Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.03.18.
Iktatószám:2814/2016
CPV Kód:79342200-5
Ajánlatkérő:Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.04.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK23596
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 17998334
E-mail: beszerzes@budapest2024.org
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest2024.org
A felhasználói oldal címe (URL): budapest2024.org
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998334
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest2024.org
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998334
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest2024.org
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Tanácsadás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016 kommunikációs kampány 2016. évi stratégiájának kialakítása, a benne foglalt rendezvények megvalósítása, média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretmegállapodás a „Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016” kommunikációs kampány 2016. évi stratégiájának kialakítása, a stratégiában foglalt rendezvények megvalósítása, valamint média kommunikációs kampány lebonyolítása tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016 kommunikációs kampány 2016. évi stratégiájának kialakítása, a benne foglalt rendezvények megvalósítása, média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79341400-0
További tárgyak:79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HU10, HU21, HU22, HU23, HU31, HU32, HU33 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti keretmegállapodás megkötése céljából indítja. A szolgáltatások megrendelésére közvetlen megrendelések útján kerül sor a keretösszeg erejéig a Vállalkozási Keretmegállapodásban szabályozott módon.
Keretösszeg: nettó 700 + 200 millió forint.
Ajánlatkérő lehetősége a Vállalkozási Keretmegállapodás 6 hónapos időtartamának további maximum 3 hónappal történő meghosszabbítása valamint a keretmegállapodás nettó 700 millió forintos keretösszegének további maximum nettó 200 millió forinttal való megemelése.
Nyertes ajánlattevő feladata:
I. Stratégia kialakítása valamint a stratégiában foglalt szakmai és lakossági események megszervezése
I.1. Stratégia kialakítása
Kommunikációs kampány stratégiájának kialakítása a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.
I.2. Konferencia és/vagy workshop sorozat
Várhatóan 2016. május-június valamint szeptember-november közötti időszakban, 4 alkalommal szakmai esemény megszervezése, és teljes körű lebonyolítása Budapesten és Budapesten kívüli lehetséges helyszíneken minimum 75-100 fő részvételével. Teljes körű előkészítés, megszervezés és lebonyolítás, azaz: rendezvénytechnikai eszközök biztosítása és üzemeltetése, dekoráció tervezése és gyártása, catering szolgáltatások megrendelése, helyszíni ügyelet.
I.3 Együttműködési megállapodás az egyetemekkel
Várhatóan 2016. szept. és okt. hónapokban a Kommunikációs Stratégiában meghatározott felsőoktatási intézményekkel való együttműködés és kapcsolódó sajtónyilvános események megszervezése, együttműködési megállapodások előkészítése.
I.4. Online és social média kampány
Vállalkozási Keretmegállapodás időtartama alatt együttműködést kialakítani a BOM-mal és kapcsolódó weboldalakkal a közös online és social média kampány kialakítása érdekében. Olimpiai pályázathoz kapcsolódó weboldal tartalmi továbbfejlesztése.
I.5. Olimpiai önkéntes mozgalom megalapozása
Olimpiai önkéntes mozgalom elindítására javaslatot tenni és annak elindításában közreműködni.
I.6. Június 23.
Az olimpia napja eseményének kialakítása és megszervezése Budapesten és legalább két vidéki helyszínen.
I.7.Sportrendezvények támogatása
Az Ajánlatkérő által elfogadott kommunikációs stratégiával összhangban a sportrendezvényeken a különböző programok aktivitások megtervezése és lebonyolítása.
I.8. Fesztivál-kitelepülések és egyéb nagyrendezvényeken való részvétel
Az Ajánlatkérő által elfogadott kommunikációs stratégiával összhangban a kitelepülésekkel kapcsolatos teljes körű szervezési feladatok ellátása, a PR aktivitások kialakítása, lebonyolítása. A Sziget fesztiválon, illetve várhatóan öt budapesti és öt vidéki eseményen történő kitelepülés előkészítése és lebonyolítása könnyűzenei fesztiválokon illetve 10000 látogatószám feletti lakossági rendezvényeken.
I.9. Média highlightok megvalósítása
Ajánlatkérő által elfogadott kommunikációs stratégiával összhangban média highlightok megvalósítása.
