Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2016.05.18.
Iktatószám: 4464/2016
CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9;90514000-3
Ajánlatkérő: Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HUNPLASTIC Ipari Konzorcium (ReMat Hulladékhasznosító Zrt. - HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zrt. - EVERPLAST Hulladék Újrahasznosító Zrt.)
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Postai cím: Mészáros utca 58/a
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Hulladékgazdálkodás Közbeszerzési és Szakmai Főosztály
Címzett: Dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 308215657
E-mail: dr.kocsis.krisztina@oktf-nhi.gov.hu
Fax: +36 12100404
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szelektivinfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: HUNPLASTIC Ipari Konzorcium (ReMat Hulladékhasznosító Zrt. - HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zrt. - EVERPLAST Hulladék Újrahasznosító Zrt.)
Postai cím: TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz.
Város/Község: Tiszaújváros
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
MKB/14/2015 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2015. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország közigazgatási területe
NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/03/02 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Magyarország közigazgatási területén keletkező Ipari-kereskedelmi hulladékgyűjtésből származó műanyag csomagolási hulladékok (EWC 15 01 02) gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2015. évre szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján.

2. sz. rész: Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 6.400.000 kg (fix mennyiség)+25% mennyiségben
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További tárgyak: 90511000-2
90512000-9
90514000-3
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 133760000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2016/05/31 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 169 - 308348
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/02 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17360 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/30 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 056 - 094368
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/03/19 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2862 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/03/23 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
V.1.
A szolgáltatási díj mértéke a következő (az adott résznek megfelelően kitöltendő):
Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása nettó díj: 21,90 Ft/kg
Módosított szerződéses feltétel:
V.1.
a szolgáltatási díj mértéke a következő (az adott résznek megfelelően kitöltendő):
Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása nettó díj: 20,90 Ft/kg
IV.1.3) A módosítás indoka:
Felek között 2016.március 2. napján V/85-38/2016 iktatószám valamint KBSZ-075/2016 szerződés szám alatt Szolgáltatás-megrendelési szerződés jött létre, ezen szerződés V.1. pontjában meghatározott díjat Felek nem a Hulladékkezelő által benyújtott ajánlatnak megfelelően tüntették fel, adminisztrációs hiba folytán.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/04/04 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevő a szerződés-módosítás feltételeit egyező akarattal jóváhagyja.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/05/17 (év/hó/nap)