Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.12.28.
Iktatószám: 27340/2015
CPV Kód: 79400000-8;79421100-2;79421200-3;79340000-9;79416000-3;79311400-1;79311410-4;79315000-5
Ajánlatkérő: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: A teljesítés helye: az ajánlatkérő címe, illetve az olimpiai pályázathoz kapcsolódó események belföldi és külföldi helyszínei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.01.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Fax: +36 14122469
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Épület építési projekt szervezése
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 11
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
A teljesítés helye: az ajánlatkérő címe, illetve az olimpiai pályázathoz kapcsolódó események belföldi és külföldi helyszínei
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása megbízási szerződés keretében
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
További tárgyak: 79421100-2
79421200-3
79340000-9
79416000-3
79311400-1
79311410-4
79315000-5
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Az Országgyűlés felhatalmazása alapján a magyar Kormány támogatásával a Magyar Olimpiai Bizottság és a Fővárosi Önkormányzat benyújtotta Budapest jelentkezési szándékát a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozóan. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (továbbiakban: NOB) 2015. szeptember 16-án hivatalosan elfogadta Budapest jelentkezését.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság („NOB”) által Kuala Lumpurban hozott döntés következtében a pályázó városok - Budapest mellett Hamburg, Párizs, Róma és Los Angeles is - 2015. szeptember 16. napjától hivatalosan pályázó város (Candidate City) jogállást kaptak. Az ún. Candidate City jogállás az eddigiektől eltérő szabályokat, kötelezettségeket és határidőket állapít meg a pályázó városokra és a nemzeti olimpiai bizottságokra is. A NOB 2015. szeptember 16-án nyilvánosságra hozta a fenti olimpiai játékokra (továbbiakban: Játékok) való pályázással összefüggő részletes követelményeket, amelyek jelentősen eltérnek az eddig ismert feltételektől. Ez az új pályázati rendszer három pályázati szakaszból áll, és az első szakasz részeként a Candidate City városoknak 2016. február 17-ig le kell adniuk az ún. I. pályázati szakasz Kérdőívet.
A Kérdőívek és egyéb kiemelt pályázati anyagok elkészítése egy feszített ütemű és széles körű, sok mindenre kiterjedő feladatcsoport megvalósítását igényli. Ez egy széles tárgykört felölelő dokumentum, tartalmában számos elemzés (pl. Vízió és a Játékok koncepciója, az olimpia utáni örökség és a hosszútávú tervekhez való illeszkedés, általános infrastruktúra és kapacitáselemzés, országelemzés, pénzügyi elemzés, garanciák nyújtása), kutatás és információ tartozik hozzá. Az I. pályázati szakasz Kérdőívének tartalma alapján döntenek arról várhatóan 2016. nyarán, hogy a Candidate City alkalmas-e az olimpiai játékok megrendezésére és a további pályázati eljárásban való részvételre, a II. pályázati szakaszba való lépésre.
Hazánk az új pályázati rendszer kihirdetését követően egy másik közbeszerzési eljárás keretében megkezdte az új szabályoknak feldolgozását.
Jelen közbeszerzési eljárás célja egy olyan kompetens szakmai támogató szervezet kiválasztása, amelynek feladata lesz többek között a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által közzétett elvárásoknak megfelelő és előkészített pályázati anyagok véglegesítése illetve elkészítése, valamint az egyéb külső tanácsadói szakértelmet igénylő feladatok ellátása
Az eljárás tárgya a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása az alábbi területeken:
1. Projekt menedzsment
• A külső tanácsadók munkájának koordinálása, ellenőrzése
• Részletes projektterv és ütemezés kialakítása, valamint folyamatos aktualizálása
• A pályázattal kapcsolatos tudásmenedzsment feladatok ellátása, (hazai és nemzetközi) információk allokációjának biztosítása
• Kockázat monitoring és kezelési javaslatok kialakítása
• Elkészült pályázati anyagok szakmai minőségbiztosítása
• Általános projektmenedzsment támogatás nyújtása, feladatok tervezése, koordinálása és ellenőrzése, rendszeres beszámolás a menedzsment felé
• Megbeszélésekről összefoglalók készítése
• Döntéstámogató anyagok (pl. prezentációk, összefoglalók) elkészítése
• Az olimpiai követelmények szerint specializált projekt és tartalommenedzsment rendszer biztosítása
2. Stratégiai feladatok
• Általános pályázati stratégia kialakítása, és folyamatos támogatása
• Technikai szakmai stratégia kialakítása, és folyamatos támogatása
• A pályázati anyagok városi és országos fejlesztési tervekkel való összhangja biztosításának támogatása
• A pályázat főbb technikai és kommunikációs üzenetei, narratívája meghatározása és annak folyamatos támogatása
• Pályázati szervezet felállításának támogatása, tanácsadás a szükséges erőforrások és költségvetés vonatkozásában
• Más pályázó városokról rendszeres elemzések készítése, a budapesti pályázat SWOT elemzésének elkészítése
• A NOB szabályok folyamatos figyelemmel kísérése és elemzése
3. Kulcs nemzetközi események támogatása
• A pályázati folyamat legfontosabb nemzetközi eseményeinek támogatása, kiemelten
o az adott eseményre speciális stratégia és akcióterv kialakítása,
o a hazai delegáció tagjainak technikai és kommunikációs felkészítése,
o prezentációs és egyéb háttéranyagok elkészítésének támogatása,
o hazai delegáció tagjainak támogatása a nemzetközi szereplőkkel való kapcsolatfelvételben,
o operációs központok kialakítása
o médiaközpontok kialakítása, médiaprogram felügyelete és támogatása
o előzetes főpróbák levezénylése
4. Technikai feladatok
• Az 1. pályázati fázis kérdőív tervezetének véglegesítése, a gyártási folyamat szakmai minőségbiztosítása
• A 2. és 3. pályázati fázis NOB-nak leadandó kérdőíveinek elkészítése, a gyártási folyamat szakmai minőségbiztosítása
• Támogatás a szükséges garanciák megszerzésében, a pályázatba érintettekkel való egyeztetések támogatása
• A hazai érintettekkel folytatott pályázati szakmai egyeztetések, workshopok (pl. közlekedés, infrastruktúra, létesítmények, turizmus) támogatása, esetleges háttéranyagok elkészítése
• a lehetséges EU támogatások vizsgálata az infrastrukturális fejlesztések vonatkozásában
• a pályázati, OCOG és nem-OCOG költségtervek elkészítése és folyamatos aktualizálása
• a kiemelt olimpiai érintetti csoportok által támasztott követelményeknek való megfeleléshez a megfelelő stratégiák és tervek kialakítása
• a NOB követelményei alapján a pályázathoz szükséges közlekedési tervek elkészítése
5. Kommunikációs, PR és marketing feladatok
• Kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok stratégia elkészítésének támogatása, kiemelt figyelemmel a döntéshozókra és a nemzetközi médiára
• Krízis és reputációs menedzsment támogatás nyújtása
• támogatás a nemzetközi szereplőkkel (IOC, média, etc.) való kapcsolatfelvételben
• Budapest 2024 brand koncepció, vizuális megjelenítés kialakításának támogatása
• A pályázati és kommunikációs anyagok (pl. honlap, promóciós anyagok, social media) alapvető brand irányvonalainak kialakítása
• Kommunikációs anyagok kialakításának támogatása (pl. szövegezési irányelvek)
• Hazai ügynökségek támogatása pályázati PR és kommunikációs kérdésekben
• Hazai lakossági támogatást célzó kampányokban való tanácsadás nemzetközi tapasztalatok alapján
• Pályázati anyagokhoz szükséges vizuális elemek azonosítása/kiválasztása
• Pályázati anyagokhoz szükséges filmek megtervezése, gyártás szakmai felügyelete,
• Promóciós anyagok szakmai minőségbiztosítása
• Szponzorációs stratégia és csomagok kialakításának támogatása, szponzorokkal való kapcsolatfelvétel és kommunikáció támogatása
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2016/02/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2017/10/31 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szerződéstervezetben foglaltak szerint a szerződés időtartama alatt lehetőséget biztosít részszámlák benyújtására. Az ellenszolgáltatás összegének 60%-a egyenlő részletekben, havidíj formájában kerül kifizetésre. A fennmaradó 40%-ot ajánlatkérő mérföldkövek teljesítéséhez köti. Ajánlatkérő 4 mérföldkövet határoz meg, egyenként 10-10% értékben. Ajánlatkérő előleget biztosít az ajánlattevő számára, továbbá egyösszegű sikerdíjat határoz meg az olimpiai pályázás sikeressége esetén.
A számlák kizárólag az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatók be. A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6), (8) és (12) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a) Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.
b) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
c) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő önálló és közös ajánlattétel esetében is kizárja gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
A 2024-es olimpiai pályázattal kapcsolatos alapvető dokumentumok, amelyeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni, az alábbi linken találhatók:
http://www.olympic.org/host-city-elections/documents-reports-studies-publications
A linken a “2024 Host City Election Procedure” lehetőség választása után 5 db dokumentum lesz elérhető angol nyelven az alábbiak szerint:
• Host City Contract Operational Requirements 16 September 2015 8:47 (3415 Kb)
• Candidature Process Olympic Games 2024 16 September 2015 8:44 (5112 Kb)
• Candidature Questionnaire Olympic Games 2024 16 September 2015 8:45 (1217 Kb)
• Host City Contract Principles 16 September 2015 8:46 (1108 Kb)
• Olympic Games Framework - produced for the 2024 Olympic Games 23 June 2015 2:03 (1688 Kb)
Ajánlattevőnek a fentiekben felsorolt dokumentumok előírásai mentén kell a feladatát megvalósítania. Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie továbbá a feladat ellátásához kapcsolódóan a szerződés teljesítése során a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kiadott/kiadandó egyéb dokumentumokat (ajánlások, útmutatók stb.)
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, illetve az 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, közös ajánlattevők vonatkozásában.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdésre tekintettel ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. A nyilatkozatot jelen eljárásra tekintettel kell megtenni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.
A Kbt. 69. § (4) és (9) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás VI.3) pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.-9.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10-11.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §, 6. § és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okok igazolása esetén felhívja ajánlatkérő ajánlattevők figyelmét arra, hogy az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő), mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja).
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
P/2) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja).
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság igazolására. A Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban nem elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni, hanem kéri a részletes információk megadását a formanyomtatvány IV. részében. A Korm. rendelet 3.§-a alapján a kitöltött formanyomtatványt az ajánlatban papír alapon csatolni szükséges.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más személy vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ezen személy vagy szervezet mindegyike által kitöltött és aláírt formanyomtatvány benyújtása szükséges. ezen szervezeteknek a formanyomtatványban csak azon alkalmassági feltételekről kell nyilatkozniuk, amelyeket az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe kíván venni.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike részéről szükséges formanyomtatvány csatolása.
A formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm. rendelet 2.-7. §-a tartalmaznak.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő kitűzésével felhívja az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben:
P/1) az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három üzleti évben rendelkezik évente legalább 1,5 milliárd Ft összegű árbevétellel;

P/2) rendelkezik 1,5 milliárd Ft/év összegre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek az alkalmassági feltételeknek együttesen kell megfelelniük, továbbá a P/1) és P/2) feltételek esetében ajánlatkérő összeadja a közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők pénzügyi adatait.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónap legjelentősebb szolgáltatásairól (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja)
Amennyiben a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint igazolás benyújtására kerül sor, az igazolást a következők szerint kell benyújtani:
- ha a szerződést kötő másik fél Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; ha a szerződést kötő másik fél ettől eltérő egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. a)-b) pontja.)
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A szolgáltatás tárgyát legalább olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen. A referenciák elkészítéséhez ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban mintát tesz közzé.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.

M/2) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a felhívás feladásának napját megelőző naptári évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszámról (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének h) pontja).
M/3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket megnevezésük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével.
Amennyiben a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerint igazolás benyújtására kerül sor, az igazolásnak tartalmaznia kell a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
M/4) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg a műszaki felszereltségről, legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja).
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság igazolására. A Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban nem elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni, hanem kéri a részletes információk megadását a formanyomtatvány IV. részében. A Korm. rendelet 3.§-a alapján a kitöltött formanyomtatványt az ajánlatban papír alapon csatolni szükséges.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más személy vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ezen személy vagy szervezet mindegyike által kitöltött és aláírt formanyomtatvány benyújtása szükséges. ezen szervezeteknek a formanyomtatványban csak azon alkalmassági feltételekről kell nyilatkozniuk, amelyeket az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe kíván venni.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike részéről szükséges formanyomtatvány csatolása.
A formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm. rendelet 2.-7. §-a tartalmaznak.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő kitűzésével felhívja az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolásával kapcsolatos további előírások a közbeszerzési dokumentációban találhatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben:
M/1) a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban rendelkezik (1) egy pályázó város vagy (2) pályázó nemzeti olimpiai bizottság vagy (3) azok kormányzati szervezeteinek vagy állami vállalatának megbízásából vagy (4) az előzőek által létrehozott pályázati szervezet megbízásából végzett alábbi referenciák mindegyikével:
M/1.1) legalább 1 db olimpiai megvalósíthatósági tanulmányban vagy olimpiai pályázati folyamatban szerződött szolgáltató partnerként (azaz fővállalkozóként, alvállalkozóként vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján) részt vett
M/1.2) legalább 1 db olimpiai pályázat keretében tanácsadási szolgáltatásokat nyújtott, amely tartalmazta az alábbi két feladatot:
• Átfogó stratégia kialakítása és szakmai támogatás és
• A pályázaton dolgozó nemzetközi tanácsadók koordinációja
M/1.3) legalább 1 db olimpiai pályázati kampányban való részvétel, amelynek során az alábbi tevékenységek mindegyikét végezte:
• Olimpiai Koncepció/Terv (Games Concept/Plan) elkészítése és
• Pályázati anyagok (Bid files/books) elkészítése és
• Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) találkozókra előkészítő anyagok elkészítése és
• Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) Értékelő Bizottsági látogatás előkészítése és lebonyolítása és
• Egyéb pályázati háttéranyagok (elemzések, tanulmányok) elkészítése és
• A pályázati kreatív anyagok (design, filmek, marketing- kommunikációs anyagok) kialakításának szakmai támogatása
M/1.4) legalább 1 olimpiai pályázat esetén integrált kommunikációs stratégia és vízió tervezési, valamint azt megvalósító média kommunikációs menedzsment referenciával.
M/1.5) legalább 1 olimpiai pályázat esetén integrált marketing kampányok megtervezésére és megvalósítására vonatkozó referenciával, amely kiterjedt online, digitális és közösségi média kampányokra, filmkampányra, valamint a kiemelt sport és nemzetközi médiumokkal való, illetve egyéb kiemelt érintettekkel (polgármesteri és kormányzati sajtókapcsolatokért felelős osztályok és szponzori marketing csapatok) való kapcsolatépítésre is.
M/1.6) legalább 1 olimpiai pályázat kapcsán integrált nemzetközi kapcsolatok kampány megtervezésére és aktiválására vonatkozó referenciával.
M/1.7) legalább 1 olimpiai pályázat kapcsán NOB közgyűlési prezentációkra és technikai tájékoztatókra prezentációs háttéranyagok és beszédek elkészítésével kapcsolatos referenciával
M/1.8) legalább 1 db, közlekedési infrastruktúra fejlesztésére és/vagy rekonstrukciójára és/vagy kialakítására vonatkozó döntéselőkészítő tanulmány elkészítése, melynek beruházási értéke meghaladta a 400 mrd Ft-ot ,
M/1.9) legalább 1 db, nagyvárosi (legalább 1 millió fő lakossággal agglomeráció nélkül rendelkező város) környezetben tervezett folyami híd megvalósítására és/vagy felújítására vonatkozó tanulmányterv és/vagy engedélyezési terv/és vagy kiviteli terv elkészítésére vonatkozó referencia, melynek beruházási értéke meghaladta a 20 mrd Ft-ot
M/1.10) legalább 1 db, nagyvárosi (legalább 1 millió fő lakossággal agglomeráció nélkül rendelkező város) közösségi közlekedési csomópont tanulmánytervének elkészítésére vonatkozó referencia, mely kiterjedt átfogó közlekedési hatásszámításra, forgalmi modellezésre is,
M/1.11) legalább 1 db, nagyvárosi (legalább 1 millió fő lakossággal agglomeráció nélkül rendelkező város) kerékpáros forgalomelemzésre vonatkozó műszaki szakértői anyag és vagy terv elkészítésére vonatkozó referencia, mely kikérdezéses forgalomszámlálást is magába foglalt.
A referenciák között átfedés lehetséges, azaz egy referenciával több alkalmassági követelménynek való megfelelőség is igazolható.
M/2) a felhívás feladásának napját megelőző naptári évre rendelkezik 150 fő éves átlagos statisztikai létszámmal.


