Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/47
Beszerzés tárgya:A KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése: Vállalkozási szerződés központi telephely megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és kivitelezésére, a megvalósulási tervdokumentációk elkészítésére, melynek keretében sor kerül a meglévő rendelőépület felújítására és iroda funkcióra alkalmas átalakítására, új irodaépület és új raktárépület építésére, továbbá külső létesítmények utak, tűzoltó felvonulási terület, parkolók, térburkolatok, járdák, külső közművek, kertterületek létesítése, a területen található bontandó épületek és külső létesítmények elbontásával együtt. A kiviteli tervekhez, illetve a megvalósulási tervdokumentációk elkészítéséhez esetlegesen kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges, valamint egyéb engedélyek (beleértve az Ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is, de kivéve az építési engedélyeket) beszerzése is a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata. A tervezés és kivitelezés főbb feladatai és mennyiségei a következők (az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, az elvégzendő tervezési és kivitelezési munkák, az ajánlatkérői (megrendelői) igények részletes leírása, az engedélyezési tervdokumentáció, a tervezői műszaki leírások, árazatlan költségvetési kiírások, szerződéstervezet a dokumentáció részeként kerülnek átadásra): A telephelyen létesítendő épületek fő alapterületi és műszaki adatai: Meglévő rendelőépület felújítása és átalakítása: Alagsor, plusz földszint, plusz három emelet szintszámú, 1900as évek elején épült, 1950es évek elején Hajós Alfréd posztumusz Ybl díjas építész tervei alapján átépített és bővített hagyományos építéstechnológiával épült épület (volt nőgyógyászati rendelő) teljes felújítása és átalakítása, az esetlegesen felmerülő, szükség szerinti bontások elvégzésével, tartószerkezeti megerősítésekkel és átalakításokkal, illetve kiegészítésekkel, belső válaszfalak átépítésével, teljes belső felújításokkal, melyek érintik mind a falszerkezeteket és belső nyílászárókat, mind a padlószerkezeteket, mind a födémmennyezet, illetve álmennyezet szerkezeteket, homlokzat felújítása a homlokzati nyílászárókkal együtt, 11 db új teherlift és személylift elhelyezése a meglévő liftaknákba, az épület akadálymentesítésének kialakítása, épületvillamossági rekonstrukció, erősés gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kialakítása, épületgépészeti rekonstrukció. Alapterületi adatok: Alagsor: bruttó szintterülete: kb. 613 m2, nettó alapterülete: kb. 471 m2, Földszint: bruttó szintterülete: kb. 646 m2, nettó alapterülete: kb. 521 m2, 1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 646 m2, nettó alapterülete: kb. 539 m2, 2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 705 m2, nettó alapterülete: kb. 602 m2, 3. emelet: bruttó szintterülete: kb. 571 m2, nettó alapterülete: kb. 468 m2, Összesen: bruttó szintterület: kb. 3.181 m2, nettó alapterület: kb. 2.601 m2, plusz tetőterasz: kb. 134 m2 Új irodaépület megvalósítása: Földszint, plusz öt emelet szintszámú új irodaépület építése (a raktárépülettel összeépítve). mélyalapozás készítése, monolit vasbeton alépítmény szerkezetek építése, monolit vasbeton pillérvázszerkezetű és monolit vasbeton merevítő falas, monolit vasbeton födémszerkezetes teherhordó szerkezetek építése, homlokzati kitöltő falak építése, előtetők építése, belső válaszfalak építése, teljes belső kiépítés falszerkezetek nyílászárókkal együtt, padlószerkezetek és födémmennyezet szerkezetek, illetve álmennyezet szerkezetek építése, belső nyílászárók beépítése, lapostető rétegrendek és szigetelések kiépítése, teljes homlokzati kiépítés homlokzati nyílászárókkal együtt, 2 db új személylift elhelyezése liftaknák kialakításával együtt, az épület akadálymentesítésének kialakítása, teljes épületvillamossági kiépítés, erős és gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kiépítésével , kialakítása, teljes épületgépészeti vízcsatorna, fűtéshűtés, klimatizálás, légtechnika rendszerek kiépítése. Alapterületi adatok: Földszint: bruttó szintterülete: kb. 961 m2, nettó alapterülete: kb. 833 m2, 1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 888 m2, nettó alapterülete: kb. 653 m2, 2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 954 m2, nettó alapterülete: kb. 785 m2, 3. emelet: bruttó szintterülete: kb. 953 m2, nettó alapterülete: kb. 784 m2, 4. emelet: bruttó szintterülete: kb. 870 m2, nettó alapterülete: kb. 708 m2, 5. emelet: bruttó szintterülete: kb. 839 m2, nettó alapterülete: kb. 692 m2, 6. emelet: bruttó szintterülete: kb. 95 m2, nettó alapterülete: kb. 48 m2, Összesen: bruttó szintterület: kb. 5560 m2, nettó alapterület: kb. 4503 m2, plusz tetőterasz: kb. 92 m2 Új raktárépület megvalósítása: Földszint, plusz egy emelet (az irattári épületrésznél plusz két emelet) szintszámú új targoncázható raktárépület építése (az új irodaépülettel összeépítve). Mélyalapozás készítése, monolit vasbeton alépítmény szerkezetek építése, vasbeton pillérvázszerkezetű és vasbeton merevítő falas, illetve acélszerkezetmerevítéses, vasbeton födémszerkezetes teherhordó szerkezetek építése, irodaépülettel összekötő vasbeton szerkezetű lépcsőház építése, homlokzatlezáró falszerkezetek készítése, előtetők építése, belső válaszfalak építése, teljes belső kiépítés falszerkezetek nyílászárókkal együtt, ipari használatra alkalmas padlószerkezetek építése, födémmennyezet szerkezetek illetve álmennyezet szerkezetek építése, belső nyílászárók beépítése, lapostető rétegrendek és szigetelések kiépítése, teljes homlokzati kiépítés homlokzati nyílászárókkal együtt, 1 db új teherlift elhelyezése liftakna kialakításával együtt, teljes épületvillamossági kiépítés, erős és gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kiépítésével, kialakítása, teljes épületgépészeti vízcsatorna, fűtés, légtechnika rendszerek kiépítése, raktártechnikai rendszerek telepítése. Alapterületi adatok: Földszint: bruttó szintterülete: kb. 1.728 m2, nettó alapterülete: kb. 1.597 m2, 1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 362 m2, nettó alapterülete: kb. 320 m2, 2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 1.843 m2, nettó alapterülete: kb. 1.696 m2, Összesen: bruttó szintterület: kb. 3.933 m2, nettó alapterület: kb. 3.613 m2, Külső létesítmények: Víztüzivíz közművezetékek építése, szennyvízközmű vezetékek építése, csapadékvíz közmű (épületek és felszíni vizek szikkasztók) vezetékek építése, gázellátás vezetékek építése, villamos energia ellátás kiépítése. Kivitelezési feladatok: A felújítandó épület, illetve az új épületek valamennyi építésiszakipari és épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési munkáinak, továbbá a külső létesítmények térépítészeti, útépítési, közműépítési munkáinak elvégzése a fentiekben és az alábbiakban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban ismertetettek szerinti legjobb minőségi megvalósítással. A megkötésre kerülő szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákat a környező városi forgalom akadályozása nélkül, annak folyamatos, zavartalan biztosításával kell megvalósítani. A munkákat úgy kell megvalósítani, hogy a munkavégzés ütemezése és organizációja a természeti és épített városi környezetet ne károsítsa. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megvalósítás során a legkörnyezetkímélőbb műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, a kivitelezést a legjobb minőségben, a környezet legkisebb zavarásával kell megvalósítania, valamint a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni minőségbiztosítási (előzetes minőségtervezés, minőségügyi oktatás, kivitelezés közbeni folyamatos minőségellenőrzés, minden munkarész befejezése után a munkarészre vonatkozó befejező minőségellenőrzés, az egymást követő munkarészek minőségügyi koordinálása, alkalmazott anyagok minőségügyi ellenőrzése és dokumentálása) munkarészek elvégzése is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezik a megvalósítás közben a helyszíni munkavédelmi kiépítések, felszerelések és berendezések létesítése, beszerzése, helyszíni biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavédelmi koordináció és munkavédelmi irányítás biztosítása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni felelős műszaki vezetői feladatok elvégzése és a szakszerű, körültekintő építésvezetés személyi és technikai biztosítása is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A projekt megvalósítását a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatában szereplő, kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizált szakmai ajánlatában csatolt és a megkötésre kerülő szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervnek megfelelő ütemezésben és organizációs megoldások alapján kell elvégezni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése nem ajánlattevői feladat. A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevőként szerződő fél garanciális, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint a garanciális, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő garanciális, illetve szavatossági kötelezettségeinek és feladatainak eleget tenni. Tervezési feladatok: A felújítandó épület, illetve az új épületek valamennyi építésiszakipari és épületgépészeti tervezése az építési engedélyezési tervdokumentációban lefolytatott vizsgálat eredményeinek megfelelően, és épületvillamossági tervezése az építési engedélyezési tervdokumentációban lefolytatott vizsgálat eredményeinek megfelelően, a kiviteli terveinek elkészítése, továbbá közműépítési kiviteli terveinek elkészítése, felvonók kiviteli terveinek elkészítése, műszaki leírásokkal, munkavédelmi tervrészekkel, a szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói egyeztetésekkel, a szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói jóváhagyások beszerzésével együtt, valamint a bontási tervdokumentációk elkészítése. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által készítendő kiviteli terveknek meg kell felelnie az Ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) által biztosítandó építési engedélyben, illetve építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltaknak (amennyiben előre nem látható körülmény ide értve a megrendelői igények esetleges változását is felmerülése okán a kiviteli tervezés az építési engedély módosítását teszi szükségessé, abban az esetben a módosított építési engedélyt, illetve az annak megszerzéséhez szükséges terveket a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell beszereznie, illetőleg elkészítenie). A tervezési munkák elvégzése során figyelembe kell venni a vonatkozó és érvényes jogszabályi és szakmai előírásokat, beleértve az OTÉK előírásait és a szakmai méretezési előírásokat egyaránt. A raktárépület szerkezeteit és berendezéseit úgy kell megtervezni, hogy a raktárépület földszintjén, 1. és 2. emeletén kézi és gépi (targoncás) árumozgatás is történik. A BIM rendszer használatához feltöltendő adatbázis elkészítése nem feladata a nyertes ajánlattevőnek. A raktár és az irodaépület épületgépészeti rendszereit egymástól elkülönülő módon szükséges megtervezni, a fűtési rendszer tekintetében irodai adminisztratív munka végzéséhez szükséges hőmérséklet biztosítását kell megtervezni, a raktárépületben temperáló fűtést kell tervezni. Az iroda épületekhez központi fűtéshűtést kell tervezni, egyes helyiségekben (pl. szerver helyiségek) a helyi klimatizálást is meg kell tervezni. A központi fűtésthűtést az épület hőmennyiségeire méretezett berendezések betervezésével kell megtervezni, az iroda épületen belül fancoil készülékekkel kell a fűtéshűtést megtervezni. A raktár fűtési kaloriferekkel tervezendő meg. Használati melegvíz ellátást csak az irodaépületbe kell tervezni, központi melegvíz termelő berendezés betervezésével együtt. A természetes szellőzés nélküli helyiségek szellőztetéséhez légtechnikai rendszert (rendszereket) kell tervezni. Az építmény egyes részeit úgy kell tervezni és megvalósítani, ehhez az építési anyagokat, termékeket úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges energiafelhasználása a lehető legkisebb legyen. Az irodai funkciók épületeihez a jogszabályi előírásoknak megfelelő akadálymentességet kell betervezni. A raktárépületbe elektromos targonca töltési helyet és berendezést kell betervezni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy szakaszos tervszállítást vagy folyamatos tervszállítást nem fogad el a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részéről. A kiviteli terveket és a megvalósulási tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételi jelentkezőket, hogy a Kormány a 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletben a KEF irányító és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Ajánlatkérő kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 100 millió Ft tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A tartalékkeret a közbeszerzési dokumentumokban szereplő szerződéstervezet, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §a szerint használható fel.
Hirdetmény típusa:További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos
Közzététel dátuma:2016.04.25.
Iktatószám:4389/2016
CPV Kód:45000000-7;71245000-7;45100000-8;45213150-9;45213200-5
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Várady Zsolt főelőadó
Telefon: +36 17953173
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950251
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
A KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a
beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
A KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése:
Vállalkozási szerződés központi telephely megvalósításához szükséges kiviteli
tervek elkészítésére és kivitelezésére, a megvalósulási tervdokumentációk
elkészítésére, melynek keretében sor kerül a meglévő rendelőépület felújítására és
iroda funkcióra alkalmas átalakítására, új irodaépület és új raktárépület építésére,
továbbá külső létesítmények utak, tűzoltó felvonulási terület, parkolók,
térburkolatok, járdák, külső közművek, kertterületek létesítése,
a területen található bontandó épületek és külső létesítmények elbontásával
együtt.
A kiviteli tervekhez, illetve a megvalósulási tervdokumentációk elkészítéséhez
esetlegesen kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges, valamint egyéb
engedélyek (beleértve az Ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is, de
kivéve az építési engedélyeket) beszerzése is a nyertes ajánlattevőként szerződő
fél feladata.
A tervezés és kivitelezés főbb feladatai és mennyiségei a következők (az alábbi
adatok tájékoztató jellegűek, az elvégzendő tervezési és kivitelezési munkák, az
ajánlatkérői (megrendelői) igények részletes leírása, az engedélyezési
tervdokumentáció, a tervezői műszaki leírások, árazatlan költségvetési kiírások,
szerződéstervezet a dokumentáció részeként kerülnek átadásra):
A telephelyen létesítendő épületek fő alapterületi és műszaki adatai:
Meglévő rendelőépület felújítása és átalakítása:
Alagsor, plusz földszint, plusz három emelet szintszámú, 1900as évek
elején épült, 1950es évek elején Hajós Alfréd posztumusz Ybl díjas építész tervei
alapján
átépített és bővített hagyományos építéstechnológiával épült épület (volt
nőgyógyászati rendelő) teljes felújítása és átalakítása, az esetlegesen felmerülő,
szükség szerinti bontások elvégzésével, tartószerkezeti megerősítésekkel és
átalakításokkal, illetve kiegészítésekkel, belső válaszfalak átépítésével, teljes belső
felújításokkal, melyek érintik mind a falszerkezeteket és belső nyílászárókat, mind
a padlószerkezeteket, mind a födémmennyezet, illetve álmennyezet
szerkezeteket, homlokzat felújítása a homlokzati nyílászárókkal együtt, 11
db új teherlift és személylift elhelyezése a meglévő liftaknákba, az épület
akadálymentesítésének kialakítása, épületvillamossági rekonstrukció, erősés
gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti
rendszerek kialakítása, épületgépészeti rekonstrukció.
Alapterületi adatok:
Alagsor: bruttó szintterülete: kb. 613 m2, nettó alapterülete: kb. 471 m2,
Földszint: bruttó szintterülete: kb. 646 m2, nettó alapterülete: kb. 521 m2,
1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 646 m2, nettó alapterülete: kb. 539 m2,
2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 705 m2, nettó alapterülete: kb. 602 m2,
3. emelet: bruttó szintterülete: kb. 571 m2, nettó alapterülete: kb. 468 m2,
Összesen: bruttó szintterület: kb. 3.181 m2, nettó alapterület: kb. 2.601 m2,
plusz tetőterasz: kb. 134 m2
Új irodaépület megvalósítása:
Földszint, plusz öt emelet szintszámú új irodaépület építése (a raktárépülettel
összeépítve). mélyalapozás készítése, monolit vasbeton alépítmény szerkezetek
építése, monolit vasbeton pillérvázszerkezetű és monolit vasbeton merevítő falas,
monolit vasbeton födémszerkezetes teherhordó szerkezetek építése, homlokzati
kitöltő falak építése, előtetők építése, belső válaszfalak építése, teljes belső kiépítés
falszerkezetek nyílászárókkal együtt, padlószerkezetek és födémmennyezet
szerkezetek, illetve álmennyezet szerkezetek építése, belső nyílászárók beépítése,
lapostető rétegrendek és szigetelések kiépítése, teljes homlokzati kiépítés
homlokzati nyílászárókkal együtt, 2 db új személylift elhelyezése liftaknák
kialakításával együtt, az épület akadálymentesítésének kialakítása, teljes
épületvillamossági kiépítés, erős és gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi,
tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kiépítésével ,
kialakítása, teljes épületgépészeti vízcsatorna, fűtéshűtés, klimatizálás,
légtechnika rendszerek kiépítése.
Alapterületi adatok:
Földszint: bruttó szintterülete: kb. 961 m2, nettó alapterülete: kb. 833 m2,
1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 888 m2, nettó alapterülete: kb. 653 m2,
2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 954 m2, nettó alapterülete: kb. 785 m2,
3. emelet: bruttó szintterülete: kb. 953 m2, nettó alapterülete: kb. 784 m2,
4. emelet: bruttó szintterülete: kb. 870 m2, nettó alapterülete: kb. 708 m2,
5. emelet: bruttó szintterülete: kb. 839 m2, nettó alapterülete: kb. 692 m2,
6. emelet: bruttó szintterülete: kb. 95 m2, nettó alapterülete: kb. 48 m2,
Összesen: bruttó szintterület: kb. 5560 m2, nettó alapterület: kb. 4503 m2,
plusz tetőterasz: kb. 92 m2
Új raktárépület megvalósítása:
Földszint, plusz egy emelet (az irattári épületrésznél plusz két emelet) szintszámú
új targoncázható raktárépület építése (az új irodaépülettel összeépítve).
Mélyalapozás készítése, monolit vasbeton alépítmény szerkezetek építése,
vasbeton pillérvázszerkezetű és vasbeton merevítő falas, illetve
acélszerkezetmerevítéses,
vasbeton födémszerkezetes teherhordó szerkezetek építése,
irodaépülettel összekötő vasbeton szerkezetű lépcsőház építése, homlokzatlezáró
falszerkezetek készítése, előtetők építése, belső válaszfalak építése, teljes belső
kiépítés falszerkezetek nyílászárókkal együtt, ipari használatra alkalmas
padlószerkezetek építése, födémmennyezet szerkezetek illetve álmennyezet
szerkezetek építése, belső nyílászárók beépítése, lapostető rétegrendek és
szigetelések kiépítése, teljes homlokzati kiépítés homlokzati nyílászárókkal együtt,
1 db új teherlift elhelyezése liftakna kialakításával együtt, teljes épületvillamossági
kiépítés, erős és gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika,
épületfelügyeleti rendszerek kiépítésével, kialakítása, teljes épületgépészeti
vízcsatorna,
fűtés, légtechnika rendszerek kiépítése, raktártechnikai rendszerek telepítése.
