Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.12.14.
Iktatószám: 26038/2015
CPV Kód: 30233100-2
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Teljesítés helye: Az Ajánlatkérő Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HUMANsoft Kft.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Postai cím: Nagymező utca 46-48
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Beszerzés és Közbeszerzés, dr. Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: 0613749360
E-mail: kanta.renata@exim.hu
Fax: 0612694476
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eximbank.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Központi adattárolási infrastruktúra bővítése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Az Ajánlatkérő Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A beszerzendő komponensek: KÖZPONTI ADATTÁROLÁSI INFRASTRUKTÚRA BŐVÍTÉS
A beszerzés tárgya önálló, szabvány protokollon működő központi adattároló infrastruktúra, mely képes illeszkedni meglévő és új eszközökhöz is.
• 1 db központi merevlemezes tároló (storage)
Mintakonfiguráció
Mennyiség (db) Termékazonosító Termék-szolgáltatás megnevezése
1 db központi merevlemezes tároló (Storage):
Redundáns kontroller, 1x diszkbővítő fiók, 4x 8G FC, 32x 1,2TB 10k SAS diszk, 4x 480GB SSD, funkcionális licencek, 3 év garancia, installáció
1 E7X67A HP 3PAR StoreServ 7200c 2N Fld Int Base
32 E7X49A HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
4 E7W54B HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in MLC 5yr SSD
1 BC767B HP 3PAR 7200 Reporting Suite LTU
1 BC768B HP 3PAR 7200 App Suite VMware LTU
36 BC746A HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU
1 BC745B HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU
1 BC753A HP 3PAR 7200 Virtual Copy Base LTU
36 BC754A HP 3PAR 7200 Virtual Copy Drive LTU
1 BD268A HP 3PAR 7200 Data Opt St v2 Base LTU
36 BD269A HP 3PAR 7200 Data Opt St v2 Drive LTU
1 E7X64A HP M6710 SFF(2.5in) SAS Fld Int Drv Encl
1 HA114A1 HP Installation and Startup Service
1 HA114A1 5TP HP Startup 3PAR 7200 2-Nd Strg Base SVC
1 HA114A1 5TV HP Startup 3PAR 7000 2U SAS Enclosre SVC
1 BD362AAE HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media
1 BD363AAE HP 3PAR 7000/7450 OS Suite E-Media
1 BD372AAE HP 3PAR App Suite for VMware E-Media
1 BD373AAE HP 3PAR Reporting Suite E-Media
1 H7J34A3 HP 3yr Foundation Care 24x7 Service
1 H7J34A3 RD0 HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU Supp
1 H7J34A3 RD3 HP 3PAR 7200 Virtual Copy Base LTU Supp
1 H7J34A3 RDB HP 3PAR 7200 Reporting Suite LTU Supp
1 H7J34A3 RDC HP 3PAR 7200 App Suite LTU Supp
36 H7J34A3 S6L HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU Supp
36 H7J34A3 S6Q HP 3PAR 7200 Virtual Copy Drive LTU Supp
1 H7J34A3 S7B HP 3PAR 7200 DataOpt St v2 Base LTU Supp
36 H7J34A3 S7C HP 3PAR 7200 Data Opt St v2 Drv LTU Supp
4 H7J34A3 TGD HP 3PAR7000 480GB SAS SSD Supp
1 H7J34A3 TRE HP 3PAR StoreServ 7200c2NStrgbase HWSupp
32 H7J34A3 WUT HP 3PAR 7000 Drives over 1TB Support
1 H7J34A3 WUW HP 3PAR 7000 Drive Enclosure Support
4 QK734A HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl
1 HA124A1 HP Technical Installation Startup SVC
1 HA124A1 5TH HP Startup 3PAR 7000 App Ste VMWare SVC
1 HA124A1 5TM HP Startup 3PAR 7000 Reporting Ste SVC
1 HA124A1 5UG HP Startup 3PAR 7000 Data Opt Ste v2 SVC
A garanciális szolgáltatásoknak a megajánlott teljes konfigurációra kell vonatkozniuk, beleértve a hardvereket és a szoftvereket (licenceket is). A megadott szolgáltatás fajtából az elvárások teljesüléséhez szükséges mennyiség az Ajánlattevő felelőssége.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűség igazolásához részletes szakmai indoklást, a mintakonfiguráció és a szöveges elvárások szerinti tételes megfeleltetést és az egyenértékűség pontos igazolását a fentiek szerint szükséges mellékelnie az Ajánlattevőnek.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30233100-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 23179700
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szállítási szerződés "Központi adattárolási infrastruktúra bővítése" tárgyban
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/11/19 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUMANsoft Kft.
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 23600000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 23179700 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 23179700 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 23565560 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
HUMANsoft Kft. (név) 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Delta Systems Kft. (név) 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ALOHA Informatika Kft. (név) 1117 Budapest, Alíz u. 1. 7. emelet (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/09/25 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/03 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Postai cím: Nagymező u. 46-48.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------