Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/21
Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosítószámú projekt keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala energetikai korszerűsítésére.
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2015.02.20.
Iktatószám: 2844/2015
CPV Kód: 45453100-8;45315100-9;45350000-5
Ajánlatkérő: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.02.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Béla király tér 8.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Telefon: +36 74504184
E-mail: hedi.mechler-letenyei@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szekszard.hu/
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosítószámú projekt keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala energetikai korszerűsítésére.
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosítószámú projekt keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala energetikai korszerűsítésére.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak: 45315100-9
45350000-5

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1750 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/01/30 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/02/02 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/02/19 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2182 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/02/05 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/02/11 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
  Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A következő helyett
Dátum: 2015/02/19 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2015/03/02 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2015/02/19 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2015/03/02 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2015/02/19 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2015/03/02 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A következő helyett:
Nyertes ajánlattevő köteles figyelembe venni, hogy a kivitelezés alatt az intézmény folyamatos működése - a dokumentációban meghatározott módon és mértékben - biztosított legyen.
Ajánlatkérő a Támogatóval megkötött Támogatási Szerződésben a fenntarthatóság érdekében, és az esélyegyenlőségi területen alkalmazandó intézkedéseket vállalta, melyeket a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben alkalmaznia kell.
A nyertes ajánlattevő köteles támogatni az ajánlatkérő horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) vállalásainak teljesülését, az alábbiak figyelembevételével:
• Nyertes ajánlattevő zöld iroda módszertan szerint működik, vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.
• Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 15%-ban. (az újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban> 90%).
• A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges.
• Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.
Ajánlatkérő a fenti előírások betartását a szerződés teljesítése során személyesen, fokozottan és folyamatos ellenőrizni fogja, különös tekintettel a kapcsolattartás és az egyes, a szerződés teljesítése alatt keletkező dokumentumok átadása során.
Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára részletes megvalósítási és pénzügyi teljesítési ütemtervet benyújtani a felhívás III.1.2) pontjának figyelembevételével, valamint az ajánlattételi dokumentáció III. 12. pontjában meghatározott tartalommal, az ott leírtak figyelembevételével.
Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára organizációs tervet és organizációs módszertani leírást benyújtani a dokumentáció III. 12. pontjában meghatározott tartalommal.
A megvalósítási és pénzügyi teljesítési ütemterv, valamint az organizációs terv és organizációs módszertani leírás elkészítésekor Nyertes Ajánlattevő vegye figyelembe a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat is (az első részszámlát a nyertesként kihirdetett Ajánlattevő legkésőbb az egyösszegű nettó ajánlati ár 25 %-ának megfelelő teljesítés elérésekor köteles benyújtani). Az ütemtervekben konkrét időpont, naptári hónap és nap megjelölése ne szerepeljen, mindenhol csak átfutási idő, intervallum legyen feltüntetve, kezdő időpontként a szerződéskötést, mint cselekményt kell feltüntetni!
A következő irányadó:
Nyertes ajánlattevő köteles figyelembe venni, hogy a kivitelezés alatt az intézmény folyamatos működése - a dokumentációban meghatározott módon és mértékben - biztosított legyen.
Ajánlatkérő a Támogatóval megkötött Támogatási Szerződésben a fenntarthatóság érdekében, és az esélyegyenlőségi területen alkalmazandó intézkedéseket vállalta, melyeket a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben alkalmaznia kell.
A nyertes ajánlattevő köteles támogatni az ajánlatkérő horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) vállalásainak teljesülését a szerződés teljesítése során, az alábbiak figyelembevételével:
• Nyertes ajánlattevő zöld iroda módszertan szerint működik, vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.
• Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 15%-ban. (az újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban> 90%).
• A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges.
• Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.
Ajánlatkérő a fenti előírások betartását a szerződés teljesítése során személyesen, fokozottan és folyamatosan ellenőrizni fogja, különös tekintettel a kapcsolattartás és az egyes, a szerződés teljesítése alatt keletkező dokumentumok átadása során. Amennyiben nyertes ajánlattevő nem tartja be a jelen pontban meghatározottakat, úgy Ajánlatkérő felszólítja írásban, majd a második írásbeli felszólítást követően továbbra is fennálló szerződésszegés esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől.
Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára részletes megvalósítási és pénzügyi teljesítési ütemtervet benyújtani a felhívás III.1.2) pontjának figyelembevételével, valamint az ajánlattételi dokumentáció III. 12. pontjában meghatározott tartalommal, az ott leírtak figyelembevételével.
Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára organizációs tervet és organizációs módszertani leírást benyújtani a dokumentáció III. 12. pontjában meghatározott tartalommal.
A megvalósítási és pénzügyi teljesítési ütemterv, valamint az organizációs terv és organizációs módszertani leírás elkészítésekor Nyertes Ajánlattevő vegye figyelembe a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat is (az első részszámlát a nyertesként kihirdetett Ajánlattevő legkésőbb az egyösszegű nettó ajánlati ár 25 %-ának megfelelő teljesítés elérésekor köteles benyújtani). Az ütemtervekben konkrét időpont, naptári hónap és nap megjelölése ne szerepeljen, mindenhol csak átfutási idő, intervallum legyen feltüntetve, kezdő időpontként a szerződéskötést, mint cselekményt kell feltüntetni!
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/2
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.A) 1 fő okleveles építészmérnök és/vagy okleveles építőmérnök és/vagy építészmérnök és/vagy építőmérnök vagy ezekkel egyenértékű képzettségű szakemberrel, aki rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel, valamint rendelkezik, legalább 1 db műemléki védelem alatt álló építmény átalakítására és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására és/vagy korszerűsítésére irányuló építési munka során felelős műszaki vezetésében szerzett szakmai tapasztalattal, és/vagy rendelkezik érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-Ép/AM” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal.

A következő irányadó:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/2
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.A) 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/AM névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik, és/vagy rendelkezik érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-Ép/AM” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal.

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
Az ajánlattételi dokumentáció általános része és a szerződéstervezet került módosításra a felhívásban történt változások átvezetésével, a műszaki dokumentáció nem került módosításra.
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció térítésmentesen megküldésre kerül azon gazdasági szereplők részére, akik az ajánlattételi dokumentációt átvették, a módosító hirdetmény megjelenését követően. A módosító hirdetmény megjelenését követően jelentkező gazdasági szereplőknek, ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ajánlattételi dokumentációt bocsátja rendelkezésre az eljárást megindító felhívásban leírt módon és feltételekkel.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2015/03/02 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdése alapján módosítja a felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket.
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/02/18 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Varga Krisztián
Telefon: +36 17961009
E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím (URL): www.provitalzrt.hu