Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.04.01.
Iktatószám: 5235/2015
CPV Kód: 45210000-2;45262700-8;45113000-2;45350000-5;45315100-9
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Teljesítés helye: Budapest 1147 Budapest, Öv utca 206. hrsz.: 30333.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FK-RASZTER Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Karácsony Gergely polgármester
Telefon: +36 1 872 9168
E-mail: polgármester@zuglo.hu
Fax:
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés, Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban - Mesevonat Bölcsőde építése és kapcsolódó munkák elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest 1147 Budapest, Öv utca 206. hrsz.: 30333.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási szerződés, Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban - Mesevonat Bölcsőde építése és kapcsolódó munkák elvégzése.
Mesevonat Bölcsőde új épülete (nettó alapterület 977,38 m2)
A tervezett beruházás során a következő fő műszaki tartalmú komplex új bölcsőde intézmény valósítandó meg:
A jelenlegi beépítetlen és körülhatárolás nélküli telken új építésű, földszintes bölcsőde intézmény és teljes környezetének kiépítése valósítandó meg.
A bölcsőde intézmény falakkal együtt mért bruttó szintterülete 1127 m2, továbbá megépítendő egy falakkal együtt mért 14 m2 bruttó szintterületű hulladéktároló épület és bruttó 5,5 m2 alapterületű kerti gyermek-wc épület is.
A bölcsőde épülete sáv- és pilléralapozással készülő, monolit vasbeton pillérvázas építési technológiákkal megvalósítandó, monolit vasbeton pillérekkel és részben teherhordó vázkitöltő falazatokkal, monolit vasbeton födémszerkezettel épülő földszintes épület, „U” alaprajzi elrendezéssel.
Az „U” alaprajzi elrendezés egyik szárnyában irodai, tároló és egyéb a bölcsődei funkciót támogató helyiségek kapnak helyet, a másik szárnyában komplett melegkonyha építendő főzőtérrel, előkészítő helyiségekkel, mosogató helyiségekkel, raktárakkal, konyhai irodával és konyhai öltözőkkel, mintegy 175 m2 bruttó alapterülettel. Ugyanezen szárnyban kialakításra kerülnek még vasalóhelyiség, gondozói öltöző-blokk, karbantartó műhely és gépészeti illetve villamossági tér is. Az „U” alaprajzi elrendezés „talpában” kap helyet a két gondozási egységes (kétcsoportos - négy csoportszobás) bölcsődei funkció a hozzá tartozó vizesblokk egységekkel illetve tároló helyiségekkel. Szintén ezen a területen kap helyet a bejárati rész és a gyermek-átadó helyiség, valamint az akadálymentes vizesblokk is.
Az épület teljes akadálymentesített kivitelben valósul meg, az akadálymentes vizesblokk kialakításán túl megvalósul az akadálymentes megközelítés (akadálymentes parkoló és akadálymentes útvonalak), a taktilis jelzésekkel és infokommunikációs megoldásokkal az akadálymentes irányítás/tájékoztatás is.
Az épület ferde lapostetős rendszerben épül, mely lapostető teljes felületen félintenzív zöldtető rendszerrel valósul meg. A zöldtető rendszer az „U” alaprajzi elrendezés szárnyainak végén csatlakozó támfalakkal olvad bele a környezetében kialakítandó kertbe.
Az épület homlokzatai 20 cm vastag homlokzati hőszigeteléssel készülnek.
A jelenleg lehatárolások nélküli udvart a közterületek illetve a telekhatárok felől kerítések építésével kell körbevenni, lehatárolni. A telken belül a bölcsődei játszóudvar és a gazdasági udvar illetve a bejárati személy- és járműforgalommal (bejárati út és parkolók) érintett udvarrészeket belső kerítések építésével és belső támfalak építésével kell elválasztani egymástól. Építendő kerítések: 201 m áttört kerítés és 54,6 m tömör kerítés.
A kerítésekkel körülveendő és kertészeti és térépítési munkákkal korszerűen kialakítandó udvarrészek alapterülete 2839 m2 udvarterület plusz 850 m2 zöldtetőn készülő kert.
A bölcsődei játszókert alapterülete 860 m2. Ezen a területek készül 335 m2 fagyálló kerámia burkolatú játszóterasz és kertterv alapján 518 m2 alapterületű kertépítés játszóelemekkel, kertészeti kiépítéssel együtt.
Az épület bejárata felől (az intézményi szülői-gyermekforgalom és dolgozói forgalom illetve a gazdasági forgalom biztosítására) építeni kell 396 m2 alapterületű, beton térburkolatos, teherautóval is terhelhető belső utat és 222 m2 alapterületű belső parkolót, továbbá beton térburkolattal ellátott 200 m2 alapterületű közlekedő terület. Az udvarok többi része kertészeti tervek szerint kiépítendő.
A félintenzív zöldtető a kertészeti tervek szerint alakítandó ki.
A kivitelezés státusza szerint új épület kivitelezése, azonban a jelen tárgyban közbeszerzési eljárás korábban már lefolytatásra került. Az akkori eljárásban nyerteseként szerződött kivitelező, az épület műszaki tartalmának nem egészen 8%-át készítette el. A szerződés a kivitelezővel felbontásra került.
Az érintett építészeti, statikai munkarészek: tereprendezés, alapárok kiemelése, alapozás, aljzatbetonozás, pillérek elkészítése, vázkitöltő falazat készítése.
Az érintett gépészeti munkarészek: esővízelvezető alapvezeték, és szennyvízelvezető alapvezeték épület alatti nyomvonalának kiépítése
Az érintett elektromos munkarészek: Villám- és érintésvédelmi földelési hálózat elemei.
Az érintett organizációs munkarész: két hónap.
Az jelenlegi állapotot a dokumentáció részét képező „Állapot rögzítő dokumentáció tartalmazza”. Az elkészült munkarészek az új műszaki tartalomban mennyiségileg nem szerepelnek, megfelelőségükről a bonyolító és a korábbi kivitelező nyilatkozik. Az elkészült épület, mint egységes építési termék megfelelőségéért a tárgyi közbeszerzés nyertese, mint a kivitelezés végzője a felelős.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45262700-8
45113000-2
45350000-5
45315100-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 263478376
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A korábbi, az azonos tárgyban meghirdetett (KÉ-18938/2014) Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen lett.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (költségvetés nettó Ft) 75
Napi késedelmi kötbér vállalása (a nettó vállalási ár %-ában, két tizedes jegyig megadva, min: 0,25%, ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 0,50%) 5
Meghiúsulási kötbér vállalása (a nettó vállalási ár %-ában, két tizedes jegyig megadva, min: 5%, ajánlati elem legkedvezőbb szintje:15%) 5
Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 15
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18938 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/09/17 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 0214 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/01/12 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4703 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/24 (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, ÚJ TELEPHELYEN ZUGLÓBAN - MESEVONAT BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK ELVÉGZÉSE
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/03/23 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Postai cím: Felsőszinva u. 73.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3533
Ország: HU
Telefon: +36 46 531 800
E-mail: fkraszter@fkraszter.hu
Fax: +36 46 530 412
Internetcím (URL): www.fkraszter.hu
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 284100000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 263478376 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 263478376 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 341893093 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
FK-RASZTER Építő Zrt. (név) 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft. (név) 2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Új Széchenyi Terv KMOP-4.5.2-11-2012-0008 kódszámú, „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban" című pályázat
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/12/22 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/31 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------