Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/56
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.05.18.
Iktatószám:5173/2016
CPV Kód:71322000-1
Ajánlatkérő:Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Fő tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.06.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06878
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515413
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Fax: +36 99515244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.sopron.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Berta Anita, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +361 3280630
E-mail: berta.anita@nagyeskiss.hu
Fax: +361 3280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopron.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Berta Anita, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +361 3280630
E-mail: berta.anita@nagyeskiss.hu
Fax: +361 3280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopron.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a soproni Lőver Fürdő - Csík Ferenc Uszoda strandmedence és kiszolgáló épületek felújítási terveinek elkészítése tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a soproni Lőver Fürdő - Csík Ferenc Uszoda strandmedence és kiszolgáló épületek felújítási terveinek elkészítése tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a soproni Lőver Fürdő - Csík Ferenc Uszoda strandmedence és kiszolgáló épületek felújítási terveinek elkészítése tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Fő tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az átalakítás és felújítás egyik célja, hogy az építmények biztosítsák a fedett uszoda építési ideje alatt az egyesületi és egyéni úszó, bébi és úszóoktató, vízilabdázó, egyéb úszósport lehetőséget. Másik célja az új fedett uszoda létrejötte és megnyitása után, komfortos és modern, strand és élményfürdő létrehozása.
A tervezendő épület és építményfejlesztés célja a sportoláshoz és aktív szabadidő eltöltéshez a Lőver Strandfürdő korszerű átalakítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása. Kiemelten a medence és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló és szolgáltató épületek bővítése és „négy évszakos” használatának ideiglenes biztosítása.
A fejlesztési, tervezési feladat részei:
Tanulmányterv készítése több lehetséges megoldás vázolásával és hozzátartozó kivitelezési költség megadásával, mely biztosítja a fent megfogalmazott célok megvalósítását. Min 4 koncepció bemutatása. A koncepciók egyike foglalja magába a meglévő gyermek pancsoló bővítését téliesített tanmedence méretűvé és az így kialakított medence téliesített összekötését a strandmedencével.
Az ajánlatkérő által elfogadott koncepció terv alapján engedélyezési és kiviteli terv készítése az alábbiak figyelembevételével.
A medence lefedése ideiglenes módon légtartós fűtött sátorszerkezettel. A sátorszerkezet összekötése a meglévő "fürdőház" épületével és a kialakított egyéb vendégforgalmi helységekkel. A sátorszerkezet nyári szezonban történő bonthatóságának biztosítása az akadálymentes strandmedence működés biztosításával.
A meglévő "fürdőház" átalakítása oly módon, hogy fogadni tudja az uszoda női - férfi öltözőket és hozzá tartozó vizes helyiségeket, a kazánházat, csatlakozni tudjon a légtartós sátorhoz, a szükséges statikai megerősítésekkel. Az ideiglenes öltöző és egyéb helységek biztosításának tervezése az akadálymentes üzemeléshez akár mobil rendszerben.
A medence építészeti és statikai átalakítása vagy kialakítása, a megváltozott igények miatt az uszodai vízgépészet és elhelyezésének megtervezése figyelembe véve a későbbiekben a strandmedence funkcióhoz tartozó látványelemeket is. A medence vízgépészete kialakításában és technológiájában legyen modern és feleljen meg a hatályos előírásoknak. Az ajánlatkérő a tervezési feladatban nem zárja ki új medence építésének a lehetőségét.
A meglévő épületgépészet átalakítása és bővítése a megváltozott igényekhez, gáz, víz, szennyvíz, csapadékvíz, fűtés, szellőzés tervezése. Felhasználva a fedett uszoda meglévő, de a későbbiekben visszaépítésre nem tervezett épületgépészeti berendezéseit (kazánok, stb).
A meglévő közműhálózat szükséges átalakítása, az ideiglenes gázvezeték tervezése. A megváltozott medence körüli és sátor körüli rész üzemi- és csapadékvíz elvezetésének megtervezése.
A tervezett légtartós sátor üzemeltetéséhez szükséges energia ideiglenes vezetékeinek megtervezése. A kialakított létesítmény épület-villamos hálózatainak megtervezése.
