Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/152
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.12.26.
Iktatószám: 23127/2013
CPV Kód: 33184100-4;33183100-7
Ajánlatkérő: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 9400 Sopron, Győri út 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.;SYNTHES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;SYNTHES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Postai cím: Győri u. út 15.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kondor Csaba
Telefon: +36 99514200/1646
E-mail: igazgatosag@sopronkorhaz.hu
Fax: +36 99514250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Különféle ortopéd traumatológiai implantátumok beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
NUTS-kód: HU221
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Különféle ortopéd traumatológiai implantátumok beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében, részajánlattételi lehetőséggel:
Részajánlatot valamennyi részre lehet tenni, de az adott részben felsorolt valamennyi termékre kötelező ajánlatot tenni.
I.rész:
1.) 10 darab Femur szeg
2.) 50 darab Combnyakcsavarozás
3.) 5 darab Tibia szeg
4.) 3 darab Large Frag, Széles csontlemez (16,5 mm széles x 4,8mm magas acéllemez)
5.) 5 darab Large Frag, Keskeny csontlemez (11,5 mm széles x 4mm magas acéllemez)
6.) 1 darab (Large Frag) Könnyített önkompressziós lemez
7.) 1 darab (Large Frag) Rekonstrukciós lemez
8.) 25 darab (Small Frag) Könnyített kis önkompressziós lemez
9.) 1 darab (Small frag) Rekonstrukciós lemez
10.) 1 darab (Small Frag) Szögstabil önkompressziós lemez
11.) 1 darab (Small Frag) Kis önkompressziós lemez
12.) 50 darab (Small Frag) Harmadcső lemez
13.) 50 darab Karmos lemez
14.) 2 darab (Mini Frag) Kis önkompressziós lemez
15.) 2 darab (Mini Frag) Könnyített kis önkompressziós lemez
16.) 1 darab (Mini Frag) Rekonstrukciós lemez
17.) 5 darab (Mini Frag) Negyedcső lemez
18.) 3 darab (Mini Frag) Egyenes mini lemezke
II.rész:
19.) 25 darab Elasztikus velőűrszeg TEN
20.) 5 darab UTN
21.) 2 darab (Large Frag) Condylus támasztó lemez (Distal Femur), és proximál tibia
22.) 5 darab (Large frag) L- támasztó lemez
23.) 3 darab (Large frag) Laterális tíbia fej lemez
24.) 3 darab Disztális tibia lemez
25.) 10 darab Disztális radius lemez, (VA TCP)
26.) 10 darab Disztális radius lemez (VCP)
27.) 4 darab LCP Olecranon lemez 3.5 mm
28.) 4 darab Felkar distális töréseinek stabilizációja,mediális és dorsalis lemez
29.) 4 darab Kanülált kompresszios csavarok, minimál invazív behelyezés (HCS)
30.) 4 darab Proximális felkar töréshez lemez
III.rész:
31.) 30 darab PFNA helikális pengével
IV. rész:
32.) 5 darab Retrograd szegezés
33.) 10 darab Humerus szeg
34.) 80 darab Trochanter szeg

I. rész:
Termék Termék leírás Műtéti szám/év (db) Nettó egység ár (Ft/db) Nettó érték (Ft)
Femur szeg
Az implantátumok 7 féle (9-15 mm) átmérőben, 300-480 mm hosszméretben 20 mm-es méretlépcsőkkel álljanak rendelkezésre, acél és titán változatban. Álljon rendelkezésre mind tömör, mind vezető furatos változatban is méretsorozat. A szeg legyen dinamizálható.Univerzálisan alkalmazható legyen ugyanazon szeg mind jobb mind bal oldali felhasználásra.A szeg proximálisan és disztálisan is legalább 2-2 reteszfurattal rendelkezzen.A szegek disztális kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését egy speciális kézi célzó használatával. Legyen lehetőség a teljes disztális célzás elvégzésére képerősítő használata nélkül is. Fontos, hogy egy műszerkészlettel operálható legyen minden szegátmérő, és a lágyrészvédők, fúróperselyek műtét közbeni kicsúszás ellen biztosítva legyenek.
