Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/53
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.05.09.
Iktatószám:4760/2016
CPV Kód:45212300-9
Ajánlatkérő:Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. Hrsz.:13204/15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK17885
Postai cím: Kis Rókus u 16-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kriza Zsigmond
Telefon: +36 13364000
E-mail: kriza.zsigmond@millenaris.hu
Fax: +36 13364012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.millenaris.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.millenaris.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_buqjji/index.html (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 14-18. "A" épület VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mirkó Anita
Telefon: +36 14578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.millenaris.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.millenaris.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 14-18. "A" épület VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mirkó Anita
Telefon: +36 14578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.millenaris.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.millenaris.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítása érdekében, a Millenáris E épület átalakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési feladatok ellátása váll. szerz. keretében"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Tárgya: „A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítása érdekében, a Millenáris E épület átalakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322000-1
További tárgyak:71500000-3
92522200-8
45262700-8
45212321-2
45350000-5
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. Hrsz.:13204/15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítása érdekében, a Millenáris E épület átalakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:
Feladat:
A Millenáris Nonprofit Kft. tulajdonában lévő E épület (Teátrum) (műemléki védelem alatt álló építmény) alkalmassá tétele arra, hogy ebben az épületben kialakításra kerüljön az új Nemzeti Táncszínház, ennek keretében a szükséges kiviteli tervek elkészítése a szerződéstervezetben rögzített tartalmi, formai elvárások alapján, és a kivitelezési feladatok ellátása.
A jellemző tartószerkezet 40x40, 40x100 cm méretű monolit vasbetonpillérek, 20-30 cm vastag monolit vasbeton tartófalak, merevítő falak és monolit vasbeton gerendák. Monolit vasbeton 20 cm vastagságú födémek. I400 acél előcsarnoki tartóoszlopok, és acél rácsostartók. A födémszerkezetek jellemzően monolit vasbetonból készülnek.
A szerkezeti, funkcionális és belsőépítészeti felújítások, átalakítások mellett jelentős gépészeti, épületvillamossági (erős és gyengeáramú rendszerek), valamint hang-, fény- és színháztechnikai kialakítások elvégzése.
A földszinti nagyterem befogadóképessége tervezetten 382 fő, belmagassága az akusztikai álmennyezetig: 17,80 m
Színpadokat érintő hang és fénytechnikai szakág, illetve a színpadtechnikai rendszerek kiépítése. Az épület kialakításán túlmenően, a Millenáris területén meglévő közlekedési utaktól a főbejárathoz vezető burkolt felületeket kialakítása.
A létesítmény ötszintes: földszint + 4 emelet.
Nettó alapterületek:
• földszint: 2 920,45 m2
• első emelet: 1 034,52 m2
• második emelet: 1 774,57 m2
• harmadik emelet: 967,76 m2
• negyedik emelet: 250,26 m2
• összesen: 6 947,56 m2
• (fedett előtér: 527,33 m2)
I. feladatcsoport, Alapmennyiség
Millenáris E épület átalakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés biztosítása és kivitelezési feladatok ellátása, a műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben részletesen, mennyiségileg megadott, alábbi fő munkanemek tekintetében:
1. Bontás
2. Tartószerkezet
3. Építészet
4. Épületgépészet
5. Épületvillamosság
6. Liftek
7. Színpadtechnika
8. Külső munkák
II. feladatcsoport Opcionális Mennyiség:
Mely munkák, technológiailag az I-es feladatcsoporttól elválaszthatóak. Az Opcionális Mennyiségen belül két, bármely kombinációban megrendelhető és kivitelezhető opciós csomag kerül kialakításra:
1. opciós csomag: Színpadtechnika (soronkénti opció költségvetési összesítő szerint).
2. opciós csomag: Fény és hangtechnika (soronkénti opció költségvetési összesítő szerint).
Ajánlat csak a beszerzés tárgyának egészére az I. és II. Feladatcsoportra együtt tehető.
Az opcionális feladatok lehívásáról Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérőt az Opcionális Mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, továbbá az Ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be az ajánlatát, készítse el az árazott költségvetést, hogy az Opcionális Mennyiség bármely tételsora szabadon elhagyható, vagy megrendelhető. Az opcionális tételek lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza. A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az Alapmennyiség (I. feladatcsoport) teljesítése tekintetében a szerződés időtartama, a szerződéskötéstől számított 420 nap, azzal hogy a kiviteli tervek elkészítésére megadott időtartam: szerződéskötéstől számított max. 120 nap a szerződésben rögzített szakaszos tervszállítás figyelembevételével. A szerződés időtartama az opció (II. feladatcsoport) lehívása esetén sem hosszabbodik meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Egyösszegű, opciókkal növelt nettó ajánlati ár összesen 50
2 Személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalat mértéke, állandó munkatársak száma 20
3 Építési tevékenység minőségének értékelése, a kivitelezési minőség és örökségvédelmi adottságok kezelése 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog meghatározása: Részletesen lásd II.2.4) II pont. A Lehívással gyakorolható rendelési jogot a Megrendelő a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 4 hónapon belül jogosult gyakorolni. Lehívás esetén a Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget - a Lehívás eltérő rendelkezése hiányában - az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5); II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.
Az értékelés során az adható pontszám alsó és felső határa: 1-100, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés az 1. részszempont esetében fordított arányosítással, 2 - 3. részszempont esetében pontkiosztás módszerével történik

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
• Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés továbbá a 15. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
• Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
• Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. § 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
SZT1) Ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
SZT2) Ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. (Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1-2) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel)
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére és a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdéseire is.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZT2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)]
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
P2)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából származó (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) és (10) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is. A (6) bekezdés alkalmazása esetén a megfelelést igazoló dokumentumok elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban köteles feltünteti.
A P1-P2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1-P2) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 2.000.000.000,- HUF értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők
P2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 2.500.000.000,- Ft-ot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 2.000.000.000,- Ft-ot.
A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg [P1 - P2].
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.
Ajánlattevőnek az M1). pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
o az építési beruházás tárgyának és mennyiségének olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés.
o az ellenszolgáltatás nettó összege,
o adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban meghatározva,
o a teljesítés idejét (a kezdő, a befejező, valamint a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap bontásban);
o a teljesítés helye;
o a megépített létesítmény megnevezését, főbb mennyiségeit;
o a műemléki védettség alatt álló épület esetén a műemléki nyilvántartási számot;
o a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
o a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek!
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot / műszaki tartalmat!
M2)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
o szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
o saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajz, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, az közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.)
o az előírt iskolai végzettség igazolására, az iskolai oklevél egyszerű másolata.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7); (9); (10) bekezdéseire.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap alatt összességében:
a) legalább 1 db, nettó 1.000.000.000,- HUF ellenszolgáltatási értékű (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkával, amely műemléki építmény felújítását tartalmazta *.
b) legalább nettó 80.000.000,- HUF értékű - színházi funkciót** is tartalmazó - kiviteli terv elkészítésére vonatkozó referencia,
c) legalább 1 db, nettó 1.200.000.000,- HUF ellenszolgáltatási értékű (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) épület felújítására vagy kivitelezésére vonatkozó referenciamunkával, mely tartalmazott:
• legalább 286 fő befogadására alkalmas, színház funkciójú** minimum 8m belmagasságú termet, legalább nettó 200.000.000,- Ft értékű színháztechnológiát, valamint fény- és hangvezérlő helyiséget.
*Ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
**Színházi funkció: (színház alatt ajánlatkérő olyan prózai és/vagy zenés, és/vagy táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti zárt létesítményt ért, amely tartalmaz:
• színpad,
• nézőtér
• színpadi fénytechnikai berendezéseket
• színpadgépészetet, színháztechnológiát:

***Színháztechnológia:
o felsőgépészet
• díszlethúzók,
• ponthúzók,
• világítási tartók és hidak,
• függönymozgatás
o alsógépészet
• zenekari árok, színpadsüllyedők
• személyi süllyedők
• díszletszállító emelők
o hangtechnika
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapon belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez valamennyi az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberrel:
a) legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki felsőfokú műszaki végzettséggel, legalább 3 év építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal és legalább 5 éves műemléki építmények vagy létesítmények felújításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
b) legalább 1 felsőfokú műszaki végzettséggel, és legalább 3 év épületgépészeti területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
c) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel, és legalább 3 éves épületvillamossági területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
d) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel, és legalább 2 éves építész tervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
e) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel, és legalább 5 éves tartószerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
A szakemberek között az átfedés nem megengedett, legalább 5 fő szakember bemutatása kötelező.
A fenti alkalmassági követelményeknek (M1 - M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az ajánlattevő, az M2) pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű, azaz hatályos átsorolás előtti alábbi jogosultsággal szerepelnek a kamarai névjegyzékben.
• M2) a) pontban megjelölt szakember: „MV-É-M”
• M2) b) pontban megjelölt szakember: „MV-ÉG”
• M2) c) pontban megjelölt szakember: „MV-ÉV”
• M2) d) pontban megjelölt szakember: „É”
• M2) e) pontban megjelölt szakember: „T”
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.
A beruházás ütemezett (vö. 2016 év) fedezete rendelkezésre áll. A teljes feladatellátás fedezetének biztosítása érdekében a fedezet biztosítása folyamatban. Ez alapján, jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53. § (6)] kerül megindításra, mivel a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet biztosító támogatási szerződés módosítása folyamatban van.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület. VII. emelet)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot fax útján (+36 14578041), vagy elektronikus úton - figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- az anita.mirko@chsh.hu címre kell megküldeni. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összege 25.000.000,- Ft amely az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a dokumentumban részletezettek szerint.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
5. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
6. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
7. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
8. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását.
9. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési dokumentumban foglalt felelősségbiztosításokat kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
10. Az árazatlan költségvetést beárazva az ajánlathoz csatolni kell.
11. Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy „Építési tevékenység minőségének értékelése, a kivitelezési minőség és örökségvédelmi adottságok kezelése” elnevezésű anyagot, amely anyag a 3. értékelési részszempont szerinti súllyal bír, azonban az anyag hiányában a teljes ajánlat érvénytelennek minősül.
12. Ajánlattevőnek továbbá csatolnia szükséges szakmai ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint, mely nem képezi az értékelési szempontrendszer részét, azonban a benyújtott, 3. értékelési szempontra csatolt, „Építési tevékenység minőségének értékelésére, a kivitelezési minőség és örökségvédelmi adottságok kezelésére” csatolt anyaggal összhangban kell lennie.
13. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges: A meglévő épület átalakításából és bővítéséből adódóan kivitelezés összetett ezért a kivitelezés során feltárt szerkezetek a tervezéshez tényszerű adatokat szolgáltatnak; illetve a speciális színházi elemek gyártmánytervi tervezői közreműködési igényére tekintettel ajánlatkérő szükségesnek tartja a kivitelezéssel párhuzamos tervezést, tervezői közreműködést és nem teszi lehetővé a részajánlattétel. Részletesen lásd dokumentum.
14. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló. Az új építési beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.
15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak.
16. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák