Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/1
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos
Közzététel dátuma:2016.01.04.
Iktatószám:27536/2015
CPV Kód:45000000-7;71245000-7;45100000-8;45213150-9;45213200-5
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:1134 Budapest XIII. került Vágány utca 10-12. Hrsz: 28049. 1134 Budapest, Szabolcs utca 37. Hrsz: 28051.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.02.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi beszerző szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:beszerző és ellátó szervezet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Várady Zsolt főelőadó
Telefon: +36 17953173
E-mail: zsolt.varady@kef.gov.hu
Fax: +36 17950251
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): központi beszerző szervezet
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): beszerző és ellátó szervezet
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
1134 Budapest XIII. került Vágány utca 10-12. Hrsz: 28049.
1134 Budapest, Szabolcs utca 37. Hrsz: 28051.
NUTS-kód HU1, HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
A KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:71245000-7
45100000-8
45213150-9
45213200-5
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése:
Vállalkozási szerződés központi telephely megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és kivitelezésére, a megvalósulási tervdokumentációk elkészítésére, melynek keretében sor kerül a meglévő rendelőépület felújítására és iroda funkcióra alkalmas átalakítására, új irodaépület és új raktárépület építésére, továbbá külső létesítmények - utak, tűzoltó felvonulási terület, parkolók, térburkolatok, járdák, külső közművek, kertterületek - létesítése, a területen található bontandó épületek és külső létesítmények elbontásával együtt.
A kiviteli tervekhez, illetve a megvalósulási tervdokumentációk elkészítéséhez esetlegesen kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges, valamint egyéb engedélyek (beleértve az Ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is, de kivéve az építési engedélyeket) beszerzése is a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata.
A tervezés és kivitelezés főbb feladatai és mennyiségei a következők (az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, az elvégzendő tervezési és kivitelezési munkák, az ajánlatkérői (megrendelői) igények részletes leírása, az engedélyezési tervdokumentáció, a tervezői műszaki leírások, árazatlan költségvetési kiírások, szerződéstervezet a dokumentáció részeként kerülnek átadásra):
A telephelyen létesítendő épületek fő alapterületi és műszaki adatai:
Meglévő rendelőépület felújítása és átalakítása:
Alagsor, plusz földszint, plusz három emelet szintszámú, 1900-as évek elején épült, 1950-es évek elején Hajós Alfréd posztumusz Ybl díjas építész tervei alapján átépített és bővített hagyományos építéstechnológiával épült épület (volt nőgyógyászati rendelő) teljes felújítása és átalakítása, az esetlegesen felmerülő, szükség szerinti bontások elvégzésével, tartószerkezeti megerősítésekkel és átalakításokkal, illetve kiegészítésekkel, belső válaszfalak átépítésével, teljes belső felújításokkal, melyek érintik mind a falszerkezeteket és belső nyílászárókat, mind a padlószerkezeteket, mind a födém-mennyezet, illetve álmennyezet szerkezeteket, homlokzat felújítása a homlokzati nyílászárókkal együtt, 1-1 db új teherlift és személylift elhelyezése a meglévő liftaknákba, az épület akadálymentesítésének kialakítása, épületvillamossági rekonstrukció, erős- és gyengeáramú rendszerek - betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek - kialakítása, épületgépészeti rekonstrukció.
Alapterületi adatok:
Alagsor: bruttó szintterülete: kb. 613 m2, nettó alapterülete: kb. 471 m2,
Földszint: bruttó szintterülete: kb. 646 m2, nettó alapterülete: kb. 521 m2,
1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 646 m2, nettó alapterülete: kb. 539 m2,
2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 705 m2, nettó alapterülete: kb. 602 m2,
3. emelet: bruttó szintterülete: kb. 571 m2, nettó alapterülete: kb. 468 m2,
Összesen: bruttó szintterület: kb. 3.181 m2, nettó alapterület: kb. 2.601 m2,
plusz tetőterasz: kb. 134 m2
Új irodaépület megvalósítása:
Földszint, plusz öt emelet szintszámú új irodaépület építése (a raktárépülettel összeépítve). mélyalapozás készítése, monolit vasbeton alépítmény szerkezetek építése, monolit vasbeton pillérváz-szerkezetű és monolit vasbeton merevítő falas, monolit vasbeton födémszerkezetes teherhordó szerkezetek építése, homlokzati kitöltő falak építése, előtetők építése, belső válaszfalak építése, teljes belső kiépítés falszerkezetek nyílászárókkal együtt, padlószerkezetek és födém-mennyezet szerkezetek, illetve álmennyezet szerkezetek építése, belső nyílászárók beépítése, lapostető rétegrendek és szigetelések kiépítése, teljes homlokzati kiépítés homlokzati nyílászárókkal együtt, 2 db új személylift elhelyezése liftaknák kialakításával együtt, az épület akadálymentesítésének kialakítása, teljes épületvillamossági kiépítés, erős- és gyengeáramú rendszerek - betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kiépítésével -, kialakítása, teljes épületgépészeti - víz-csatorna, fűtés-hűtés, klimatizálás, légtechnika rendszerek - kiépítése.
Alapterületi adatok:
Földszint: bruttó szintterülete: kb. 961 m2, nettó alapterülete: kb. 833 m2,
1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 888 m2, nettó alapterülete: kb. 653 m2,
2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 954 m2, nettó alapterülete: kb. 785 m2,
3. emelet: bruttó szintterülete: kb. 953 m2, nettó alapterülete: kb. 784 m2,
4. emelet: bruttó szintterülete: kb. 870 m2, nettó alapterülete: kb. 708 m2,
5. emelet: bruttó szintterülete: kb. 839 m2, nettó alapterülete: kb. 692 m2,
6. emelet: bruttó szintterülete: kb. 95 m2, nettó alapterülete: kb. 48 m2,
Összesen: bruttó szintterület: kb. 5560 m2, nettó alapterület: kb. 4503 m2,
plusz tetőterasz: kb. 92 m2
Új raktárépület megvalósítása:
Földszint, plusz egy emelet (az irattári épületrésznél plusz két emelet) szintszámú új targoncázható raktárépület építése (az új irodaépülettel összeépítve). Mélyalapozás készítése, monolit vasbeton alépítmény szerkezetek építése, vasbeton pillérváz-szerkezetű és vasbeton merevítő falas, illetve acélszerkezet-merevítéses, vasbeton födémszerkezetes teherhordó szerkezetek építése, irodaépülettel összekötő vasbeton szerkezetű lépcsőház építése, homlokzat-lezáró falszerkezetek készítése, előtetők építése, belső válaszfalak építése, teljes belső kiépítés falszerkezetek nyílászárókkal együtt, ipari használatra alkalmas padlószerkezetek építése, födém-mennyezet szerkezetek illetve álmennyezet szerkezetek építése, belső nyílászárók beépítése, lapostető rétegrendek és szigetelések kiépítése, teljes homlokzati kiépítés homlokzati nyílászárókkal együtt, 1 db új teherlift elhelyezése liftakna kialakításával együtt, teljes épületvillamossági kiépítés, erős- és gyengeáramú rendszerek - betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kiépítésével -, kialakítása, teljes épületgépészeti - víz-csatorna, fűtés, légtechnika rendszerek - kiépítése, raktártechnikai rendszerek telepítése.
Alapterületi adatok:
Földszint: bruttó szintterülete: kb. 1.728 m2, nettó alapterülete: kb. 1.597 m2,
1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 362 m2, nettó alapterülete: kb. 320 m2,
2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 1.843 m2, nettó alapterülete: kb. 1.696 m2,
Összesen: bruttó szintterület: kb. 3.933 m2, nettó alapterület: kb. 3.613 m2,

Külső létesítmények:
Víz-tüzivíz közművezetékek építése, szennyvízközmű vezetékek építése, csapadékvíz közmű (épületek és felszíni vizek - szikkasztók) vezetékek építése, gázellátás vezetékek építése, villamos energia ellátás kiépítése.
Kivitelezési feladatok:
A felújítandó épület, illetve az új épületek valamennyi építési-szakipari és épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési munkáinak, továbbá a külső létesítmények térépítészeti, útépítési, közműépítési munkáinak elvégzése a fentiekben és az alábbiakban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban ismertetettek szerinti legjobb minőségi megvalósítással.
A megkötésre kerülő szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákat a környező városi forgalom akadályozása nélkül, annak folyamatos, zavartalan biztosításával kell megvalósítani.
A munkákat úgy kell megvalósítani, hogy a munkavégzés ütemezése és organizációja a természeti és épített városi környezetet ne károsítsa.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megvalósítás során a legkörnyezetkímélőbb műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, a kivitelezést a legjobb minőségben, a környezet legkisebb zavarásával kell megvalósítania, valamint a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni minőségbiztosítási (előzetes minőségtervezés, minőségügyi oktatás, kivitelezés közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés, minden munkarész befejezése után a munkarészre vonatkozó befejező minőség-ellenőrzés, az egymást követő munkarészek minőségügyi koordinálása, alkalmazott anyagok minőségügyi ellenőrzése és dokumentálása) munkarészek elvégzése is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezik a megvalósítás közben a helyszíni munkavédelmi kiépítések, felszerelések és berendezések létesítése, beszerzése, helyszíni biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavédelmi koordináció és munkavédelmi irányítás biztosítása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni felelős műszaki vezetői feladatok elvégzése és a szakszerű, körültekintő építésvezetés személyi és technikai biztosítása is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
A projekt megvalósítását a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatában szereplő, - kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizált - szakmai ajánlatában csatolt és a megkötésre kerülő szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervnek megfelelő ütemezésben és organizációs megoldások alapján kell elvégezni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése nem ajánlattevői feladat.
A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevőként szerződő fél garanciális, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint a garanciális, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő garanciális, illetve szavatossági kötelezettségeinek és feladatainak eleget tenni.
Tervezési feladatok:
A felújítandó épület, illetve az új épületek valamennyi építési-szakipari és épületgépészeti tervezése az építési engedélyezési tervdokumentációban lefolytatott vizsgálat eredményeinek megfelelően, és épületvillamossági tervezése az építési engedélyezési tervdokumentációban lefolytatott vizsgálat eredményeinek megfelelően, a kiviteli terveinek elkészítése, továbbá közműépítési kiviteli terveinek elkészítése, felvonók kiviteli terveinek elkészítése, műszaki leírásokkal, munkavédelmi tervrészekkel, a szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói egyeztetésekkel, a szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói jóváhagyások beszerzésével együtt, valamint a bontási tervdokumentációk elkészítése.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által készítendő kiviteli terveknek meg kell felelnie az Ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) által biztosítandó építési engedélyben, illetve építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltaknak (amennyiben előre nem látható körülmény - ide értve a megrendelői igények esetleges változását is - felmerülése okán a kiviteli tervezés az építési engedély módosítását teszi szükségessé, abban az esetben a módosított építési engedélyt, illetve az annak megszerzéséhez szükséges terveket a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell beszereznie, illetőleg elkészítenie).
A tervezési munkák elvégzése során figyelembe kell venni a vonatkozó és érvényes jogszabályi és szakmai előírásokat, beleértve az OTÉK előírásait és a szakmai méretezési előírásokat egyaránt. A raktárépület szerkezeteit és berendezéseit úgy kell megtervezni, hogy a raktárépület földszintjén, 1. és 2. emeletén kézi és gépi (targoncás) árumozgatás is történik.
A BIM rendszer használatához feltöltendő adatbázis elkészítése nem feladata a nyertes ajánlattevőnek.
A raktár- és az irodaépület épületgépészeti rendszereit egymástól elkülönülő módon szükséges megtervezni, a fűtési rendszer tekintetében irodai adminisztratív munka végzéséhez szükséges hőmérséklet biztosítását kell megtervezni, a raktárépületben temperáló fűtést kell tervezni.
Az iroda épületekhez központi fűtés-hűtést kell tervezni, egyes helyiségekben (pl. szerver helyiségek) a helyi klimatizálást is meg kell tervezni. A központi fűtést-hűtést az épület hőmennyiségeire méretezett berendezések betervezésével kell megtervezni, az iroda épületen belül fan-coil készülékekkel kell a fűtés-hűtést megtervezni.
A raktár fűtési kaloriferekkel tervezendő meg.
Használati melegvíz ellátást csak az irodaépületbe kell tervezni, központi melegvíz termelő berendezés betervezésével együtt. A természetes szellőzés nélküli helyiségek szellőztetéséhez légtechnikai rendszert (rendszereket) kell tervezni.
Az építmény egyes részeit úgy kell tervezni és megvalósítani, ehhez az építési anyagokat, termékeket úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges energia-felhasználása a lehető legkisebb legyen. Az irodai funkciók épületeihez a jogszabályi előírásoknak megfelelő akadálymentességet kell betervezni. A raktárépületbe elektromos targonca töltési helyet és berendezést kell betervezni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy szakaszos tervszállítást vagy folyamatos tervszállítást nem fogad el a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részéről.
A kiviteli terveket és a megvalósulási tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak.
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételi jelentkezőket, hogy a Kormány a 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletben a KEF irányító-és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
Ajánlatkérő kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 100 millió Ft tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg).
A tartalékkeret a közbeszerzési dokumentumokban szereplő szerződéstervezet, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerint használható fel.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 20 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az ajánlatában becsatolt műszaki és pénzügyi ütemtervben meghatározottaknak megfelelően kell teljesítenie a szerződést. Az egyes részszámlák benyújtásáig meg kell valósulnia az ütemtervben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által megjelölt teljesítésnek, ellenkező esetben, ha olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felelős ez nem történik meg, úgy a szerződésszegés jogkövetkezményeit, a szerződést biztosító (megerősítő) mellékkötelezettségeket (kötbéreket) jogosult alkalmazni Ajánlatkérő.
Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és késedelmesen teljesít, késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
A késedelmi kötbér napi mértéke a tervezési feladatok késedelmes teljesítése esetében a tervezés nettó ellenértékének (nettó tervezési díj) 0,5 %-a.
A késedelmi kötbér összesített, maximális mértéke a tervezés nettó ellenértékének 15%-a (tizenöt százaléka), ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani, illetve attól elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
A késedelmi kötbér napi mértéke a kivitelezési feladatok késedelmes teljesítése esetében a késedelmes teljesítéssel érintett kivitelezési részteljesítésekhez rendelt nettó ellenérték (részszámla nettó összege) 0,5 %-a.
A késedelmi kötbér legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a lehet.
A késedelmi kötbér legfeljebb 90 napig kerül felszámításra, azaz a késedelemmel érintett napok összesített maximális száma 90 naptári nap, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Az egyes részhatáridők esetében a késedelemmel érintett naptári napok összeadódnak.
Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.
A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a tervezési vagy kivitelezési feladatok hibás teljesítése esetében a hibás teljesítéssel érintett feladatok tartalékkeret nélkül számított nettó ellenértékének 0,5 %-a a hiba megállapítását követő naptól a hiba kijavításáig terjedő időszak végéig. Amennyiben a hiba már a (rész)határidő lejárata előtt felmerült, és azt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a (rész)határidőig kijavítja, Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbérre nem jogosult. Hibás teljesítés esetén a hiba javításának időtartama összesen legfeljebb 30 naptári nap lehet, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani, és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél költségére a hibát harmadik féllel kijavíttatni.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és a szerződés teljesítése meghiúsul, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A meghiúsulási kötbér alapja a teljes, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 20%-a (húsz százaléka).
Jótállás: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 24 (huszonnégy) hónap időtartamra a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljes körű jótállást köteles vállalni. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot ír elő a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5 %-ával megegyező mértékben. A jólteljesítési biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában (a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában) kell a Kbt. 134. § (7) bekezdésben meghatározott módon, visszatartásként kerül biztosításra és a jótállási kötelezettség lejártát követő 10. napig érvényesnek és hatályosnak kell lennie az alábbi módon: a jólteljesítési biztosíték fele (azaz a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 2,5 %-a) a szerződés teljesítésének időpontjától (a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától) számított 365 nap elteltével, a fennmaradó másik fele (tehát a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának másik 2,5 %-a) a szerződés teljesítésének időpontjától számított 750 nap elteltével szabadítható fel. A visszatartás a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiváltható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt biztosítékmódozatokkal.
A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító, illetve megerősítő mellékkötelezettségekre vonatkozó további előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi (rész)teljesítést, az Ajánlatkérő (illetve annak műszaki ellenőre) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőben, figyelembe véve a Kbt. 135. § (3), (5) és (6) bekezdéseit és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. § szakaszait, valamint a szerződéstervezetben részletesen meghatározottakat.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszakban sem kiszállási díj, sem más költség nem számítható fel.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél előleget igényel, úgy Ajánlatkérő azt az alábbiak szerint biztosítja:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevőként szerződő fél számára.

Az előleg kifizetése az előlegbekérő alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti határidőben történik, feltéve, hogy a kifizetés egyéb feltételei teljesültek.
Az előlegként kifizetett összeg a végszámlában kerül elszámolásra.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a tervezési feladatok, illetve a kivitelezés műszaki előrehaladásához (készültségéhez) igazodóan a teljesítéssel arányosan (a teljesítés %-os előrehaladásával megegyező mértékben), minden esetben az Ajánlatkérő (illetve annak műszaki ellenőre) által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján jogosult részszámlákat, valamint végszámlát benyújtani, az alábbiak szerint:
Részszámlák:
Az ajánlattevőknek az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlatba műszaki és pénzügyi ütemtervet kell becsatolniuk.
A tervezési díjról szóló részszámla a kivitelezési tervdokumentáció Ajánlatkérőként szerződő fél általi elfogadását, a teljesítésigazolás kiállítását követően nyújtható be.
A kivitelezésért járó ellenszolgáltatásról részszámla az építési munkaterület átadását követően kéthavonta utólag, a nyertes által az ajánlatban benyújtott kéthavi bontású műszaki és pénzügyi ütemtervben szereplő - a műszaki ellenőr által igazolt - teljesítéseknek megfelelően nyújtható be az alábbiak szerint:
FŐÉPÜLET:
Hónapok Számla %*
0 Előleg 3,0%
2 -
4 1. részszámla 17,0%
6 2. részszámla 20,0%
8 3. részszámla 20,0%
10 4. részszámla 20,0%
12 Végszámla 15,0%
jólteljesítési visszatartás 5,0%
100,0%
RAKTÁR és IRODAÉPÜLET
Hónapok %*
0 Előleg 2,5%
2 -
4 1. részszámla 7,5%
6 2. részszámla 10,0%
8 3. részszámla 10,0%
10 4. részszámla 10,0%
12 5. részszámla 10,0%
14 6. részszámla 10,0%
16 7. részszámla 10,0%
18 8. részszámla 10,0%
20 Végszámla 15,0%
jólteljesítési visszatartás 5,0%
100,0%
A műszaki és pénzügyi ütemterv részletezi az adott határidőre elvégzendő tényleges feladatokat, melyhez a fizetési ütemezésben meghatározott részszámlák kifizetése kapcsolódik. A műszaki és pénzügyi ütemterv részhatáridői kötbérezhetőek, a kötbér alapja az adott részteljesítéshez rendelt részszámla nettó összege.
Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál, de nem lehet magasabb a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított értékének 90 százalékánál.
A teljesítéskor felhasznált tartalékkeret összege csak a végszámlában számolható el.
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Végszámla:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél valamennyi tevékenység elvégzését, a szerződésszerű teljesítését követően, a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás lezárása és a megvalósulási tervdokumentáció(k) átadása után, a birtokbaadást és az építési műszaki ellenőr által kiadott, a teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a nettó szerződéses ellenérték (egyösszegű ajánlati ár) tartalékkeret nélküli részének fennmaradó, a fentiekben meghatározott százalékáról, valamint az esetlegesen felhasznált, a tartalékkeret terhére elszámolható munkálatok ellenértékéről számlát benyújtani, amely egyben végszámlának is minősül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevőknek az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlatban becsatolandó műszaki és pénzügyi ütemtervet a fentiekkel összhangban kell benyújtaniuk.
Tartalékkeret: Ajánlatkérő kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 100 millió forint tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen, szerződéstervezetben rögzített szabályok felhasználható összeg).
A tartalékkeret a szerződéstervezet, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerint használható fel.
A tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit, valamint pénzügyi feltételeit részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számlák benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mind az alvállalkozója esetében alkalmazni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 136. §-ban foglaltakra is.
Ajánlatkérő a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel nyilatkozik arról, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján az eljárás tárgya szerinti beruházás kivitelezése építési engedélyezési eljárás köteles, amelynek megfelelően az általános forgalmi adót az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában a szolgáltatás igénybevevője fizeti.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) 142. § (7) bekezdése alapján köteles olyan számla kibocsátásáról gondoskodni kizárólag az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel, továbbá a számla az ÁFA tv. 169. § n) pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a „fordított adózás” kifejezést.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben vagy a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezésének benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (részvételre jelentkezőnek) jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában,. illetve a Kbt. 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében a részvételre jelentkezők, alvállalkozók, valamint részvételre jelentkező által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő kizárja azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is, a feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
a) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
b) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában Ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi jelentkezés alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény (jelen esetben az a) és b) pontok szerinti alkalmassági követelmények) igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (részvételre jelentkezőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkező csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónap valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen részvételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
- a pénzforgalmi számla (számlák) száma,
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján (számláin) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve a részvételre jelentkező a fenti alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglalt előírások szerint.

P.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik közös részvételre jelentkező) csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év vonatkozásában.
A beszámolóknak elég a mérleg és az eredmény-kimutatás részét benyújtani egyszerű másolatban. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása a jelentkezésben nem szükséges.
Amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző három lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a részvételre jelentkező a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési és kivitelezési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az Ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.

P.3. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja és a 19. § (5) bekezdése értelmében az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkező csatolja a jelen felhívás feladását megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési és kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben a részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló Ajánlatkérő által kért részének benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a részvételre jelentkező nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya (magasépítési tervezési és kivitelezési tevékenységből) szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.

P.4. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkező csatolja a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást, azaz a biztosítási kötvény egyszerű másolati példányát vagy a biztosítótól származó egyéb igazolás egyszerű másolati példányát és az utolsó biztosítási díj megfizetésének igazolását, melyek alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése alapján építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1.-P.2. és P.4. pontokban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül egy felel meg, míg a P.3. pontban meghatározott követelménynek a közös jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján megállapítható, hogy
- az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.

P.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg a részvételre jelentkező P.2. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha a részvételre jelentkező működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési és kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el legalább a 2 milliárd HUF-ot.

P.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben jelen felhívás feladását megelőző három üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési és kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele egyik évben sem érte el a 2 milliárd HUF összeget.

P.4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik magasépítési és szerelési tevékenységre érvényes all risk típusú szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke legalább 1 milliárd HUF/év és legalább 300 millió HUF/káresemény.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (részvételre jelentkezőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében részvételre jelentkező - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc évben (96 hónap) befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), szerződésszerűen (szerződésnek és az előírásoknak megfelelően) teljesített legjelentősebb építési beruházásainak (referenciáinak) ismertetése az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A cégszerűen aláírt nyilatkozat(ok)ban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény jelen felhívás III.2.3) M.1. pontja szerint meghatározott pontos számát (M.1.a) - M.1.b))
A szerződést kötő másik fél által adott igazolás(ok)ban meg kell adni legalább
- a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét,
- az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF),
- az építési beruházás (referencia) tárgyát, mennyiségét (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
- a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét,
- továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A vonatkozó referenciaigazolás(ok)ból a fentieken túl az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülniük!
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását (jelen felhívás VI.5) pontja) megelőző 96 hónapban került sor.
A referencia értéke tekintetében az Ajánlatkérő kizárólag a kért feladat értékét veszi figyelembe, így amennyiben a referencia más feladatokra is kiterjedt, úgy kérjük az egyes feladatokat és értéküket megbontva feltüntetni.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkező cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt , akiket a részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.
Amennyiben az M.2.a)-M.2.c) és M.2.f) pontok tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
A fentiekre tekintettel szükséges a jelentkezésben feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot a részvételre jelentkező más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles részvételre jelentkező igazolni.

M.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása cégszerűen aláírt nyilatkozattal az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkező részéről, legalább az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal, és amely nyilatkozatnak az üzemképes és teljesítésre alkalmas állapotra vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.
Csatolni kell továbbá a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok)at: saját tulajdonú eszköz/berendezés tekintetében az eszköznyilvántartó kartonnak vagy kivonatának egyszerű másolatát, bérelt vagy lízingelt eszköz(ök) esetén - az előzőeken felül - mindkét fél által aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges.
Azon gépek esetében, ahol ez értelmezhető (azaz a teljesítés során jogszerűen kizárólag így használható az adott eszköz) csatolandó az érvényes forgalmi engedély másolata is.
A toronydaruk esetében a legutolsó időszakos szerkezeti vizsgálati jegyzőkönyvek egyszerű másolati példányának csatolása is szükséges.
A homlokzati állvány esetében az előírt alkalmassági bizonyítvány egyszerű másolati példányának benyújtása is szükséges.

M.4. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének f) pontja alapján azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkező részéről, amelyeket a részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud. Ezen alkalmassági követelménynek való megfelelés az alkalmassági követelményként előírt környezetvédelmi intézkedések leírása helyett igazolható az előírt környezetvédelmi irányítási rendszer bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány (egyszerű másolatának) csatolásával is a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

M.5. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének f) pontja alapján az előző három évre vonatkozóan a részvételre jelentkező éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkező részéről.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (2) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) alapján építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (5) alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a (2) bekezdés szerinti megfelelést igazoló dokumentum helyét a részvételre jelentkezőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell feltüntetnie.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a részvételre jelentkező csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 96 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkákkal:
M.1.a) olyan új épület kivitelezését tartalmazó, tartószerkezeti, építőmesteri szakipari, épületgépészeti, felvonó szerelési, erős- és gyengeáramú munkarészeket egyaránt magában foglaló magasépítési kivitelezési tevékenységre vonatkozó referenciával, ahol az ellenszolgáltatás összege legalább nettó 1,5 milliárd HUF volt és amely esetében a kivitelezési tevékenységgel érintett épület legalább 4 szintes, nettó alapterülete (nettó összes szintterülete) legalább 6.000 m2 és amelyhez komplett (építészetet és alapozást és tartószerkezetet és épületgépészetet és épületvillamosságot (erős- és gyengeáram egyaránt) is magában foglaló) legalább nettó 40 millió HUF ellenértékű kiviteli tervdokumentáció elkészítése is tartozott;
M.1.b) olyan meglévő épület teljes felújítására és átalakítására vonatkozó, tartószerkezeti, építőmesteri szakipari, épületgépészeti, felvonó szerelési, erős- és gyengeáramú munkarészeket egyaránt magában foglaló magasépítési kivitelezési tevékenységre vonatkozó referenciával, ahol az ellenszolgáltatás összege legalább nettó 450 millió HUF volt és amely esetében a kivitelezési tevékenységgel érintett épület nettó alapterülete (nettó összes szintterülete) legalább 1.950 m2 és amelyhez komplett (építészetet és alapozást és tartószerkezetet és épületgépészetet és épületvillamosságot (erős- és gyengeáram egyaránt) is magában foglaló kiviteli tervdokumentáció elkészítése is tartozott.
Egy referenciaigazolás a fent előírt (M.1.a) - M.1.b)) alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.a) legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik, és
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik és
- legalább 1 db, legalább 3 szintes, legalább 4.000 m2 nettó alapterületű (nettó összes szintterületű) épület kivitelezési és/vagy felújítási munkában szerzett szakirányú helyszíni műszaki vezetői vagy projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.
M.2.b) legalább 1 fő szakember, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik és
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik és
- legalább 1 db, legalább 3 szintes, legalább 4.000 m2 nettó alapterületű (nettó összes szintterületű) épület kivitelezési és/vagy felújítási munka során szerzett „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik.
M.2.c) legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik és
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik és
- legalább 1 db, legalább 3 szintes, legalább 4.000 m2 nettó alapterületű (nettó összes szintterületű) épület kivitelezési és/vagy felújítási munka során szerzett „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik.
M.2.d) legalább 1 fő munkavédelemért és munkavédelmi koordinációért felelős szakemberrel, aki
- felsőfokú munkavédelmi mérnöki vagy munkavédelmi szakmérnöki végzettséggel és a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, a jelentkezés benyújtásának időpontjában érvényes engedéllyel rendelkezik és
- építőipari kivitelezési tevékenység munkavédelmi koordinációja területén legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik és
- részt vett legalább 1 db, legalább 3 szintes, legalább 4.000 m2 nettó alapterületű (nettó összes szintterületű) épület kivitelezési és/vagy felújítási munkában munkavédelmi koordinációért felelős szakemberként.
M.2.e) legalább 1 fő minőségbiztosításért felelős szakemberrel, aki
- felsőfokú minőségügyi vagy minőségbiztosítási vagy minőségmenedzsment mérnöki vagy szakmérnöki végzettséggel rendelkezik és
- építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni minőségbiztosítása területén legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik és
- részt vett legalább 1 db, legalább 3 szintes, legalább 4.000 m2 nettó alapterületű (nettó összes szintterületű) épület kivitelezési és/vagy felújítási munkái minőségirányításának vezetőjeként.
M.2.f) legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik és
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik és
- részt vett legalább 1 db, legalább 3 szintes, legalább 4.000 m2 nettó alapterületű (nettó összes szintterületű) épület kivitelezési tervdokumentációjának tervezésében a szakági tervezési folyamatok irányítójaként.
Egy szakember az M.2.a)-M.2.f) alkalmassági minimumkövetelmények közül több minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is megjelölhető.

M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú eszközökkel, berendezésekkel, ill. műszaki felszereltséggel:
M.3.a) legalább 2 db, legalább 40 m gémkinyúlású toronydaruval, melyek a 40 m-es gémkinyúlásnál egyenként legalább 2 t teherbírásúak;
M.3.b) legalább 1 db, legalább 36 m gémkinyúlású betonpumpával;
M.3.c) legalább 2 db, egyenként 3.501 kg - 7.500 kg vagy 7.501 kg - 12.000 kg össztömegű tehergépjárművel;
M.3.d) legalább 1 db minimum 2 m3-es kanalú homlokrakodó vagy kotrógépgel;
M.3.e) legalább 3.000 m2 homlokzati állvánnyal, amely rendelkezik ÉMI ATB alkalmassági bizonyítvánnyal.

M.4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik magasépítés tervezésére és kivitelezésére vonatkozó ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, magasépítés tervezésére és kivitelezésére vonatkozó környezetvédelmi intézkedések leírásával.

M.5. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három év mindegyikében legalább 60 fő statisztikai állományi létszámmal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
x Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum 5 és (adott esetben) maximális létszáma 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül 5 alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást (amennyiben az alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtók száma 5, vagy 5-nél kevesebb, Ajánlatkérő az összes alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőt felkéri ajánlattételre - ez esetben a jelentkezők rangsorolására nem kerül sor).
Ajánlatkérő a rangsoroláshoz a részvételre jelentkező által a jelentkezésében benyújtott és a részvételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. pontjában előírt igazolási módnak és minimumkövetelményeknek megfelelő referenciákat az ellenszolgáltatás összege alapján értékeli úgy, hogy jelentkezésenként az ellenszolgáltatás nettó összegét összeadja az egyes bemutatott referenciák esetében és az így kapott értékek alapján rangsorolja az alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőket és az első 5 jelentkezőt hívja fel ajánlattételre.
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2016/02/02 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/02/02 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2016/03/31 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás iránti érdeklődésüket jelző gazdasági szereplőknek azon gazdasági szereplőket tekinti, amelyek ezen tényt a részvételi határidő lejártáig, az eljárást megindító felhívás „A” mellékletének I. pontjában meghatározott elektronikus levélcímre előzetesen megküldött tájékoztatásban nevük és székhelyük megadásával jelezték. Azon gazdasági szereplőket, amelyek a közbeszerzési dokumentumokat átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek és a Kbt. által előírt tájékoztatások megküldéséhez megadták a fax és/vagy e-mail címüket, Ajánlatkérő további külön jelzés nélkül is az eljárás iránt érdeklődőnek tekinti.
2. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési dokumentumok a részvételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://www.kef.gov.hu/eljarasokhoz-kapcsolodo-kozzetetel. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak el kell érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia.
3. A részvételi felhívás II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE pontjában hónapokban megadott 20 hónapos időtartam a szerződéstervezetben is rögzítettek szerint 2 hónap kiviteli tervkészítés, 18 hónap kivitelezés arányban oszlik meg.
4. A részvételi felhívás II.1.8) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: A beszerzés tárgyának jellege (kiviteli tervkészítés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás méretére és jellegére tekintettel a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.
5. Az ajánlattételi szakaszban benyújtandó ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § alapján:
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel az alábbiak szerint:
Részszempont - súlyszám
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) - 50
2. Szakmai ajánlat - 1.: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettségét, képzettségét és tapasztalatát, valamint az anyagok minőségi beépítésének biztosítását bemutató munkamódszerek, műszaki ütemterv és organizációs terv - és kockázatkezelési vállalások és minőségbiztosítási módszertani vállalások leírása - 30
3. Szakmai ajánlat - 2.: Környezetvédelmi, fenntarthatósági vállalások szakmai színvonala - 20
A Kbt. 76. § és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevőktől szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény minőségének értékelésére alkalmas fent megjelölt részszempontok szerint vizsgál.
A 2. részszempont esetében a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata tekintetében alkalmassági minimumkövetelmény a jelen részvételi felhívás III.2.3) pont M.2. alpontjában előírtaknak megfelelő szakemberek bemutatása, Ajánlatkérő ezen felül a szakmai ajánlattal szemben előírt követelményeknek megfelelő további megajánlásokat veszi figyelembe az értékelési részszempont keretében.
A 3. részszempont esetében a környezetvédelmi vállalás tekintetében alkalmassági minimumkövetelmény a jelen részvételi felhívás III.2.3) pont M.4. alpontjában előírtak szerinti környezetvédelmi intézkedések bemutatása, Ajánlatkérő ezen felül a szakmai ajánlattal szemben előírt követelményeknek megfelelő további megajánlásokat veszi figyelembe az értékelési részszempont keretében.