10
Combnyakcsavarozás
Manninger féle kanülált combnyakcsavar acél, titán és anodizált titán kivitelben, 8 és 9,5 mm átmérővel, 18-25-34 mm menethosszal 75-150 mm mérettartományban 5 mm-es méretlépcsőkkel. Rendelkezzen a csavar keresztfurattal a váladék elvezetésére. A csavarhoz álljon rendelkezésre felhelyezhető 120-145 fokos, kompressziós csavarral rögzülő DCD toldalék, mely 3-5 furattal rendelkezzen. A speciális lemezekkel való rögzítés tegye lehetővé a terheléselosztást a „hurok-effektus” révén.A kétféle átmérőt azonos tálcával lehessen operálni.
50
Tíbia szeg Az implantátumok 7 féle (8-14 mm) átmérőben, 255-420 mm hosszméretben 15 mm-es méretlépcsőkkel álljanak rendelkezésre, acél és titán változatban. Álljon rendelkezésre mind tömör, mind vezető furatos változatban is méretsorozat. A szeg legyen dinamizálható.A szeg kiképzése legyen alkalmas ízületközeli törések ellátására azáltal, hogy a legdisztálisabb furat a szeg végétől legfeljebb 5 mm-re van. A szeg proximálisan 3 csavarral 3 síkban, distalisan 4 csavarral legalább 3 síkban legyen reteszelhető. A célzást segítse a gombnyomással forgatható proximális célzókar, mely segítségével szerelésmentesen célozhatóak a proximális reteszelő furatok.Legyen elérhető többféle méretű zárócsavar a szeg lezárásához.A szegek disztális kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését egy speciális kézi célzó használatával. Legyen lehetőség a teljes disztális célzás elvégzésére képerősítő használata nélkül is, mágneses célzó segítségével.Fontos, hogy egy műszerkészlettel operálható legyen minden szegátmérő, és a lágyrészvédők, fúróperselyek műtét közbeni kicsúszás ellen biztosítva legyenek.
5
(Large) Lemezek (Large Frag) Széles csontlemez: 3
16,5 mm széles x 4,8mm magas acéllemez, mely legalább 15 féle hosszúságban, 5-26 lyukas változatban legyen elérhető kerek furattal ill. önkompressziós változatban is és 4,5 ill. 6,5mm-es csavarral legyen rögzíthető.
(Large Frag) Keskeny csontlemez: 5
11,5 mm széles x 4mm magas acéllemez, mely legalább 15 féle hosszúságban, 2-24 lyukas változatban legyen elérhető, kerek furattal ill. önkompressziós változatban is és 4,5 ill. 6,5mm-es csavarral legyen rögzíthető.
(Large Frag) Könnyített önkompressziós lemez: 1
Legalább 2 féle szélességű és magasságú pl: 11,5x4mm-es, ill. 16,5x4,8mm lemez, mely legalább 15 féle hosszúságban, 2-18 lyukas változatban legyen rendelhető, acél és titán és anodizált titán változatban is. 4,5 ill. 6,5mm-es csavarokkal legyen rögzíthető.
(Large frag) Rekonstrukciós lemez: 1
Legalább 15 féle hosszúságban elérhető, 3-18 furattal rendelkező, 12 mm széles x3mm magas acéllemez legyen, amely 4,5 ill. 6,5mm-es csavarokkal rögzíthető.
(Small) lemezek (Small Frag) Könnyített kis önkompressziós lemez: 25
10 mm széles x3 mm magas, 51-155mm hosszúságú, 4-12 furattal rendelkező acél és titán változatban is rendelkezésre álló lemez, mely 3,5 ill. 4mm-es csavarokkal rögzíthető.
(Small frag) Rekonstrukciós lemez: 1
34- 334mm-es hosszúságban rendelkezésre álló, 3-28 furattal rendelkező, 10 mm széles x3 mm magas acéllemez, mely 3,5 ill. 4 mm-es csavarokkal rögzíthető.
(Small Frag) Szögstabil önkompressziós lemez: 1
10 mm széles x3 mm magas 25-145mm hosszúságú, 2-12 furattal rendelkező lemez, mely 4,1 ill. 4mm-es szögstabil csavarokkal rögzíthető.
(Small Frag) Kis önkompressziós lemez: 1
10 mm széles x3 mm magas 25-145mm hosszúságú, 2-12 furattal rendelkező acéllemez legyen, mely 3,5 ill. 4,0mm-es csavarokkal rögzíthető.
(Small Frag) Harmadcső lemez: 50
9mm széles x1mm magas, 25-145mm hosszúságú, 2-12 furattal rendelkező acél és titán változatban is elérhető lemez, mely 3,5 ill. 4mm-es csavarokkal rögzíthető. Legyen galléros változata is.
Karmos lemez: 50
11,5 mm széles x1,5mm magas, többféle hosszúságú és legalább 3,4,5,6 lyukas változatú neutrális és oldalspecifikus acél és titán változatban is elérhető lemez legyen, melyet 3,5 ill. 4mm-es csavarokkal lehet rögzíteni.
(Mini Frag) lemezek (Mini Frag) Kis önkompressziós lemez: 2
A lemez legyen, 8mm széles x2 mm magas ill. 8 mm széles x2,5mm magas 20-100mm hosszú, 2-12 furattal rendelkező acél és titán változatban is elérhető, melyet 2,7 mm-es csavarral tudunk rögzíteni.
(Mini Frag) Könnyített kis önkompressziós lemez: 2
A lemez legyen 8 mm széles x2 mm magas 19-109mm hosszú, 2-12 furattal rendelkező acél és titán változatban is elérhető, melyet 2,7 mm-es csavarral tudunk rögzíteni.
(Mini Frag) Rekonstrukciós lemez: 1
A lemez legyen 8 mm széles x2,7 mm magas 32-208mm hosszú, 4-26 furattal rendelkező acél alapanyagú, melyet 2,7 mm-es csavarral tudunk rögzíteni.
(Mini Frag) Negyedcső lemez: 5
A lemez legyen 9 mm széles x1,1mm magas 23-63mm hosszú, 3-8 furattal rendelkező acél és titán változatban is elérhető, melyet 2,7 mm-es csavarral tudunk rögzíteni. Álljon rendelkezésre galléros változat is.
(Mini Frag) Egyenes mini lemezke: 3
Legalább 4 féle szélességű és magasságú, 3-6 furattal rendelkező acél és titán változatban is elérhető lemez, melyeket 1,5 ill. 2mm-es csavarokkal lehet rögzíteni.
II. rész:
Termék Termék leírás Műtéti szám/év (db) Nettó egység ár (Ft/db) Nettó érték (Ft)
Elasztikus velőűrszeg TEN
Az elasztikus titán szeg (TEN) alapelve a metaphysisbe vezetett két elasztikus szeg szimmetrikus kifeszítettségén nyugszik amely minimál invazív beavatkozást követően széleskörű ( Felkar, Alkar, Combcsont, Lábszár, Kulcscsont, )alkalmazást tesz lehetővé, a műtéttechnika gyors és egyszerű. - A szegek a csontban három ponton támaszkodjanak fel és ennek köszönhetően négy biomechanikai elvárásnak tegyenek eleget: hajlékonyság, axiális stabilitás, keresztirányú és rotációs stabilitás.- A velőűrszegezés a gyermekkori dia- és metaphysis törések primer kezelésére , illetve felnőtteknél felkar- és alkarszegzésre, valamint claviculatörések ellátására adjon módot. -Az indikációt életkor, töréstípus és töréshely szerint együttesen kell mérlegelni. -Anyaga titánötvözet. -A beültetéshez szükséges speciális műszerkészlet, kézi eszköz kihelyezés biztosított legyen .- Legyen minimál invazív behelyezési lehetőséggel, amely nem károsítja a csonthártyát és a növekedési porcot, legyen mozgás stabil, és biztosítson korai terhelést ,valamint gipszrögzítés nélkül legyen alkalmazható. -Teljes méretsorban legyen elérhető(1.5-4.0 mm átmérőjű, 300, illetve 440 mm hosszú), amely színkódolással legyen megkülönböztethető, széleskörű alkalmazást tesz lehetővé, a műtéttechnika gyors és egyszerű. -Legyen elérhető a szeg végére felhelyezhető záró sapka amely axiális stabilitást ad, illetve védjen a kicsúszás ellen valamint védje a lágyrészeket, illetve tegye lehetővé a szeg könnyed és egyszerű eltávolítását 25
UTN
A velőűrszeg álljon rendelkezésre tömör változatban Orvosi Acél alapanyagból .A tömör változatban legyen elérhető 8-9mm-es átmérőben, illetve ezen átmérőkön belül 255-420 mm hosszban 15 mm-es ugrásokkal.A velőűrszeg legyen anatómiailag meghajlított hasáb formájú , ami segítse a szeg velőűrbe való behelyezését.A velőűrszeg proximális (térdközeli) vége négy irányból, három csavarbehelyezési reteszelhető lehetőséggel legyen, amely reteszelhető lehetőség megoldást ad az AO beosztás szerinti 42-A , 42-C, Gustilo beosztás szerinti I. – től III A-ig valamint III.B,III.C típusú nyílt törések kezelésére.A velőűrszeg proximális reteszelésekor legyen lehetőség a szeg dinamizálására is amely mértéke maximum 8mm legyen, amely lehetőséget adhasson a szártörések dinamizálására.A velőűrszeg Distális (boka ízület közeli) reteszelése három irányból három csavarbehelyezési lehetőséggel adjon megoldást az AO beosztás szerinti 42-A , 42-C, Gustilo beosztás szerinti I. – től III A-ig valamint III.B,III.C típusú nyílt törések kezelésére.A proximális reteszelés négy irányból történő csavarbehelyezéskor használt reteszcsavarok legyenek 3.9mm-es csavarok,melyek hossza legyen elérhető 20-80mm-ig 5mm-es ugrásokkal. Ezen reteszcsavarok behelyezése proximális célzó segítségével történjen , valamint a legproximálisabb reteszcsavar zárókupak segítségével legyen axiális irányából is reteszelhető.A Distális reteszelés 3.9 mm-es átmérőjű reteszcsavarral legyen megoldható, mely reteszcsavar legyen 20-80-ig elérhető 5mm-es ugrásokkal.Ezen velőűrszeg behelyezésére illetve kivételére álljon rendelkezésre behelyező készlet, mint a velőűr megnyitáshoz, mint a szeg bevezetéséhez, mint a proximális csavarok célzásához,behelyezéséhez, mint a szeg dinamizálásához, mint a distális csavarok behelyezéséhez, mint a zárókupak behelyezéséhez, mint a velőűrszeg eltávolításához. 5
(Large)
Lemezek (Large frag) Condylus támasztó lemez (Distal Femur), és proximál tibia 2
Anatómiailag hajlított, az ízülethez közel alacsony profilú lemez, lágyrészbarát. Lehetővé teszi a szögletstabil rögzítését a laterális oldalról mindkét condylusnak. A szélesebb indikáció miatt a szárban minimálisan 5 maximálisan 13 furat érhető el. A lemez a proximális részén lapított (a submusculáris csúsztatás miatt); minimal invasive (LISS invasive) módon is behelyezhető, melyet speciálisan kiképzett karbon célzókar segít feleslegessé téve a hosszú bőrmetszést.Distális részen néhány kisebb furattal is rendelkezik a temporer rögzítéshez. Elérhető jobbos és balos változatban.Anyaga titan ötvözet. - A lemez fixációjához stardrive önvágó 4.5mm-es cortikális és spongióza és önvágó stardrive 5.0mm-es szögstbil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. - valamint igény esetén 5.0mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között.- A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.- valamint egy speciális carbon röntgenáteresztő kart, melyen keresztül a szögstabil csavarok helyezhetők be , illetve eme kar segíti elő a minimál invazív lemezbeültetést.- A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.
(Large frag) L- támasztó lemez: 5
Az anatómiai formázott , titán , szögstabil furattal a fejen és kombi lyukkal a szár részen legyen elérhető, amely támasztólemez optimális megoldást jelentsen az ízületbe hatoló darabos törések és a romzónák stabilizálásában.- A stabilitás fokozása érdekében tegye lehetővé a tibiacondylus mediális és laterális megtámasztását illetve a tibiaplateau alátámasztását.- Az elvékonyodó lemezprofil minimalizálja a lágyrészek irritációját.- 3,5 mm-es formátumban jobbos, balos kivitelben teljes méret szortimenttel (4 lyukkal a fejrészen és 4-16 lyuk a száron) álljon rendelkezésre. - A lemez fixációjához stardrive önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó stardrive 3.5mm-es szögstbil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. - valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között.- A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.- A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.
