Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/56
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2016.05.18.
Iktatószám:4982/2016
CPV Kód:72410000-7
Ajánlatkérő:Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1062 Budapest, Bajza utca 32.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IBCnet-Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Bajza utca 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pénzes Anikó
Telefon: +36 30 577 4261
E-mail: penzes.aniko@unp.hu
Fax: +36 14113078
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujnemzedek.hu
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Honlap fejlesztés az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 „Komplex ifjúsági fejlesztések - Új nemzedék ÚJRATÖLTVE című projekt”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1062 Budapest, Bajza utca 32.
NUTS-kód: HU1
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgy: Honlap fejlesztés az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 „Komplex ifjúsági fejlesztések - Új nemzedék ÚJRATÖLTVE című projekt” keretében a műszaki leírásban részletezettek alapján.
Mennyiség: A Műszaki Leírásban meghatározottak szerint 2 db „HONLAP FEJLESZTÉSE” az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 „Komplex ifjúsági fejlesztések - Új nemzedék ÚJRATÖLTVE című projekt” keretében
Mennyiség:
Az ujnemzedek.hu, fiataloknak szóló hírportál újratervezése és programozása
Wireframe, azaz hálóterv készítése (Axure, Visio, Omnigraffle szoftverekkel, vagy ezekkel kompatibilis programokkal) annak érdekében, hogy programozás megkezdése előtt látható legyen, hogyan fog kinézni a weboldal, és előre tervezhető legyen a weblap, valamint előzetesen kiszűrhető legyen a usability (használhatósági), és user experience azaz a szörfölési élményben esetlegesen jelentkező problémákat.
User Interface (UI) design készítése, hogy a felhasználói felület valóban azzá a térré változhasson, ahol a felhasználó minden tevékenysége értelmezhető és a felület visszajelzést adjon a különböző tevékenységekről. A User Interface röviden az a felhasználói felület ahol a felhasználó a géppel érintkezik. Az ujnemzedek.hu UI tervezése során a cél, hogy könnyen, élvezetesen kezelhető, érthető, könnyen értelmezhető, vagyis intuitívan használható felület jöjjön létre, azaz felhasználóbarát környezetet szolgálja a napi informálódást.
User eXperience (UX)-tervezés, vagyis felhasználói élménytervezés. Célzott felhasználókból vett mintacsoport kikérdezésével, tesztelő közösség biztosítása, annak érdekében, hogy az új ujnemzedek.hu maximálisan kiszolgálja a célcsoport elvárásait.
Layout tervek készítése, azaz több verziós javaslattétel az új ujnemzedek.hu megújult felületi kinézetére, menüelrendezésére, térbeosztására.
Az ujnemzedek.hu/ketto megalkotása, mely egy önálló, különböző blogokat is magában foglaló blogrendszer alapjait jelentheti a későbbiekben - az oldallal azonos drupal vagy wordpress alapokon, vagy ezekkel egyenértékű, nagyon egyszerűen kezelhető blogrendszer segítségével,
Programozás (csak magyar nyelvű), drupal vagy wordpress alapokon,
Az ujnemzedek.hu oldalon olyan keretrendszer létrehozása, amely biztosítja ajánlatkérő számára, hogy speciális programozói tudás nélkül is képes legyen újabb micrositeokat (mini-aloldalakat) létrehozni az oldalon belül, önálló menüként, az adott microsite teljes paraméterezhetősége mellett,
Korábbi tartalmak teljes körű migrálása és az új layoutba való beillesztése,
Facebook és Adwords kampányok tervezése az új honlap bevezetésével kapcsolatban,
Adminisztrációs felület testreszabása,
Többszintű jogosultsági rendszer létrehozása (szájtadminisztrátor-frissítéskezelő, főszerkesztő, napi szerkesztők, újságíró, képszerkesztő, közösségi terek felelősei),
SEO, azaz keresőoptimalizáció előkészítése, tervezése, és megvalósítása,
Az új ujnemzedek.hu oldal megalkotása során elvárás a teljes körű reszponzivitás, azaz a különböző mobileszközökön is közel azonos felhasználói élményt nyújtó weboldal megteremtése alapelvárás, különös tekintettel a mobil képernyők különböző, és széttöredezett méreteire,
Közösségi média bekötések leprogramozása (Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat)
Az unp.hu szakmai projektportál készítése és programozása
Wireframe készítése rugalmas, későbbiekben egyszerűen változtatható, csempés megoldással. Komplett hálóterv készítése (Axure, Visio, Omnigraffle szoftverekkel, vagy ezekkel kompatibilis programokkal) annak érdekében, hogy programozás megkezdése előtt látható legyen, hogyan fog kinézni a weboldal, és előre tervezhető legyen a weblap, valamint előzetesen kiszűrhető legyen a usability (használhatósági), és user experience azaz a szörfölési élményben esetlegesen jelentkező problémákat.
