Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/33
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2014.03.19.
Iktatószám:4742/2014
CPV Kód:80530000-8;79411000-8
Ajánlatkérő:König Trade Kft.
Teljesítés helye:4060 Balmazújváros, Böszörményi u. 65.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SKC-Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: König Trade Kft.
Postai cím: Böszörményi u. 65.
Város/Község: Balmazújváros
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Király Sándor
Telefon: +36 52580588
E-mail: konig.kozbesz@gmail.com
Fax: +36 52370024
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: SKC-Consulting Kft.
Postai cím: Monostori u. 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gyergyói István
Telefon: +36 12404744
E-mail:
Fax: +36 12404744
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Kereskedelem
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Munkahelyi képzések a König Trade Kft-nél
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
4060 Balmazújváros, Böszörményi u. 65.
NUTS-kód HU321
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/07/16 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Munkahelyi képzések a König Trade Kft-nél vállalkozási szerződés keretében.
1. rész: vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
Folyamathatékonyság képzés: 128 órás képzés 9 fő részére, továbbá a képzéshez kapcsolódó eligazítási és tanácsadási szolgáltatás a képzés megkezdését megelőzően.
Asszertív kommunikáció és személyes hatékonyság képzés: 104 órás képzés 10 fő részére, továbbá a képzéshez kapcsolódó eligazítási és tanácsadási szolgáltatás a képzés megkezdését megelőzően.
2. rész: Szakmai és egyéb képzések
ECDL Vizsgafelkészítő 4. modul (Táblázatkezelés) képzés: 32 órás képzés 5 fő részére.
Komplex vezetői hatékonyság fejlesztés (1-5. modul) képzés: 88 órás képzés 10 fő részére, továbbá a képzéshez kapcsolódó eligazítási és tanácsadási szolgáltatás a képzés megkezdését megelőzően.
Angol KER B2 – középszint (hagyományos középfokú tudásnak megfelelő) képzés: 240 órás képzés 7 fő részére.
Mérlegképes továbbképzés képzés: 20 órás képzés 6 fő részére.
Munkajog A-tól Z-ig képzés: 32 órás képzés 4 fő részére.
Targoncavezető képzés: 30 órás képzés 2 fő részére.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80530000-8
További tárgyak:79411000-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 15710600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/07/16 (év/hó/nap)
Befejezés 2014/07/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2013/06/10 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13481 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/08/09 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Az 1. részre megkötött szerződés
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja eredeti
A szolgáltatás kötbérterhes teljesítési határideje: 2014. március 30.
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja módosított
A szolgáltatás kötbérterhes teljesítési határideje: 2014. július 15.
A 2. részre megkötött szerződés
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja eredeti
A szolgáltatás kötbérterhes teljesítési határideje: 2014. március 30.
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja módosított
A szolgáltatás kötbérterhes teljesítési határideje: 2014. július 15.
IV.1.3) A módosítás indoka:
1. rész:
A vállalkozási szerződés aláírását követően a Megrendelő, megnövekedett megrendelés állományára hivatkozva, kezdeményezte az asszertív kommunikáció és személyes hatékonyság képzés időpontjainak megváltoztatását, a képzési napok ritkítását annak érdekében, hogy dolgozói részvételét a képzéseken folyamatosan biztosítani tudja. A képzés ütemezésének széthúzása következtében szükségessé vált a véghatáridő módosítása. A Felek erre tekintettel a szerződés módosításában állapodtak meg.
2. rész:
A vállalkozási szerződés aláírását követően a Megrendelő, megnövekedett megrendelés állományára hivatkozva, kezdeményezte az angol KER B2 – középszint (hagyományos középfokú tudásnak megfelelő) képzés és a komplex vezetői hatékonyság fejlesztés (1-5. modul) képzés időpontjainak megváltoztatását, a képzési napok ritkítását annak érdekében, hogy dolgozói részvételét a képzéseken folyamatosan biztosítani tudja. A képzések ütemezésének széthúzása következtében szükségessé vált a véghatáridő módosítása. A Felek erre tekintettel a szerződés módosításában állapodtak meg.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/01/17 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes a hirdetmény tartalmával és közzétételével egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/03/13 (év/hó/nap)