Alapterületi adatok:
Földszint: bruttó szintterülete: kb. 1.728 m2, nettó alapterülete: kb. 1.597 m2,
1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 362 m2, nettó alapterülete: kb. 320 m2,
2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 1.843 m2, nettó alapterülete: kb. 1.696 m2,
Összesen: bruttó szintterület: kb. 3.933 m2, nettó alapterület: kb. 3.613 m2,
Külső létesítmények:
Víztüzivíz közművezetékek építése, szennyvízközmű vezetékek építése,
csapadékvíz közmű (épületek és felszíni vizek szikkasztók)
vezetékek építése,
gázellátás vezetékek építése, villamos energia ellátás kiépítése.
Kivitelezési feladatok:
A felújítandó épület, illetve az új épületek valamennyi építésiszakipari
és épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési munkáinak, továbbá a külső
létesítmények térépítészeti, útépítési, közműépítési munkáinak elvégzése a
fentiekben és az alábbiakban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban
ismertetettek szerinti legjobb minőségi megvalósítással.
A megkötésre kerülő szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákat a
környező városi forgalom akadályozása nélkül, annak folyamatos, zavartalan
biztosításával kell megvalósítani.
A munkákat úgy kell megvalósítani, hogy a munkavégzés ütemezése és
organizációja a természeti és épített városi környezetet ne károsítsa.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megvalósítás során a
legkörnyezetkímélőbb műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, a kivitelezést a
legjobb minőségben, a környezet legkisebb zavarásával kell megvalósítania,
valamint a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi
követelmények maximális betartásával kell megvalósítania.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a
helyszíni minőségbiztosítási (előzetes minőségtervezés, minőségügyi oktatás,
kivitelezés közbeni folyamatos minőségellenőrzés, minden munkarész befejezése
után a munkarészre vonatkozó befejező minőségellenőrzés, az egymást követő
munkarészek minőségügyi koordinálása, alkalmazott anyagok minőségügyi
ellenőrzése és dokumentálása) munkarészek elvégzése is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezik a megvalósítás közben a
helyszíni munkavédelmi kiépítések, felszerelések és berendezések létesítése,
beszerzése, helyszíni biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő
munkavédelmi koordináció és munkavédelmi irányítás biztosítása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a
helyszíni felelős műszaki vezetői feladatok elvégzése és a szakszerű, körültekintő
építésvezetés személyi és technikai biztosítása is a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően.
A projekt megvalósítását a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által az
ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatában szereplő, kizárólag
a naptárrend tekintetében aktualizált szakmai ajánlatában csatolt és a megkötésre
kerülő
szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervnek megfelelő ütemezésben és
organizációs megoldások alapján kell elvégezni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közműfejlesztési hozzájárulások
megfizetése nem ajánlattevői feladat.
A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
garanciális, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény és szükség
szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint a garanciális, illetve szavatossági
bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő
garanciális, illetve szavatossági kötelezettségeinek és feladatainak eleget tenni.
Tervezési feladatok:
A felújítandó épület, illetve az új épületek valamennyi építésiszakipari és
épületgépészeti tervezése az építési engedélyezési tervdokumentációban
lefolytatott vizsgálat eredményeinek megfelelően, és épületvillamossági tervezése
az építési engedélyezési tervdokumentációban lefolytatott vizsgálat
eredményeinek megfelelően, a kiviteli terveinek elkészítése, továbbá közműépítési
kiviteli terveinek elkészítése, felvonók kiviteli terveinek elkészítése, műszaki
leírásokkal, munkavédelmi tervrészekkel, a szükséges szakhatósági és
közműszolgáltatói egyeztetésekkel, a szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói
jóváhagyások beszerzésével együtt, valamint a bontási tervdokumentációk
elkészítése.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által készítendő kiviteli terveknek meg kell
felelnie az Ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) által biztosítandó építési
engedélyben, illetve építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltaknak
(amennyiben előre nem látható körülmény ide értve a megrendelői igények
esetleges változását is felmerülése okán a kiviteli tervezés az építési engedély
módosítását teszi szükségessé, abban az esetben a módosított építési engedélyt,
illetve az annak megszerzéséhez szükséges terveket a nyertes ajánlattevőként
szerződő félnek kell beszereznie, illetőleg elkészítenie).
A tervezési munkák elvégzése során figyelembe kell venni a vonatkozó és
érvényes jogszabályi és szakmai előírásokat, beleértve az OTÉK előírásait és a
szakmai méretezési előírásokat egyaránt. A raktárépület szerkezeteit és
berendezéseit úgy kell megtervezni, hogy a raktárépület földszintjén, 1. és 2.
emeletén kézi és gépi (targoncás) árumozgatás is történik.
A BIM rendszer használatához feltöltendő adatbázis elkészítése nem feladata a
nyertes ajánlattevőnek.
A raktár és az irodaépület épületgépészeti rendszereit egymástól elkülönülő
módon szükséges megtervezni, a fűtési rendszer tekintetében irodai adminisztratív
munka végzéséhez szükséges hőmérséklet biztosítását kell megtervezni, a
raktárépületben temperáló fűtést kell tervezni.
Az iroda épületekhez központi fűtéshűtést kell tervezni, egyes helyiségekben (pl.
szerver helyiségek) a helyi klimatizálást is meg kell tervezni. A központi
fűtésthűtést
az épület hőmennyiségeire méretezett berendezések betervezésével kell
megtervezni, az iroda épületen belül fancoil
készülékekkel kell a fűtéshűtést megtervezni.
A raktár fűtési kaloriferekkel tervezendő meg.
Használati melegvíz ellátást csak az irodaépületbe kell tervezni, központi melegvíz
termelő berendezés betervezésével együtt. A természetes szellőzés nélküli
helyiségek szellőztetéséhez légtechnikai rendszert (rendszereket) kell tervezni.
Az építmény egyes részeit úgy kell tervezni és megvalósítani, ehhez az építési
anyagokat, termékeket úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a
rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges energiafelhasználása a
lehető legkisebb legyen. Az irodai funkciók épületeihez a jogszabályi előírásoknak
megfelelő akadálymentességet kell betervezni. A raktárépületbe elektromos
targonca töltési helyet és berendezést kell betervezni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy szakaszos tervszállítást vagy folyamatos
tervszállítást nem fogad el a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részéről.
A kiviteli terveket és a megvalósulási tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy
azok megfeleljenek az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet előírásainak.
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételi jelentkezőket, hogy a Kormány a 266/2015.
(IX. 14.) Korm. rendeletben a KEF irányító és logisztikai központjának
kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
Ajánlatkérő kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó
100 millió Ft tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg).
A tartalékkeret a közbeszerzési dokumentumokban szereplő szerződéstervezet,
illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §a szerint használható fel.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:71245000-7
45100000-8
45213150-9
45213200-5

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
  Nyílt
x Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 27536 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 252 - 461199 2015/12/30 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2015/12/28 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
x
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
IV.3.3) A
dokumentáció
és a kiegészítő
iratok vagy
ismertetők
A következő helyett:
2016/02/02
(nap/hónap/év)
14 : 00 (időpont )
Helyesen:
2016/05/18
(nap/hónap/év)
14 : 00 (időpont )

A szöveg módosítandó része:
IV.3.4) Ajánlattételi
vagy részvételi
határidő
A következő helyett:
2016/02/02
(nap/hónap/év)
14 : 00 (időpont )
Helyesen:
2016/05/18
(nap/hónap/év)
14 : 00 (időpont )
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
A következő helyett:
(nap/hónap/év)
: (időpont )
Helyesen:
(nap/hónap/év)
: (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2016/04/19 (nap/hónap/év)