User Interface (UI) design készítése, hogy a felhasználói felület valóban azzá a térré változhasson, ahol a felhasználó minden tevékenysége értelmezhető és a felület visszajelzést adjon a különböző tevékenységekről. A User Interface röviden az a felhasználói felület ahol a felhasználó a géppel érintkezik. Az unp.hu UI tervezése során a cél, hogy könnyen, élvezetesen kezelhető, érthető, könnyen értelmezhető, vagyis intuitívan használható felület jöjjön létre, azaz felhasználóbarát környezetet szolgálja a napi informálódást.
User eXperience (UX)-tervezés, vagyis felhasználói élménytervezés. Célzott felhasználókból vett mintacsoport kikérdezésével, tesztelő közösség biztosítása, annak érdekében, hogy az új unp.hu maximálisan kiszolgálja a célcsoport elvárásait.
Az unp.hu oldalon olyan keretrendszer létrehozása, amely biztosítja ajánlatkérő számára, hogy speciális programozói tudás nélkül is képes legyen újabb micrositeokat (mini-aloldalakat) létrehozni az oldalon belül, önálló menüként, az adott microsite teljes paraméterezhetősége mellett,
Layout tervek készítése, azaz több verziós javaslattétel az új unp.hu megújult felületi kinézetére, menüelrendezésére, térbeosztására.
Programozás (csak magyar nyelvű), drupal vagy wordpress alapokon,
Admin felület testreszabása,
Többszintű jogosultsági rendszer létrehozása,
Az unp.hu megalkotása esetén elvárás a teljes körű reszponzivitás, azaz a különböző mobileszközökön is közel azonos felhasználói élményt nyújtó weboldal megteremtése alapelvárás, különös tekintettel a mobil képernyők különböző, és széttöredezett méreteire,
SEO, azaz keresőoptimalizáció előkészítése, tervezése, és megvalósítása
Folyamatos programozói rendelkezésre állás 12 hónapon át
Az oldalról folyamatosan hőtérképet kell készíteni minden hónapban, amely megmutatja, hogy a felhasználók az oldal mely részeit használják, az oldalnak mely részei azok, amelyek inaktívak vagy aktívak. Ezen eredmény alapján minden hónapban felül kell vizsgálni az oldal szerkezetét, majd a szükséges programozói feladatokat / változtatásokat meg kell valósítani.
A/B tesztelési lehetőség biztosítása, amely a változtatások tesztelésére szolgál. A szolgáltatás nyújtása abból áll, hogy a nyertes ajánlattevő a hőtérképes vizsgálatok után megfogalmazott változtatási igény-változatokat élesben teszteli az oldal felhasználóin aképpen, hogy a felhasználók előtt véletlenszerűen jelennek meg a megváltoztatott oldal különböző verziói.
Az oldalakat a programozás során fel kell készíteni arra is, hogy Ajánlatkérő képes legyen remarketing eszközök használatára is, amelynek segítségével az oldalra látogató felhasználókról felhasználói profilokat készít.
Az oldalakat folyamatosan, havi rendszerességgel monitoringozni kell, jelentéseket készíteni az oldalon történt aktivitásokról.
Az oldalakat fel kell készíteni remarketing kampányok lebonyolítására.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72410000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24910000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Honlap fejlesztés az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 „Komplex ifjúsági fejlesztések - Új nemzedék ÚJRATÖLTVE című projekt”
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IBCnet-Magyarország Kft.
Postai cím: Latorca utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 24999000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24910000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24910000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24990000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
CME Hungary Zrt.
Cím:
1095 Budapest, Mester utca 87.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 24975000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
IBCnet-Magyarország Kft. (név) 1138 Budapest, Latorca utca 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ERBA 96 Kft. (név) 1141 Budapest, Stubnyai utca 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

CME Hungary Zrt. (név) 1095 Budapest, Mester utca 87. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
EFOP-1.2.3- VEKOP/15-00001
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/05/17 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------