Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/4
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2014.01.09.
Iktatószám:24296/2013
CPV Kód:71632200-9
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7031 Paks, Hrsz.: 8803/15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INETEC Institute for Nuclear Technology Limited
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71.
Város/Község: Paks
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szél István
Telefon: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: INETEC Institute for Nuclear Technology Limited
Postai cím: Dolenica 28.
Város/Község: Zagrab 10250
Postai irányítószám: 0
Ország: HR
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Sergio Galosic
Telefon: +385 16594572
E-mail: sergio.galosic@inetec.hr
Fax: +385 16530849
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.inetec.hr
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
x Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés / Paksi Atomerőmű 3. sz. blokk Pihentető medence és 1. sz. revíziós akna hűtőkör csővezetékeinek anyagvizsgálata, 2. rész
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7031 Paks, Hrsz.: 8803/15.
NUTS-kód HU233
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/11/12 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szolgáltatás
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 3-as blokki pihentető medence és az 1-es sz. revíziós akna csővezetékei (30TG01, 30TG02, 30TG03, 30TG04) teljes hosszának roncsolásmentes anyagvizsgálata két részterjedelem (1. rész és 2. rész) szerinti bontásban.
1. rész: 30TG02 csővezeték vízszintes szakaszának roncsolásmentes vizsgálata
Ennek a részterjedelemnek a roncsolásmentes anyagvizsgálatához lesznek biztosítva először a vizsgálat elvégzéséhez szükséges feltételek, ezért ennek a résznek vizsgálatát kell először elvégezni. A 30TG02 csővezeték két csőszakaszból, a 30TG02-1 és a 30TG02-2 jelű csővezetékből áll. A vizsgálandó csőszakaszok teljes egészében betonfalban helyezkednek el, ezért a vizsgálat csak a csővezeték belső felülete felől végezhető. A vizsgálatot az A242/3 helyiségből kell elvégezni, a vizsgálóegység mozgatására alkalmas csővizsgáló robot segítségével. A roncsolásmentes vizsgálat elvégzéséhez ultrahangos és örvényáramos módszereket kell alkalmazni. A vizsgálat célja egyrészt, a csővezetékek általános fémállapotának felmérése, másrészt a tömörtelenséget okozó illetve a tömörtelenséget potenciálisan okozható anyagfolytonossági hiányok kimutatása.
2. rész: 30TG01, 30TG02, 30TG03, 30TG04 csővezetékek roncsolásmentes vizsgálata teljes hosszon, kivéve a 30TG02 csővezeték vízszintes szakaszát
A vizsgálandó csőszakaszok teljes egészében betonfalban helyezkednek el, ezért a vizsgálat csak a csővezeték belső felülete felől végezhető. A vizsgálatot az A242/3 helyiségből kell elvégezni, a vizsgálóegység mozgatására alkalmas csővizsgáló berendezés segítségével. A roncsolásmentes vizsgálat elvégzéséhez ultrahangos és örvényáramos módszereket kell alkalmazni. A vizsgálat célja egyrészt, a csővezetékek általános fémállapotának felmérése, másrészt a tömörtelenséget okozó illetve a tömörtelenséget potenciálisan okozható anyagfolytonossági hiányok kimutatása.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71632200-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 810000 Pénznem: EUR
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/11/12 (év/hó/nap)
Befejezés 2014/11/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2013/09/24 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 236 - 411077
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/05 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21896 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/09 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A Szerződés 3. „Teljesítés” pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Eredeti feltétel: A Vállalkozónak 2013. december 30-ig kell benyújtania a jelen szerződéses pontban meghatározott vizsgálati zárójelentést
Módosítás utáni feltétel: A Vállalkozónak 2014. november 30-ig kell benyújtania a jelen szerződéses pontban meghatározott vizsgálati zárójelentést.
2. A Szerződés 5. „Számlázás és fizetési feltételek” pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Eredeti feltétel: Az előlegfizetés a Vállalkozó által kiállított és megküldött proforma számla (előlegszámla) alapján történik, legkorábban a számla beérkezésétől számított 10. naptári napon. Az átutalás feltétele, hogy a Vállalkozó átadja az előzetesen egyeztetett és a Megrendelő által elfogadott bank által kibocsátott, a jelen Szerződés mellékletét képező bankgarancia minta tartalmával megegyező tartalmú, az előleg összegével megegyező összegű bankgaranciát, melynek érvényessége 2014. január 10.
Módosítás utáni feltétel: Az előlegfizetés a Vállalkozó által kiállított és megküldött proforma számla (előlegszámla) alapján történik, legkorábban a számla beérkezésétől számított 10. naptári napon. Az átutalás feltétele, hogy a Vállalkozó átadja az előzetesen egyeztetett és a Megrendelő által elfogadott bank által kibocsátott, a jelen Szerződés mellékletét képező bankgarancia minta tartalmával megegyező tartalmú, az előleg összegével megegyező összegű bankgaranciát, melynek érvényessége 2015. január 10.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A vizsgálatok megkezdése előtt, roncsolásos vizsgálatok elvégzése céljából az érintett és a Szerződésben meghatározott csőszakaszokból mintavételezésre került sor, amelyhez a csővezetéket körülvevő beton megbontása volt szükséges. A beton megbontását a 3. blokkon folyó egyéb karbantartási munkálatok miatt Megrendelő kizárólag a Szerződés megkötését követően, 2013. november 12. napját követően tudta elvégezni.
Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez szükséges vizsgáló berendezésre vonatkozó általános fejlesztéseket elvégezte. A vizsgáló berendezések fejlesztéshez a Vállalkozó a Megrendelő által átadott megvalósulási dokumentációt használta fel.
A bontások után vált ismertté, hogy a beépített csővezetékek méretei és geometriai viszonyai esetenként eltérnek a Megrendelő által a Vállalkozó részére átadott megvalósulási dokumentációtól, és amely méretbeli és geometriai eltérések az alábbiak:
- a beépített csőívek falvastagságai több mérési pontnál a megvalósulási dokumentációkban szereplő értékeknél nagyobbak voltak, és
- a kis átmérőjű vezetékek vizsgáló berendezésének egyidejűleg egynél több ívben való tartózkodást-áthaladást is végre kellene hajtania.
A vizsgáló berendezés fejlesztése során a fenti méretbeli és geometriai eltérések nem kerültek figyelembevételre.
Tekintettel arra, hogy a Megrendelő atomerőmű üzemeltetője és az üzemeltetői felelőssége alapján nem kockáztathatta, hogy a csővezetéket olyan vizsgáló berendezéssel vizsgálja meg, amely a fenti méretbeli és geometriai eltérések miatt beszorul és kizárólag további, a 3. blokk visszaindulását késleltető bontási munkálatokkal szabadítható ki, a vizsgálati körülmények szimulálására 1:1-es makett került megépítésre. A maketten lefolytatott kísérleteken lehetett ellenőrizni azt, hogy a Vállalkozó által kifejlesztett vizsgálóberendezés a 3. blokk tervezésekor figyelembe vett körülményekhez képest bekövetkezett méretbeli és geometriai eltérések esetén is működőképes.
A Felek által lefolytatott makett kísérletek 2013. december 5. napján azzal zárultak, hogy a méretbeli és geometriai eltérések megnehezítették és emiatt valós körülmények között kockázatossá tennék a vizsgáló berendezések mozgását a csővezetékben. A fenti kockázat elkerülése érdekében a vizsgáló berendezések konstrukciós módosítására van szükség.
A konstrukciós módosítás folyamatban van, azonban az nem fejezhető be olyan határidőben, hogy a vizsgálatok lefolytatására a Szerződésben meghatározott határidőn belül sor kerüljön. Figyelemmel arra, hogy a 3. blokk visszaindítása a Megrendelő a 3. blokki meghosszabbított leállása miatt felmerülő gazdasági veszteségeinek csökkentése miatt kiemelt fontosságú, a Szerződésben meghatározott határidő, a 3. blokk 2013. IV. negyedévében megkezdett főjavítása utáni visszaindítását késleltető módosítására nincsen lehetőség.
A fentiek miatt a vizsgálatok lefolytatására a 3. blokk következő tervezett leállása során kerülhet sor és a Szerződés a vizsgálatok lefolytatására vonatkozó határidőt ennek megfelelően szükséges módosítani.
Fentiek alapján a Felek kijelentik, hogy a Szerződés módosítása nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ába, mivel a Szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a Szerződés megkötését követően, a Szerződés megkötésekor előre nem látható okból merült fel.
Figyelemmel arra, hogy az a körülmény, amely szerződés módosításához vezetett, csak a szerződés aláírása után vált ismertté. A szerződés főkötelezettségei változatlanok.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Vállalkozó a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/01/06 (év/hó/nap)