Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/58
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.04.13.
Iktatószám: 5122/2017
CPV Kód: 35125300-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város - védett övezet, illetve a műszaki leírásban meghatározottak szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ARH Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK00149
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stratégiai Beszerzési Csoport
Telefon: +36 14368258
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
 
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK17746
Postai cím: Kapás u. 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pécs behajtás - védett övezet pilot-projekthez kamerarendszer biztosítása/ 2016
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35125300-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város - védett övezet, illetve a műszaki leírásban meghatározottak szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki specifikációs szerinti rendszámfelismerő kamerarendszer telepítése, beüzemelése úgy, hogy az alábbi, Pécs védett övezetben található helyszíneken történik a kamerák felszerelése, valamint a kamerarendszer és 2017. december 31. napjáig történő üzemeltetése:
Helyszín srsz. Megnevezés Tervezett kameraszám
(db)
1. Hunyadi János utca - Aradi vértanúk útja kereszteződés 2
2. Papnövelde köz - Papnövelde utca (MTA épület) 1
3. Anna utca - Majorossy Imre utca kereszteződés 1
4. Majorossy Imre utca - Ágoston tér kereszteződés 2
5. Majorossy Imre utca - Király utca kereszteződés 1
6. Nagyflórián utca - Király utca kereszteződés 3
7. Fürdő utca 1
8. Irgalmasok utcája - Citrom utca kereszteződés 2
9. Várady Antal utca - Mátyás király utca kereszteződés 1
10. Ferencesek utcája - Alkotmány utca kereszteződés 2
11. Esze Tamás utca 1
12 Graz tér (Citrom utca) 1
13 Jókai utca - Teréz utca kereszteződés 1
Összesen 19 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/01/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2190 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pécs behajtás - védett övezet pilot-projekthez kamerarendszer biztosítása/ 2016
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/01/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARH Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9999850
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35125300-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város - védett övezet, illetve a műszaki leírásban meghatározottak szerint
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki specifikációs szerinti rendszámfelismerő kamerarendszer telepítése, beüzemelése úgy, hogy az alábbi, Pécs védett övezetben található helyszíneken történik a kamerák felszerelése, valamint a kamerarendszer és 2017. december 31. napjáig történő üzemeltetése:
Helyszín srsz. Megnevezés Tervezett kameraszám
(db)
1. Hunyadi János utca - Aradi vértanúk útja kereszteződés 2
2. Papnövelde köz - Papnövelde utca (MTA épület) 1
3. Anna utca - Majorossy Imre utca kereszteződés 1
4. Majorossy Imre utca - Ágoston tér kereszteződés 2
5. Majorossy Imre utca - Király utca kereszteződés 1
6. Nagyflórián utca - Király utca kereszteződés 3
7. Fürdő utca 1
8. Irgalmasok utcája - Citrom utca kereszteződés 2
9. Várady Antal utca - Mátyás király utca kereszteződés 1
10. Ferencesek utcája - Alkotmány utca kereszteződés 2
11. Esze Tamás utca 1
12 Graz tér (Citrom utca) 1
13 Jókai utca - Teréz utca kereszteződés 1
Összesen 19 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/01/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9999850
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARH Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/03/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
4.2. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató köteles jelen szerződés hatályba lépésétől számított 60 (hatvan) napon belül telepíteni a rendszámfelismerő kamerákat Megrendelő által megjelölt pécsi helyszínekre. Jelen szerződés 1.4. pontjában meghatározott kamerák esetében Szolgáltató az engedélyek kézhezvételétől számított 60 (hatvan) napon belül köteles teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 2017. október 1-jét követően engedélyezett telepítések esetében Szolgáltató nem köteles a kamerák felszerelésére és beüzemelésére tekintettel a pilot projekt befejezésének időpontjára.
Módosított feltétel:
4.2. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató köteles jelen szerződés hatályba lépésétől számított 90 (kilencven) napon belül telepíteni a rendszámfelismerő kamerákat Megrendelő által megjelölt pécsi helyszínekre. Jelen szerződés 1.4. pontjában meghatározott kamerák esetében Szolgáltató az engedélyek kézhezvételétől számított 60 (hatvan) napon belül köteles teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 2017. október 1-jét követően engedélyezett telepítések esetében Szolgáltató nem köteles a kamerák felszerelésére és beüzemelésére tekintettel a pilot projekt befejezésének időpontjára.
Felek megállapodnak, hogy jelen Módosítás 5. pontja szerint módosított határidő az akadályközlés időtartamával meghosszabbodik.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az akadály oka elhárul, arról haladéktalanul írásban (e-mail, fax, stb.) értesíti Megrendelőt, és megkezdi a teljesítést. Amennyiben az értesítés szóban történik meg, azt 1 (egy) munkanapon belül írásban is meg kell erősíteni.
Felek rögzítik, hogy amennyiben Szolgáltató jelen Módosítás 5-6. pontjaiban meghatározott határidőben nem teljesít, beállnak vele szemben a Szerződés 7.1. pontjában meghatározott szankciók.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy Megrendelő Együttműködési Megállapodást kötött Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2016. szeptember 19. napján a pilot projekt lefolytatás érdekében. Az Együttműködési Megállapodás 6.1. pontja szerint a kamerák telepítéséhez szükséges felrögzítési pontok biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a feladata. Pécs Megyei Jogú Város azonban nem teljesítette a felrögzítési pontok kialakítását, emiatt akadályozta Szolgáltató határidőben történő teljesítését.
Tekintettel arra, hogy Szolgáltató késedelmes teljesítése nem Szolgáltató érdekkörében felmerült okból történt, felek a szerződésben a teljesítési határidőt módosítják.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 9999850 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9999850 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben