Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.12.12.
Iktatószám: 25662/2014
CPV Kód: 48821000-9;48520000-9;30211400-5;72261000-2;72500000-0
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.01.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzés
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés - Az MTVA részére 15 db AVID iNews kliens licenc beszerzése valamint 6 db AVID MediaComposer munkahely kialakítása központi háttértárral tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1037 Budapest, Kunigunda útja 64., Magyarország
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Adásvételi szerződés - Az MTVA részére 15 db AVID iNews kliens licenc beszerzése valamint 6 db AVID MediaComposer munkahely kialakítása központi háttértárral tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48821000-9
További tárgyak: 48520000-9
30211400-5
72261000-2
72500000-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Adásvételi szerződés keretében az MTVA részére 15 db AVID iNews kliens licenc beszerzése valamint 6 db AVID MediaComposer munkahely kialakítása központi háttértárral
A beszerzendő eszközök és szoftverek tételes listája:
Gyártó Termékkód Leírás Darab
szám
AVID 9935-65686-05 Media Composer | Software (End User)
Standard support is included in new purchases. 6
Boris BCCAVX900ESD Boris Continuum Complete 9 AVX for Avid Media Composer, NewsCutter, and Symphony 6
AJA KONA Lhi HD / SD 10-bit Digital and 12-bit Analog PCIe Card, HDMI input and output 6
AJA KLHi-BOX 1RU External Breakout Box for KONA LHi 6
AVID 7060-00065-31 MC keyboard, British International (PC only) 6
HP LJ449AV16732713 HP Z420 Workstation - Intel Xeon E5-1650 v2 3.5 12M 1600 6C CPU, 8GB (4x2GB)DDR3-1600 ECC Memory, Nvidia Quadro K2000 2GB 1st GFX 1TB 7200 RPM SATA, PS/2 Standard Keyboard, PS/2 Optical Scroll Mouse, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, MS Windows 7 Professional 64-bit OS + Recovery DVD, 3 Year next business day on-site parts and labour warranty 6
Kingston KTH-PL316EK4/32G Memory upgrade (32GB 1600MHz ECC Kit of 4) 6
Intel INI350T2BLK Intel Ethernet Server Adapter I350-T2 (1Gbps DualPort Ethernet, RJ-45c, PCIe2.0x4, Low+Full Prof) 6
HP EM165AA HP Internal USB Port Kit 6
ROLINE XDVIMHDMIKAB2 DVI - M-HDMI kábel 2m 6
Dell P2214H Dell Professional P2214H 54.6 cm (21.5") LED monitor VGA,DVI-D,DP (1920x1080) Black EUR 18
Kramer VS-4X 4x1 Balanced Stereo Audio Mechanical Switcher 6
Palmer PA-PMONICON Palmer MONICON - passzív monitor kontroller 6
Genelec 8030B Kompakt, kétutas aktív közeltéri monitor matt fekete 2
Avid 9935-65568-01 Avid ISIS 5500 Expansion Engine -- 64TB System. Includes 1 Year ExpertPlus w/ hdw Support
HW RAID 5, Redundant Power & Cooling, Four Embedded Copper 1Gige Ports
One Integrated 10Gigabit Ethernet Optical Port with Short Range (SR) SFP
Up to 5 expansion engines may be added to primary engine or configured systems
System Director Resiliency optional
No switch included" 1
ISIS Installation service by ACSR engineer 1
Sony PDWU2 Sony PDWU2 Sony USB 3.0 XDCAM Disc Drive 6
AVID Avid iNews session licence (Interplay Central Base Client Single License) 15
Ajánlatkérő csak új (nem használt) eszközöket fogad el.
Az új ISIS 5500 szervert a nyertes Ajánlattevőnek üzembe kell helyezni a jelenlegi három ISIS 5000 kiegészítéseként és egyúttal, amennyiben szükséges a korábbi ISIS 5000 egységek szoftver frissítését is el kell végezni a kompatibilitás biztosítása érdekében.
A leszállított AVID gyártmányú eszközökhöz 1 éves ExpertPlus hardver támogatást kell biztosítani.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A beszerezni kívánt eszközökkel és kapcsolódó szolgáltatással összefüggő további részletes műszaki követelményeket, elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 13 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az Ajánlattevők késedelmi, hibás teljesítési és/vagy meghiúsulási kötbér fizetésére kötelesek a szerződésben részletezettek szerint. Az Ajánlatkérő az előbbieken túl a szerződéstől való elállás vagy a szerződés felmondása lehetőségét köti ki a szerződésben meghatározott esetek következményeként.
A késedelmi kötbér alapja a szerződésben rögzített teljes nettó ellenérték összege, mértéke annak napi 1,5 %-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 30 %-a.
A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződésben rögzített teljes nettó ellenérték összege, mértéke annak napi 1,5 %-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 30%-a.
A meghiúsulási kötbér alapja a szerződésben rögzített teljes nettó ellenérték összege, mértéke annak 30 %-a.
A késedelem illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
Nyertes Ajánlattevőnek (szerződést teljesítő eladónak) garanciát (jótállást) kell vállalnia valamennyi leszállított eszközre az átadás átvételtől számított 12 hónapos időtartamban, vagy amennyiben jogszabály ennél hosszabb időtartamú kötelező alkalmasságot ír elő, illetve a gyártó hosszabb jótállást vállal, úgy ezen leghosszabb időtartamig.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja el.
Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenértékét utólag, a teljesítés igazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek [Kbt. 25. § (6) bekezdése].
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban meg kell jelölni a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt. Nyertes ajánlattétel estén a szerződést valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írni. (Kbt. 124. § (1) bekezdés)
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (2) bekezdés).
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 122. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai, illetőleg a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Ennek megfelelően az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. Ugyancsak kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a nyilatkozatot az ajánlattételi dokumentáció részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza). Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani (a nyilatkozatot az ajánlattételi dokumentáció részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Előbbieken túl az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá [Kbt. 58. § (3) bekezdés].
Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (a nyilatkozatot az ajánlattételi dokumentáció részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által közzétett útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám (VI. 1.), illetve 2014. évi 57. szám (V.16.)) tekintettel kell eljárni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok) nem lehet(nek) az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző dátummal kiállított(ak).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (AVID iNews eszközök és/vagy szoftverek szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatának csatolásával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c)]
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a fenti szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor alkalmazandó a 310/2011 (VII.23.) Korm.rendelet 14.§ (3) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból (Kbt. 55. § (2) bekezdés), ha a közbeszerzés tárgya szerinti (AVID iNews eszközök és/vagy szoftverek szállításából származó) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az előző három üzleti évben összességében nem érte el a nettó 20.000.000,- Ft-ot, azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti (AVID iNews eszközök és/vagy szoftverek szállításából származó) általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételének el kell érnie legalább az 15.000.000,- Ft-ot.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági minimumkövetelményt.
Az előírt alkalmassági minimum követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (AVID iNews eszközök és/vagy szoftverek) szállításainak bemutatásával, megjelölve a teljesítés idejét (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát (olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja].
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolására csatolni szükséges az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerülnek bemutatásra, amelyeket az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 129. § (7) bekezdés]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból (Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) legalább 20.000.000,- Ft értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti AVID iNews eszközök és/vagy szoftverek szállítására vonatkozó igazolt referenciával (referenciákkal).
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/01/05 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/01/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/01/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők valamint az általuk meghívott személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe, valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban az ajánlati ár). [Kbt. 62. § (3) bekezdés]
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. [Kbt. 62. § (4) bekezdés]
Az ajánlatok bontásán az ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személy - kérésére - azonnal betekinthet a felolvasólapba. [Kbt. 62. § (6) bekezdés]
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 62. § (7) bekezdés]

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen, kizárólag elektronikus formában bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére. Az ajánlattételi dokumentáció elektronikus megküldése kérhető e-mailen az iroda@enyd.hu e-mail címen, amely kérelemnek az ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tesz eleget. Az ajánlati dokumentáció igénylésekor meg kell jelölni az érdeklődő gazdasági szereplő nevét, címét és elérhetőségi (kapcsolattartási) adatait.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a fentiek szerint át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. (az ajánlattételi dokumentáció előbbiek szerinti átvétele az eljárásban való részvétel feltétele) (Kbt. 49. § (6) bekezdés).
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Az eljárást megindító felhívás III.2.2) szerinti feltételek (igazolási módok) (közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel előírása) valamint a III.2.3) szerinti feltételek (igazolási módok) (referenciák értéke) tekintetében.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
a) Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
- Az ajánlatot a következő formai követelményeknek is megfelelően írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás A.III. mellékletében megadott címre (ENYD Kft 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80.) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az eljárást megindító felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül az ajánlatot 1 papír alapú és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus példányban (.pdf formátumban) kell benyújtani. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott eredeti példány az irányadó. A csomagoláson szerepelnie kell a következőknek: ajánlattevő neve és címe; „AJÁNLAT - AZ MTVA RÉSZÉRE 15 DB AVID INEWS KLIENS LICENC BESZERZÉSE VALAMINT 6 DB AVID MEDIACOMPOSER MUNKAHELY KIALAKÍTÁSA KÖZPONTI HÁTTÉRTÁRRAL - CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ FEL!” megnevezéssel kell benyújtani.