M/3) rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével
M/3.1) 1 fő olimpiai pályázati vezető szakértő (olimpiai szakértő 1), aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• Legalább 15 éves tapasztalattal rendelkezik az Olimpiai Mozgalomban, amelynek során dolgozott a felsorolt nemzetközi olimpiai intézményeknek közül legalább kettő részére és/vagy részt vett olimpiai pályázati folyamatban legalább kettő intézmény esetében
• Rendelkezik olimpiai pályázást és szervezést is magában foglaló tapasztalattal, beleértve a teljes esemény életciklust a pályázati koncepció elkészítésétől az olimpiai játékok megrendezését követő 1 éves lezárásig
• tanácsadói szolgáltatásokat nyújtott legalább 3 nyári/téli olimpiai pályázati kampányban a legutóbbi 6-ból, beleértve legalább 1 sikeres pályázatot
• tanácsadási szolgáltatást nyújtott nemzeti olimpiai szervezőbizottságok és kormányaik részére a 2000 és 2016 között megrendezésre került/kerülő olimpiai játékok közül legalább 3 esetben
• saját maga vagy az általa képviselt cég közvetlen munkakapcsolatban állt a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal
• tapasztalattal rendelkezik kiemelt nemzetközi sporteseményekkel kapcsolatos projektekre vonatkozó kormányzati érintettség (kormányzati egyeztetések és információáramlás biztosítása) támogatásában és kezelésében, valamint a kormányzati támogatás biztosításában
• Egy pályázati stratégia és terv technikai kialakítását támogatta legalább 3 olimpiai pályázati kampányban a legutóbbi 6 pályázatból
• tapasztalatokkal rendelkezik legalább 3 multi-sport esemény stratégiai és technikai támogatásában
M/3.2) 1 fő olimpiai pályázati szakértő (olimpiai pályázati szakértő 2), aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• Tapasztalattal rendelkezik olimpiai játékok és pályázatok megtervezésében
• 2000 és 2020 között megrendezésre került vagy kerülő olimpiai játékok közül legalább 3 esetben nyújtott tanácsadási támogatást olimpiai szervezőbizottságnak
• Stratégiai és operatív tanácsadást nyújtott és vezető szerkesztője volt pályázati anyagoknak legalább 2 db olimpiai kampányban a legutóbbi 6 pályázat közül, beleértve legalább 1 sikeres pályázatot
• Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik az olimpiai mozgalomban
• Tapasztalattal rendelkezik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részére végzett munkában
• tapasztalatokkal rendelkezik legalább 3 multi-sport esemény stratégiai és technikai támogatásában
M/3.3) 1 fő olimpiai pályázati szakértő (olimpiai pályázati szakértő 3), aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• Rendelkezik olimpiai pályázási tapasztalattal, beleértve a teljes esemény életciklust a pályázati koncepció elkészítésétől az olimpiai játékok megrendezését követő 1 éves lezárásig
• Rendelkezik olimpiai pályázási tapasztalattal legalább az elmúlt 6 közül legalább 2 olimpiai pályázati kampányban
• részt vett legalább 2 db multi-sport esemény pályázatában
• Tapasztalattal rendelkezik kiemelt nemzetközi sporteseményekkel kapcsolatos projektekre vonatkozó kormányzati érintettség (kormányzati egyeztetések és információáramlás biztosítása) támogatásában és kezelésében, valamint a kormányzati támogatás biztosításában
• Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik az olimpiai mozgalomban
M/3.4) 1 fő olimpiai pályázati szakértő (olimpiai pályázati szakértő 4), aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• Irányította a közlekedési stratégia és terv kialakítását legalább 2 db olimpiai kampányban a legutóbbi 6 pályázati ciklusból
• Támogatta a közlekedési rendszer tervezését és implementációját legalább 2 olimpiai játékok esetén
• Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a közlekedési és logisztikai tervezésben
M/3.5) 1 fő olimpiai pályázati szakértő (olimpiai pályázati szakértő 5), aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• Irányította a master plan elkészítését és a részletes helyszíntervek kialakítását legalább 2 db olimpiai kampányban a legutóbbi 6 pályázatból
• Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik master plan készítésében és részletes helyszíntervek kialakításában, valamint az Olimpiai Mozgalomban
• vezető szerepet játszott a Capital és Overlay helyszínek kiválasztásában legalább 3 db olimpiai pályázatban a legutóbbi 6 pályázatból
M/3.6) 1 fő szakmai projektvezető, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• Legalább 1 db olimpiai megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködés
• Felsőfokú gazdasági végzettség
• Legalább 15 éves tanácsadói munkakörben szerzett tapasztalat
• Legalább 10 éves projektvezetői tapasztalat
• Megvalósíthatósági tanulmányok és/vagy szakmai elemzések és/vagy kivitelezési feladatok megvalósításában való közreműködés a következő témákból legalább kettő esetén: infrastrukturális beruházások, idegenforgalom, sportesemények
• Legalább 2 db infrastrukturális projekttel kapcsolatos makrogazdasági megvalósíthatósági elemzés elkészítése
• Tárgyalási szintű angolnyelv tudás
• Részvétel legalább 2 db olyan projektben, amely EU támogatás elnyerésére irányult
M/3.7) 1 fő műszaki projektvezető, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• Legalább 1 db olimpiai megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködés
• Felsőfokú műszaki és/vagy jogi végzettség
• Legalább 15 éves tanácsadói munkakörben szerzett tapasztalat
• Legalább 10 éves projektvezetői tapasztalat
• Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködés infrastrukturális beruházások (út, közmű, közlekedési létesítmények) témában
• Részvétel legalább 2 db olyan projektben, amely EU támogatás elnyerésére irányult
• Igazságügyi építészeti és ingatlanforgalmi szakértői jogosultság
• Legalább 3 éves városrendezési, területrendezési és közigazgatáson belüli építési igazgatási gyakorlat
M/3.8) 1 fő EU támogatási szakértő, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• Legalább 10 éves tanácsadói munkakörben szerzett tapasztalat
• Legalább 5 éves projektvezetői tapasztalat
• Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködés infrastrukturális beruházások témában
• Részvétel legalább 5 db olyan projektben, amely EU támogatás elnyerésére irányult
• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
M/3.9) 1 fő műszaki szakértő, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• Legalább 1 db olimpiai megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködés
• Felsőfokú műszaki végzettség
• Legalább 15 éves tanácsadói munkakörben szerzett tapasztalat
• Legalább 5 éves projektvezetői tapasztalat
• Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében való közreműködés infrastrukturális beruházások (út, közmű, közlekedési létesítmények) témában
• igazságügyi szakértői jogosultság ingatlanforgalmi területen
M/3.10) 1 fő kommunikációs tanácsadó (kommunikációs tanácsadó 1), aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• legalább 10 éves kreatív és/vagy kommunikációs iparági tapasztalat
• legalább 1 olimpiai pályázat vezető kommunikációs tanácsadója volt
M/3.11) 1 fő kommunikációs tanácsadó (kommunikációs tanácsadó 2), aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• legalább 10 éves kreatív és/vagy kommunikációs iparági tapasztalat,
- Magyarországon kívüli ügyfeleknek nyújtott kommunikációs tanácsadási tapasztalat legalább 3 különböző országban
• részt vett olimpia vagy egyéb nemzetközi sportesemény kommunikációs stratégiájának kidolgozásában
M/3.12) 1 fő kommunikációs tanácsadó (kommunikációs tanácsadó 3), aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• a következő területek közül legalább 2-ben rendelkezzen tanácsadói tapasztalattal: nemzetközi kapcsolatok; rendezvényszervezés, kommunikációs kampányok; protokoll feladatok.
• dolgozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak vagy valamelyik nemzeti olimpiai bizottságnak
• legalább 10 éves tapasztalat az olimpiai mozgalomban végzett munkában
M/3.13) 1 fő kommunikációs tanácsadó (kommunikációs tanácsadó 4), aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• legalább 10 éves kommunikációs szektorban (Marketing, Kommunikációs és PR) szerzett tapasztalat
• dolgozott kormányzati szervezetekkel
• tapasztalattal rendelkezik széleskörű kommunikációs csatornákon és platformokon működő integrált kampányok megvalósításában - a nyomtatott anyagokon és eseményeken keresztül ATL és BTL hirdetési, digitális, közösségi média és online kivitelezésekig
• legalább 1 olimpiai pályázati folyamatban végzett kommunikációs tanácsadói feladatokat
• dolgozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak vagy valamelyik nemzeti olimpiai bizottságnak
M/3.14) 2 fő közlekedésmérnök tervező, akik megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:
• közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület tervező,
• részt vett legalább 1 db városi környezetben tervezett országos közforgalmú vasúti és 1 db városi környezetben lévő közúti infrastruktúra fejlesztés tárgyú előkészítő feladataiban (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy költség-haszon elemzés és/vagy környezetvédelmi munkarészek),
M/3.15) 3 fő közlekedésmérnök tervező, akik megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:
• Közeledésmérnöki tervező
• KÖ-T tervezési jogosultsággal vagy annak megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik,
• forgalmi modellezés területén legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik
Egy szakember csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása céljából mutatható be, illetve vehető figyelembe
M/4.1) rendelkezik magyarországi székhellyel vagy telephellyel.
M/4.2) rendelkezik a szerződés teljesítéséhez az alábbi szoftverekkel:
o Közlekedési és egyéb tervezéshez szükséges
• legalább 30 db, licensszel rendelkező AutoCad és
• legalább 1 db, licensszel rendelkező VISUM és
• legalább 1 db, licensszel rendelkező VISSIM forgalmi modellező szoftver,
vagy a fentiekkel megegyező darabszámú és egyenértékű szoftver
Megjegyzések az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez:
A statisztikai létszám közös ajánlattétel vagy gazdasági szereplő bevonása esetén összeadódik.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2016/01/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/01/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU EN
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/01/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Az ajánlatok bírálati szempontja a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja)
A bírálati részszempontok és azok súlyszáma a következő:
Részszempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (HUF) 60
2. Az eddigi tapasztalatok alapján kialakított módszertan megalapozottsága 15
3. A szerződés teljesítésében résztvevő kulcsszakértők képzettsége és tapasztalata 13
4. A teljes feladat-végrehajtás erőforrásainak feladathoz viszonyított megfelelősége 10
5. A feladat ellátásának motivációja és a pályázás sikerességének alapgondolata 2
A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 1-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás,
- a 3. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás,
- a 2.,4.-5. részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.2. pontja szerinti sorba rendezés és a III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás együttes alkalmazása
A bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
2) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja meg.
3) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: a közbeszerzési dokumentum letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu) előzetes regisztrációt követően. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.
4.) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
5.) Ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
6.) Összeférhetetlenségi ok: a közbeszerzési eljárás tárgyára tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy nem lehet az eljárásban ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, továbbá alvállalkozó az a személy vagy szervezet, aki/amely a 2024-es olimpiai játékok rendezésére Budapesten kívül pályázó városok, azaz Párizs, Róma, Hamburg és Los Angeles pályázati anyagának elkészítésében bármilyen módon közreműködik, illetve jelen eljárás eredményeként megkötendő megbízási szerződés időtartama alatt közre fog működni, továbbá ha a megkötött szerződés jelen szerződés időtartama alatt szűnik meg.
Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, továbbá alvállalkozó részéről a fenti összeférhetetlenségi szabályok tudomásul vétele, továbbá az összeférhetetlenség fenn nem állása tekintetében nyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban.
E szabályok megsértése esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül.
7.) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.
8.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9.) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
10.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevő részére. Ajánlatkérő felhívja T. ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
11.) Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
12.) Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
13.) Az ajánlati felhívás IV.3.6 pontjában ajánlatkérő lehetővé tette az ajánlatok magyar vagy angol nyelven történő benyújtását. Amennyiben az ajánlatban nem magyar vagy angol nyelvű dokumentumok kerülnek csatolásra, abban az esetben ezen idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar vagy angol fordítás benyújtása szükséges (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar vagy angol fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
A közbeszerzési eljárásban joghatás kiváltására csak a magyar vagy angol nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak.
Az ajánlatkérő ezzel összefüggésben jelezni kívánja, hogy az eljárásban a kapcsolattartás (pl. kiegészítő tájékoztatás kérése, hiánypótlási felszólítás), valamint az ajánlatkérő által készítendő dokumentumok (pl. jegyzőkönyv, összegezés) nyelve magyar.
14.) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (2)-(5) rendelkezéseire.
15.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
16.) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkező saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint.
18.) Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat, figyelemmel a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
19.) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
20.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
21.) Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal Budapesti idő adata alapján állapítja meg.
22.) Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel objektíve ugyan lehetséges lenne, de a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint az olimpiai pályázati folyamatban előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés, mely adott esetben Magyarország sikeres olimpiai pályázására kihatással lehet. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
23.) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el.
24.) A III.2.2.) és a III.2.3.) pontok szerinti valamennyi alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
25.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat, kizárólag a legkedvezőbb ajánlatot tevő vonatkozásában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/12/21 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.