Az értékelés során adható pontszám alsó határa: 1 pont; felső határa: 10 pont.
Az értékelési részszempontokkal szembeni követelményeket, az értékelés módszerének ismertetését, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Dátum: jelen felhívás IV.3.4) pontjában szerepel.
Helyszín: MAGYARORSZÁG, 1123 Budapest, Alkotás út 53. (MOM Park) E. épület III. emelet.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően: az Ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.
A részvételre jelentkezések bontása a Kbt. 68. § bekezdésében meghatározottak szerint történik.
A részvételi jelentkezések felbontásakor Ajánlatkérő képviselője ismerteti a részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét). A beérkezett részvételi jelentkezések bontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről Ajánlatkérő képviselője jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított 5 napon belül megküld az összes részvételre jelentkezőnek.
7. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 36. § (1) bekezdésében illetve a 138. §-ban foglaltakra.
8. A részvételi jelentkezőnek részvételi jelentkezését a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot.
10. A részvételi jelentkezések benyújtására lehetőség van postai úton (tértivevényes küldemény formájában), illetve személyesen munkanapokon hétfőtől péntekig 10.00-16.00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 10.00 órától jelen felhívás IV.3.4.) pontjában megjelölt időpontig van lehetőség az eljárást megindító felhívás „A” mellékletének III. pontjában meghatározott helyszínen. A postai úton benyújtott jelentkezéseket az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb a jelentkezési határidőig az Ajánlatkérő részéről a jelentkezések átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. A postai kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot a részvételre jelentkező viseli.
11. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésében korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12. Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltak alapján a jelentkezésében meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat..
A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetében is csatolni kell a részvételi jelentkezéshez.
13. Több részvételre jelentkező közösen is nyújthat be jelentkezést (a közös jelentkezésre a Kbt. 35. §-ban foglaltak az irányadóak). Közös részvételre jelentkezés esetén a jelentkezéshez csatolni kell a közös részvételre jelentkezők cégszerű aláírásával az együttműködésükről szóló megállapodást, amelynek tartalmaznia kell közös nyilatkozatukat arról, hogy a jelen felhívás tárgyában kötött szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. Az összes érintett részvételre jelentkező által aláírt együttműködési megállapodásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a részvételre jelentkezők adatait (név, székhely),
- a közös jelentkezők közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését, képviseletre történő felhatalmazását,
- annak a természetes személynek a megnevezését, aki a közös jelentkezők képviseletében nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult,
- a jelentkezők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, az ellenszolgáltatásból való részesedésük mértékét;
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös részvételre jelentkezők nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak,
- nyertes ajánlattételük esetére a szerződés aláírásának módját, a számlát benyújtó részvételre jelentkező megnevezését,
- azon nyilatkozatot, hogy a megállapodás a jelentkezés benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös jelentkezést létrehozó megállapodás érvényes marad a megállapodásból fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be, és az ajánlattételre felhívott jelentkezők közösen nem tehetnek ajánlatot.
14. A részvételre jelentkező köteles a jelentkezéséhez csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
15. Ajánlatkérő a felhívás III.2.1), III.2.2) és III.2.3) pontjában meghatározott szakmai tevékenység végzésére vonatkozó, illetve pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolást a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
16. Amennyiben jelentkező a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja jelentkezéséhez az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is., figyelemmel a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakat.
17. Részvételre jelentkezőnek, illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó személynek/szervezetnek is, amennyiben az M.2.a)-M.2.c) pontjai és az M.2.f) pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember nem szerepel a megjelöltek szerinti, érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal a kamarai névjegyzékben, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a megajánlott szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben az érintett szakmagyakorlási jogosultsággal szerepelni fog.
A névjegyzékbe vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.
18. Részvételre jelentkezőnek, alvállalkozójának, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell a jelentkezéshez csatolnia.
- a jelentkezést aláíró(k), a jelentkezésben nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját. (Amennyiben a jelentkezésben szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában a jelentkezéshez a közjegyző által hitelesített aláírásmintát szükséges csatolni.)
- a cégkivonatban nem szereplő, cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k), aláírók esetében a cégjegyzésre jogosult személy(ek)től származó, a jelentkezés/ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre vonatkozó - a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást. (A meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját is.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkező kötelezettségvállalásra jogosultak a meghatalmazást önállóan joghatályosan nem írhatják alá.
19. Részvételre jelentkezőnek (a jelentkezésben megjelölt alvállalkozónak, kapacitást biztosító szervezetnek) nyilatkoznia kell, hogy a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban (a nyilatkozatot nemleges válasz esetében is be kell nyújtani). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkezőnek (a jelentkezésben megjelölt alvállalkozónak, kapacitást biztosító szervezetnek) a jelentkezéshez csatolnia kell a cégbírósához benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát). A jelentkezőnek a nemleges nyilatkozatot is be kell jelentkezésében nyújtani.
20. A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő az eljárás részvételi szakaszában valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) vagy az eredeti aláírt példányban történő benyújtását a Kbt. írja elő (Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján a 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat).
21. A közbeszerzési eljárás és a jelentkezés, majd az ajánlattétel nyelve a magyar, Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar nyelv helyett más nyelv használatát. Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet.
Amennyiben a jelentkezésben nem magyar nyelvű dokumentumok is becsatolásra kerülnek, részvételre jelentkezőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő a részvételre jelentkező általi felelős fordításnak a részvételre jelentkező cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A tartalmi egyezőségi záradék Ajánlatkérő által elfogadott szövege a következő: “Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti szöveg tartalmával mindenben megegyezik.” A fordítás helyességért és megfelelőségéért a részvételre jelentkező felel.
