Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/138
Beszerzés tárgya:Az Esterházy-kincstár és képgyűjtemény az Esterházy-kastély nyugati szárnyába kerül, kibővítve egy nagyívű időszakos kiállítást befogadó térsorral. Ezáltal az Esterházy-kastély olyan új rendeltetéssel gazdagszik, mely korábban sohasem volt itt. Az együttes a hercegi lakosztályt bemutató középrizalit mellett a kor kultúrájának hasonlóan fontos lenyomatát fogja közvetíteni. A kivitelezendő terület a kastély nyugati szárnyának képtár és patkószárny része, kiegészítve a többszintes kastélyszárny északi, fogadótérhez kapcsolódó tereivel. A feladat építész és szükséges szakági kivitelezési tervek elkészítése, kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése, valamint illetve kivitelezés. Tervezői művezetés tartalma: - építész részvétel kooperáción heti rendszerességgel (helyszíni jelenlét min. 5 óra/alkalom), - szakági részvétel kooperáción szükség szerint (fő szakáganként havonta min. 1-2 alkalom), - folyamatos irodai rendelkezésre állás (tervkiegészítés, helyszíni akadályok miatti tervmódosítások teljes körűen, gyártmánytervek véleményezése stb.) Tervezési és kivitelezési feladat: A) Patkószárny: A tervezett nyugati szárny feltárása a képtár merőleges épületszárnya által kijelölt tengelyben, az eltérő szintszámú épületrészek találkozásánál történik. A többszintes épületrésznek és a patkószárnynak eltérő a földszinti padlószintje (70 cm szintkülönbség). A kettő közötti jelenlegi lépcsőt áthelyezzük a két épületrész határvonalára, és ezáltal a Beschreibung szerinti állapotot állítjuk vissza. Egy rövid, köztes folyosószakaszon, a „szélfogón” áthaladva jutunk a fogadótérbe, mely a tervezett átalakítás origója és csuklópontja. Ez gyülekező és elosztó tér is egyben. Ebből a térből nyílik az akadálymentesítési és teherszállítási okokból betervezett, későbbi ütemben beépítendő lift, mely a félszintet, illetve a felsőbb szinteket szolgálja ki. Funkcionálisan ide kapcsolódik az önkiszolgáló ruhatár és egy kisebb vizesblokk, melyet a korabeli tervek szerint a képtárhoz csatlakozó keleti kabinet visszaállításával alakítunk ki. Innen közvetlenül megközelíthető a képtár, a patkószárnyban lévő időszaki kiállítás és porcelánkamra. A fogadótér a jelenlegi több, kisebb helyiség összenyitásával alakul ki, a zárófödémét az eredeti tetősíkon (padlástéren) belül fölemeljük, így alakul ki egy olyan térarány, mely méltó, reprezentatív megjelenést biztosít. A fogadótérből északi irányban a patkószárnyban továbbhaladva közvetlenül jutunk az időszaki kiállítás térsorába, mely az épületszárny végéig tart. Itt - festőrestaurátori kutatások eredményei okán - megőrizzük a jelenlegi térstruktúrát. Az épületrész legjelentősebb átalakítása a porcelánkamra eredeti terveknek megfelelő helyreállítása és eredeti funkciójának megfelelő hasznosítása. Ez a helyiség az épületen belül oktogon alaprajzi geometriájával, mint egy zárvány van jelen. A fogadótér feletti padlástérbe kerül az épület frisslevegő-ellátását biztosító szellőző gépház. Restaurálás a patkószárnyban: belső falfestés, külső és belső nyílászárók, kő- és fémanyag felújítása. A restaurálás csak a vonatkozó engedély birtokában végezhető. B) Képtár: A központi fogadótérből egyenesen tovább indulva, egy kis átjáró folyosón keresztül jutunk a képtárba. Ez az épületszárny eredetileg is képtárnak épült, itt nemcsak a funkciót állítjuk vissza, hanem az eredeti térsorokat is, úgymint keleti kabinet (vizesblokkal és a ruhatárral) - képtár - nyugati kabinet. Az eredeti zárófödém kialakításáról nincs információnk, a jelenlegi síkfödém az 1957-1959 közötti helyreállítás során került beépítésre. A zárófödémet kibontjuk és egy kosárívű szerelt dongát tervezünk, mely teljes felületén biztosítja a képtár szükségleteinek megfelelő egyenletes megvilágítást egy ún. Barrisol fólián keresztül. A közönségforgalmi vizesblokk feletti padlástérbe kerül a hőközpont. C) Többszintes kastélyszárny: Jelen beruházás munkái a többszintes kastélyszárny kis területét érintik. Az épületrész északi végén, az új fogadóteréhez csatlakozó területen beépítésre kerül a későbbiekben a lift befogadására alkalmas vasbeton akna, a hozzá kapcsolódó födémszakaszok cseréjével. Ezen a területen helyezkedik el a patkószárnyat és a képtárat kiszolgáló elektromos és gépészeti helyiség is. Jelen beruházás keretén belül kerül sor a későbbiekben kialakítandó 2. emeleti raktárak alatti meglévő acélgerendás födém megerősítésére, valamint a szintén később kialakítandó trezor alatti födémcserére. A középrizalittal való csatlakozási pont az épületrész tűzszakasz határa, ahol vasbeton tűzgátló fal és a tető síkját követő vendégfödém készül. Főbb mennyiségek: Kivitelezéssel érintett - meglévő, műemléki védelem alatt álló épületrész - nettó alapterület: 1.426,64 m2, padlástérrel együtt: 1.949,03 m2 Helyszíni beton- és vasbeton munkák: 2352,6 m2 Falazás és egyéb kőműves munkák: 131,1 m2 Vakolás és rabicolás: 8828,3 m2 Szárazépítés, álmennyezetek: 1679,8 m2 Burkolatok: 3097,9 m2 Felületképzés, festés, mázolás: 4868,1 m2 Szigetelés: 7556,8 m2 Bontási munkák, állványozás, törmelékelszállítás, ácsmunkák, kémények, tetőfedés, bádogozás, lakatosszerkezetek, egyéb épületelemek és berendezési tárgyak elhelyezése, takarítási munkák. Épületgépészet: vízellátás-csatornázás, központi fűtés, központi hűtés, légtechnika, épületvillamosság, automatika, informatika, biztonságtechnika, világítás, liftek. Farestaurálás: 33 db nyílászáró Festés restaurálás: 272 m2 Kőrestaurálás: 7 db kőkeret Fémrestaurálás: 27 db nyílászáró vasalat, 4 db kaminaajtó Tervezési feladat: C) Többszintes kastélyszárny: C.1) Földszint - Időszaki kiállítás Az eredeti lakosztály térsorait állítjuk vissza a hiányzó falak pótlásával, így a kiállítóterek egymásból nyílva tárulnak fel. A térsor végén a folyosón lehet visszajutni a fogadótérbe. A kastélyszárnyban minden tekintetben a korabeli állapotokat igyekszünk restaurálni. C.2) 1. emelet - Kincstár A földszinthez hasonlóan itt is az eredeti lakosztály térsorait állítjuk helyre a hiányzó falak pótlásával. A korabeli állapotokat igyekszünk visszaállítani, restaurátori kutatások és szakvélemények alapján restaurált, rekonstruált falfestéssel, tapétával, új táblás tölgy parkettával. C.3) 2. emelet - Raktárak, személyzeti területek A nyomott belmagasságú terekben a raktárcsoportok különböző klímával rendelkeznek, melyet helyileg oldunk meg. A térsor végén található egy kutató és a muzeológus szobája. Ezen a szinten minden tekintetben a korabeli állapotokat igyekszünk restaurálni. A többszintes kastélyszárny padlásterében gépészeti tér helyezkedik el. Restaurálás a többszintes épületszárnyban: belső falfestés, külső és belső nyílászárók, kő- és fémanyag felújítása. A restaurálás csak a vonatkozó engedély birtokában végezhető. Főbb mennyiségek: Kivitelezéssel érintett - meglévő, műemléki védelem alatt álló épületrész - nettó alapterület 1.570,43 m2, padlástérrel együtt: m2 Helyszíni beton- és vasbeton munkák: 2143,5 m2 Falazás és egyéb kőműves munkák: 39 m2 Vakolás és rabicolás: 8929,8 m2 Szárazépítés, álmennyezetek: 176,9 m2 Burkolatok: 3515,7 m2 Felületképzés, festés, mázolás: 4875 m2 Szigetelés: 5986,8 m2 Bontási munkák, állványozás, törmelékelszállítás, ácsmunkák, kémények, tetőfedés, bádogozás, lakatosszerkezetek, egyéb épületelemek és berendezési tárgyak elhelyezése, takarítási munkák. Épületgépészet: vízellátás-csatornázás, központi fűtés, központi hűtés, légtechnika, épületvillamosság, informatika, biztonságtechnika, világítás, liftek. Farestaurálás: 322 db nyílászáró Festés restaurálás: 918,3 m2 Kőrestaurálás: 735 fm stukkópárkány, 66 db kőkeret, 176 m2 kelheimi padlóburkolat Fémrestaurálás: 151 db nyílászáró vasalat, 7 db egyéb fémelem Ajánlatkérő biztosítja az engedélyes tervek.
Hirdetmény típusa:További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.12.02.
Iktatószám:24832/2015
CPV Kód:45262700-8;45111100-9;45350000-5;45310000-3;92522200-8;71500000-3;71245000-7;45000000-7;71322000-1
Ajánlatkérő:ESZTERHÁZA KULTURÁLIS, KUTATÓ- ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: ESZTERHÁZA KULTURÁLIS, KUTATÓ- ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20700
Postai cím: Joseph Haydn út 2.
Város: Fertőd
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Brunecker Éva
Telefon: +36 204009316
E-mail: brunecker.eva@eszterhaza.hu
Fax: +36 99537642
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszterhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
“Fertőd, Esterházy-kastély nyugati szárny felújítása, átalakítása, restaurálása és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, valamint tervező művezetési feladatok ellátása”
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Az Esterházy-kincstár és képgyűjtemény az Esterházy-kastély nyugati szárnyába kerül, kibővítve egy nagyívű időszakos kiállítást befogadó térsorral. Ezáltal az Esterházy-kastély olyan új rendeltetéssel gazdagszik, mely korábban sohasem volt itt. Az együttes a hercegi lakosztályt bemutató középrizalit mellett a kor kultúrájának hasonlóan fontos lenyomatát fogja közvetíteni. A kivitelezendő terület a kastély nyugati szárnyának képtár és patkószárny része, kiegészítve a többszintes kastélyszárny északi, fogadótérhez kapcsolódó tereivel.
A feladat építész és szükséges szakági kivitelezési tervek elkészítése, kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése, valamint illetve kivitelezés.
Tervezői művezetés tartalma:
- építész részvétel kooperáción heti rendszerességgel (helyszíni jelenlét min. 5 óra/alkalom),
- szakági részvétel kooperáción szükség szerint (fő szakáganként havonta min. 1-2 alkalom),
- folyamatos irodai rendelkezésre állás (tervkiegészítés, helyszíni akadályok miatti tervmódosítások teljes körűen, gyártmánytervek véleményezése stb.)
Tervezési és kivitelezési feladat:
A) Patkószárny:
A tervezett nyugati szárny feltárása a képtár merőleges épületszárnya által kijelölt tengelyben, az eltérő szintszámú épületrészek találkozásánál történik. A többszintes épületrésznek és a patkószárnynak eltérő a földszinti padlószintje (70 cm szintkülönbség). A kettő közötti jelenlegi lépcsőt áthelyezzük a két épületrész határvonalára, és ezáltal a Beschreibung szerinti állapotot állítjuk vissza. Egy rövid, köztes folyosószakaszon, a „szélfogón” áthaladva jutunk a fogadótérbe, mely a tervezett átalakítás origója és csuklópontja. Ez gyülekező és elosztó tér is egyben. Ebből a térből nyílik az akadálymentesítési és teherszállítási okokból betervezett, későbbi ütemben beépítendő lift, mely a félszintet, illetve a felsőbb szinteket szolgálja ki. Funkcionálisan ide kapcsolódik az önkiszolgáló ruhatár és egy kisebb vizesblokk, melyet a korabeli tervek szerint a képtárhoz csatlakozó keleti kabinet visszaállításával alakítunk ki. Innen közvetlenül megközelíthető a képtár, a patkószárnyban lévő időszaki kiállítás és porcelánkamra. A fogadótér a jelenlegi több, kisebb helyiség összenyitásával alakul ki, a zárófödémét az eredeti tetősíkon (padlástéren) belül fölemeljük, így alakul ki egy olyan térarány, mely méltó, reprezentatív megjelenést biztosít. A fogadótérből északi irányban a patkószárnyban továbbhaladva közvetlenül jutunk az időszaki kiállítás térsorába, mely az épületszárny végéig tart. Itt - festőrestaurátori kutatások eredményei okán - megőrizzük a jelenlegi térstruktúrát. Az épületrész legjelentősebb átalakítása a porcelánkamra eredeti terveknek megfelelő helyreállítása és eredeti funkciójának megfelelő hasznosítása. Ez a helyiség az épületen belül oktogon alaprajzi geometriájával, mint egy zárvány van jelen. A fogadótér feletti padlástérbe kerül az épület frisslevegő-ellátását biztosító szellőző gépház.
Restaurálás a patkószárnyban: belső falfestés, külső és belső nyílászárók, kő- és fémanyag felújítása. A restaurálás csak a vonatkozó engedély birtokában végezhető.
B) Képtár:
A központi fogadótérből egyenesen tovább indulva, egy kis átjáró folyosón keresztül jutunk a képtárba. Ez az épületszárny eredetileg is képtárnak épült, itt nemcsak a funkciót állítjuk vissza, hanem az eredeti térsorokat is, úgymint keleti kabinet (vizesblokkal és a ruhatárral) - képtár - nyugati kabinet. Az eredeti zárófödém kialakításáról nincs információnk, a jelenlegi síkfödém az 1957-1959 közötti helyreállítás során került beépítésre. A zárófödémet kibontjuk és egy kosárívű szerelt dongát tervezünk, mely teljes felületén biztosítja a képtár szükségleteinek megfelelő egyenletes megvilágítást egy ún. Barrisol fólián keresztül. A közönségforgalmi vizesblokk feletti padlástérbe kerül a hőközpont.
C) Többszintes kastélyszárny:
Jelen beruházás munkái a többszintes kastélyszárny kis területét érintik. Az épületrész északi végén, az új fogadóteréhez csatlakozó területen beépítésre kerül a későbbiekben a lift befogadására alkalmas vasbeton akna, a hozzá kapcsolódó födémszakaszok cseréjével. Ezen a területen helyezkedik el a patkószárnyat és a képtárat kiszolgáló elektromos és gépészeti helyiség is. Jelen beruházás keretén belül kerül sor a későbbiekben kialakítandó 2. emeleti raktárak alatti meglévő acélgerendás födém megerősítésére, valamint a szintén később kialakítandó trezor alatti födémcserére. A középrizalittal való csatlakozási pont az épületrész tűzszakasz határa, ahol vasbeton tűzgátló fal és a tető síkját követő vendégfödém készül.
Főbb mennyiségek:
Kivitelezéssel érintett - meglévő, műemléki védelem alatt álló épületrész - nettó alapterület:
1.426,64 m2, padlástérrel együtt: 1.949,03 m2
Helyszíni beton- és vasbeton munkák: 2352,6 m2
Falazás és egyéb kőműves munkák: 131,1 m2
Vakolás és rabicolás: 8828,3 m2
Szárazépítés, álmennyezetek: 1679,8 m2
Burkolatok: 3097,9 m2
Felületképzés, festés, mázolás: 4868,1 m2
Szigetelés: 7556,8 m2
Bontási munkák, állványozás, törmelékelszállítás, ácsmunkák, kémények, tetőfedés, bádogozás, lakatosszerkezetek, egyéb épületelemek és berendezési tárgyak elhelyezése, takarítási munkák.
Épületgépészet: vízellátás-csatornázás, központi fűtés, központi hűtés, légtechnika, épületvillamosság, automatika, informatika, biztonságtechnika, világítás, liftek.
Farestaurálás: 33 db nyílászáró
Festés restaurálás: 272 m2
Kőrestaurálás: 7 db kőkeret
Fémrestaurálás: 27 db nyílászáró vasalat, 4 db kaminaajtó
Tervezési feladat:
C) Többszintes kastélyszárny:
C.1) Földszint - Időszaki kiállítás
Az eredeti lakosztály térsorait állítjuk vissza a hiányzó falak pótlásával, így a kiállítóterek egymásból nyílva tárulnak fel. A térsor végén a folyosón lehet visszajutni a fogadótérbe. A kastélyszárnyban minden tekintetben a korabeli állapotokat igyekszünk restaurálni.
C.2) 1. emelet - Kincstár
A földszinthez hasonlóan itt is az eredeti lakosztály térsorait állítjuk helyre a hiányzó falak pótlásával. A korabeli állapotokat igyekszünk visszaállítani, restaurátori kutatások és szakvélemények alapján restaurált, rekonstruált falfestéssel, tapétával, új táblás tölgy parkettával.
C.3) 2. emelet - Raktárak, személyzeti területek
A nyomott belmagasságú terekben a raktárcsoportok különböző klímával rendelkeznek, melyet helyileg oldunk meg. A térsor végén található egy kutató és a muzeológus szobája. Ezen a szinten minden tekintetben a korabeli állapotokat igyekszünk restaurálni. A többszintes kastélyszárny padlásterében gépészeti tér helyezkedik el.
Restaurálás a többszintes épületszárnyban: belső falfestés, külső és belső nyílászárók, kő- és fémanyag felújítása. A restaurálás csak a vonatkozó engedély birtokában végezhető.
Főbb mennyiségek:
Kivitelezéssel érintett - meglévő, műemléki védelem alatt álló épületrész - nettó alapterület 1.570,43 m2, padlástérrel együtt: m2
Helyszíni beton- és vasbeton munkák: 2143,5 m2
Falazás és egyéb kőműves munkák: 39 m2
Vakolás és rabicolás: 8929,8 m2
Szárazépítés, álmennyezetek: 176,9 m2
Burkolatok: 3515,7 m2
Felületképzés, festés, mázolás: 4875 m2
Szigetelés: 5986,8 m2
Bontási munkák, állványozás, törmelékelszállítás, ácsmunkák, kémények, tetőfedés, bádogozás, lakatosszerkezetek, egyéb épületelemek és berendezési tárgyak elhelyezése, takarítási munkák.
Épületgépészet: vízellátás-csatornázás, központi fűtés, központi hűtés, légtechnika, épületvillamosság, informatika, biztonságtechnika, világítás, liftek.
Farestaurálás: 322 db nyílászáró
Festés restaurálás: 918,3 m2
Kőrestaurálás: 735 fm stukkópárkány, 66 db kőkeret, 176 m2 kelheimi padlóburkolat
Fémrestaurálás: 151 db nyílászáró vasalat, 7 db egyéb fémelem
Ajánlatkérő biztosítja az engedélyes tervek.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:45111100-9
45350000-5
45310000-3
92522200-8
71500000-3
71245000-7
45000000-7
71322000-1

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 19987 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 204 - 369742 2015/10/21 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2015/10/16 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
 
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
M2)
d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
- felsőfokú műszaki végzettséggel, és
- legalább 3 éves műemléki restaurátor szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.
Helyesen:
M2)
d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
- festő restaurátor végzettséggel, és
- legalább 3 éves műemléki restaurátor szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

A szöveg módosítandó része:
II.2.1) Teljes mennyiség:
A következő helyett:
C) Többszintes kastélyszárny:
Jelen beruházás munkái a többszintes kastélyszárny kis területét érintik. Az épületrész északi végén, az új fogadóteréhez csatlakozó területen beépítésre kerül a későbbiekben a lift befogadására alkalmas vasbeton akna, a hozzá kapcsolódó födémszakaszok cseréjével. Ezen a területen helyezkedik el a patkószárnyat és a képtárat kiszolgáló elektromos és gépészeti helyiség is. Jelen beruházás keretén belül kerül sor a későbbiekben kialakítandó 2. emeleti raktárak alatti meglévő acélgerendás födém megerősítésére, valamint a szintén később kialakítandó trezor alatti födémcserére. A középrizalittal való csatlakozási pont az épületrész tűzszakasz határa, ahol vasbeton tűzgátló fal és a tető síkját követő vendégfödém készül.
Főbb mennyiségek:
Tervezéssel és kivitelezéssel érintett - meglévő, műemléki védelem alatt álló épületrész - nettó alapterület:
- nettó alapterület (használati szintek): 1 202,72 m2,
- padlástéri helyiségek alapterülete összesen: 421,57 m2,
- beépítetlen padlástér összesen: 677,00 m2,
Összesen: 2 301,29 m2.
Helyszíni beton- és vasbeton munkák: 2 352,6 m2.
Falazás és egyéb kőműves munkák: 131,1 m2.
Vakolás és rabicolás: 8 828,3 m2.
Szárazépítés, álmennyezetek: 1 679,8 m2.
Burkolatok: 3 097,9 m2.
Felületképzés, festés, mázolás: 4 868,1 m2.
Szigetelés: 7 556,8 m2.
Bontási munkák, állványozás, törmelékelszállítás, ácsmunkák, kémények, tetőfedés, bádogozás, lakatosszerkezetek, egyéb épületelemek és berendezési tárgyak elhelyezése, takarítási munkák.
Épületgépészet: vízellátás-csatornázás, központi fűtés, központi hűtés, légtechnika, épületvillamosság, automatika, informatika, biztonságtechnika, világítás, liftek.
Farestaurálás: 33 db nyílászáró.
Festés restaurálás: 272 m2.
Kőrestaurálás: 7 db kőkeret.
Fémrestaurálás: 27 db nyílászáró vasalat, 4 db kaminaajtó.
Helyesen:
C) Többszintes kastélyszárny:
Jelen beruházás munkái a többszintes kastélyszárny kis területét érintik. Az épületrész északi végén, az új fogadóteréhez csatlakozó területen beépítésre kerül a későbbiekben a lift befogadására alkalmas vasbeton akna, a hozzá kapcsolódó födémszakaszok cseréjével. Ezen a területen helyezkedik el a patkószárnyat és a képtárat kiszolgáló elektromos és gépészeti helyiség is. Jelen beruházás keretén belül kerül sor a későbbiekben kialakítandó 2. emeleti raktárak alatti meglévő acélgerendás födém megerősítésére, valamint a szintén később kialakítandó trezor alatti födémcserére. A középrizalittal való csatlakozási pont az épületrész tűzszakasz határa, ahol vasbeton tűzgátló fal és a tető síkját követő vendégfödém készül.
Főbb mennyiségek:
Tervezéssel és kivitelezéssel érintett - meglévő, műemléki védelem alatt álló épületrész - nettó alapterület:
- nettó alapterület (használati szintek): 1 202,72 m2,
- padlástéri helyiségek alapterülete összesen: 421,57 m2,
- beépítetlen padlástér összesen: 677,00 m2,
Összesen: 2 301,29 m2.
Helyszíni beton- és vasbeton munkák: 2 352,6 m2.
Falazás és egyéb kőműves munkák: 131,1 m2.
Vakolás és rabicolás: 8 828,3 m2.
Szárazépítés, álmennyezetek: 1 679,8 m2.
Burkolatok: 3 097,9 m2.
Felületképzés, festés, mázolás: 4 868,1 m2.
Szigetelés: 7 556,8 m2.
Bontási munkák, állványozás, törmelékelszállítás, ácsmunkák, kémények, tetőfedés, bádogozás, lakatosszerkezetek, egyéb épületelemek és berendezési tárgyak elhelyezése, takarítási munkák.
Épületgépészet: vízellátás-csatornázás, központi fűtés, központi hűtés, légtechnika, épületvillamosság, automatika, informatika, biztonságtechnika, világítás, liftek.
Farestaurálás: 33 db nyílászáró.
Festés restaurálás: 272 m2.
Kőrestaurálás: 7 db kőkeret.
Fémrestaurálás: 27 db nyílászáró vasalat, 4 db kaminaajtó.
Meglévő lift elbontása 1 db, helyére új lift építés 1 db.

A szöveg módosítandó része:
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A következő helyett:
Ajánlatkérő részletekben történő teljesítést határoz meg. Ajánlattevő jogosult részszámlák benyújtására az alábbiak, valamint a szerződéstervezetben részletezettek szerint:
- az első részszámla kibocsátásának lehetősége: a kiviteli tervek igazolt teljesítése esetén a tervezési díjnak megfelelő összegben állítható ki;
- a második részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 20 %-os műszaki készültég esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegben;
- a harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 40 %-os műszaki készültég esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegben;
- a negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 60 %-os műszaki készültég esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegben;
- az ötödik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 80 %-os műszaki készültég esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegben;
Helyesen:
Ajánlatkérő részletekben történő teljesítést határoz meg. Ajánlattevő jogosult részszámlák benyújtására az alábbiak, valamint a szerződéstervezetben részletezettek szerint:
- az első részszámla kibocsátásának lehetősége: a kiviteli tervek igazolt teljesítése esetén a tervezési díjnak megfelelő összegben állítható ki;
- a második részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti, igazolt 20 %-os műszaki készültég esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20%-ának, és a tervezői művezetés tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;
- a harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti, igazolt 40 %-os műszaki készültég esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20%-nak, és a tervezői művezetés tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;
- a negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti, igazolt 60 %-os műszaki készültég esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20%-nak, és a tervezői művezetés tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;
- az ötödik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti, igazolt 80 %-os műszaki készültég esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20%-nak, és a tervezői művezetés tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A következő helyett:
2015/12/04 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
Helyesen:
2016/01/05 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett:
2015/12/04 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
Helyesen:
2016/01/05 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
2015/12/04 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
Helyesen:
2016/01/05 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Dokumentáció módosított elemei: ajánlattételi dokumentáció általános része, iratminták, szerződés, költségvetés.
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2015/11/27 (nap/hónap/év)