II. A „Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016” kampányhoz kapcsolódó médiavásárlási és egyéb kommunikációs feladatok
II.1. Médiatervezési és médiavásárlási, valamint a médiabeszerzéshez kapcsolódó kreatív tervezési és gyártási feladatok
A médiatervezés, médiavásárlás, médiabeszerzéshez kapcsolódó kreatív tervezési és gyártási feladatok ellátása. A nyertes ajánlattevő feladata országos médiakampány lebonyolítása, a kampány időtartama várhatóan 2 hónap, amely alatt feladata várhatóan 6 országos ATL kampány kreatív koncepciójának megtervezése és lebonyolítása.
II.2. Egyéb kommunikációs, kreatív tervezési és gyártási feladatok ellátása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő lehetősége a Vállalkozási Keretmegállapodás 6 hónapos időtartamának további maximum 3 hónappal történő meghosszabbítása.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
I. Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7.§-ai szerint szükséges.
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 4-7. §-ok és az ajánlatkérő által előírt módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) formanyomtatvány III. részének benyújtása szükséges.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv részéről is az EEKD formanyomtatvány III. részét.
Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
II. Igazolási mód a bírálat nyomán:
Ajánlatkérő a bírálat alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - 5 munkanapos határidő tűzésével a 321/2015 (X.30.) Kormány rendelet 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében, vagyis a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra tekintettel erre vonatkozóan további igazolások benyújtása nem szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) b.) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P.2 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) c.) alapján az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából származó (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;
P.3 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) d.) alapján a Vállalkozási Keretmegállapodás tárgyának megfelelő (kommunikációs szolgáltatások és/vagy rendezvényszervezési szolgáltatások) megfelelő, a Vállalkozási Keretmegállapodás teljes időtartama alatt érvényes, olyan szakmai felelősségbiztosítás fennállására vonatkozó igazolás, amely felelősségbiztosítás a beszerzés tárgyát lefedő, a biztosítható kockázatokra is kiterjedően legalább 50.000.000,- Ft/év limit kifizetésére nyújt
Ha az ajánlattevő a P.1. és a P.2 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltételekkel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók vonatkozásában a P.1 alkalmassági feltétel esetében adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P.1 az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményei közül bármelyik negatív. Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 350 millió forint értéket.
P.2 az előző három lezárt üzleti év bármelyikében a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele nem érte el a nettó 700 millió Ft-ot, illetve az előző három lezárt üzleti év bármelyikében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a nettó 500 millió Ft értéket.
P.3 nem rendelkezik a Vállalkozási Keretmegállapodás tárgyának megfelelő, (kommunikációs szolgáltatások és/vagy rendezvényszervezési szolgáltatások) a Vállalkozási Keretmegállapodás teljes időtartama alatt érvényes, olyan szakmai felelősségbiztosítással, amely felelősségbiztosítás a beszerzés tárgyát lefedő, a biztosítható kockázatokra is kiterjedően legalább 50.000.000,- Ft/év limit kifizetésére nyújt fedezetet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát. a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Dokumentum előírásai szerint.
M.2 a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, tudja igazolni alkalmasságát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével a Közbeszerzési Dokumentumban előírtaknak megfelelően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített
M.1.1 legalább 3 db olyan, konferencia megszervezésére és teljes körű lebonyolítására vonatkozó referenciával, amelyeken a résztvevők száma átlagosan legalább 100 fő volt, valamint a konferencia megszervezése magában foglalta az alábbi feladatok mindegyikét:, rendezvénytechnikai eszközök biztosítása és üzemeltetése, dekoráció tervezése és gyártása, catering szolgáltatások megrendelése, szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, helyszíni ügyelet biztosítása.
M.1.2 legalább 4 db országosan elérhető televíziós csatornákon és/vagy rádiókban, és online és print felületeken történő ATL kampány kreatív koncepciójának megtervezése és megvalósítása.
M.1.3 legalább 8 db olyan zenei és/vagy sport fesztiválra és/vagy tömegrendezvényre való kitelepülés biztosítására és installáció elkészítésére vonatkozó referenciával, ahol a résztvevők száma egy rendezvény tekintetében elérte a 7.500 főt.
M.1.4 legalább 1 db olyan esemény megszervezésére irányuló referenciával, amely olimpia, olimpiai pályázat témakörében vagy bármely más nyári olimpiai sportág sport világesemény (Európa Bajnokság, Világbajnokság) népszerűsítéséhez köthetően, lakossági tájékoztatás céljából került megszervezésre. (roadshow, szabadtéri sportrendezvény)
Ugyanaz a referencia egy vagy több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása érdekében is felhasználható, amennyiben teljesíti az alkalmassági minimumkövetelmények esetében leírt valamennyi feltételt.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladását megelőző 4 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Folyamatosan teljesített szolgáltatásoknál a felhívás feladásáig terjedő időtartamban végzett szolgáltatások mennyiségi adatai kerülnek figyelembe vételre.
M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1 legalább 1 fő, felsőfokú (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) közgazdász valamint kommunikáció -és médiatudomány végzettségű, legalább 72 hónapos a közbeszerzés tárgya szerinti (kommunikáció és/vagy rendezvényszervezés) szakmai gyakorlattal rendelkező kommunikációs szakemberrel.
M.2.2 legalább 1 fő felsőfokú (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) végzettségű, minimum 36 hónapos reklámkampány lebonyolítására vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M.2.3 legalább 1 fő okj-s vagy felsőfokú (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) végzettséggel rendelkező grafikus, aki kreatív anyagok tervezésében legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik.
M.2.4 legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) rendelkező kreatív szakember, aki reklámfilm és rádióspot készítésében minimum 36 hónap tapasztalattal rendelkezik
M.2.5 legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) legalább 36 hónapos média és PR tervezési és/vagy médiavásárlási gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése az adott közvetlen megrendelés szerződésszerű teljesítését, a teljesítés igazolását követően utólag, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A nyertes ajánlattevő, az adott közvetlen megrendelés során elvégzett feladatairól kiállított számláját az ajánlatkérő által a közvetlen megrendelés teljesítését követően kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be az ajánlatkérő részére kísérőlevéllel együtt. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell azt a díjösszeget is, amelyre nézve a nyertes ajánlattevő az adott teljesítés tekintetében jogosult.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/04/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/04/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bek. szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlatát.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 7.000.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig (az ajánlattételi határidő lejártának időpontja) ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania a Kbt. 54. § és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásai szerint. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.
3. Az ajánlatokat 1 papír alapú és 1 CD/DVD formátumban benyújtott elektronikus pld-ban cégjelzéssel ellátott borítékban, csomagban v. dobozban kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: "Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016 kommunikációs kampány 2016. évi stratégiájának kialakítása, a benne foglalt rendezvények megvalósítása, média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása"-Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!
4. Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán és személyesen munkanapokon 9.30 és 12.00 között, ill. az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.30-tól az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig.
5. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv. szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.(Adott esetben a nemleges nyilatkozatot!)
7. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. §-ának (6) bek. a) és b) pontok szerinti nyilatkozatát az alvállalkozók igénybe vételét illetően (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot!)
8. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak, és meg kell jelölni a képviseletükre jogosult tagjukat. Közös ajánlattétel esetén egy dokumentáció átvétele elegendő.
9. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P.1, P.2, P.3, M.1, M.2
10. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli.
AJÁNLATI ÁR (SÚLYSZÁMA: 50)
1.a Kommunikációs stratégia nettó átalánydíja forint (5)
1.b. Árazott költségvetés nettó összesen díja forint (45)
2. Szakmai ajánlat (Súlyszáma: 50)
A 2. bírálati szempont (Szakmai ajánlat) esetében ajánlatkérő az alábbi tartalmú szakmai ajánlat benyújtását írja elő:
1. Fesztivál kitelepülés és installáció ötlet
2. Mobil olimpiai látogatóközpont ötlet
3. Olimpia Világnap kreatív ötlet
4. TCR kampány story board ötlet
Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontok (alszempontok) tekintetében 1-től 10-ig ad pontot.
11. A részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem biztosítja, figyelemmel a Vállalkozási Keretmegállapodás rövid teljesítési időtartamára, és arra a tényre, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatok mind szakmailag, mind gazdaságilag összefüggenek, egységes koncepció megvalósítását kívánják meg. A szerződés részekre bontása nem lehetséges, mert nincs olyan teljesítési egység, amely külön megvalósítható.
12. Az ajánlati felhívás II.1.5) és II.2.6) pontjainak „Érték áfa nélkül” rovata „1” forintban került meghatározásra tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a hirdetmény feladásával egyidejűleg nem nyújt tájékoztatást az érdeklődő gazdasági szereplőknek az eljárás becsült értékéről.
13. A Közbeszerzési Dokumentumok a www.kozbeszerzes.hu-n fellelhető Közbeszerzési Adatbázisból tölthetőek le v. kérhető a megküldésük a kozbeszerzes@drsk.hu email címen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon:
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax:
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák