Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/146
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2011.12.16.
Iktatószám: 31190/2011
CPV Kód: 45240000-1;45248000-7;45247112-8
Ajánlatkérő: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Hősök tere 4-5.
Város/Község: Kondoros
Postai irányítószám: 5553
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dankó Béla polgármester
Telefon: +3666589300
E-mail: polhi@kondorosktv.hu
Fax: +3666589302
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
xEgyéb (nevezze meg): Belvízvédelem
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében (is) végzi a beszerzést? igen

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
A szerződéshez rendelt elnevezés Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002” elnevezésű projekt kivitelezése.
II.1.2) A szerződés típusa és az építési beruházás, a szállítás, illetve a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás x
Kivitelezés x
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye Kondoros, Békés, Doboz, Geszt, Gyomaendrőd, Kötegyán, Kunágota, Méhkerék, Mezőberény, Okány, Pusztaföldvár, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Szarvas, Tótkomlós, Újszalonta települések bel-, és külterülete
NUTS-kód HU332
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik, egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével?
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése xDinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid leírása Keretmegállapodás „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002 elnevezésű projekt kivitelezésére.
1. rész:
Kötegyán község
- nyílt csapadékvíz csatorna. 5.150 fm
- gravitációs zárt csatorna: 262 fm
Méhkerék község
- nyílt csapadékvíz csatorna. 1.465 fm
- gravitációs zárt csatorna: 1.408 fm
Sarkad város
- nyílt csapadékvíz csatorna. 8.874 fm
- gravitációs zárt csatorna: 1.703 fm
- tározó rekonstrukció: 3.788 m3
Sarkadkeresztúr község
- nyílt csapadékvíz csatorna. 709 fm
- gravitációs zárt csatorna: 1.548 fm
Doboz nagyközség
- nyílt csapadékvíz csatorna. 696 fm
- gravitációs zárt csatorna: 1.023 fm
Újszalonta község
- nyílt csapadékvíz csatorna. 1.961 fm
- gravitációs zárt csatorna: 332 fm
Geszt község
- nyílt csapadékvíz csatorna. 2.698 fm
- gravitációs zárt csatorna: 501 fm
Okány község
- nyílt csapadékvíz csatorna. 1.090 fm
- gravitációs zárt csatorna: 584 fm
- nyomóvezeték: 711 fm
- szivattyúegység: 1 db
- tározó rekonstrukció: 20.400 m3
2. rész:
Pusztaföldvár község
- nyílt csapadékvíz csatorna. 5.503 fm
- gravitációs zárt csatorna: 855 fm
- szivattyúegység: 1 db
Kunágota község
- nyílt csapadékvíz csatorna. 9.782 fm
- gravitációs zárt csatorna: 1.316 fm
Tótkomlós város
- nyílt csapadékvíz csatorna. 11.273 fm
- gravitációs zárt csatorna: 1.465 fm
- szivattyúegység: 3 db
3. rész:
Mezőberény város
- nyílt csapadékvíz csatorna. 11.565 fm
- gravitációs zárt csatorna: 3.229 fm
- szivattyúegység: 3 db
Békés város
- nyílt csapadékvíz csatorna. 42 fm
- gravitációs zárt csatorna: 2.378 fm
- nyomóvezeték: 347 fm
- szivattyúegység: 5 db
- tározó rekonstrukció: 325 m3
Kondoros nagyközség
- nyílt csapadékvíz csatorna. 1.231 fm
- gravitációs zárt csatorna: 195 fm
- szivattyúegység: 2 db
- tározó rekonstrukció: 8.790 m3
Szarvas város
- nyílt csapadékvíz csatorna. 1.309 fm
- gravitációs zárt csatorna: 10.719 fm
4. rész:
Gyomaendrőd város
- tározó rekonstrukció: 145.500 m3

II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
További tárgyak:45248000-7
45247112-8
II.1.6)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke ( Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. A szerződés odaítélése szakaszt kérjük kitölteni )
Áfa nélkül x
Áfával
Áfakulcs (%) ,
Érték 1562549090 Pénznem HUF
vagy: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
Áfa nélkül
Áfával
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D. melléklet k) és l) pontjában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása : a D. mellékletet kérjük kitölteni.
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árverésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Ajánlati felhívás Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz : A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
Szerződés száma: 1 Rész száma: 1. rész Megnevezése Keretmegállapodás a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002” elnevezésű projekt 1. részére
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2011/12/02 (év/hó/nap)
V.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: KBK, mint Közös Ajánlattevők, melynek tagjai a Közgép Zrt. / Kötiviép’B Kft. / Békés Drén Kft.
Postai cím: Haraszti út 44.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1239
Ország: HU
Telefon:
E-mail: szigetiferenc@kozgep.hu
Fax: + 36 1 289 0495
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 436160397 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érték 36299170 mintaköltségvetés szerint megajánlott egységár Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány (rész): , 10 (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz : A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
Szerződés száma: 2 Rész száma: 2. rész Megnevezése Keretmegállapodás a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002” elnevezésű projekt 2. részére
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2011/12/02 (év/hó/nap)
V.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: a KBK, mint Közös Ajánlattevők, melynek tagjai Közgép Zrt. / Kötiviép’B Kft. / Békés Drén Kft.
Postai cím: Haraszti út 44.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1239
Ország: HU
Telefon:
E-mail: szigetiferenc@kozgep.hu
Fax: + 36 1 289 0495
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 272993660 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érték 25152937 mintaköltségvetés szerint megajánlott egységár Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány (rész): , 10 (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz : A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
Szerződés száma: 4 Rész száma: 4. rész Megnevezése Keretmegállapodás a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002” elnevezésű projekt 4. részére
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2011/12/02 (év/hó/nap)
V.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: KBK, mint Közös Ajánlattevők, melynek tagjai Közgép Zrt. / Kötiviép’B Kft. / Békés Drén Kft.
Postai cím: Haraszti út 44.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1239
Ország: HU
Telefon:
E-mail: szigetiferenc@kozgep.hu
Fax: + 36 1 289 0495
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 189150000 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érték 15512012 mintaköltségvetés szerint megajánlott egységár Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány (rész): , 10 (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen programmal kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002” elnevezésű projekt
VI.2)
További információk (adott esetben) A 3. rész tekintetében benyújtott ajánlatok száma 2.
KBK, mint Közös Ajánlattevők, melynek tagjai Közgép Zrt. / Kötiviép’B Kft. / Békés Drén Kft., és az Integrál Építő Zrt. tettek ajánlatot.
Eredménytelen volt az eljárás a 3. rész tekintetében: a KBK, mint Közös Ajánlattevők, melynek tagjai: KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt. székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44., KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. székhelye: 5000 Szolnok, Gáz út 1., Békés Drén Környezetvédelmi Víz- és Mélyépítési Kft. székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 20. ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Az Integrál Építő Zrt. ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja, a 86. § (5) bekezdése, a 88. § (1) bekezdés g) pontja, a 87. § (3) bekezdése, valamint a 88. § (1) bekezdés h) pontja alapján.
A 3. részre ajánlatot tett mindkét ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ezért az eljárás a 3. rész tekintetében eredménytelen a Kbt. 92. § b) pontja alapján.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárásért felelős szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/09 (év/hó/nap)

C. MELLÉKLET
A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁK
Kategória száma1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9
27
Egyéb szolgáltatások8 9
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke szerinti (II. A. melléklet) szolgáltatási kategóriák
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 A választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke szerinti (II. B. melléklet) szolgáltatási kategóriák.
8 A munkaszerződések kivételével.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D. MELLÉKLET
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása
Kérjük, az alábbiakban adja meg a szerződés előzetes hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélküli odaítélésének indokolását. Az indokolásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A 2007/66/EK irányelvvel módosított, a jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, a 2f. cikk (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő arra a döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez kérjük, jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adjon részletes információt lent.)
Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikk alapján történő indokolása
i)
-a)
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
– Nyílt eljárásra
– Meghívásos eljárásra
-b)
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén).
-c)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt
– műszaki-technikai,
– művészeti vagy
–kizárólagos jogok védelme.
-d)
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-e)
Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-f)
Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás / szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-g)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a nyertes pályázók egyikének
h)
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
-i)
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől
–csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében
-j)
A nyílt vagy meghívásos eljárás vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, akik megfeleltek az alkalmassági követelményeknek.
A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
-k)
A szerződés tárgyát az irányelv II. B. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
-l)
A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelv cikkeivel összhangban (maximum 500 szóban).