Az ajánlat papír alapú eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni - az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatokat a fentieknek megfelelően elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) is be kell nyújtani 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és amelyeknek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf. file formátumú fájlokat kell tartalmaznia, illetőleg az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal.
A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni, azaz olyan személynek, aki szerepel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy Ajánlattevő nevében eljárjon. Ez utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges. A meghatalmazást közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába kell foglalni, és azon szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásának is.
- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont szerint értékelésre kerülnek (jelen eljárásban: ajánlati ár) [Kbt. 60. § (6) bekezdés]. Az ajánlati árat az ajánlat részeként csatolandó „Tételes ártáblázat” alapján kell meghatározni az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírás utolsó oldalán feltüntetett táblázatban szereplő mennyiségi adatok figyelembevételével, abban megjelölve a gyártót, típust, termék megnevezését, mennyiséget, valamint a nettó (ÁFA nélkül számított) ellenérték összegét (a táblázat egyes sorai tartalmazzák a support összegét is.).
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3) bekezdés].
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (5) bekezdés].
- Az ajánlatnak közös ajánlattétel esetén tartalmaznia kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz ugyancsak csatolni kell a közös ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. § alkalmazására, amely szerint abban az esetben, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen azzal, hogy egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
- Az eredeti példányban valamennyi benyújtandó dokumentumot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is be lehet nyújtani azzal, hogy a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ajánlat eredeti (papír alapú) példányának eredetiben kell tartalmaznia. Az olyan nyilatkozatokat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál eredeti, vagy hiteles másolati példányban szükséges benyújtani [Kbt. 36. § (3) bekezdés]. Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni [Kbt. 58. § (4) bekezdés].
- Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, illetőleg az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (névvel és címmel), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni azzal, hogy az előbbiek szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
Az ajánlatban a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén az ajánlatban meg kell jelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőket (névvel és címmel) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
- Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, és azokat az ajánlatban lehetőleg elkülönítetten elhelyezni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket (Kbt. 80. § (1) bekezdés).
- Az ajánlathoz csatolni szükséges az ajánlattételi dokumentáció és az esetleges kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló igazolás(oka)t, ilyennek tekintve az ajánlatkérő/ajánlatkérő nevében eljáró szervezet által megküldött elektronikus leveleket/telefax üzeneteket.
- A leszállításra kerülő eszközök üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, angol vagy magyar nyelvű üzembe helyezési és kezelési leírást kell biztosítani, amelyet az átadás-átvétel során kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani
- az eljárást megindító felhívás II.3) pontjában meghatározott „tervezett időtartam” vonatkozásában Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívás II.2.1) pontban meghatározott eszközök leszállítására a szerződéskötéstől számított 30 nap áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésére, melyet követően 12 hónapos ExpertPlusz w/hdw support biztosítása Ajánlatkérő elvárása
b) Aláírási címpéldány csatolásának kötelezettsége
- Az ajánlattevőnek a saját vonatkozásában, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve a számára a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők tekintetében csatolnia kell az ajánlathoz a rá vonatkozó dokumentumot (nyilatkozatot) aláíró, kötelezettségvállalásra jogosult személyek aláírási nyilatkozatát, gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy aláírási címpéldányként (azzal egyenértékűként) elfogadható az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta is.
Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás eseten az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelmet es az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 7. §) eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
- Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevők cégjegyzésre jogosultakra vonatkozó adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevők cégjegyzésre jogosult képviselőire vonatkozó adatai nem találhatóak meg, úgy az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, Magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot egyszerű másolatban
c) Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk
- Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően a hiánypótlás lehetőségét teljes körben, a törvényben meghatározottak szerint lehetővé teszi azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelésére.
- Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
- Az ajánlattétel nyelve a magyar, ennek megfelelően az ajánlatkérő kizárja, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat. A nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni [Kbt. 36. § (3 bekezdés)]
- Az ajánlattétellel vagy az eljárást megindító felhívással és a dokumentációval összefüggő tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az eljárást megindító felhívás A. I. mellékletében meghatározott címre telefaxon vagy e-mail útján küldött küldeményben, az ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg.
- A III.2.2 valamint a III.2.3 pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban megadott gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint referenciában szereplő adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napján érvényes, a MNB által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembe vételével végzi el.
- Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/12/10 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------