Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.12.21.
Iktatószám: 27081/2015
CPV Kód: 39830000-9;33761000-2;33771000-5;39831230-7;39831240-0;39831250-3;39831600-2;39224300-1
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Teljesítés helye: A teljesítés helye: 1. Arany János Általános Iskola és A.M.I. 1145 Budapest, Újvidék tér 3. 2. Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 1144 Budapest, Álmos vezér tér 9. 3. Zuglói Benedek Elek EGYMI 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. 4. Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Szakközépiskola és Pedagógiai Intézet 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. 5. 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György u. 15-17. 6. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat - Logopédiai Szakszolgálat 1147 Budapest, Ond vezér sétány 9-11 7. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó 1147 Budapest, Fűrész utca 64-66. 8. Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, Padlizsán u.11-13. 9. Herman Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Egressy u.69. 10. Hunyadi János Általános Iskola 1148 Budapest, Wass Albert tér 12. 11. Jókai Mór Általános Iskola 1145 Budapest, Erzsébet királyné út 35-37. 12. Kaffka Margit Általános Iskola 1148 Budapest, Kaffka M. köz 2-6. 13. Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 23. 14. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Ond vezér park 5. 15. Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. 16. Munkácsy Mihály Általános Iskola és A.M.I. 1142 Budapest, Csáktornya park 1. 17. Németh Imre Általános Iskola 1148 Budapest, Lengyel u. 23. 18. Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. 19. Szent István Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15. 20. Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes u.32. 21. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1142 Budapest, Újváros park 1. 22. Teleki Blanka Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37. 23. Városligeti Magyar-Angol K.T.NY.Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 9-15. 24. Zuglói Hajós Alfréd K.T.NY.Általános Iskola 1142 Budapest, Ungvár u. 36. 25. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: GLADIOLUS KFT.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Gyürki-Thomann Anikó
Telefon: +36 1 8729216
E-mail: gyurki.aniko@zuglo.hu
Fax: +36 18729309
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és általa működtetett köznevelési intézmények részére különféle higiéniai és tisztítószerek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A teljesítés helye:
1. Arany János Általános Iskola és A.M.I. 1145 Budapest, Újvidék tér 3.
2. Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.
3. Zuglói Benedek Elek EGYMI 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46.
4. Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Szakközépiskola és Pedagógiai Intézet 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7.
5. 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György u. 15-17.
6. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat - Logopédiai Szakszolgálat 1147 Budapest, Ond vezér sétány 9-11
7. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó 1147 Budapest, Fűrész utca 64-66.
8. Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, Padlizsán u.11-13.
9. Herman Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Egressy u.69.
10. Hunyadi János Általános Iskola 1148 Budapest, Wass Albert tér 12.
11. Jókai Mór Általános Iskola 1145 Budapest, Erzsébet királyné út 35-37.
12. Kaffka Margit Általános Iskola 1148 Budapest, Kaffka M. köz 2-6.
13. Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 23.
14. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Ond vezér park 5.
15. Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2.
16. Munkácsy Mihály Általános Iskola és A.M.I. 1142 Budapest, Csáktornya park 1.
17. Németh Imre Általános Iskola 1148 Budapest, Lengyel u. 23.
18. Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola 1145 Budapest, Columbus u. 11.
19. Szent István Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.
20. Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes u.32.
21. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1142 Budapest, Újváros park 1.
22. Teleki Blanka Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.
23. Városligeti Magyar-Angol K.T.NY.Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 9-15.
24. Zuglói Hajós Alfréd K.T.NY.Általános Iskola 1142 Budapest, Ungvár u. 36.
25. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és általa működtetett köznevelési intézmények részére különféle higiéniai és tisztítószerek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződés
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
További tárgyak: 33761000-2
33771000-5
39831230-7
39831240-0
39831250-3
39831600-2
39224300-1
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 31979814
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12844 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/07/20 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17043 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/09/07 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és általa működtetett köznevelési intézmények részére különféle higiéniai és tisztítószerek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/12/22 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GLADIOLUS KFT.
Postai cím: Kiskőrösi út 12.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Telefon: +36 76472238
E-mail: gladiolus@gladiolus.hu
Fax: +36 76472238
Internetcím (URL): www.gladiolus.hu
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 36000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 31979814 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 31979814 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 40700124 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Brilliance Distributor Kft.
Cím:
1224 Budapest, Damjanich u. 12.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 40700124 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
GLADIOLUS KFT. (név) 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Brilliance Distributor Kft. (név) 1224 Budapest, Damjanich u. 12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

BIG GLOBAL Kft. (név) 1039 Budapest, Gyűrű utca 7. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

RÁKÓZI ÜZLETHÁZ Kft. (név) 1084 Budapest, Rákóczi tér 6.) (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Humán Hygiene Kft. (név) 1163 Budapest, Főhadnagy utca 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KITAX Kft. (név) 9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rakpart 0220/17. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/21 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Zuglói Intézménygazdálkodási Központ
Postai cím: Pétervárad utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------