Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.12.28.
Iktatószám: 27326/2015
CPV Kód: 90911200-8;79713000-5;50750000-7;50531100-7;50800000-3
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye: Budapest 12. kerület közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: B+N Referencia Zrt. és Shield Protection Service Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., mint közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23-25.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Hornyák Eszter
Telefon: +36 12245900
E-mail: titkarsag@tricsok.hu
Fax: +36 2134279
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
Épületüzemeltetési feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 14
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A 17–27. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C1. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
A teljesítés helye
Budapest 12. kerület közigazgatási területe.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Tárgya:
„Épületüzemeltetési feladatok ellátása”
Mennyisége:
12. kerület egyes intézményeiben épületüzemeltetési feladatok ellátása 3 éves időtartamra, ennek keretében:
- takarítási szolgáltatás nyújtása összesen 65 560 m2 területen, 49 különböző intézmény, és 46 egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában
napi, heti, nagytakarítási, fertőtlenítő takarítási feladatok ellátása, ügyeletes takarító biztosítása különféle intézménytípusokban (irodaépület, irodaként használt területek, iskola, védőnői és otthoni szakápolási szolgálat, családsegítő, gondozási központ)
A takarításhoz a tisztítószerek, eszközök, higiéniai töltőanyagok biztosítása ajánlattevő feladata
- őrzési feladtok ellátása 131 336 munkaóra mennyiségben, az alábbi munkatípusok szerint:
Oktatási intézményekben (összesen 10 iskolában, melyből 8 iskola több mint 350 tanuló által látogatott) portaszolgálati és nem fegyveres vagyonőri feladatok ellátása
Egyéb intézményekben portaszolgálati és nem fegyveres vagyonőri feladatok ellátása
Egyéb intézményekben fegyveres vagyonőri feladatok ellátása
Egyéb intézményekben nem fegyveres vagyonőri feladatok ellátása
Üresen álló intézményekben nem fegyveres vagyonőri feladatok ellátása
Eseti vagyonőri feladatok ellátása
Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása
- Felvonó-karbantartási szolgáltatások :11 db felvonó karbantartása
Nyertes Ajánlattevő köteles elvégezni a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletben előírt havonkénti karbantartást, melyet ajánlattevő a hazai előírásokban foglaltak szerint, továbbá a gyártómű ajánlásainak figyelembevételével, kizárólag képzett szakemberekkel végeztethet.
Karbantartási ütemek:
Személy- és teherfelvonók: havonta
Lépcsőkövetők havonta
Mozgássérült emelők havonta
Amennyiben üzemzavar lép fel, azt nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő munkaideje alatt elhárítani, legkésőbb a bejelentéstől számított 24 órán belüli kiszállással vagy hibaelhárítás (1,5 óra belül megszüntethető hiba), vagy javítási munka (1,5 órán túl megszüntethető) keretében.
A javítási munkálatokra nyertes ajánlattevő, - évente legfeljebb 80 munkaóra (+30 %), és évi 3 kiszállás (+30 %) mennyiségre -, vonatkozóan köteles
- 151 db klíma karbantartása
Klíma karbantartás során elvégzendő műveletek:
VRV kültéri egység:
- Kültéri egységek tisztítása (hőcserélők, ventillátorok, kompresszorok)
- Elpárolgási hőmérséklet, nyomás ellenőrzése
- Kondenzációs hőmérséklet, nyomás ellenőrzése
- Kompresszorok, működésének ellenőrzése
- Öndiagnosztikai teszt futtatása
- Számítógépes monitoring riport készítése
- Elektromos csatlakozások ellenőrzése, utánhúzása
- Szivárgásvizsgálat hatósági előírások szerinti elvégzése, jegyzőkönyvek HLH Monitoring rendszerbe való feltöltése
VRV beltéri egységek:
- Beltéri légszűrők tisztítása, szükség szerinti cseréje
- Beltéri hőcserélők vegyszeres tisztítása, fertőtlenítése
- Elpárolgási /kondenzációs hőmérséklet ellenőrzése
- Kondenzvíz tálcák, vezetékek tisztítása, szivattyúk ellenőrzése
- Távvezérlők ellenőrzése, elemek pótlása
- Öndiagnosztikai teszt futtatása
- Elektromos csatlakozások ellenőrzése, utánhúzása
Nyertes Ajánlattevő köteles a karbantartások során feltárt, nem a garanciális javítások körébe tartozó hibák javítására évente legfeljebb 10 munkaóra (+30 %) időtartamban évi 5 (+30 %) alkalom kiszállással.
- 105 db kazán üzemeltetése, karbantartása
105 db kazán karbantartása vonatkozásában:
Ajánlattevő karbantartási feladatai a fűtési szezon kezdete előtt
kazánok, gázüzemű berendezések:
- gázkészülékek szétszerelése, a berendezés, az égők tisztítása
- zárószerelvények működőképességének ellenőrzése
- gázarmatúrák, mágnesszelepek, gázszűrők ellenőrzése, tisztítása
- helyiség- és vízhőmérséklet szabályozó termosztátok ellenőrzése
- beépített műszerek ellenőrzése
- szükséges beállítási korrekciók, programmódosítások
- a biztonsági berendezések, termoelemek, égésbiztosítók, határhőfok kapcsolók működési próbája
- gyújtóégők tisztítása, működési próbája
- elektromos csatlakozások, kapcsolók, nyomógombok működésének ellenőrzése
- égéslevegő ventilátorok, vészventilátorok működésvizsgálata
- keringető szivattyú működésvizsgálata
- működési adatok, beállítási értékek dokumentálása munkalapon, kazánnaplóban
- fűtési hálózat feltöltés ellenőrzése, pótlása
- zárt tágulati tartály nyomásellenőrzése, szükséges korrekció
- berendezés összeszerelése, víz és gázoldali tömörségvizsgálat
- ismételt üzembe helyezés, beszabályozások
- az égéstermék elvezetéssel rendelkező gázkészülékeknél a füstgáz hőmérséklet és annak összetételének mérése, dokumentálása
- szükség szerint kezelői oktatás
kazánházon belül, a fűtési rendszerhez kapcsolódó berendezések:
- kazánházi szivattyúk, égéslevegő és vészventilátorok, tömszelencés elzárók és szabályozó szelepek átvizsgálása, tömítetlenségek megszüntetése
- vízlágyítók átvizsgálása, gyanta regenerálása, szerelvények karbantartása
- gázveszély jelzők átvizsgálása, próbája
Ellenőrző diagnosztikai vizsgálat
a vizsgálat során elvégzendő feladatok:
- gázszerelvények, mágnesszelepek zárás és tömörség ellenőrzése
- gyújtási és üzempróba, terhelési szintek ellenőrzése, utánszabályozása
- helyiség-és vízhőmérséklet szabályozó termosztátok ellenőrzése
- beépített műszerek, tartalék szivattyúk, ventilátorok üzemkészségének ellenőrzése
- szükséges készülék beállítási korrekciók
- beépített biztonsági berendezések, termoelemek, égésbiztosítók, határhőfok kapcsolók működési próbája
- gyújtóégők tisztítása, működési próbája
- fűtési hálózat feltöltés ellenőrzése, pótlása
- zárt tágulási tartály nyomásellenőrzése, szükséges korrekció
- tüzeléstechnikai ellenőrző mérés teljesítménytől függően biztonságtechnikai jegyzőkönyv kiállítása
- szükség szerint kezelői oktatás
Nyertes ajánlattevő köteles a karbantartások során feltárt halasztható és ütemezhető hibák, hiányosságok, vagy az Ajánlatkérő által igényelt feladatok elvégzésére, évente 120 munkaóra (+30 %) keret erejéig 60 alkalom /év (+ 30 %) kiszállással.
Üzemeltetési kötelezettségek (78 darab kazán vonatkozásában):
- Időjárástól függő rendszer paraméterek beállítása. Szükség szerinti hidraulikai átkapcsolás.
- Megrendelő külön üzemviteli paramétereinek kielégítése a szabvány szerinti ellenőrzések alkalmával (pl.: indítás, leállás, éjszakai, hétvégi fűtéscsökkentés programozása, éjszakai használati meleg víz cirkuláció leállítás, stb.).
- A biztonságos üzemeltetés jellemzőinek megfigyelése, kezelői beavatkozások az üzemzavar elhárítására, megelőzésére a szolgáltatás minőségének megtartására (a GOMBSZ-ban, a Kazánbiztonsági Szabályzatban és az ágazati szabványokban előírt szabvány szerinti üzemeltetői ellenőrzések elvégzése, berendezések, szivattyúk, villamos motorok ellenőrzése, épületen belüli strangok, kazánházi, illetve hőközponti hurkok üzemszerű - üzemvitelből adódó - légtelenítése a légtelenítő szelepeken, a rendszer utántöltése, csöpögések, rendellenes zajok, fontosabb rendszerjellemzők megfigyelése, naplózása).
- Téli- és nyári-, átmeneti üzemállapotok beállítása, üzemelő berendezések együttműködésének összeszabályozása.
Üzemi paraméterek naplózása, jelentése.
- Az üzemeltetés során jelentkezett legkisebb hibák felderítése, megállapítása, kiértékelése, jelentés a Megrendelő felé.
- Távfelügyeleti rendszer üzemeltetése diszpécser állomással, az erre a célra alkalmas rendszereknél.
Az üzemeltetés teljes idejére folyamatos kazánfűtői ügyeletet biztosítása.
Üzemi időszakban a távfelügyeleti rendszeren keresztül vagy külön írásban kapott hibajelzéstől számított 3 (három) órán belül a helyszínen a hibával kapcsolatos kezelői teendők elvégzése.
- Üzemszüneti időszakban érkezett hibajelzés kijavítása a következő üzemi időszak megkezdése előtt 1 órával meg kell, hogy történjen. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor Vállalkozó az abból eredő károkért teljes mértékben felelősséget vállal.
- Ajánlattevő részére előzetes egyeztetés mellett a távfelügyeleti rendszer adataiba való betekintés lehetővé tétele.
A részletes feladatokat, a fenti mennyiségi adatokkal érintett ingatlanok pontos helyszíneit a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Mennyiségi eltérés: valamennyi fent megjelölt mennyiség tekintetében+ 30 %.
A keretszerződés a szerződéskötéstől, de legkorábban 31.12.2015. napjától számítva 36 hónapos határozott időtartamra jön létre.
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak: 79713000-5
50750000-7
50531100-7
50800000-3
II. 1.6 ) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfakulcs (%) ,
Érték 485134371 Pénznem: HUF
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd keretében
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása: töltse ki a D1. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(igen válasz esetén, töltse ki a megfelelő rovatokat)
x Előzetes tájékoztató
  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 104 - 189127 2015/06/02 (nap/hónap/év)
x Ajánlati/részvételi felhívás
  Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 174 - 316865 2015/09/09 (nap/hónap/év)
  Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés Keretszerződés
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2015/12/04 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Zrt. és Shield Protection Service Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., mint közös ajánlattevők
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város: Komlóska
Postai irányítószám: 3937
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 559397552 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 485134371 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információk: (adott esetben )
A B+N Referencia Zrt. nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A Shield Protection Service Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak minősül.
b) Az ajánlattevők neve, címe:
1. Number One Cleaning Takarító és Szolgáltató Kft.
(2161 Csomád, Kossuth L. u. 79.)
2. PRIMOGEN FM Kft.
(1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.) és
DÖRZS-IKE Kft.
(2440 Százhalombatta, Almafa utca 16. 2. ép.) és
Kelet- ŐR Plusz Vagyonvédelmi Kft.
(1195 Budapest, Üllői út 283.), mint közös ajánlattevők
3. B+N Referencia Zrt.
(3937 Komlóska, Szkalka köz 1.) és
Shield Protection Service Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
(2100 Gödöllő, Semmelweis u. 27. 1. em. 4.), mint közös ajánlattevők
A V.5 ) ponthoz:
Ajánlattevő az ajánlata 4. oldalán ezen adatokra vonatkozó információkat üzleti titokká nyilvánította.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. § szerint.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/12/21 (nap/hónap/év)
 
A. Melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

C1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma 1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2 , beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása 2004/18/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indoklását. Az indoklásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, az említett irányelv 2f. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő azon döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adja meg az alábbi információkat.)
1.) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása )
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
  nyílt eljárás,
  meghívásos eljárás keretében
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
  műszaki,
  művészeti,
  kizárólagos jogok védelme
  Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
  Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
  csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
  A nyílt eljárás, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
  A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá.
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelvvel összhangban: (maximum 500 szóban)