Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.11.04.
Iktatószám: 22728/2015
CPV Kód: 45212100-7;45212200-8;45112711-2;45111290-7;45233228-3
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Felsőoktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK10772
Postai cím: Hungária krt. 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: -
Telefon: +36 14329164
E-mail: jogi@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): felsőoktatási intézmény
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Felsőoktatás
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Lovarda épületei és kapcsolódó létesítmények építési, szerelési munkáinak, valamint a Park átépítési, rendezési és az Infrastruktúra építési munkáinak kivitelezése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása generálkivitelezői szerződés keretén belül
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás x
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Lovarda épületei és kapcsolódó létesítmények építési, szerelési munkáinak, valamint a Park átépítési, rendezési és az Infrastruktúra építési munkáinak kivitelezése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása generálkivitelezői szerződés keretén belül
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
További tárgyak: 45212200-8
45112711-2
45111290-7
45233228-3
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Ludovika Campus megvalósítását szolgáló beruházás keretében, a 36030 hrsz. Budapest, 1089 Budapest, Orczy út 1. (Orczy park) alatt található ingatlanon kerül átépítésre, rendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem beruházásában a Park a benne található épületekkel és parkfelületekkel. Szintén ezen beruházás keretén belül létesülnek a meglévő szerkezeti elemek felújításával az egyetem Lovarda épületei és annak valamennyi kapcsolódó létesítménye.
A projektnek része az ingatlant határoló közterületek közlekedési létesítményeinek átépítése is.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az Orczy parkon belül egy EOV koordinátákkal pontosan kijelölhető területegység történeti kert, amely örökségvédelem alatt áll. Ennél fogva itt minden parkfelület ki- és átalakítás, fakivágás, szerkezet- és burkolat bontás és építés kizárólag hatályos örökségvédelmi engedély birtokában végezhető. A Lovarda területe kívül esik a védett kert területén.
A létesítmények az alábbi részekből állnak:
A., Lovarda
• Fedeles lovarda épület
• Istálló épület
• Díjugrató pálya és Zsűritorony
• Jártatógép
• Futószárazó
• Karám (benkkel)
• Burkolt felületek, kerítés, közművek és parkoló
B., Park
• Csónakda épület (büfé)
• Mosdó épület (Kertgondnoki épület átalakítása)
• Üzemeltetési épület (meglévő épület részleges felújítása)
• Burkolt felületek
• Közművek
• Parképítés
• Meglévő játszótér felújítása
• Dísz tér és Országzászló
C., Külső létesítmények (utak, járdák, kerítések)
• A Lovarda Korányi Sándor utcai kapubehajtója
• Üllői úti visszafordító sáv
• Üllői út - Telepy utca csomópont
• Kerítések
Létesítmények műszaki adatai:
A., Lovarda
Helyrajzi szám: 36030
Övezet jele: IZ-VIII-3
Beépítési mód szabadon álló
Tervezett beépítettség: 3983 m2
Tervezett zöldfelület mértéke: 23513 m2
Tervezett legnagyobb építménymagasság: 5,38 m
Tervezett épületen kívüli burkolt felület mérete: 3063 m2
Tervezett vízáteresztő burkolat mérete: 7074 m2
Tervezett gépjárműparkolók száma: 30 db (1 mozgássérült)
Tervezett kerékpártárolók száma: 40 db
B., Park
Helyrajzi szám: 36030
Tervezett beépítettség: 1313 m2
Tervezett szintterületi mutató: 1442 m2
Tervezett zöldfelület mértéke: 187470,5m2
Ebből aktív zöldfelület mérete: 78000 m2
Tervezett legnagyobb építménymagasság: 3,90 m
A., Lovarda
Fedeles lovarda épület
Az 1900-as években épült, alápincézetlen, jelenleg használaton kívüli fedeles lovarda épület földszintes, magas tetős. Bár a terület eredetileg a lovas kiképzést, oktatást szolgálta, az Akadémia megszűnése után, a II. világháborút követően BKV buszgarázsként üzemelt. Ezután sokáig használaton kívül, elhagyatottan pusztult, majd a közelmúltban a tervezett fejlesztések előkészítéseként környezetvédelmi kármentesítés történt. A 25 m-es fesztávú, hosszú csarnokhoz a délnyugati végén kiszolgáló fejépületrész kapcsolódik. Az épület bár nagyon leromlott állapotban van, építészeti és történeti értéke továbbá volumene miatt felújításra érdemes. A csarnoktér lelátója 100 fő, a fejépület egyéb terei (büfé, VIP, közösségi tér) további 40 fő fogadására alkalmasak. A szélfogóból egy közönségforgalmi központi tér nyílik, mellette büfé, VIP-helyiség, iroda és mosdó-WC kerül elhelyezésre. A lovaglótér szabványos méretű 20m x 60 m. A küzdőtér szabványos méretének kialakítása az azt körülvevő, fa szerkezetű, 1,8 m magas lambrin helyigénye miatt csak a fejépület felőli határoló fal kiváltásával, az alapterület növelésével lehetséges. A csarnoktér és a fejépület kapcsolódó terei szintén falkiváltással, széles üvegfelültekkel kerülnek összenyitásra. Az épület teljes fedése felújításra (deszkára fektetett szürke rombusz pala), valamennyi nyílászárója cserére kerül.
