Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.12.18.
Iktatószám: 26897/2015
CPV Kód: 45000000-7;45313000-4;92522200-8;71351914-3
Ajánlatkérő: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Budapest, 6452/1 és 6453/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Swietelsky Magyarország Kft./West Hungária Bau Kft./Magyar Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Nonprofit szervezet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Postai cím: Ybl Milós tér 6
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Berta Márton
Telefon: +36 303496339
E-mail: iroda@vargarazs.hu
Fax:
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Nonprofit szervezet
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, 6452/1 és 6453/1 hrsz.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgya:
„Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése”
Mennyisége:
Befejező építészeti munkák:
- 149,0 m3 betonozási munka
- 855,7 m2 Ytong falazat építése
- 1 171,4 m2 vakolás
- 12 111,0 m2 ipari műgyanta padló kialakítása
- 2 601,9 fm ipari műgyanta oldaljelző sáv 10 cm szélességben
- 917 db lakatosszerkezet gyártása és elhelyezése
- 109 db nyílászáró szerkezet gyártása és elhelyezése
- 10 076,6 m2 felületképző festés készítése
- 982 db falburkolati jelrendszer felfestése pillérek felületére
- 392,8 m2 gipszkarton szerkezet készítése
- 961,4 m2 kiskockakő burkolat készítése
- 471,0 m2 nagykockakő burkolat készítése
Elektromos erősáramú munkák:
- 23 381 m elektromos vezeték szerelés
- 844 db lámpatest elhelyezése
- 434 db elektromos szerelvény elhelyezése
Elektromos gyengeáramú munkák:
Parkolástechnikai rendszer kiépítése, amely magában foglal:
- 4 db autonóm sorompót,
- 2 db mágneskártya jegykiadó egységet,
- 2 db mágneskártya olvasó terminált,
- 3 db gyalogos automata fizetőhelyet,
- 1 db központi parkoló vezérlő és fizető munkahelyet,
- 1 db telítettségjelző rendszert,
- 1 db rendszámfelismerő rendszert számítógépes állomással.
Tűzjelző és CO rendszer kiépítése, amely magában foglal
- 1 db tűzjelző központot,
- 1 db CO gázjelző központot,
- 460 db érzékelőt,
- 9 400 m kábelezést.
CCTV rendszer kiépítése, amely magában foglal
- 4 db mechanikus day&night kamerát,
- 26 db kültéri vandálbiztos színes dome kamerát,
- 2 500 m kábelezést.
Épületfelügyeleti rendszer kiépítése, amely magában foglal
- a meglévő felügyeleti központ bővítését 500 adatponttal,
- 7 600 m kábelezést.
Gépészeti munkák
- Szivárgórendszer kiépítése, 1 400 m DN 50-80,
- Fűtésszerelés 19 db elektromos radiátor elhelyezéssel,
- Szellőzésszerelés 1 352 m2 négyszög keresztmetszetű légcsatornával, 1 131 m kör keresztmetszetű légcsatornával, 26 db ventilátor elhelyezésével.
HI-FOG vízköddel oltó rendszer
- 1 db szivattyú egység,
- 106 db szekciószelep,
- 994 db sprinkler egység,
- 5 920 m rozsdamentes acélcső.
Liftek
- 3 db 630/8fő tűzoltó személyfelvonó
- 2 db 630/8fő személyfelvonó
Közműépítés
- Külső vízellátás kiépítése 542 m vezeték építéssel,
- Külső csatorna ellátás 183 m csatornacső építéssel.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45313000-4
92522200-8
71351914-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 1499656146
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18059 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/09/18 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20856 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/16 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Válallkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/11/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft./West Hungária Bau Kft./Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Irinyi J. u. 4-20 B épület V. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1263521287 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1499656146 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 13 , 00 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Dunamenti VK Zrt. (2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 39. ) - 13%
Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20 B épület V. emelet):
- mélygarázs műtárgy vb. szerkezetépítési munkák,
- földmunka,
- helyszíni beton és vasbeton munkák,
- falazás és egyéb kőművesmunkák,
- álpadló szerelési munkák,
- vakolási munkák,
- burkolási munkák,
- lakatosszerkezet elhelyezés,
- nyílászárók,
- felületképzési munkák,
- szigetelési munkák,
- szárazépítés,
- felszínrendezés,
- védőcsövek, kábeltálcák, csatornák,
- vezetékek, kábelek,
- világítótestek, lámpatestek,
- kapcsolók, szerelvények,
- elosztó berendezések,
- parkolástechnikai rendszer,
- tűzjelző és CO rendszer,
- CCTV rendszer,
- épületfelügyeleti rendszer,
- vízellátás, csatornázás,
- fűzés,
- légtechnika, szellőzés, hő- és füstelvezetés,
- vízköddel oltó rendszer,
- lift telepítése,
- várfal áttörés építési munkái,
- térvilágítás,
- közműellátás,
- közmű kiváltások,
- organizáció
West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber utca 1.):
- mélygarázs műtárgy vb. szerkezetépítési munkák,
- földmunka,
- helyszíni beton és vasbeton munkák,
- falazás és egyéb kőművesmunkák,
- álpadló szerelési munkák,
- vakolási munkák,
- burkolási munkák,
- lakatosszerkezet elhelyezés,
- nyílászárók,
- felületképzési munkák,
- szigetelési munkák,
- szárazépítés,
- felszínrendezés,
- védőcsövek, kábeltálcák, csatornák,
- vezetékek, kábelek,
- világítótestek, lámpatestek,
- kapcsolók, szerelvények,
- elosztó berendezések,
- parkolástechnikai rendszer,
- tűzjelző és CO rendszer,
- CCTV rendszer,
- épületfelügyeleti rendszer,
- vízellátás, csatornázás,
- fűzés,
- légtechnika, szellőzés, hő- és füstelvezetés,
- vízköddel oltó rendszer,
- lift telepítése,
- várfal áttörés építési munkái,
- térvilágítás,
- közműellátás,
- közmű kiváltások,
- organizáció
Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.):
- földmunka - részfeladatok,
- helyszíni beton és vasbeton munkák - részfeladatok,
- falazás és egyéb kőművesmunkák - részfeladatok,
- álpadló szerelési munkák - részfeladatok,
- vakolási munkák - részfeladatok,
- burkolási munkák - részfeladatok,
- lakatosszerkezet elhelyezés - részfeladatok,
- nyílászárók - részfeladatok,
- felületképzési munkák - részfeladatok,
- szigetelési munkák - részfeladatok,
- szárazépítés - részfeladatok,
- felszínrendezés - részfeladatok,
- védőcsövek, kábeltálcák, csatornák, - részfeladatok
- vezetékek, kábelek - részfeladatok,
- világítótestek, lámpatestek - részfeladatok,
- kapcsolók, szerelvények - részfeladatok,
- elosztó berendezések - részfeladatok,
- mélygarázs műtárgy vb. szerkezetépítési munkái - részfeladatok,
- parkolástechnikai - SWARCO - rendszer,
- tűzjelző és CO rendszer - részfeladatok,
- CCTV rendszer - részfeladatok,
- épületfelügyeleti rendszer - részfeladatok,
- vízellátás, csatornázás - részfeladatok,
- fűzés - részfeladatok,
- légtechnika, szellőzés, hő- és füstelvezetés - részfeladatok,
- vízköddel oltó rendszer - részfeladatok,
- lift telepítése - részfeladatok,
- várfal áttörés építési munkái - részfeladatok,
- térvilágítás - részfeladatok,
- közműellátás - részfeladatok,
- közmű kiváltások - részfeladatok,
- organizáció - részfeladatok
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Swietelsky Magyarország Kft./West Hungária Bau Kft./Magyar Építő Zrt. (név) 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20 B épület V. emelet (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból biztosítja azzal, hogy a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő támogatásra irányuló pályázatot fog benyújtani a projekt megvalósítása érdekében. Pozitív támogatási döntést követően ajánlatkérő a vonatkozó számlák KÖZOP (utó)elszámolását tervezi (KÖZOP-5.5.0-09-11. prioritás szablyai szerint.) akár a vállalkozási szerződés megkötését követően.
Pozitív KÖZOP támogatási döntés esetén a vonatkozó közbeszerzési / támogatási elszámolási szabályoknak való megfelelés érdekében Felek kötelezettséget vállalnak a szükséges szerződéses módosításra (pl.: előleg/számlázási rend/fizetési rend), melyeket előzetesen a Kbt. 125. (10) bekezdés szerinti módosításoknak minősítik.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Nyertes ajánlattevő konzorcium:
Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20 B épület V. emelet); West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber utca 1.); Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.) közös ajánlattevők
Kkvt. szerinti besorolások:
Swietelsky Magyarország Kft. - egyéb
West Hungária Bau Kft. - középvállalkozás
Magyar Építő Zrt. - középvállalkozás
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/15 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------