Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/132
Beszerzés tárgya:A Bajcsy Zsilinszky út 78. (Eiffel Palace) 7. emeletén kialakítandó 484 m2 nagyságú exkluzív tér megvalósítása az ajánlatkérő által készített kiviteli tervek alapján, a kivitelezési tervdokumentációban és/vagy a költségvetés kiírásban szereplő kivitelezési, építészeti, belsőépítészeti, gépészeti, épületvillamossági, épület automatikai, tűzjelző, audiovizuális technológiai, tűzvédelmi szerelési, és az ezekhez kapcsolódó valamennyi járulékos munka elvégzése, a terület komplett használatbavételre alkalmas kialakítása. A kivitelezés megkezdéséhez és a munkák műszaki átadásához szükséges engedélyek beszerzése. Kialakítandó területek funkció szerint: Multifunkciós konferenciatér: mobilfalakkal lehatárolható flexibilis terek. A teraszra tájolva kisebb elnöki tárgyaló kerül kialakításra, mely 24 fő befogadására alkalmas. 08. multifunkciós tér: A nagy konferenciatérben emelt magasságú pódiumon készül, valamint mobil előadói pulpitus és elnöki asztal 2+2 fő részére. 09. multifunkciós tér: A kisebb konferencia tér nagyobb létszámú rendezvények esetén egybenyitható a nagyobb 08. multifunkciós térrel. A terem leválasztott állapotban helyi tárgyalóként használható. Klubkönyvtár: open-space jellegű kisebb közösségi tér az exkluzív kilátást biztosító épületsarok felé pozícionálva. Szuperkönyvtár: részben a klubkönyvtár open-sapce teréhez kapcsolt tér digitális dokumentumok elérésére. Szerverhelyiség. Technikai helyiség. Catering helyiség. Személyzeti vizesblokk. Raktár. A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
Hirdetmény típusa:További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.11.18.
Iktatószám:23693/2015
CPV Kód:45211350-7;45300000-0;45400000-1;45212331-5;45212340-1
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Cseh Katalin
Telefon: +36 14282600-2073
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Vállalkozási szerződés a Bajcsy Zsilinszky út 78. (Eiffel Palace) 7. emeletén kialakítandó exkluzív tér megvalósítására
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
A Bajcsy Zsilinszky út 78. (Eiffel Palace) 7. emeletén kialakítandó 484 m2 nagyságú exkluzív tér megvalósítása az ajánlatkérő által készített kiviteli tervek alapján, a kivitelezési tervdokumentációban és/vagy a költségvetés kiírásban szereplő kivitelezési, építészeti, belsőépítészeti, gépészeti, épületvillamossági, épület automatikai, tűzjelző, audiovizuális technológiai, tűzvédelmi szerelési, és az ezekhez kapcsolódó valamennyi járulékos munka elvégzése, a terület komplett használatbavételre alkalmas kialakítása. A kivitelezés megkezdéséhez és a munkák műszaki átadásához szükséges engedélyek beszerzése.
Kialakítandó területek funkció szerint:
Multifunkciós konferenciatér: mobilfalakkal lehatárolható flexibilis terek.
A teraszra tájolva kisebb elnöki tárgyaló kerül kialakításra, mely 24 fő befogadására alkalmas.
08. multifunkciós tér: A nagy konferenciatérben emelt magasságú pódiumon készül, valamint mobil előadói pulpitus és elnöki asztal 2+2 fő részére.
09. multifunkciós tér: A kisebb konferencia tér nagyobb létszámú rendezvények esetén egybenyitható a nagyobb 08. multifunkciós térrel. A terem leválasztott állapotban helyi tárgyalóként használható.
Klubkönyvtár: open-space jellegű kisebb közösségi tér az exkluzív kilátást biztosító épületsarok felé pozícionálva.
Szuperkönyvtár: részben a klubkönyvtár open-sapce teréhez kapcsolt tér digitális dokumentumok elérésére.
Szerverhelyiség.
Technikai helyiség.
Catering helyiség.
Személyzeti vizesblokk.
Raktár.
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211350-7
További tárgyak:45300000-0
45400000-1
45212331-5
45212340-1

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
KBE/100/2015; IRA: 132171/2015
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 22144 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 212 - 384130 2015/10/31 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2015/10/29 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
 
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
x
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
 
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
III.2.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
P.2. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt.
Ha ajánlattevő azért nem rendelkezik a fenti irattal az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor ezen pont szerinti alkalmasságát a műkö-dési ideje alatti, jelen közbeszerzés tárgyából (jegybanki, bank felügyeleti vagy kereskedelmi banki statisztikai riporting vagy hitelintézeti kockázatkezelési adatfeldolgozó rendszer tervezése és fejlesztése vagy továbbfejlesztése, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ez esetben ajánlatkérő köteles az ajánlattevő alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (jegybanki, bank felügyeleti vagy kereskedelmi banki statisztikai riporting vagy hitelintézeti kockázatkezelési adatfeldolgozó rendszer tervezése és fejlesztése vagy továbbfejlesztése, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 300 millió forintot.
Helyesen:
P.2. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt.
Ha ajánlattevő azért nem rendelkezik a fenti irattal az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor ezen pont szerinti alkalmasságát a műkö-dési ideje alatti, jelen közbeszerzés tárgyából ( építési beruházás kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ez esetben ajánlatkérő köteles az ajánlattevő alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából ( építési beruházás kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 300 millió forintot
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
A következő helyett:
(nap/hónap/év)
: (időpont )
Helyesen:
(nap/hónap/év)
: (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Kiegészül továbbá a felhívás VI.3.) 1. pontja alapján személyesen átveendő elektronikus adathordozó tartalma, mely a hivatkozott pontban foglaltak szerint vehető át.
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2015/11/12 (nap/hónap/év)