22. A részvételre jelentkező a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
23. A 67. § (4) bekezdése alapján részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
24. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező, valamint adott esetben az általa gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát annak vonatkozásában, hogy melyek a pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézményei, továbbá nyilatkozatát arról, hogy a jelentkezés részeként benyújtott - a számlavezető pénzügyi intézménytől származó - nyilatkozato(ko)n szereplő pénzforgalmi számlákon túlmenően további pénzügyi intézménynél nincsen vezetett pénzforgalmi számlája, valamint, hogy jelentkezése részeként valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye nyilatkozatát benyújtotta. Amennyiben a részvételre jelentkező technikai jellegű számlával is rendelkezik, kérjük a nyilatkozatában a technikai számla számának és a számlát vezető pénzügyi intézetnek is a feltüntetését. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok között szereplő pénzügyi intézményeket és a jelentkezéshez csatolt pénzügyi intézménytől származó nyilatkozato(ka)t összeveti egymással.
Amennyiben a cégkivonat hatályos adataiban még szerepelnek olyan pénzintézetek, amelyeknél a nem technikai jellegű számlavezetése már megszűnt, de a változás bejegyzése az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a pénzintézet felé megküldött felmondó levél és a pénzintézet - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is.
25. Ajánlatkérő kiköti, hogy a szerződés teljesítése során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérőt területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is.
26. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a teljesítés során az egyéb vonatkozó jogszabályok mellett az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendeletet is figyelembe véve kell eljárni.
27. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania, ezért a megvalósítás során az OHSAS 18001:2007 szabvány vagy az MSZ 28001:2008. szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia.
28. Árfolyamok átváltása: Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. A jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot a jelentkezés kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
Az átszámítást a részvételre jelentkezőnek kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában a jelentkezéséhez csatolnia, megadva benne az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat) és a számított HUF összeget is. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
29. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell nyertessége esetére a felhívás szerinti biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.
30. Részvételi jelentkező köteles nyilatkozni arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek megfelel (átláthatósági nyilatkozat).
31. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás első, részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Amennyiben a részvételi jelentkező a részvételi jelentkezésében ajánlatot tesz, részvételi jelentkezése a Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.
32. Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés minden részvételre jelentkező részére egyidejűleg, faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja a részvételre jelentkezőket.
33. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőknek ajánlati biztosítékot kell benyújtaniuk az ajánlatuk részeként, amelynek összege 15 millió HUF (tizenötmillió HUF). Ennek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
34. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a Kormány a 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletben a KEF irányító-és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
35. Az Ajánlatkérő az eljárás második ajánlattételi szakaszában az ajánlattételi felhívást a részvételi szakasz eredményének a részvételi jelentkezőkkel történt közléstől számítva 5 (öt) munkanapon belül egyidejűleg küldi meg a kiválasztott részvételi bejelentkezést benyújtó részvételi jelentkezőknek.
36. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az értékelési részszempontok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
37. A részvételi jelentkezést írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás „A” mellékletének III. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. Részvételre jelentkező a jelentkezést papír alapon, 1 (azaz egy) eredeti példányban, valamint 1 (azaz egy) digitális példányban (a cégszerűen aláírt, eredeti jelentkezést teljes terjedelmében CD vagy DVD adathordozón, megfelelő (olvasható) minőségben szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető, *.pdf formátumban) is köteles benyújtani.
A részvételi jelentkezés csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból roncsolás nélkül a részvételi jelentkezés bármely lapja kivehető. A részvételi jelentkezések Ajánlatkérő által előírt egyéb formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A részvételi jelentkezés csomagolásán a részvételre jelentkező nevén és címén felül minimálisan az alábbiakban részletezett információkat szükséges feltüntetni:
Részvételi jelentkezés
a „KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A részvételi határidő (dátumszerűen is megjelölve) előtt felbontani TILOS!
(Amennyiben a részvételi határidő bármely oknál fogva módosításra kerül, a végleges határidőt kell a csomagoláson feltüntetni.)
38. A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség a részvételre jelentkezőt terheli.
39. Ajánlatkérő az eljárás második, ajánlattételi szakaszában a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte, köti meg a szerződést.
40. Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban, a hivatkozott jogszabályi feltételek fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
41. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak.
42. Jelen eljárást megindító felhívás a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) alapján kerül feladásra és közzétételre.
43. Részvételre jelentkezőnek, valamint a jelentkezés benyújtásakor már ismert és a jelentkezésben megjelölt alvállalkozónak, továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) a jelentkezése részeként titoktartási nyilatkozatot kell tennie az Ajánlatkérő által jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben rendelkezésre bocsátott valamennyi olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala az Ajánlatkérő hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.
44. Részvételre jelentkezőnek a jelentkezése részeként nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott jelentkezésének egyezősége vonatkozásában. Amennyiben a jelentkezés eredeti papír alapú (nyomtatott) és a digitális adathordozón benyújtott példánya között eltérés van, Ajánlatkérő a jelentkezés eredeti papíralapú példányát tekinti irányadónak.
45. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell jelen felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is, amelyeket a Kbt. kötelezően előír.
46. Irányadó idő: A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (a www.pontosido.hu weboldal budapesti idő adata alapján).
47. Az Ajánlatkérő adószáma: 15329396-2-43
48. Az Ajánlatkérő technikai azonosítója: AK04357
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 137.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/12/28 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alkotás út 53. (MOM park) E. épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Címzett: dr. Várhelyi Katalin
Telefon: + 36 17961000
E-mail: drvarhelyi@mkbt.eu
Fax: + 36 17961001
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alkotás út 53. (MOM park) E. épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Címzett: dr. Várhelyi Katalin
Telefon: + 36 17961000
E-mail: drvarhelyi@mkbt.eu
Fax: + 36 17961001
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alkotás út 53. (MOM park) E. épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Címzett: dr. Várhelyi Katalin
Telefon: + 36 17961000
E-mail: drvarhelyi@mkbt.eu
Fax: + 36 17961001
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.