Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2016.01.20.
Iktatószám:257/2016
CPV Kód:64212000-5
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.;Magyar Telekom Nyrt.;Telenor Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Központosított Közbeszerzési Főosztály
Címzett: 1119 Budapest, Andor u. 47-49. IV. 429. iroda
Telefon: +3618960945
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +3617950432
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
Postai cím: Lechner Ödön fasor 6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1096
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36702883288
E-mail:
Fax: +702883149
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.vodafone.hu

Hivatalos név: Magyar Telekom Nyrt.
Postai cím: Krisztina krt. 55.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +361458050
E-mail:
Fax: +3614521297
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.telekom.hu

Hivatalos név: Telenor Magyarország Zrt.
Postai cím: Pannon út 1.
Város/Község: Törökbálint
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36209304000
E-mail:
Fax: +3614646148
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.telenor.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): központosított közbeszerzés
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Mobilszolgáltatás 2013.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 5
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
NUTS-kód HU1, HU2, HU3
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/12/31 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Keretmegállapodás kötése a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátására.
Értéke: nettó 4.500.000.000 Ft.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64212000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 4500000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/12/31 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 135 - 234473
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/13 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11817 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/17 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 012 - 017462
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/01/17 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 459 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/01/20 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Az eredeti KM0101KGSM13 keretmegállapodás IV.5. pontjának szövege:
A keretmegállapodás időtartama: jelen keretmegállapodás aláírásától számított 24 hónapig, azaz 2015. november 29-ig terjedő határozott időtartam. A 2. rész eredményeképpen megrendelés visszaigazolás csak 2015. november 29-ig (a jelen szerződés aláírásától számított 24 hónapig) történhet. A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen leadott megrendelésekben szereplő időtartam, teljesítési határidő nem haladhatja meg a keretmegállapodás 24 hónapos időtartamát.
A KM0101KGSM13 keretmegállapodás IV. 5. pontjának szövegezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A keretmegállapodás időtartama: jelen megállapodás aláírásától a keretmegállapodás tárgya szerinti közbeszerzési eljárás alapján kötendő új keretmegállapodás megkötéséig (hatálybalépéséig), illetve keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. december 31-ig terjedő határozott időtartam. A 2. rész eredményeképpen egyedi szerződéskötés, megrendelés visszaigazolás csak a fent meghatározott új keretmegállapodás megkötéséig (hatályba lépéséig) vagy a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. december 31-ig történhet.
A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötendő egyedi szerződések időtartama, teljesítési határideje nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát.
A keretmegállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A keretmegállapodás hatálya 2015. december 31-én lejár és a beszerző által mobil távközlési szolgáltatások kiemelt termékkör beszerzése tárgyban indított újabb központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő új keretmegállapodás aláírására ezen időpontig előreláthatólag nem kerül sor.
A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények ellátásának folyamatos biztosítása érdekében indokolt a keretmegállapodás időtartamának meghosszabbítása.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/17 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Az első és második helyen rangsorolt nyertes ajánlattevőként szerződő felek egyetértettek a keretmegállapodás módosításával. A harmadik helyen rangsorolt szerződő fél által javasolt módosítási feltételeket ajánlatkérőnek nem állt módjában elfogadni.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/01/18 (év/hó/nap)