Az épület nettó alapterülete 1536 m2.
Istálló épület
A meglévő épületrész középső traktusa egy emeletes, magas tetős, az oldalszárnyai szimmetrikusak, földszintesek. A meglévő szerkezeti elemei közül csupán a fő tartófalak használhatók fel.
A felújított épület L-alakú, kibővített alapterületű. A tervezett istálló 20+5 bokszot tartalmaz, ebből 14 nyílik közvetlenül a kifutókra. Az épület funkcionálisan öt részre tagolódik. A középső, emeletes traktus a hallgatók és a személyzet öltözőit és tartózkodó tereit tartalmazza. A földszinten oktató-, elsősegély-, gyógyszertároló-, nyeregtároló-, nyeregalátét mosó- és személyzeti tartózkodó helyiség kerül kialakításra. Az emeleten négy lovász számára szálláshely kerül kialakításra. A két oldalszárnyba a bokszok és a lótartáshoz közvetlenül kapcsolódó funkciók kerülnek. Az északkeleti szárnyvégben vizesblokkok kapnak helyet. A délnyugati, új bővítmény gazdasági és üzemeltetési funkciókat lát el. Ehhez kapcsolódik közvetlenül a gazdasági udvar, ahol a létesítmény funkciójából fakadó takarmány, szerves- és kommunális hulladék tárolása, elszállítása, mozgatása zajlik. A fedett-nyitott szerkezetű tárolók (szénatároló, kocsiszín, zárt trágyatároló, zárt hulladéktároló) is ide kerülnek.
Az épület nettó alapterülete 1252 m2.
Az L-alakú épület szárnyai közötti udvar részre a kifutók, a jártatógép és opcionálisan a futószárazó kör kerülnek.
Zsűritorony
A díjlovagló- és ugrató pálya menti lelátó közepén helyezkedik el a versenybírók számára készülő fedett-nyitott, fa szerkezetű építmény.
Az építmény nettó alapterülete 19,3 m2.
Egyéb kültéri létesítmények és építmények
A Lovarda területén annak funkciójával összhangban díjlovagló- és ugró pálya, jártatógép, kifutók és karám, illetve opcionálisan futószárazó kör kerülnek kialakításra.
A díjlovagló- és ugró pálya oktatási célokat, bemutatók és versenyek megrendezését szolgálja. Annak mérete 50x80 m. Talaja speciális, időjárás álló, egész évben használható megoldással készül (hordozó réteg, elválasztó réteg, taposó réteg). A pálya mellett kb. 350 fő befogadására képes, támfalas megtámasztású, részben fedett, fa anyagú ülésekkel felszerelt, három soros, lépcsős kialakítású füves lelátó készül közepén a zsűritoronnyal.
A Lovarda északi területrészén ligetesen fásított, füves és homokos felszínű, kerítéssel védett karám épül. A ligetes-fás, nagyobb részben füvesített karámon belül 2 db nagyobb terepplasztika, úgynevezett „benk” létesül.
Az L-alakú istállóépület szárnyai között helyezkedik el a jártatógép. Az kb. 22 m átmérőjű, kör alaprajzú építmény. Opcionálisan a jártatógép mellett kb. 18 m átmérőjű, kerítéssel védett futószárazó kör kerül kialakításra. Talaja megegyezik a díjlovagló és ugrópályáéval. Elmaradása esetén ide füves terület kerül.
A járatógép és a futószárazó nettó alapterülete 318,2 m2.
Az istálló délkeleti homlokzatához kerítéssel védett, homokborítású kifutók csatlakoznak.
B., Park és épületei
Csónakda épület
Az egykor a tóparton állt pavilon helyén új, időszakos üzemelésű épület létesül. Az épület két fő részből áll: zárt térből (kiszolgáló tömb) és fogyasztó térből (részben fedett terasz). A kiszolgáló tömbben kap helyet a büfé, az előkészítő-raktár, a személyzeti mosdó és a vendégek számára épített kétnemű mosdó. A kétszintes teraszon 40-60 fő tud helyet foglalni. Az épület könnyűszerkezetes kialakítású, fűtése-hűtése nincs.
Az épület bruttó területe 40 m2 (180 m2 időszakosan és részben befedhető terasszal).
Mosdó épület (Kertgondnoki épület átalakítása)
A jelenlegi Kertgondnoki épület megtartásával és átalakításával a közparkként is funkcionáló terület mosdó-WC funkciói kerülnek ellátásra. Abban egy látogatói kétnemű mosdó-WC blokk, és egy játszószer tároló helyiség kialakítása történik. A női és férfi vizesblokkok mellett egy akadálymentes mosdó is épül. A munkák során a mostani homlokzat és tetőszerkezet jellege nem változik. Csak a homlokzati felmenő falszerkezetek (külső falak) maradnak meg, minden egyéb (tetőszerkezet, válaszfalak, padlószerkezet) elbontásra kerül.
Az épület bruttó területe 64 m2.
Üzemeltetési épület
A meglévő Üzemeltetési épület felújítása annak vizesblokkjaira homlokzatfestésre, illetve nyílászáró (bejárati ajtó, és ablakok) cserére korlátozódik. Ennek keretén belül a földszinti kétnemű, női és férfi öltözőblokk (15-15 fő kapacitású), a földszinti mosdó-WC és az emeleti mosdó-WC kerül renoválásra, valamint az elektromos helység és a kazánház kerülnek átalakításra.
Az épület bruttó területe 772 m2.
Burkolt felületek
A parkrekonstrukció során különböző funkciójú és szerkezetű burkolt felületek kerülnek kialakításra. A 4,0 m széles, az egyetem különböző egységeit összekötő Campus körút és a bejárati terek 8cm vastag kiselemes térkő burkolatot kapnak. A bejárati tereknél 30 cm széles, természetes kő anyagú burkolat szegélyező rasztersáv is kiépítésre kerül. Az egyéb kerti utak funkciójuktól függő (gyalogos utak, járműközlekedésre szolgáló utak, lovas út) rétegrenddel készülnek: beton térkő-, stabilizált szórt-, homok-, vagy kiskockakő burkolattal. A tervezett burkolatok (térkő és szórt burkolatok) mindenütt 7 mm vastag grafit színű műanyag szegélyezést kapnak.
Közművek
A beruházás keretén belül sor kerül az új, illetve az átépített létesítmények közművesítésére. Ez a Park területén zömében új közműhálózat kiépítését jelenti, főleg az újonnan épülő Csónakda, és az átépítésre kerülő Mosdó épület tekintetében. A szennyvíz és vízelvezetés a Csónakda és a Mosdó épületektől egyesített rendszerű csatornával történik. A Csónakda és a felújított Mosdó épület ivóvíz ellátása a projekt része.
Az Üzemeltetési épület villamos szempontból a parki létesítmények villamos hálózatának támpontját jelenti. Az épületből kap ellátást a tervezett FEB jelű elosztó, amelyből a két tervezett energiavételezési-, és a három tervezett térvilágítási elosztó berendezés ellátása történik. A jelenleg is meglévő két szabadtéri elosztó változatlan hálózaton és formában marad.
Az informatikai alépítményi hálózat opciós tétel. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem informatikai központja az oktatási központban kerül kialakításra. Innen kiindulva kerül megépítésre a teljes Campust ellátását elősegítő informatikai alépítményi körgyűrű. Ez lehetővé teszi valamennyi létesítmény kábel ellátásának biztonságos és gyors lehetőségét. A gerinc hálózat a Parkban létesülő körút külső ívét követi. A hálózaton egyenes szakaszokban 30-80 fm-ként, irányváltásoknál műanyagcső hajlítási sugaraknak megfelelően behúzó aknák kerülnek elhelyezésre. Burkolatok alatt KPE csövek elhelyezése szükséges. Az aknák előre gyártott vasbeton aknák 106 x 97 x 106,5 cm méretben.
A locsolóvíz hálózat vízigénye kutakról lesz biztosítva. Ehhez 2 db új kút építése, és 1 db létező kút átépítése szükséges.
Parképítés
A parkrendezés tájépítészeti koncepciója számos célt határoz meg. Ezek az egyetem és a kollégiumok számára - éjszakára zárt - Campus kerti funkciók biztosítása, a közhasználat számára időszakosan nyitott kert kialakítása, és a különálló Campus kertekkel való kapcsolat kialakítása. A park bizonyos zöldfelületeinek vízellátására kutakról táplált öntözőhálózat kerül kiépítésre. Más területek hidránsokról történő kézi vízutánpótlási lehetőséget kapnak.
Meglévő játszótér felújítása
A játszószerek felújítása is a projekt részét képezi.
Dísztér és Országzászló
A Dísztéren kerül az Országzászló elhelyezésre. Az Országzászló 23 m magas, acél tartószerkezettel készül, belső kötélvezetésű, kézzel mozgatható zászlófelvonó szerkezettel ellátott. A zászlórúd talapzata mészkő burkolatú, a környező tereptől 30 cm-re kiemelt, 2,55 m átmérőjű, vasalt beton talapzaton áll. A talapzat körül egy 1,8 m széles, stabilizált zúzottkő felület készül.
C., Külső létesítmények (utak, járdák, kerítések)
A Lovarda Korányi Sándor utcai kapubehajtója
A tervezett NKE Lovarda gazdasági forgalmat lebonyolító közúti kapcsolata a jelenlegi gépkocsi behajtótól 50 m-re nyugatra kerül át. A lovarda új behajtójának tervezett szélessége 5,0 m, 0,6 méteres rámpával éri el a járda szintjét.
Üllői úti visszafordító sáv
Az Üllői út északi irányából a visszafordulása a két forgalmi irányt elválasztó kiemelt szegélyű járdasziget átépítésével kerül biztosításra. A 3,0 m széles sziget 6,0 méteres szakaszon elbontandó, helyette útpálya épül. A tervezett burkolat öntött aszfalt. Forgalomtechnikai szempontból az Üllői út északi irányából a járműosztályozó tábla visszafordulási lehetőség mutató cseréje szükséges. Az Orczy út felől a jobbra kisíves kanyarodás jelzőlámpás szabályozása szükséges.
Üllői út - Telepy utca csomópont
A Telepy utcai jelzőlámpás csomópontban a parkolóból kihajtó út építése, a kihajtó és az azt keresztező gyalogos átkelő jelzőlámpáinak kiépítése, kábeles bekötése, az Üllői út déli irányából új jelzőlámpák telepítése, kábeles bekötése, a fázisterv átprogramozása és a Nagyvárad téri csomópontban az Üllői út északi irányából a visszafordulás lehetőségének biztosítása, az ennek megfelelő útépítés és jelző lámpás szabályozás módosítása szükséges.
A parkoló és az Üllői úti csomópont közötti út egyenes szakasza egysávos. Az útpálya parkolóhoz csatlakozó szakaszát 5 m hosszban kiemelt szegéllyel kell kialakítani, mivel itt kell elhelyezni a kiléptető rendszer sorompóját (3 m karhosszúságú) és kezelő automatáját. A kihajtó forgalom bejelentkezéséhez az útburkolatba detektor beépítése szükséges. A parkoló és az Üllői út között a burkolatot süllyesztett szegély határolja. Az Üllői út pályaszintjétől a járdaszintet a pálya 2 m-en, a zöldsáv szélességében éri el. Az útpálya építéséhez az iskola felől az Üllői út felé haladó gyalogút szakasz elbontandó. Helyette az iskola Üllői út felől tervezett gyalogútjának meghosszabbítása szükséges a Ludovika tér felől, az Üllői utat keresztező gyalogos átkelőhelyig kialakított gyalog útig.