(Large frag) Laterális tíbia fej lemez: 3
Előhajlított jobbos vagy balos, külső oldali (laterális) titán lemez, amely speciális röntgenáteresztő célzókarral ún. csúsztatva kerül behelyezve, kímélve ezzel a törési romzónát, ill. feleslegessé téve a hosszú bőrmetszést. A lemezek pontosan követik a csontok anatómiáját, különféle (5-7-9-11-13) lyukszámmal elérhetőek.Elérhető jobbos és balos változatban. Anyaga titan ötvözet. - A lemez fixációjához stardrive önvágó 4.5mm-es cortikális és spongióza és önvágó stardrive 5.0mm-es szögstbil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. - valamint igény esetén 5.0mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között.- A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.- valamint egy speciális carbon röntgenáteresztő kart, melyen keresztül a szögstabil csavarok helyezhetők be , illetve eme kar segíti elő a minimál invazív lemezbeültetést.- A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet
Disztális tibia lemezek Az anatómiailag előre formázott, titán , jobbos és balos lehetőséggel bíró, szögstabil furattal a fej részen és kombi lyukkal a szár részen legyen elérhető, amely alkalmas a mediális tibia stabil megtámasztására. A distalisan bevezethető rögzített szögállású legyen, amely megtámasztja az ízületi felszínt és biztos stabilizálást nyújt az ízületben hatoló darabos töréseknél, valamint osteoporotikus csontban is. - Az elvékonyított lemezprofil tegye lehetővé a minimál invazív alkalmazást, minimalizálja a lágyrészek irritációját.-A lemez 4 -14 furatig jobbos,balos kivitelben legyen elérhető melynek fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó stardrive 3.5 mm-es szögstabil reteszcsavar vagy ezek kombinációja szükséges, amely teljes szortimentben legyen elérhető, - valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között.- A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.- A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet. 3
Disztális radius lemez, (VA TCP) Anatómiailag előrehajlított legyen, fragment specifikus töréskezelést és az ízületbe hatoló romos töréskezlést biztosító variábilis szögállású, szögstabil rendszer legyen. Az ízülethez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez legyen, mely a radius distális vég szögstabil rögzítését tegye lehetővé, poliaxiális kiképzésű önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal, az önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal és igény esetén a 2,4 mm-es hagyományos önvágó kortikális csavarokkal, melyek teljes szortimentben legyenek elérhetők. A lemez és a szögstabil csavarok között kúpos menetkapcsolat jöjjön létre.A poliaxialiális csavarok 15° mozgást engedményezzenek minden irányban. A poliaxiális szögstabil csavarok négy oldalon feküdjenek fel a lemez a variábilis lyukán, ezáltal megkönnyítik és lehetővé teszik a csavarok többszöri ki és behelyezését valamint megtartják a max. 15°-os csavarbehelyezéskor a szögstabil állapotot.Anyaga titán jobbos, balos kivitelben, a fejrészen 6-7 variábilis lyukkal, a szárrészen 2-3-4-5 kombi lyukkal legyen elérhető . A beültető készlet tartalmazzon egy univerzális fúróvezetőt amely lehetővé tegye a variábilis és a fix szögletű csavarok előfúrását, segítsen a pontos célzásban és a csavarszár-szög (irányonkénti max.15°) meghatározásában valamint legyen alkalmas a csonton lévő lemez pozíciónálásában , elemelésében. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet. 10
Disztális radius lemez, (VCP) Az anatómiailag előre formázott, titán , jobbos és balos lehetőséggel bíró, szögstabil furattal a fej részen és kombi lyukkal a szár részen legyen elérhető, amely alkalmas a mediális tibia stabil megtámasztására. A distalisan bevezethető rögzített szögállású legyen, amely megtámasztja az ízületi felszínt és biztos stabilizálást nyújt az ízületben hatoló darabos töréseknél, valamint osteoporotikus csontban is. - Az elvékonyított lemezprofil tegye lehetővé a minimál invazív alkalmazást, minimalizálja a lágyrészek irritációját.-A lemez 4 -14 furatig jobbos,balos kivitelben legyen elérhető melynek fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó stardrive 3.5 mm-es szögstabil reteszcsavar vagy ezek kombinációja szükséges, amely teljes szortimentben legyen elérhető, - valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között.- A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.- A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet 10
LCP Olecranon lemez 3.5 mm
Anatómiailag előrehajlított, az ízületekhez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez, mely az ulna proximális vég szögletstabil rögzítését teszi lehetővé szögstabil csavarok behelyezésével, illetve lehetőséget ad kortikális csavarok behelyezésére is. A proximális részen található csavarok egymáshoz viszonyított helyzete lehetővé teszi, hogy a súlyos romzónával járó izületebe hatoló törések után is megfelelő rögzítést biztosítson a rendszer. Ezen furatok pontos célzását egy ún. célzó blokk segíti. Fej részén menetes kerek furatok találhatóak, száron ovális kombi furatok – 2-től 12 furatig. Ezenkívül a fej részen Kirschner drót befogadására alkalmas kerek furatok is találhatóak segítve a temporer rögzítést. A lemez a száron három helyen is kikönnyitett, mely az operáció közbeni pontos anatómiai modellálást segíti elő. Létezik jobbos és balos változata is. A lemez distális részén speciálisan elvékonyított, mely a submuscularis behelyezést biztosítja. ún. kombi lyukakkal rendelkezik, ezáltal 3.5 mm-es szögletstabil és 3.5 mm-es hagyományos kortikális csavarok is alkalmazhatók. - A lemez fixációjához stardrive önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó stardrive 3.5mm-es szögstbil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. - valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között.- A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.- A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. A lemez anyaga titánium ötvözet. 4
Felkar distális töréseinek stabilizációja,
mediális és dorsalis lemez
Az anatómiailag előre formázott titán szögstabil furattal bíró a fej-, kombi furattal bíró a szár részen támasztó mediális és dorsalis lemez(ek) . - A lemezek végei, el kell, hogy vékonyodjon, hogy minimalizálja a lágyrészek irritációját. - Ez a lemezes technika tökéletes rögzítési opciót biztosítson az ízületbe hatoló romos, darabos törések kezelésére. - A lemez a rovátkáiknál, bemetszéseknél még plusz legalább 4 °-os hajlítási lehetőséget kell hogy biztosítson a még jobb modellálás végett.- A 3,5 mm-es formátumban 3-5-7-9 és 14 furattal, a lemez szárán lévő fixációjához önmetsző 3.5mm-es cortikális és önmetsző stardrive 3.5mm-es szögstbil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel legyenek elérhetőek. - A 3,5 mm-es formátum fej (distális) részében, ahol a dorsalis oldali megtámasztás is szükséges egy „fül” segítségével 2,4/2,7 mm-es önmetsző stardrive szögstabil reteszcsavarok teljes szortimentben legyenek elérhetők.- valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között-A beültető készlet tartalmazzon a lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés és a lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezése menetes véggel bíró célzóval legyen megoldható. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást- A beültető készlet tartalmazzon egy speciális célzóblock-ot a fej részen lévő furatok célzására, ami segít a pontos célzásban és a csavarszár –szög meghatározásában.- A beültető készlet tartalmazzon egy a kondylusokat ideiglesen összetartó speciális komprimáló eszközt. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet. 4
Kanülált kompresszios csavarok, minimál invazív behelyezés (HCS)
A fej nélküli kompressziós csavar egyaránt alkalmas scaphoid, patella, capitellum, carpal, metacarpal, tarsal és metatarsal törésekesre, intrarticularis törésekre, valamint osteotomiákra.A csavar kannülált, így lehetővé teszi a vezető dróttal történő minimal invasive behelyezést. A fej és száron lévő menetek egyforma menetmagasságúak, így érve el behelyezéskor - a speciális behelyező eszközzel - a kontrollált kompressziót, mely abszolút stabilitást adva biztosítja a csont gyógyulását. Mivel a csavarnak nincs feje, így teljesen belesüllyeszthető a csontba, nem okozva további lágyrész irritációt. A 3.0mm-es, rövid menetes, titán csavarok 16-30mm méret szortimenttel, míg a hosszú menetes titán csavarok 16-30mm méret szortimenttel álljon rendelkezésre. Mindezek igény esetén elérhetőek acél változatban is. 4
Proximális felkar töréshez lemez Az anatómiailag előre formázott titán szögstabil lemez - Legyen szögstabil furata a fejrészen és kombifurata a szár részen: amely diszlokálódott 2, 3 darabos törések és 4 darabos romos törések fixációját is képes biztosítani.-Osteoporotikus csontban is tökéletes stabilitást adjon. - Az anatómiailag előre formázott titan szögstabil lemez a proximál humerus törésektől a kompex törésekig alkalmazható a kilenc proximális csavar lyuknak köszönhetően.- A lemez fejében lévő csavarok konvergáló és divergáló iránya tökéletes stabilitást adjon. - A lemez fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó stardrive 3.5mm-es szögstbil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel legyen elérhető. ( szögstabil reteszcsavar: 26 – 60 mm hosszig; cortikális csavar: 24- 36 mm hosszig)- valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között- A lemez 3-5 kombilyukkal rendelkezzen a száron, valamint hosszú 6-8-10-12 kombilyukkal a száron változatban is elérhető legyen.- A lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés célzó blokkal vagy mentes véggel bíró célzóval legyen megoldható.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között-A beültető készlet tartalmazzon a lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés és a lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezése menetes véggel bíró célzóval legyen megoldható. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.- A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet. 4

III. rész.
Termék Termék leírás Műtéti szám/év (db) Nettó egység ár (Ft/db) Nettó érték (Ft)
PFNA helikális pengével
Darabos tomportáji törések endomedulláris stabilizációjára szolgáló implantátum:Proximális femur törések kezelésére szolgáló implantátum, amely alkalmas: pertrochanter, intertrochanter, subtrochanter törések kezelésére is. A fej-nyak fragmentumot nem csavarral rögzíti, hanem úgynevezett helikális (csonttömörítő tulajdonsággal bíró) pengével, mely eredményesen akadályozza meg a fej terhelés hatására bekövetkező rotációját, illetve a varus-collapsust is. A fej-nyak fragmentumot nem csavarral rögzíti, hanem úgynevezett helikális (csonttömörítő tulajdonsággal bíró) pengével, mely eredményesen akadályozza meg a fej terhelés hatására bekövetkező rotációját, illetve a varus-collapsust is. Előnye még, hogy a penge felhelyezésekor csak a külső corticalis fúrjuk elő, így kevesebb csontot távolítunk el és jobban megőrizzük a fej és nyak vérellátását. A beavatkozás előnye tovább, hogy a nyakpengét illetve a reteszcsavart egyazon lateralis bemetszésből tesszük be. Az anatómiailag formázott endomedulláris implantátum anyaga titán, amelynek barázdákkal könnyített distalis vége alkalmas arra, hogy a szeg végénél bekövetkező esetleges stressztöréseket rugalmasságánál fogva kivédje, így biztosítható az atraumatikus bevezetés. A szeg tengelyéhez képest 125°-130°-135°szögben behelyezhető penge hossza 75-130 mm 5 mm-es lépcsőkkel; amellyel műtét közben komprimálni is lehet. A pengék perforáltak, melyekkel csökkent csontállományban biológiai cementtel augmentálni is lehet. A szeg, a csonttömörítő és önreteszelő tulajdonsággal bíró penge és a 4,9 mm-es reteszcsavar olyan egységet alkot, amellyel magas fokú rotációs stabilitás érhető el osteoporotikus csontban is, amelynek behelyezését röntgen áteresztő (PEEK) külső célzókar segíti. A 4,9 mm-es reteszcsavar tartományok:
-26-60-ig – 2mm-es ugrásokkal, valamint
-64-80-ig – 4mm-es ugrásokkal, illetve
-80-100-ig – 5mm-es ugrásokkal.
A rövid szeg 200 vagy 240 mm hosszú és 9, 10, 11, 12 mm-es átmérőben áll rendelkezésre. A hosszú változat is teljes méretskálával igény szerint elérhető. A beültetéshez szükséges speciális műszerkészlet, kézi eszköz kihelyezés biztosított legyen . 30

IV. rész:
Termék Termék leírás Műtéti szám/év (db) Nettó egység ár (Ft/db) Nettó érték (Ft)
Retrograd szegezés
Reteszelhető, a térd felől bevezethető, a comb élettani ívét követő kanülált velőűrszegek 10 és 11 és 12mm szegátmérővel különböző 220-380 mm hosszban álljanak rendelkezésre.A térdközeli vég reteszcsavarjai közül legalább 2 db 6,5 mm-es vastagságú legyen. A legdisztálisabb reteszfurat maximum 8mm-re legyen a szeg végétől a minél disztálisabb töréskezelés lehetősége érdekében. A proximális végen legalább 3 db 4,8 mm-es reteszcsavarhoz legyen furat. Minden furat legyen célozható 260 mm-ig célzókarral. A csontritkulás miatt gyenge csontban „ellenanyás” reteszelőcsavar használatára is legyen lehetőség. 5
Humerus szeg
Kanülált velőűrszegek 7-8-9 mm átmérőkben, 180-300 mm hosszméretben 15 mm-es méretemelkedéssel álljanak rendelkezésre, acél és titán változatban. Legyen elérhető 6,5 mm átmérőjű szeg is, vékony csontozat esetére.Legyen elérhető a szegrendszerben 140 mm és 160 mm rövid szeg, a proximális törések ellátására.Álljon rendelkezésre olyan kialakítású hasított velőűrszeg is, mely alkalmas a retrográd bevezetésre.A szegek proximális vége legyen megvastagított, a hosszú szegek enyhe hajlítottsága könnyebb bevezetést tegyen lehetővé.Proximálisan rendelkezzen a szeg legalább 4 reteszelő furattal, legalább 3 síkban; disztálisan frontális síkban 2, sagitális síkban 1 reteszelő furattal rendelkezzen. A reteszcsavarok kicsúszás ellen biztosítva legyenek a szegben, így biztosítva a nagyobb stabilitást a porotikus csontban.Legyen elérhető többféle méretű zárócsavar a szeg lezárásához.A célzást segítse a gombnyomással forgatható proximális célzókar, mely segítségével szerelésmentesen célozhatóak a proximális reteszelő furatok.A szegek disztális kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését egy speciális kézi célzó használatával.A többféle szeg egyetlen beültető készlettel használható legyen, mely biztosítják az antegrád és a retrográd bevezetési lehetőséget is. 10
Trochanter szeg Ferde furatú rövid180-240 mm 20mm méretlépcsőkkel tomporszeg proximálisan 15-ös átmérőjű, nyakban 9 mm átmérőjű trochanter és 6,5 mm átmérőjű antirotacios reteszcsavarral, amely a szög tengelyéhez képest 135 fokban helyezkedik el. Két distalis reteszfurattal 4,8 mm-es reteszcsavarhoz, melyből az alsó reteszfurat alkalmas dinamizálásra. Rendelhető legyen a rendszerhez hosszú szegváltozat is 10 és 11-12 mm átmérővel, 280 mm-től 460 mm hosszban 15 mm-es méretlépcsőkkel, oldalspecifikus.A Legyen elérhető 125, 130 és 135 fokos változat.A hosszú szeg balos-jobbos, 280-460mm hosszúságban, 15mm méretugrásokkal. Legyen spirál változata is osteoporotikus csontokba, A hosszabb és rövidebb szeg is legyen alkalmas kanülált technikával történő bevezetésre. 80
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
További tárgyak: 33183100-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 14574462
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont alapján „Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat:
a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot;”
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szállítási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/11/28 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.
Postai cím: Faiskola út 5.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1593000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1593000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1593000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft. (név) 3300 Eger, Faiskola út 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Medimetál Kft. (név) 3300 Eger, Eger Berva-völgy (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szállítási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/12/04 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SYNTHES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Nagyenyed u. 8-14. V. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 5930872 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5930872 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5930872 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft. (név) 3300 Eger, Faiskola út 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Medimetál Kft. (név) 3300 Eger, Eger Berva-völgy (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SYNTHES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. V.em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szállítási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/11/28 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SYNTHES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Nagyenyed u. 8-14. V. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 2826090 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2826090 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2826090 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
SYNTHES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. V.em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Medimetál Kft. (név) 3300 Eger, Eger Berva-völgy (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Szállítási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/11/28 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.
Postai cím: Faiskola út 5.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 4224500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 4224500 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4224500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft. (név) 3300 Eger, Faiskola út 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/09/17 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
1. Az érvényes ajánlatot tevők minősítése a Kbt. 60. § (5) szerint:
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft. (3300 Eger, Faiskola út 5.): középvállalkozás
SYNTHES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. V.em.): kisvállalkozás
Medimetál Kft. (3300 Eger, Eger Berva-völgy): középvállalkozás
2. A Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft. (3300 Eger, Faiskola út 5.) II. részre, a Medimetál Kft. (3300 Eger, Eger Berva-völgy) I., II. és III. részre tett ajánlata érvénytelen volt.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/12/21 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------