Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.03.07.
Iktatószám: 2539/2016
CPV Kód: 98341140-8
Ajánlatkérő: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK17005
Postai cím: Hamzsabégi út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 36-1/3727643
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: 36-1/4669972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közhasznú Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés parkgondnoki feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98341140-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest, XI. kerületében található, az alábbi felsorolásban prioritással rendelkező játszóterek rendeltetésszerű használatának folyamatos biztosítása, továbbá a környezet folyamatos, évszaknak megfelelő szinten történő karbantartása, állagmegóvása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladat meghatározása:
A Budapest, XI. kerületében található, az alábbi felsorolásban prioritással rendelkező játszóterek rendeltetésszerű használatának folyamatos biztosítása, továbbá a környezet folyamatos, évszaknak megfelelő szinten történő karbantartása, állagmegóvása.
Parkgondnokolásba bevont területek:
1 Budapest, XI. ker. Szabadidő park Kalóz játszótér
2 Mérnök u. 38-40 sz. játszótér
3 Budapest, XI. ker. Cirmos u. játszótér
4 Költők parkja
5 Budapest, XI. ker. Gazdagréti ltp. Dzsungel játszótér
6 Szentiván éji park játszótér és sportpálya
7 Baranyai tér játszótér
A fentieken kívüli játszóterek nyitása/zárása.
A parkgondoki szolgálat feladatai:
- A játszótéren található eszközök rendeltetés szerinti használatának felügyelete
- A felhasználó korosztályok közötti különbségének felügyelete, a jogos használati lehetőségek figyelembevételével (kamaszok távoltartása)
A nyítás-zárási feladatok:
- A játszóterek zárása sötétedéskor, de legkésőbb 21 órakor
- A játszóterek nyitása reggel 8 órakor
- Leltározás (az esetlegesen keletkezett hiányok rögzítése)
- A játszótér tárgyaiban keletkezett károk szemrevételezés útján történő felmérése és rögzítése
Parkgondnoki rendszer üzemeltetése
A parkgondnoki rendszer működtetésével gyakorlatilag a kerületben található játszóterek nappali felügyelete és az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzése a cél. Mindezek mellett természetesen cél a nyugodt, kiegyensúlyozott, de kellően határozott és agilis jelenlét és szükségszerinti fellépés biztosítása a rászorulókkal szemben, szükség szerint a járőrszolgálat vagy a rendvédelmi szervek értesítése.
Sor-szám Játszótér címe Nyitás Zárás
1. Abádi tér - játszótér X X
2. Albert u. 2-4. (Nagykikinda) - játszótér X X
3. Albert u. 42-48. tömb mögött - játszótér X X
4. Allende Park 11 mögött, játszótér X X
5. Andor u. 5 - 11. mögötti - játszótér X X
6. Bánhida utcai 12. mellett, - játszótér (Kéktó tér feletti ) X X
7. Baranyai tér 14. mögött X X
8. Bártfai u. és Tétényi út 20 -30 tömb mögött X X
9. Bártfai u. 52. - Újbudai sportcentrummal szemben X X
10. Bartók B. út 127. előtt - játszótér X X
11. Beregszász téri játszótér X X
12. Bogdánfy Ödön u 2 - 3. közötti játszótér X X
13. Bod P. u 22 előtti játszótér X X
14. Bukarest u. 14 előtti játszótér X X
15. Bükköny u. 26. melletti játszótér X X
16. Bükköny u. 7 - 9 közötti játszótér X X
17. Cirmos utca 1-3. + sportpálya X X
18. Diószegi u.41. játszótér X X
19. „Dzsungel” játszótér Torbágy utca 1-3. X X
20. Egry József - Saru u. 3 mögötti játszótér X X
21. Erőmű u. 1-3.mögötti játszótér X X
22. Etele út 32/c melleti játszótér X X
23. Etele út 44 - 48. játszótér X X
24. Etele út 60. mögötti játszótér (Hadak u. 2. melletti) X X
25. Fegyvernek u. 52-58. melletti játszótér X X
26. Fegyvernek u. 6.sz. játszótér X X
27. Fegyvernek u. 10-12. előtti sportpálya X X
28. Fehérvári út 121-131. előtti játszótér X X
29. Fehérvári út 135-145 mögötti játszótér X X
30. Fehérvári út 147 - 157 mögötti játszótér X X
31. Fejér Lipót u. 4 - 8. előtti játszótér (Sárbogárdi u. játszótér) X X
32. Fraknó u. 18-22. közötti játszótér X X
33. Fraknó u.-i Nyugdíjas park Fraknó u.24 - 30-as tömbb mögött X X
34. Frankhegy u. 11. előtti játszótér X X
35. Frankhegy u. 8. előtti játszótér X X
36. Gazdagréti tér nyugdíjas park, Nyugdíjas ház mellett, Gazdagréti tér 4. alatt X X
37. Hadak u. 2 játszótér X X
38. Hamzsabégi sétány sportpálya Hamzsabégi u. 37. szemben X X
39. Holdvirág téri játszótér Holdvilág u. 6. előtt X X
40. Hosszúréti u. 41-43. játszótér X X
41. Igmándi utca 27 - 39 tömb mögötti játszótér X X
42. Irinyi J. u. 36-40. melletti játszótér X X
43. „Kalóz” játszótér - Bártfai utca 49. X X
44. Kanizsa u. 1-el szembeni játszótér X X
45. Kaptárkő u. 7 előtti játszótér X X
46. Karcag u. sportpálya X X
47. Károli Gáspár tér X X
48. Kéktó tér 3. melletti játszótér X X
49. Keveháza u.-i játszótér Bártfai u. 45-63-as tömbb mögötti X X
50. Kisköre u. 16. mögötti játszótér X X
51. Költők parkja X X
52. Mandarin játszótér Hamzsabégi u. 38. előtt X X
53. Mérnök u. 37-39. játszótér X X
54. Mérnök utca 38-40. X X
55. Nándorfejérvári köz Nándorfejérvári út 8/b-8/c közötti játszótér X X
56. Rátz László u. 36-46. közötti játszótér X X
57. Regős köz 35-7 előtti játszótér X X
58. Regős u. 1-2. előtti játszótér X X
59. Rozsnyó téri játszótér X X
60. Sopron-Bánát játszótér Soproni út 50. alatti iskolával szemben X X
61. Szent Adalbert tér, Apahida u. 4. szemben X X
62. Szentivánéji játszótér és sportpálya X X
63. Tétényi út 101.mögötti játszótér X X
64. Torbágy u. 7. mögötti játszótér X X
65. Zsombor u. Fehérvári u. 179. sarkán lévő játszótér X X
66. Zsombor u. -Tétényi u. 110. sarok játszótér X X
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az egyes parkok nyitásával kapcsolatos feladatok (nettó Ft + ÁFA / alkalom / park) 5
2 Az egyes parkok zárásával kapcsolatos feladatok (nettó Ft + ÁFA / alkalom / park) 5
3 Késedelmi kötbér (Ft/óra) 1
  Költség szempont –
  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés parkgondnoki feladatok ellátására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 126.-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10977956-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1111 Budapest, Fehérvári út 126.-128
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10977956-2-43

Hivatalos név: SYM-SEC Vagyonvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1173
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13778251-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/01/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/02/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges