Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/63
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2017.04.24.
Iktatószám:5349/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.06.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás-fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: AK16737
Postai cím: Brunszvik u. 2.
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szekeres Zsolt projektbiztos
Telefon: +36 22569569
E-mail: szekeres.zsolt@agrar.mta.hu
Fax: +36 34331410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.agrar.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.agrar.mta.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.mek.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax: +36 13280339
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.agrar.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.agrar.mta.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax: +36 13280339
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.agrar.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.agrar.mta.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás-fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervpályázat készítése a Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb tervezése tekintetében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71322000-1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervpályázat célja:
A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozat szerint az MTA a martonvásári kutatótömb megvalósításának első lépéseként a fejlesztés előkészítése céljából a kutatótömb tervezésére tervpályázatot ír ki. A tervezendő épület több intézményi osztály számára biztosít kutatóhelyet. Az MTA ATK 2019-ig felépülő, 21. századi igényeknek megfelelő műszerparkkal felszerelt új központi kutatóépületében megvalósuló fejlesztés elemei: fenotipizáló, képalkotó, metabolomikai, proteomikai, genomikai és bioinformatikai platform, laboratóriumok, kutatószobák.
A tudományos infrastruktúra új súlypontjaként az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjában valósul meg az új Agrár-Innovációs Centrum a martonvásári kastélyparkban. A magyar mezőgazdaság igen fontos erőforrása jön létre. A központban egyebek mellett a klímaváltozás miatt szükségessé vált kutatásokat végeznek, így például az időjárás változásainak ellenállóbb vagy az extrém körülményekhez jobban alkalmazkodó növényeket nemesítenek, valamint a klímaváltozás nyomán Magyarországon újonnan megjelent kórokozófajokat is vizsgálnak majd. A fejlesztés részét képezi egy infrastruktúra-megújítást szolgáló támogatás. Ez lehetővé teszi a növények alkalmazkodóképességének tanulmányozását a teljes növény szintjétől a sejt- és molekuláris szintekig. Vizsgálhatóvá válnak a növények extrém környezeti hatásokra adott anyagcsere-, illetve génaktivációs válaszai.
Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont 3 intézete több osztályának épít új kutatási tömböt:
a Mezőgazdasági Intézet Génmegőrzési Osztálya, és a Növényi Sejtbiológiai Osztálya (NSO)-, a Növényvédelmi Intézet 5 osztálya-, és a Talajtani és Agrokémiai Intézet 4 osztálya számára.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: Pályázó az a természetes személy lehet: -aki a 266/2013. (VII.11.) Kr.- szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában É jog. van, és szerepel a MÉK honlapján szereplő Névjegyzéken -aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jog.rendelkezik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorolásról:
-a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés) követelményeinek
karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása
funkcionális igények megvalósulása
magas szintű térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség létrehozása
városképhez és környezethez való illeszkedés, a városképi szempontok érvényesülése, a településképi és településszerkezeti hatásvizsgálat pozitív eredménye
az építészeti kialakítás minősége
településrendezési, építési előírások betartása a dokumentációval összhangban
-a megvalósíthatóság követelményeinek
reális időbeli megvalósíthatóság
a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság
gazdaságos szerkezeti rendszer, épületgépészeti és elektromos rendszer választása
reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása
-a környezetvédelmi követelményeinek
környezeti feltételekhez való alkalmazkodás
kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata
alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása
-a közlekedési követelményeinek
térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja
kapcsolatok a szűkebb és tágabb környezet közlekedési hálózataihoz
-a tervi minőség követelményeinek
kidolgozottság, részletezettség
közérthetőség, tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőség
dokumentációnak való megfelelés
-és szempontjainak való megfelelést.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2017/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére nettó 15.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege: 7.000.000,- Ft
A megvétel legkisebb összege: 1.000.000,- Ft
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Szavazásra jogosultak:
Elnök:Dr. Balázs Ervin kertészmérnök, akadémikus (MTA-ATK)
Társelnök:Füleky Zsolt építészmérnök - Építészeti és Építésügyi helyettes államtitkár
Tagok:
Dr. Finta József DLA építész, akadémikus
Kapitány József DLA építész (MÉK)
Krizsán András DLA építész - a MÉSZ elnöke
Dr. Reith András PhD építész - a Budapesti Építész Kamara alelnöke
Dr. Déry Attila kandidátus építész, - műemléki érték dokumentálás szakértő
Horváth Bálint főépítész - Martonvásár Város Önkormányzat alpolgármester
Póttag: -
Szavazásra nem jogosultak:
Szakértő: Dr. Barnabás Beáta növénybiológus, akadémikus MTA főtitkár-helyettes
Jogi szakértő: dr. Balog Tímea jogász (Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.)
Szakértő: dr. Hiripi Zsolt ügyvéd (MTA ATK projektiroda)
Szakértő: Fodor Csaba beruházási szakértő (MTA ATK projektiroda)
Szakértő: Buskó Sándor építőmérnök, igazgató (MTA Létesítménygazdálkodási Központ)
Szakértő: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő Miniszterelnöki biztos
A Bírálóbizottság összetételét az ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályok betartva határozta meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a. Tervpályázat megjelentetése a MÉK honlapján: 2017. április 24-ig.
b. A helyszíni szemle időpontja : 2017. április 25. (kedd) 14:00 óra
c. A kérdések feltevésének határideje: 2017. május 02. (kedd)
d. A kérdésekre adott válaszok határideje: 2017. május 09. (kedd)
e. A pályaművek beérkezésének határideje: 2017. június 20. (kedd) 16:00 óra
f. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2017. július 04. (kedd) 16.00 óra
g. A tervpályázat nyilvános bemutatása: 2017. augusztus 04-ig
h. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása: 2017. szeptember 08-ig
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): : www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/04/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben