Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/20
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2015.02.18.
Iktatószám:2664/2015
CPV Kód:80000000-4;80500000-9;80590000-6;80533000-9;80580000-3
Ajánlatkérő:Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft.
Teljesítés helye:4434 Kálmánháza, Dorogi u. 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SÓSTÓ PLUSZ Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft.
Postai cím: Dorogi út 20.
Város/Község: Kálmánháza
Postai irányítószám: 4434
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lente Mihály
Telefon: +36 42244122
E-mail: lente.mihaly@kalmanhazibaromfi.hu
Fax: +36 42244089
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: SÓSTÓ PLUSZ Kft.
Postai cím: Bocskai út 9. I/1
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail: info@sostoplusz.hu
Fax: -
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): kereskedelem
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében munkahelyi képzések megvalósítása a Kálmánházi Baromfifeldolgozó Mezőgazdasági Szolgáltató és Termelő Kft. -nél
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
4434 Kálmánháza, Dorogi u. 20.
NUTS-kód HU323
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/01/20 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0266 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi képzések megvalósítása a Kálmánházi Baromfifeldolgozó Mezőgazdasági Szolgáltató és Termelő Kft. -nél.
Mennyisége:
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (engedélyezett) - 40 óra - 16 fő
Emelt szintű számítástechnikai ismeretek (engedélyezett) - 40 óra - 13 fő
Környezetvédelem és fenntartható fejlődés (engedélyezett) - 80 óra - 6fő
Angol szinten tartó általános képzés (engedélyezett) - 206 óra - 14 fő
Baromfifeldolgozó betanított munkás (engedélyezett) - 330 óra - 51 fő
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:80500000-9
80590000-6
80533000-9
80580000-3
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 22887030 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/12/15 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2340 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltételek:
I. A szerződés tárgya
2. A képzések várható utolsó időpontja: 2015. május 08.
V. A szerződés módosítása
3. Megrendelő a Kbt. 125.§ (10) bekezdésében foglaltakkal összhangban rögzíti, hogy amennyiben a teljesítésre meghatározott időtartam saját érdekkörében felmerülő ok miatt nem tartható, úgy a teljesítésre meghatározott határidő is modusul, azzal hogy a teljesítésre meghatározott végleges határidőt, azaz 2015. május 08. napját akkor sem haladhatja meg. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a 132. §-ban foglalt feltételek fennállását. Jelen hatályos szerződés módosítása a támogatást nyújtó jóváhagyását követően lehetséges.
Módosított szerződéses feltételek:
I. A szerződés tárgya
2.A képzések várható utolsó időpontja: 2015. augusztus 31.
V. A szerződés módosítása
3. Megrendelő a Kbt. 125.§ (10) bekezdésében foglaltakkal összhangban rögzíti, hogy amennyiben a teljesítésre meghatározott időtartam saját érdekkörében felmerülő ok miatt nem tartható, úgy a teljesítésre meghatározott határidő is modusul, azzal hogy a teljesítésre meghatározott végleges határidőt, azaz 2015. augusztus 31. napját akkor sem haladhatja meg. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a 132. §-ban foglalt feltételek fennállását. Jelen hatályos szerződés módosítása a támogatást nyújtó jóváhagyását követően lehetséges.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Szerződő felek a képzések ütemezése során közösen megállapították, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásának elhúzódása, valamint a Megrendelőt érintő megnövekedett feladatok mellet a teljesítésre meghatározott végső határidő, azaz a képzések várható utolsó időpontja 2015. május 8-ig nem lesz tartható.
A fentiek következtében Szerződő felek az alapszerződés I. 2. pontját, valamint az V. 3. pontját közös megegyezéssel módosították.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/02/04 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél jelen hirdetmény tartalmát megismerte és azzal maradéktalanul egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/13 (év/hó/nap)