A munkaterületek több ütemben kerülnek munkavégzésre átadásra.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a tervek és engedélyek tartalmazzák.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 450 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1) A Vállalkozó a Megrendelő által fizetendő előleg visszafizetési kötelezettségének biztosítására, saját költségén biztosítékot köteles nyújtani. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték mértéke az igénybe venni kívánt előleg összegével azonos. Vállalkozó maximálisan a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj 5 (öt) %-áig igényelhet előleget. A Vállalkozó az Előleg Visszafizetési Biztosítékot legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig köteles a Megrendelő részére benyújtani. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték nyújtása a Kbt. 126.§ (6) a) szerinti módok bármelyike szerint, az előleg rendelkezésre bocsátási feltétele.
2) A Vállalkozó a teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igények, különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából a Megrendelő javára Teljesítési Biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pont szerinti formában. A Teljesítési Biztosíték értéke a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg. A Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek.
3) A Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárását megelőzően, saját költségén, a Megrendelő javára kiállított Jótállási Biztosítékot nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján. A Jótállási Biztosíték összege a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg. Jótállás ideje 3 év.
A Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján a biztosítékok nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződés biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Vállalkozási Díj a Költségvetési Főösszesítő és az azon alapuló, Fizetési Ütemterv szerint, százalékos felmérés alapján kerül megfizetésre a Vállalkozó részére. Ajánlatkérő1 db előlegszáma,havi számlázási lehetőséget biztosít, végszámla értéke legalább 10%, figyelemmel a számlázási ütemtervben foglaltakra.
A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § rendelkezéseinek figyelembevételével, a Kbt. 130.§ (1)-(4) és (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében, a 306/2011. Korm.rendelet 12-14. § - ban, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint teljesíti. Az ÁFA-t az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással fizeti meg.
A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Közös ajánlattevők és ajánlattevő nem hozhat(nak) létre közös gazdálkodó szervezetet.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdése, és az 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok érvényesülnek mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában.
A Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő vonatkozásában.
Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2.-11.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A nyilatkozatok keltezésének dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyenek.
Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges továbbá a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak fenn nem állásáról.
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A többi kizáró ok fenn nem állását ajánlatkérő ellenőrzi.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Ajánlatkérő a gazdasági szereplő https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html# adatbázisban való szereplését is ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56 § (1) bekezdésben, illetve ajánlattevő esetében a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében is, valamint az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 310/2011. Korm. rendelet előírásai szerint igazolni szükséges a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában, valamint a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatókra, amelyek a Közbeszerzési Értesítőben 2014. évi 57. számában 2014.május 16-án, valamint a 2012. évi 61. számában 2012. június 1-én jelentek meg és elérhetők a www.kozbeszerzes.hu honlapon.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevő csatolja az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja].
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ennek megfelelően az ajánlatkérő így köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 1,5 milliárd forint értéket [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés].
P/2. Ajánlattevő nyilatkozzon az elmúlt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (évenként megbontva), attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja].
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) és c) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1.1 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az utolsó két lezárt üzleti év valamelyikében a mérleg szerinti eredménye nem negatív.
P/1.2 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha a tőkeerősségi mutatója az utolsó üzleti évben (saját tőke/mérleg főösszeg) nem kisebb, mint 0,25
P/1.3 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha a likviditási mutatója az utolsó üzleti évben (forgóeszköz-készletek/rövid lejáratú kötelezettségek) mutatója nem kisebb, mint 1,20.


P/2. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három év átlagában eléri a nettó 1,5 milliárd forintot.
Az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF 2014.2.26-i álláspontjának IX. pontjának megfelelően - azaz az újonnan piacra lépő szervezetek esetében, amelyek azért nem rendelkeznek árbevétellel az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdték meg működésüket - alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem ér el 1 milliárd forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) teljesített, magasépítési tevékenységre vonatkozó referenciáit, csatolva az elvégzett munkákra vonatkozó referenciaigazolást. A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja; 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése]
A 310/2011. Korm.rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap formátumban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolásban meg kell adni továbbá minden olyan információt, amelyet ajánlatkérő az alkalmasság keretében vizsgálni kíván.
A teljesítés időpontjaként a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját kell feltüntetni.
A referenciákat egy táblázatban is össze kell foglalni és azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimum-követelmény tekintetében kívánja felhasználni.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot
Ajánlatkérő felhívja figyelmet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére: Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
M/2. Ajánlattevő ismertesse a teljesítésben résztvevő szakembereket, azok képzettségét, szakmai tapasztalatát. A szakemberek bemutatása során külön csatolandó a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, a szakmai tapasztalat ismertetése, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. A szakmai tapasztalat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja]
Ajánlatkérő névjegyzék, illetve kamarai tagság alatt a 266/2013 (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti előírásnak való megfelelőséget érti.
A szakmunkások esetében csak a bizonyítvány másolatát kell csatolni, önéletrajz csatolása nem előírás.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm.rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hónap bontásban) - térjen ki a szakember által végzett szakmai tevékenységre. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott
M/3. Ajánlattevő ismertesse az előírt környezetvédelmi irányítási rendszerét, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja]
A Kbt. 55. § (4) és (6) bekezdés is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) rendelkezik az alábbi referenciák mindegyikével:
M/1.1 1 db, 1 szerződésből származó, közhasználatú építmény generál kivitelezésére
vonatkozó magasépítési referencia, ahol az ellenszolgáltatás összege elérte vagy meghaladta a nettó 600.000.000 Ft-ot. A referencia a magasépítési munkára vonatkozó alkalmasságot igazol;

M/1.2 1 db, 1 szerződésből származó legalább nettó 1.700.000.000 Ft értékű műemléki környezetben elvégzett kivitelezési munkával, mely tartalmazott legalább 1.500 m2 középület felújítást, legalább 7.000 m2 térkőburkolat kivitelezését, legalább 1.000 m2 közútépítést ( aszfaltburkolattal), és legalább nettó 60.000.000 Ft értékben közvilágítási rendszer kiépítését. A referencia útépítésre vonatkozó alkalmasságot igazol;

M/1.3. 1 db 1 szerződésből származó legalább 500 fm ívóvízvezeték kiépítését, legalább 500 fm szennyvízvezeték kiépítését.
A referencia ívóvízvezeték és szennyvízvezeték vonatkozó alkalmasságot igazol;
M/1.4. 1 db 1 szerződésből származó műemléki környezetben elvégzett kivitelezési munkával, mely tartalmazott parképítést (növénytelepítést, öntözőrendszer kialakítását) legalább nettó 50.000.000 Ft értékben és legalább 30 db utcabútor kihelyezését.
A referencia a parkrekonstrukcióra vonatkozó alkalmasságot igazol.
Az M/1.1-M/1.4 szerinti követelményeknek megfelelő referenciák között lehetséges átfedés, azaz egy referenciamunkával több alkalmassági feltételnek való megfelelőség is igazolható.


Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M/2.1 legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő, MV-KÉ kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki útépítés szakterületen legalább 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik;
M/2.2 legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben MV-É kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki mélyépítési és/vagy parkfelújítás és/vagy parkrekonstrukció szakterületen legalább 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik;
M/2.3 legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben MV-É kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki magasépítési szakterületen legalább 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik;
M/2.4 további legalább 3 fő építésvezetővel, akik felsőfokú végzettségűek, és építésvezetőként 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkeznek;
M/2.5 legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben MV-ÉG kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki építménygépész szakterületen legalább 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik;
M/2.6 legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben MV-ÉV kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki építményvillamossági szakterületen legalább 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik;
M/2.7 legalább 1 fő szakemberrel, aki munkavédelemért és munkavédelmi koordinációért felelős és felsőfokú munkavédelmi mérnöki vagy szakmérnöki végzettség vagy azzal egyenértékű képzettséggel és legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M/2.8 legalább 1 fő szakemberrel, aki minőségbiztosításért felelős és az felsőfokú minőségügyi vagy minőségbiztosítási vagy minőség-menedzsment mérnök/ szakmérnök végzettség vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M/2.9 legalább 5 fő kőműves szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással rendelkezik;
M/2.10 legalább 2 fő ács-állványozó szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással rendelkezik;
M/2.11 legalább 5 fő festő-mázoló szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással rendelkezik;
M/2.12 legalább 2 fő bádogos vagy tetőfedő vagy épületszigetelő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással rendelkezik;
M/2.13 legalább 2 fő villanyszerelő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással rendelkezik;


M/3. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik magasépítésre vonatkozó ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (HUF) 70
Megvalósíthatósági és Fenntarthatósági projektterv vállalásainak minősége 20
Műszaki ütemterv megfelelősége 10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson az ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1) Ajánlatkérő a beruházást saját forrásból kívánja megvalósítani, de fenntartja annak a lehetőségét, hogy a projekt a későbbiekben Európai Uniós forrásból kerül elszámolásra.
2) Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentációnak az ajánlatkérőtől az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója, illetőleg ezek írásos meghatalmazottja által történő átvétele vagy megküldésének kérése. A dokumentáció (amely a Műszaki előírást és a szerződéstervezetet is tartalmazza) másra át nem ruházható. A dokumentáció elektronikus formában, személyesen átvehető hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között, az ajánlattétel napján 8-10 óra között az OKFON Zrt. székhelyén vagy az ajánlattevő kérésére megküldésre kerül. A megküldését költsége az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-mailen való megküldés terjedelmi okokból nem lehetséges.
3) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 60. § (3), (5) és (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában.
4) Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67.§-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67.§ (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, de nem teszi lehetővé ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást.
6) A közösen ajánlatot tevőktől kérjük nyilatkozat adását az alábbiakról:
- a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő),
- a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár,
- a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében,
- feladatmegosztás ismertetése a tagok között;
- az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót)
- kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe.
7) Az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolatát is csatolni szükséges az ajánlattevő és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, akkor csatolni kell egy meghatalmazást, amelyben a meghatalmazó meghatározza a meghatalmazott részére adott jogosultságokat.
8) Az ajánlatot 1 eredeti nyomtatott példányba, valamint teljes terjedelemben 1 db elektronikus adathordozón szükséges beadni. Amennyiben a papír alapú ajánlat, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
9) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell és az ajánlatban nyilatkoznia szükséges a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján arról, hogy tájékozódott-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
10) Az ajánlatok munkanapokon 8 - 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 - 12 óra, az ajánlattételi határidő napján 8 - 10.00 óra között nyújthatók be az ajánlattételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.
11) A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a III.2.2 és III.2.3 pontokban valamennyi előírás tekintetében szigorúbb alkalmassági feltételeket határozott meg.
13) Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont esetében pedig a sorbarendezés és fordított arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A 4. részszempontnál az egyenes arányosítás képlete kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont. A 2. és 3. részszempont esetében az objektív tényezők bemutatását a dokumentáció tartalmazza.
14) Az alkalmasság igazolása keretében csatolt dokumentumok esetében, amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem magyar forint volt, a referenciák esetében azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes árfolyamot, egyéb adatok esetében a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az ajánlatkérő.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.
16) Az eljárásban irányadók a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében foglaltak.
17) A Vállalkozó köteles a munkák tekintetében a Megrendelő által jóváhagyott feltételekkel biztosítást kötni az alábbi követelményeknek megfelelően: felelősségbiztosítás a Vállalkozó által a kivitelezés kapcsán, azzal összefüggésben foglalkoztatott személyzetére, az Építési Területen tartózkodó egyéb személyek baleset és sérülések esetére a kivitelezés teljes időtartamára, minimum 500 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény.
18) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
19) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].
20) A felhívás II.3 pontjában szereplő 450 napos teljesítési időtartam a munkaterület átadásától számítódik.
21) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 40. § (3) - (4) bekezdésében foglaltakra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
2011. évi CVIII. törvény 137.§
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/30 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: Budai Zoltán
Telefon: +36 14122465
E-mail: budai.zoltan@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: Budai Zoltán
Telefon: +36 14122465
E-mail: budai.zoltan@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: Budai Zoltán
Telefon: +36 14122465
E-mail: budai.zoltan@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.