Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/55
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2016.05.13.
Iktatószám:4952/2016
CPV Kód:79820000-8
Ajánlatkérő:Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1062 Budapest, Bajza u. 32.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E-press Nyomda Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Bajza utca 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pénzes Anikó
Telefon: +36 30 577 4261
E-mail: penzes.aniko@unp.hu
Fax: +36 14113078
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujnemzedek.hu
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Az EFOP-1.2.3- VEKOP/15 „Komplex ifjúsági fejlesztések - Új nemzedék ÚJRATÖLTVE” című projekt grafikai tervezés, nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkák szakszerű és határidőre történő megvalósítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 15
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1062 Budapest, Bajza u. 32.
NUTS-kód: HU1
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgy: „Az EFOP-1.2.3- VEKOP/15 „Komplex ifjúsági fejlesztések - Új nemzedék ÚJRATÖLTVE” című projekt grafikai tervezés, nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkák szakszerű és határidőre történő megvalósítása”
Mennyiség:
A) Közbeszerzés tárgya szerinti nyomdai előkészítési, grafikai tervezés és nyomdai kivitelezési feladatok ellátása.
I. Új arculat bevezetésével kapcsolatos nyomdai anyagok munkálatai
a. Új projektet bemutató leaflet
i. Méret: A4 álló 3x hajtott
ii. Kivitel: 4+4 szín
iii. Papírminőség: 200gr matt műnyomó minőségben
iv. Példányszám: 2000 db
b. Névjegykártyák
i. Méret: 50x90mm
ii. Kivitel: 4+4 szín, angol és magyar nyelven e vezetők számára
iii. Papírminőség: 300gr fényes műnyomó minőségben
iv. Példányszám: 5000 db + 10%
c. Levélpapír
i. Méret: A4
ii. Kivitel: 4+4 szín
iii. Papírminőség: 90gr -os papír
iv. Példányszám: 2000 db
d. Mappa
i. Méret: 220 x 310 mm (hajtott méret)
ii. Kivitel: 4+4 szín
iii. Papírminőség: 300g matt műnyomó, mattlak, formalakk, stancolt

iv. Példányszám: 1000 db
e. Borítékok
i. Méret: LA/4 francia boríték
ii. Kivitel: 4+4 szín
iii. Példányszám: 2000 db
iv. Méret: LC6 boríték
v. Kivitel: 4+4 szín
vi. Példányszám: 2000 db
f. Matrica (borítékokra)
i. Méret: 30 x 60 mm
ii. Kivitel: 4+4 szín
iii. Példányszám: 3000 db
g. Roll-upok
i. Méret: 80x200 mm
ii. Kivitel: 4+4 szín, fényes, fóliázott
iii. Papírminőség:
iv. Példányszám: 7 db
h. Sajtóháttérfal
i. Méret: 3x3 íves (min. 344x230cm)
ii. Példányszám: 1 db
i. Jegyzettömb
i. Méret: A5
ii. Papír: fed- és hátlap esetében 300 g matt műnyomó

iii. Kivitel: ofszet, 4+0 szín, belív esetében ofszet 120 g, 4+0 szín
iv. Példányszám: 2000 db + 10%
j. Színpad háttérfal
i. Méret: 3x4 m
ii. Kivitel: 4+4 szín, ponyva
iii. darabszám: 1 db
k. Színpad háttérfal
i. Méret: 3x4 m
ii. Kivitel: 4+4 szín, ponyva
iii. darabszám: 1 db
l. A3 plakát
i. Méret: A3
ii. Kivitel: 4+4 szín,
iii. darabszám: 5000 db
m. CLP plakát nyomtatás
i. Méret: 118,5x175 mm
ii. Kivitel: 4+4 szín,
iii. darabszám: 60 db
n. Színes kiadvány, A4 fekvő kettéhajtva, 8 oldal, irkatűzve
i. Méret: A4 fekvő, kettéhajtva
ii. Kivitel: 4+4 szín, írkatűzött
iii. darabszámszám: 3000 db
o. Kiadvány, A4 fekvő kettéhajtva, 16 oldal, irkatűzve
i. Méret: A4 fekvő, kettéhajtva
ii. Kivitel: 4+4 szín, írkatűzött
iii. darabszámszám: 3000 db
p. Fali dekoráció, egyenként maximum 20nm, nyomtatás, felhelyezés
i. Méret: 20 mm
ii. Kivitel: 4+4 szín
iii. darabszámszám: 10 db
B) A teljesítés ütemezése:
- Nyertes ajánlattevő a megrendelt szolgáltatások alapján elkészített termékeket a végteljesítési határidőig a szerződésben meghatározott teljesítési helyre szállítja le. Előteljesítés - megrendelő előzetes értesítésével - megengedett.
- A jelentés, beszámoló elfogadását követően ajánlatkérő kiállítja a teljesítési igazolást, melyet követően megküldi ajánlattevőnek a számlát.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79820000-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24850000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az EFOP-1.2.3- VEKOP/15 „Komplex ifjúsági fejlesztések - Új nemzedék ÚJRATÖLTVE” című projekt grafikai tervezés, nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkák szakszerű és határidőre történő megvalósítása
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: E-press Nyomda Kft.
Postai cím: Kossuth L. sgt. 72/B
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 24998000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24850000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24850000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24970000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Innovariant Kft
Cím:
6750 Algyő, Ipartelep 4.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 24900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Studio 68. Reklámajándék Kft. (név) 1119 Budapest, Boglárka utca 32. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Innovariant Kft (név) 6750 Algyő, Ipartelep 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

E-press Nyomda Kft. (név) 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/B (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Az EFOP-1.2.3- VEKOP/15 „Komplex ifjúsági fejlesztések - Új nemzedék ÚJRATÖLTVE” című projekt grafikai tervezés, nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkák szakszerű és határidőre történő megvalósítása
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/05/04 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------