Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/131
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.11.16.
Iktatószám: 23509/2015
CPV Kód: 79400000-8;79300000-7;73200000-4;79416200-5;79411000-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Teljesítés helye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Századvég Politikai Iskola Alapítvány - Századvég Gazdaságkutató Zrt. Konzorcium közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK09934
Postai cím: Fő u. út 44-50.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Merklné Szeiler Orsolya
Telefon: +36 17955334
E-mail: orsolya.szeiler.merklne@nfm.gov.hu
Fax: +36 17950129
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfm.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Fejlesztéspolitika
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 11
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A 17–27. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C1. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
A teljesítés helye
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés - a Magyar Kormány tevékenységét, illetőleg magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó közvélemény-kutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok ellátása, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése tárgyában, a következő fő mennyiségekben, részajánlattételi lehetőség biztosítása nélkül.
1. Közvélemény-kutatás
A kormányzati stratégiai tevékenységet segítő szakpolitikai, stratégiai és politikai közvélemény-kutatások készítése az alábbi mennyiségekben és gyakorisággal, a negyedéves munkatervben foglalt határidők szerint:
a) havi 4 db, 800 fős CATI-módszerű szakpolitikai omnibusz lekérdezés
b) havi 1 db, 1000 fős, 20 perces személyes (PAPI) lekérdezés
c) havi 1 db, 1000 fős CATI-módszerű lekérdezés 15 perces kérdőíven
d) negyedévente 4 db, 1000 fős CATI-módszerű lekérdezés 15 perces kérdőíven
e) havi 1 db, 1000 fős, CATI-módszerű lekérdezés 30 perces kérdőíven
f) havi 8 db, 500 fős, CATI-módszerű lekérdezés 10 perces kérdőíven
2. Közvélemény-kutatással alátámasztott rendszeres szakpolitikai tanulmánykészítési tevékenység
A Magyar Kormány részére a napi szintű szakpolitikai döntéshozatalt stratégiai szempontból támogató, egyes szakpolitikai területek legfontosabb aktuális fejleményeit, dilemmáit havonta/negyedévente, nemzetközi kitekintéssel és hazai közvélemény-kutatással támogatott komplex módszertani megközelítéssel bemutató tanulmányok készítése az alábbi mennyiségekben és az ajánlatkérővel 3 hónapos ciklus(ok)ra előre egyeztetett témákban (tématerületeken), a negyedéves munkatervben foglalt határidők szerint:
a) havi 1 db szakpolitikai tanulmány honvédelem és biztonságpolitika területen
b) havi 1 db szakpolitikai tanulmány oktatáspolitika területen
c) havi 1 db szakpolitikai tanulmány rendvédelem és közbiztonság területen
d) havi 1 db szakpolitikai tanulmány szociálpolitika és ifjúságpolitika területen
e) havi 1 db szakpolitikai tanulmány külpolitika és nemzetközi kapcsolatok területen
f) havi 1 db szakpolitikai tanulmány közigazgatás és önkormányzatok területen
g) havi 1 db szakpolitikai tanulmány energiapolitika területen
h) havi 1 db szakpolitikai tanulmány egészségügy-politika területen
i) havi 1 db szakpolitikai tanulmány EU-s fejlesztéspolitika területen
j) havi 1 db szakpolitikai tanulmány infokommunikáció és hírközlés területen
k) negyedévente 1 db szakpolitikai tanulmány makrogazdasági területen
Terjedelem a havi rendszerességgel készülő tanulmányok esetében: legalább 60.000, legfeljebb 75.000 leütés.
Terjedelem a negyedéves rendszerességgel készülő tanulmányok esetében: legalább 75.000, legfeljebb 100.000 leütés.
3. Társadalomtudományi kutatással alátámasztott stratégiai tanulmánykészítés
A Magyar Kormány részére társadalomtudományi (különösen: szociológiai, közgazdaságtudományi, államtudományi és nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó) kutatással alátámasztott stratégiai jellegű tanulmányok elkészítése, amelyek az előzetesen egyeztetett igények alapján az ajánlatkérő, illetőleg a Magyar Kormány számára kiemelkedően fontos szakpolitika dilemmákat dolgoznak fel nemzetközi kitekintéssel támogatott komplex módszertani megközelítéssel.
Mennyiség: évente 13 db, az ajánlatkérővel 9 hónapos ciklus(ok)ra előre egyeztetett témákban és menetrendben (a munkatervben foglalt határidők szerint), a következő szakpolitikai területek (tématerületek) valamelyikében:
- honvédelem és biztonságpolitika
- oktatáspolitika
- rendvédelem és közbiztonság
- szociálpolitika és ifjúságpolitika
- külpolitika és nemzetközi kapcsolatok
- közigazgatás és önkormányzatok
- energiapolitika
- egészségügy
- EU-s fejlesztéspolitika
- infokommunikáció és hírközlés
- makrogazdaság és gazdaságpolitika
Terjedelem: tanulmányonként legalább 400.000 leütés.
4. Szakpolitikai kutatással alátámasztott stratégiai tanácsadás
A Magyar Kormány számára az aktuális szakpolitikai tanácsadási szükségletek alapján, egyedi igénybejelentés alapján vállalt, óradíjas elszámolású, írásbeli tanácsadási dokumentumokkal alátámasztott tanácsadási tevékenység az alábbi szakpolitikai területeken (tématerületeken):
- honvédelem és biztonságpolitika
- oktatáspolitika
- rendvédelem és közbiztonság
- szociálpolitika és ifjúságpolitika
- külpolitika és nemzetközi kapcsolatok
- közigazgatás és önkormányzatok
- energiapolitika
- egészségügy
- EU-s fejlesztéspolitika
- infokommunikációs szakpolitika
- makrogazdaság és gazdaságpolitika
Mennyiség: legfeljebb 4920 szakértői óra/év, amely egy vagy több (összes) szakpolitikai terület (tématerület) vonatkozásában kerül megrendelésre.
5. Projektmenedzsment
A projektmenedzsment tevékenység célja a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, azaz a szolgáltatáshoz kapcsolódó megrendelések befogadása, nyilvántartása, a teljesítés folyamatában az átláthatóság és a határidő-betartás biztosítása, az elkészült termékek eljuttatása az ajánlatkérő (megrendelő, illetőleg az általa kijelölt minisztériumok/kormányzati szervek részére, valamint az ajánlatkérői (megrendelői), illetőleg minisztériumi/kormányzati észrevételek, egyéni igények befogadásának, kezelésének és adminisztrálásának biztosítása, valamint ezek teljesítésének megszervezése azzal, hogy a nyertes ajánlattevő által biztosított projektmenedzsment szervezet elérhetőségét az év 365 napjában, 24 órás rendelkezésre állás mellett kell biztosítani.
A Kormány részére végzett tevékenységet megrendelőként az ajánlatkérő rendeli meg, illetőleg közvetíti a minisztériumi/kormányzati igényeket a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) felé és igazolja a teljesítést.
A fentiek teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) a jelen szerződés teljes időtartama alatt köteles rendelkezni a makrogazdasági kutatások végzését szolgáló olyan érvényes megállapodással, amely biztosítja számára valamely egyedi azonosításra alkalmatlan, egyedi adatokat tartalmazó állami adatbázishoz való hozzáférést, illetőleg amely biztosítja konkrét adókötelezettséggel vagy eljárási cselekménnyel kapcsolatba hozható adatok vagy legalább három egyedi azonosításra alkalmatlan elemből összevont összesített adatok elérését.
A nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell makrogazdasági elemzések elkészítéséhez szükséges modellel, amely alkalmas
- rövidtávú előrejelzés készítésére a főbb makrováltozók tekintetében (GDP, keresleti komponensek, kamatok, infláció, bérek, foglalkoztatottak);
- feltételes előrejelzés készítésére;
- potenciális GDP becslésre (az egyensúlyi növekedési pálya becslése, a kibocsátási rés meghatározása);
- hatástanulmányok készítésére (keresletoldali sokkok esetén);
- szcenárióelemzésre.
A szolgáltatással, illetőleg az egyes termékekkel összefüggő részletes elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta.
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
További tárgyak: 79300000-7
73200000-4
79416200-5
79411000-8
II. 1.6 ) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfakulcs (%) ,
Érték 4855700000 Pénznem: HUF
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd keretében
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása: töltse ki a D1. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Szempont Súlyszám
1. Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlat (a vállalkozási díjak (egységdíjak) összege az ajánlati felhívás II.2.1) pont 1., 2., 3., 5. alpont szerinti feladatokra vonatkozóan - nettó Ft) 45
2. Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlat (szakértői óradíj az ajánlati felhívás II.2.1) pont 4. alpont szerinti feladatokra vonatkozóan - nettó Ft/szakértői óra) 15
3. A II.2.1) pont 1.a), 1.b), 1.c) alpontja szerinti tevékenységek végzésére vonatkozó módszertan és II.2.1) pont 1.a) és 1.c) alpontja szerint mintakérdőív(ek) értékelése az alábbi alszempontok szerint 24
3.1 A II.2.1) pont 1.a), 1.b), 1.c) alpontja szerinti tevékenységek módszertanának leírása 10
3.2 CATI-módszerű szakpolitikai omnibusz lekérdezés mintakérdőívének szakmai minősége 7
3.3 CATI-módszerű 15 perces közvéleménykutatás mintakérdőívének szakmai minősége 7
4. A II.2.1) pont 2., 3. alpontjai szerinti tevékenységek végzésére vonatkozó minta-tanulmány(ok) szakmai minőségének értékelése az alábbi alszempontok szerint 16
4.1 Energiapolitikai témájú havi szakpolitikai mintatanulmány szakmai minősége 8
4.2 Ifjúságpolitikai témájú stratégiai szakpolitikai mintatanulmány szakmai minősége 8
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(igen válasz esetén, töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató
  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Ajánlati/részvételi felhívás
  Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 142 - 261761 2015/07/25 (nap/hónap/év)
  Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - SZAKPOLITIKAI KUTATÁSSAL ALÁTÁMASZTOTT TANÁCSADÁSI, VALAMINT TANULMÁNYKÉSZÍTÉSI FELADATOK ELVÉGZÉSE
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2015/09/29 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány - Századvég Gazdaságkutató Zrt. Konzorcium közös ajánlattevők
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon: +36 306815990
E-mail: toth.marianna@szazadveg.hu
Fax: +36 14795290
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül  
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték Pénznem:
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 4855700000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 18 , 4 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információk: (adott esetben )
VI.2.1) Az ajánlattevő(k) neve, címe és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
Ajánlattevő neve: Századvég Politikai Iskola Alapítvány - Századvég Gazdaságkutató Zrt. Konzorcium közös ajánlattevők
1) Századvég Politikai Iskola Alapítvány
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10., Magyarország
nem minősül kis- és középvállalkozásnak
2) Századvég Gazdaságkutató Zrt.
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10., , Magyarország
kisvállalkozásnak minősül
VI.2.2) A szerződéskötés időpontja: 2015. október 16.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/11/10 (nap/hónap/év)
 
A. Melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

C1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma 1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2 , beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása 2004/18/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indoklását. Az indoklásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, az említett irányelv 2f. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő azon döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adja meg az alábbi információkat.)
1.) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása )
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
  nyílt eljárás,
  meghívásos eljárás keretében
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
  műszaki,
  művészeti,
  kizárólagos jogok védelme
  Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
  Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
  csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
  A nyílt eljárás, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
  A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá.
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelvvel összhangban: (maximum 500 szóban)