A szükséges belső úthálózati átalakítás tervezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/2. alkalmassági követelményben megjelölt szakember szabadidős létesítmény engedélyezési ÉS kiviteli tervek elkészítésében szerzett szakmai tapasztalati ideje 30
2 3.Teljesítési határidő  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Részajánlattétel mellőzése: A közbeszerzés tárgyát képező tervezői feladatok egymásra épülő, egymástól nem elválasztható feladatot képeznek, felosztásuk a feladat időbeli lefolyását képezik az egymásra épülés okán.
A II.2.6) pont kitöltésre azért került, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Alkalmassági követelmény:
Alkalmatlan ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont). Az egységes európai közbeszerzési dokumentummal történő előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is. az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot , amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
P.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-ére.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek., 5-6. § megfelelően, az EEKD-ban foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Kbt. 67. § (2) bek. és a Kr. 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) az EEKD IV. fejezetében szereplő részletes információkat kell megadnia.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bek-ben foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben összesen a teljes nettó árbevétele nem érte el a 17.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább a Kr. 22. § (2) bek.ben meghatározott minimum adatokat. A referenciát a Kr. 22. § (1) bek. szerint kell igazolni.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M.2) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával;
b) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek-re.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az M.1) és az M.2) pontok esetében előírt feltételek:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek., 5-6. § megfelelően, az EEKD-ban foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bek-ben foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Kr. 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) az EEKD IV. fejezetében szereplő részletes információkat kell megadnia.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az igazolási mód körében előírtakat kell benyújtania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) egy darab, legalább 12.800.000,- Ft értékű, engedélyezési terv ÉS kiviteli terv kidolgozása tárgyú, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés elismerésére az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben került sor.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot (Rt. 22. § (5) bekezdés).
M.2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” vagy azzal egyenértékű építészeti-műszaki tervezési vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és képzettséggel rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér, késedelmi kamat a szerződéstervezetben foglaltak szerint
Ajánlatkérő a hiba és hiánymentes teljesítést követő 15 napon belül köteles kiállítani a teljesítési igazolását. Ajánlattevő számláját ezen teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (6) bek., amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bek., valamint a szerződésben foglaltak szerint történik, tekintettel az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § jogszabályra.
A közbeszerzés az Ajánlatkérő saját forrásából valósul meg.
Nyertes Ajánlattevő egy (vég)számlát jogosult kiállítani.
A finanszírozási feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az épületben portaszolgálat működik és a beléptetés akár 30 percet is igénybe vehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas, érvényes okmányt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Értékelés: 1. és 3. értékelési részszempont: fordított arányosítás (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III. pont A pont 1. ba) alpont) (3. értékelési részszempont esetében: a 100 munkanap feletti megajánlás érvénytelen, az 50 munkanap alatti megajánlás maximális pontszámot ér)
1. 2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás (III. pont A pont 1. bb) alpont) (M/2. esetében a 3 hónap alatti megajánlás érvénytelen, a 60 hónap feletti megajánlások maximális pontszámot érnek)
Az ajánlatot 1 papír alapú pl-ban, zárt csomagolásban, az 1.3 pontban meghatározott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (személyes leadás esetén: hétfőtől-csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő napján az ajánlattétlei határidő lejártáig).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap;
- ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati példánya;
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példánya;
- ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyilatkozata;
- ajánlattevő a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat;
- Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalommal is);
- nyilatkozatot a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, továbbá a kapacitást biztosító szerv nyilatkozata;
- szakmai ajánlat (beárazott díjtáblázat);
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása nem szükséges);
- értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyilatkozat;
- közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációbal leírtakat.
Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2)-3) pontok vonatkozásában a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg.
Ajánlatkérő a IV.6) pontban az 1 hónap alatt 30 napot ért a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. § alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 30 000 000 HUF/év, valamint 15 000 000 HUF/kár összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló. Az új szolgáltatás megrendelés beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes(ek) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
A további részleteket a dokumentáció tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www. kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák