírt alkalmassági követelménynek a részvételi jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A jelen III.2.3) pontban előírt alkalmassági követelménynek a részvételi jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az M/1. vagy M/2. pontban előírt alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az az M/1. és M/2. pontban meghatározott igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban összesen 1 db, legalább nettó 75.000.000.-Ft értékű, műtő és/vagy panelműtő kivitelezésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely magában foglalta 1 db beépített műtőasztal, 1 db mennyezeti műtőlámpa, és 2 db statív beépítését is (a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a referencia az építési beruházás egészére vonatkozó alkalmasságot igazol).
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik
- okleveles építészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 3 éves, a végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal, vagy
- okleveles építőmérnök / építészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 4 éves, a végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal,
b) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik okleveles építészmérnök / építészmérnök / okleveles gépészmérnök / gépészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 2 éves, panelműtő szerelésében szerzett szakmai gyakorlattal,
c) 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek legalább középfokú épületgépész (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 2 éves, panelműtő szerelésében szerzett szakmai gyakorlattal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Ajánlati ár (nettó HUF)250
2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése50
2.1. Panelműtő - a falrendszer (anyaga legalább 14301 minőségű rozsdamentes acél) vastagsága, minimum 0,6 mm - előny a vastagabb10
2.2. Panelműtő - a falelemek festett, rozsdamentes lemezeire gipszkarton vagy más szigetelő és merevítő anyag ragasztása, vastagsága minimum 13 mm - előny a vastagabb10
2.3. Panelműtő - a fal elemek közötti részek zártszerkezetű szalagokkal történő kitöltése (így zárva le az elemek és a falüregek közötti részeket) és a látható egyéb összeillesztések színezett szilikon profil gumival (antifungicid, antibaktericid) történő lezárása. - előny a megléte10
2.4. Műtőasztaltönk - Tartalékműködtető vezérlőgombok hozzáférését a szállítókocsi nem akadályozza - előny a megléte5
2.5. Műtőasztallap - Az osztott lábtartókat gyorscsatlakozóval lehet fel- és leszerelni (nem csavaros rögzítési mód) - előny a megléte10
2.6. Szállító kocsi - Szerkezetileg rozsdamentes acél kivitel - előny a megléte5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/20 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/20 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/20 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Fény u. 16., I. emelet), tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdéseiben meghatározottak szerint végzi.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 2-es prioritás egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérési dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti.
A dokumentáció térítésmentesen átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az átvétel helye: az A. melléklet II) pont szerinti címen. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon hétfőtől-péntekig 9:00-11:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-11:00 óra között. Ajánlatkérő a dokumentáció előzetes megtekintésére az átvétel helyszínén ingyenesen lehetőséget biztosít.
Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Valamennyi rész- és alszempont esetében 1-től 10-ig.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A pontozás módszere az 1. ajánlati ár értékelési részszempont esetében: a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) - III.A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
A pontozás módszere a 2. értékelési részszempont esetében:
A 2.1. és a 2.2. alszempontok esetében a legkedvezőbb (legmagasabb, legnagyobb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) - III.A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
A 2.3., 2.4., 2.5. és 2.6. alszempontok esetében az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező eszköz a maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező eszköz a minimális pontszámot kapja.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2.) P/1. és P/2. pont, III.2.3.) M/1. és M/2. pontok
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtania arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték mértéke 3.000.000.- HUF, azaz hárommillió forint. A Kbt. 25. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik a megkötésre kerülő szállítási szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10025004-00317193-00000000 számú számlájára történő befizetésével (átutalásával), az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az igazolás módja:
- ajánlatkérő számlájára történő befizetés (átutalás), esetén a pénzügyi intézmény által kiállított készpénzbefizetést igazoló bizonylat vagy az átutalást igazoló pénzügyi intézménytől származó bankszámlakivonat másolati példánya,
- bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosítása esetén a bank vagy biztosító által vállalt garancia okirat eredeti vagy hiteles másolati példánya,
- biztosítási szerződés esetében a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példánya.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2.) Az ajánlatot írásban és zártan, 1 papír alapú példányban, valamint 3 példányban elektronikusan - amely az aláírt papír alapú ajánlat szkennelt változatát tartalmazza - (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file formátumban CD-n vagy DVD-n) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat külső, zárt csomagolásán a következő jeligét és feliratot fel kell tüntetni.
Jelige: „Kivitelezési szerződés a Bács-Kiskun Megyei Kórház Központi műtőjének területén 2 db új műtő kialakítására panelműtő szerkezettel és beépített készülékekkel”, felirat: „Nem bontható fel csak az ajánlatok bontási eljárásán 2015. november 20-án 11,00 órakor”.
Amennyiben a CD vagy DVD lemezen és a papír alapú formában benyújtott adatok között eltérés van, vagy a benyújtott CD, illetőleg DVD lemez tartalma nem olvasható, úgy az ajánlatkérő a nyomtatott formában benyújtott adatokat tekinti irányadónak.
3.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján annak legalább az ajánlattevő általi felelős magyar fordítását is az ajánlattal be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
4.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum - ha jogszabály másként nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy papír alapú példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
5.) Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az ajánlattevőnek csatolnia kell az aláírásra való jogosultság igazolására vonatkozó meghatalmazást. Az ajánlathoz csatolandók továbbá az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek), valamint amennyiben az alvállalkozó(k) az ajánlatban nyilatkozatot tesz(nek), úgy az alvállalkozó(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája.
6.) A Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolni azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
7.) Ajánlattevőnek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nyilatkoznia kell a számlavezető pénzügyi intézményeiről és az általuk vezetett pénzforgalmi számláiról, valamint arról, hogy nyilatkozatban felsoroltakon kívül
- más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát, és
- más pénzforgalmi számlaszámmal nem rendelkezik.
8.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint.
9.) A szerződés teljesítéséhez az alábbi kamarai regisztrációval rendelkező szakember közreműködése szükséges:
- legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. 1. rész 2. pontjában meghatározott MV-É kódú (vagy hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bemutatott szakembereket az eljárást megindító felhívás III.2.3.) M/2. a)-c) pontjában megjelöltek közül mely pozícióra jelöli, továbbá arról, hogy nyertessége esetén gondoskodik az eljárást megindító felhívás III.2.3.) M/2. a) pontja vonatkozásában bemutatott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről a szerződés megkötéséig. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kamarai nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
10.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat. Ajánlattevőnek e nyilatkozatát abban az esetben is csatolnia kell az ajánlatához, amennyiben nem vesz igénybe a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti alvállalkozót.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdésére, az 55. § (6) bekezdés a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
13.) A Kbt. 25. § (2) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 25. § (3) bekezdése).
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, melynek tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt megállapodásnak meg kell felelnie valamennyi alábbi követelménynek:
- tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
- tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- tartalmazza a közös ajánlattevőket képviselő megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi a közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;
- tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;
- tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállal a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.
14.) A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő által meghatározott olyan elvárás, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
2.1. Panelműtő - a falrendszer (anyaga legalább 14301 minőségű rozsdamentes acél) vastagsága minimum 0,6 mm
2.2. Panelműtő - a falelemek festett, rozsdamentes lemezeire gipszkarton vagy más szigetelő és merevítő anyag ragasztása, vastagsága minimum 13 mm
15.) A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő által az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének meghatározása, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a V.3.3.1. pont szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:
2.1. Panelműtő - a falrendszer (anyaga legalább 14301 minőségű rozsdamentes acél) vastagsága a 0,8 mm és az a feletti megajánlásokat ajánlatkérő a maximális 10 ponttal értékeli.
2.2. Panelműtő - a falelemek festett, rozsdamentes lemezeire gipszkarton vagy más szigetelő és merevítő anyag ragasztása, vastagsága 18 mm és az a feletti megajánlásokat ajánlatkérő a maximális 10 ponttal értékeli.
16.) Az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatok esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, a következő esetek kivételével: árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17.) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) jelű vagy ISO 13485:2003 jelű szabvány szerinti érvényes minőségirányítási rendszerének tanúsítványával vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyéb, egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítékával, amelyekben foglaltakat a szerződés teljesítése során alkalmaznia kell.
18.) Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszközök, berendezések ajánlhatók meg, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint rendelkeznek az üzembe helyezésükhöz, üzemeltetésükhöz szükséges engedélyekkel.
19.) Ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. A szerzői jogok ellenértékét - beleértve a felhasználási jogok díját is - az ajánlati ár tartalmazza.
20.) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 200.000.000.-Ft/év, és 50.000.000.-Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra.
21.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani, ezért a jelen közbeszerzési eljárását a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján indítja meg. Erre tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 40. § (4) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását, a támogatási szerződés meg nem kötését, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő megkötését olyan körülménynek tekinti, amelyre a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pont, Kbt. 124. § (9) bekezdés], valamint a támogatási szerződés a pályázatban foglaltak szerinti összegben való megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
22.) Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. Pótmunka igényt nem jelenthet be olyan részre, ami az ajánlatkészítés során is észlelhető lett volna, de az ajánlattevő figyelmetlenségéből az ajánlatból kimaradt.
23.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
24.) Az ajánlatkérő a kivitelezés helyszínének megtekintése érdekében helyszíni bejárást tart nem konzultáció formában 2015. november 5. napján 9.00 órától. Találkozás helye: Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38., D épület III. emelet lift előtér)
A helyszíni bejárásra a Kbt. 45. § (7)-(8) bekezdései alkalmazandók azzal, hogy ajánlattevők kérdést írásban kiegészítő tájékoztatás formájában tehetnek fel.
25.) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
26.) Irányadó idő: a jelen eljárást megindító felhívásban valamennyi, órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
27.) Irányadó jog: a jelen eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/28 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Fény u. 16., I. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Kurucsai Margit
Telefon: +36 13360658, +36 309389370
E-mail: dr.kurucsai.margit@dafkft.hu
Fax: +36 13360657
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Fény u. 16., I. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nagy Ágnes
Telefon: +36 13360658, +36 202613436
E-mail: dr.nagy.agnes@dafkft.hu
Fax: +36 13360657
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Fény u. 16., I. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Kurucsai Margit
Telefon: +36 13360658
E-mail: dr.kurucsai.margit@dafkft.hu
Fax: +36 13360657
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------