Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/50
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2017.04.03.
Iktatószám:4493/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.05.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: -
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenyferencprogram.org/velodrom
A felhasználói oldal címe (URL): -
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kemenyferencprogram.org/velodrom (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Benczúr & Partner Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Erzsébet fasor 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1125
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Benczúr László
Telefon: -
E-mail: benczur@benzcur.axelero.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenyferencprogram.org/velodrom
A felhasználói oldal címe (URL): www.kemenyferencprogram.org/velodrom
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Budapesti Velodrom nyílt tervpályázata
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen tervpályázat célja tervező(k) kiválasztása egy nemzetközi színvonalú (multifunkciós) velodrom (edzés és verseny egyaránt), szabadidős és rekreációs funkciók kiszolgálásra alkalmas sportlétesítmény megépítéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítésére. A pályázat díjazottjaival közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a tervezési szerződés megkötése érdekében.
A kormány az állami tulajdonú sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében fogadta el az 1839/2016 (XII.23.) Korm. határozatot a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról, melyben a következő sportágak infrastrukturális adottságainak fejlesztéséhez teszi meg az első lépéseket: atlétika, kajak-kenu szlalom, BMX - pályakerékpár, tenisz, lovaglás, lövészet, gyeplabda, tollaslabda, judo, labdasportok, taekwondo, gyorskorcsolya, műkorcsolya, jégkorong.
Jelenleg Magyarország nem rendelkezik a nemzetközi sportszövetségi előírásoknak megfelelő pályakerékpáros versenypályával. A Millenáris Velodrom állapota elavult, műszakilag nem alkalmas versenyrendezésre és a pályaméretek sem egyeznek már a nemzetközi elvárásokkal.
Pályakerékpáros világversenyeket az utóbbi évtizedekben kizárólag fedett velodromokban, csarnokokban rendeznek. A pályakerékpáros versenyek lebonyolításához Budapesten egy új, használatában több funkciót is ellátni képes zárt velodrom megépítése szükséges az aktuális nemzetközi sportszövetségi előírásoknak megfelelően, amely regionális szinten is alkalmas lehet a kerékpár edzés- és versenyközpontjává válni.
Az új létesítmény a volt óbudai gázgyár területén valósítandó meg.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorról:
Környezeti kialakítás
• Városképi beágyazottság, párbeszéd a szomszéd épületekkel
• Az épületek megközelítése - tömegközlekedés, gépkocsi, gyalogos és kerékpár -
• Beépítési paraméterek
• Tájolás, benapozás
• Belső közlekedési és gyalogos forgalom, kerékpáros útvonalak, parkolók
Építészet és tömegalkotás
• Az épület építészeti összhatása, tömegeinek aránya
• Az épület egyedi, innovatív külső és belső megjelenése, jellege
• Az épület tereinek építészeti minősége
• Az épület térkapcsolatai
• Épületszerkezetek, anyaghasználat
Tervezési program és funkció
• Tervezési programnak való megfelelőség
• Funkcionális kapcsolatok
• Közlekedési rendszerek
• Fenntarthatóság
• Energiahatékonyság
Költségek
• Az épület kivitelezésének várható költsége
• Az épület fenntartásának várható költsége
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2017/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 23:59 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg (bruttó): 20 000 000,- Ft
A díj legnagyobb összege (bruttó): 8 000 000,- Ft
A megvétel legkisebb összege (bruttó): 1 000 000,- Ft
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok minősége alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
A díjak és a megvételek a törvényben meghatározott mértékű ÁFÁ-t tartalmaznak és adóköteles bevételek.
A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egy győztes Pályázót hirdessen ki.
A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egy pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázat eredményeinek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Tóth Csaba építész, a Bírálóbizottság Elnöke
Benczúr László építész
Orbán Csaba építész
Fegyverneky Sándor építész
Szalay Tihamér építész (Magyar Építész Kamara)
Massányi Katalin építész (Főépítész, Óbudai Önkormányzat)
Győr Attila művészettörténész (Miniszterelnökség)
Szlovicsák István építész

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1)A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.
2)A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
3)A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt - a továbbiakban Pályázó - aki/amely:
- a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
- azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
- a pályázat tervezési feladatának elkészítésére vállalkozik, és ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik vagy vállalja, hogy a külön jogszabályban előírt tervezési jogosultsággal rendelkező személyt bevon a tervezésbe.
- elfogadja, hogy a tervezési szakaszban a tervezési program egyes elemeit a Kiíró pontosíthatja.
- akivel szemben a 310/2015. Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

4)A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag magyar nyelven kell elkészíteni. A kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.
5) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be a címzéslapon megadott címre. A pályaművek benyújtása időpontjának a postai feladás igazolt dátumát kell tekinteni.
6)A pályázati dokumentáció beszerzésének módja:
A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele.
7)Helyszíni bejárás: A Kiíró 2017. 04. 07. napján 10:00 órakor helyszínbejárást tart.Találkozó: Óbuda Pók utca 106-os autóbusz megállója
A szemlén a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.
8) A kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok: A tervpályázati kiírás dokumentációját beszerző Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket 2017. 04. 14. 23:59 óráig a pályázat honlapjára tölthetik fel. A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró, illetve a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2017. 04. 20-án 23:59 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati honlapra feltölti. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik. A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a bírálati szempontok kivételével a dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve az tervpályázat lefolytatásától visszaléphet.
9)A Kiíró a hiánypótlást kizárja.
10)A pályaművek felhasználása: A díjazásban és megvételben részesült pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályaművük beadásával a szerzői művükre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/03/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben