Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/20
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2015.02.18.
Iktatószám:2685/2015
CPV Kód:45000000-7;45221250-9;45232410-9;45442200-9;45321000-3;45310000-3
Ajánlatkérő:PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Teljesítés helye:MAGYARORSZÁG, Pécs, Közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B Build & Trade Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér út 18-20.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Győri Csaba
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: B Build & Trade Kft.
Postai cím: Nyárfa u. 3.
Város/Község: Nagytarcsa
Postai irányítószám: 2142
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása a PÉTÁV Kft.-nél” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0009) keretében távfűtési vezeték létesítés mélyépítési munkái, ivóvíz bekötési munkák készítése mérőhely létesítéssel, hőközpontok korrózió védelme és gépészeti hőszigetelése, valamint hőközpontok villamos mérőhely létesítése, érintésvédelmi mérése és szabványossági felülvizsgálata.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
MAGYARORSZÁG, Pécs, Közigazgatási területe
NUTS-kód HU231
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/09/19 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Közbeszerzés tárgya: „Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása a PÉTÁV Kft.-nél” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0009) keretében távfűtési vezeték létesítés mélyépítési munkái, ivóvíz bekötési munkák készítése mérőhely létesítéssel, hőközpontok korrózió védelme és gépészeti hőszigetelése, valamint hőközpontok villamos mérőhely létesítése, érintésvédelmi mérése és szabványossági felülvizsgálata
Közbeszerzés mennyisége:
Távfűtési vezeték létesítés mélyépítési munkái, ivóvíz bekötési munkák készítése mérőhely létesítéssel
- 1538 fm nyomvonalon távfűtési vezeték létesítéséhez mélyépítési munka,
- 399 fm nyomvonalon vízvezeték építése közvetlenül földbe fektetett KPE DN32-63 csövekből,
- 80 fm nyomvonalon vízvezeték építése KPE DN32-40 csövekből közmű alagútban szerelve,
- 47 db bekötési mérősor és az élő vezetékre való csatlakozás kiépítése, 170 folyóméter épületen belüli horganyzott acélcső szereléssel
Korrózió védelem és gépészeti hőszigetelés
- 3646 fm hőközponti és közmű alagútban elhelyezett acélcső korrózióvédelme, alapmázolása és fedőmázolása NA15-100 között,
- 3476 fm hőközponti csővezeték, 1977 db csőív, 998 db szerelvény gépészeti hőszigetelése, felületek burkolása kemény PVC csőhéj fóliával,
- 164 fm aknában, közmű alagútban elhelyezett csővezeték, 72 db csőív, 32 db szerelvény gépészeti hőszigetelése, felületek csapadék és nedvesség elleni védőburkolata csupaszlemezzel két rétegben
31 db villamos mérőhely létesítés, érintésvédelmi mérés (48 x 15-20 mérési pont) és szabványossági felülvizsgálat (48 x 15-20 db)
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45221250-9
45232410-9
45442200-9
45321000-3
45310000-3
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 148053995 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 140 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)10
A jótállás vállalt időtartama hónapban megadva (min. 12 hónap, max. 60 hónap)1
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/06/10 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20842 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/08 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti:
"26. Vállalkozó a munkavégzést a szerződés hatálybalépését követő napon jogosult megkezdeni. Szerződő Felek továbbá rögzitik, hogy a jelen szerződés teljesítési határideje: 2015.02.06.
Módosított:
"26. Vállalkozó a munkavégzést a szerződés hatálybalépését követő napon jogosult megkezdeni. Szerződő Felek továbbá rögzitik, hogy a jelen szerződés teljesítési határideje: 2015.05.24.
IV.1.3) A módosítás indoka:
1. A hosszú pályázat előkésztési időtartam következtében, a kivitelezés megkezdése a kényszerűségből a tervdokumentációban szereplő (tavaszi, nyári időszakra tervezett) megoldáshoz képest időben eltolódott a kivitelezési szempontból legkedvezőtlenebb őszi csapadékos, és téli fagyos időszakra, amely a mélyépítési munkákat és a mélyépítéssel közvetlen összefüggésben levő csőszerelési munkákat nehezíti, illetve lehetetleníti el. Az adott időszakban a csapadékos napokat és azokat a napokat, amelyeken az időjárás a tervezett szerelési technológiát befolyásolta tüntettük fel a mellékelt táblázatban. (1. melléklet)
2. Ennek következtében soka tervdokumentációban tavaszi, nyári időszakban inaktív, elbonthatóként meghatározott csővezeték,melyek jelenleg is folyamatosan üzemelnek, és ennek megfelelően több szakasznál Megrendelő kénytelen volt a pályázati tervdokumentációtól eltérő új műszaki tartalmat meghatározni, hogy elvégezhetőek legyenek a munkafolyamatok. A legnagyobb hatása a fűtési időszak (a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3.mellékletét képező Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat2.1.7. pontja szerint szeptember 15. és május 15. közötti időszak) olyan részének van, amikor az időjárás és a felhasználók igénye alapján fűtésszolgáltatást kell teljesíteni, ebben az időszakban az útban levő fűtési vezetékek csak úgy bonthatók el, ha ideiglenes ellátó vezeték épül ki.Vannak olyan vezetékszakaszok amelyek kivitelezésénél mindenképp meg kell várni a fagymentes és fűtésmentes időszakot.
3. A kivitelezés során jelentős mennyiségben kerültek elő olyan földben talált műtárgyak, aknák, közművezetékek, melyek nem szerepeltek a közműnyilvántartásí helyszínrajzokon, de valóságban mégis keresztezték a nyomvonalat. Ilyenesetekben sok plusz idővel járt az adott tárgy, objektum tulajdonosának felkutatása, a kapcsolatfelvétel, és az írásos hozzájáruló nyilatkozat beszerzése az adott tárgyra vonatkozóan. Ez előre tervezhetetlen folyamat, melyre sem a Megrendelőnek, sem pedig a Vállalkozónak nincs ráhatása. Az ilyen esetek a mellékelt Építési Napló bejegyzései által dokumentáltak. (2. melléklet)
4. Megrendelői kivitelezés-ütemezési szempont volt, hogy a kivitelezés időtartama alatt a lakosság tehermentesítése miatt egyidejűleg ne legyen megkezdve minden egyes nyomvonalba kerülő lakótelepi parkolóhely felbontása, csak ütemezetten,mikor már helyreállításra került a korábban felbontott szakasz. A tervdokumentációban szereplő 140 napos határidő, a technológia határidők figyelembevételével ezzel a szemponttal nem számolt, de a lakosság nyugalma érdekében mindenképp fontos, figyelembe vételt érdemlő szempont, ami kihatással van a munkavégzések időigényére.
5. Szintén a pályáztatás őszi, téli időszakra történt elcsúszása következtében a burkolat-helyreállítási, és növénytelepítési munkálatok az időjárás, illetve a november 15. és március 15. közötti burkolatfelbontási - és helyreállítási tilalom miatt nem tudott elkészülni.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/02/06 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes Ajánlattevő egyetért a hirdetmény tartalmával.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/15 (év/hó/nap)