Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/39
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.04.03.
Iktatószám:5462/2015
CPV Kód:44163120-7;44115220-7;44167300-1
Ajánlatkérő:PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Teljesítés helye:Szállítások helye: MAGYARORSZÁG, Pécs, Tüzér u. 18-20. Kapcsolódó szolgáltatások helye (1. és 3. rész): MAGYARORSZÁG, Pécs közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mart Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér út 18-20.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Győri Csaba
Telefon: +36 72503400
E-mail: gyori.csaba@petav.hu
Fax: +36 72503403
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Mart Kft.
Postai cím: Székesdűlő-Házgyár 8028.
Város/Község: Dunakeszi
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása a PÉTÁV Kft.-nél” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0009) keretében hőközponti blokk méretezése, tervezése, technológiai szerelése, szállítása és üzembe helyezése, épületgépészethez kapcsolódó szerelvények, vezetékek, merev és önkompenzáló acélcsövek szállítása adásvételi szerződés feltételei alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szállítások helye: MAGYARORSZÁG, Pécs, Tüzér u. 18-20. Kapcsolódó szolgáltatások helye (1. és 3. rész): MAGYARORSZÁG, Pécs közigazgatási területe
NUTS-kód HU231
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/09/19 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szerződés tárgya: Előre szigetelt, műanyag köpenycsöves, közvetlenül földbe fektethető, merev acélcsövek és tartozékaik szállítása
Szerződés mennyisége:
- 2048 fm egyenes cső,
- 204 db ív,
- 44 db T és P leágazások, fixpontok,
- 28 db előszigetelt elzáró szerelvény.
- A haszoncső mérete DN25 és DN100 közötti.
A karmantyúk utólagos habosítása és a tágulási párnák felhelyezése a nyertes ajánlattevő feladatát képezi. A nyertes ajánlattevő a habosítást 13 alkalommal, az Ajánlatkérő által meghatározott ütemezés szerint köteles végrehajtani a dokumentációban meghatározott feltételekkel.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44163120-7
További tárgyak:44115220-7
44167300-1
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 26808817 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 110 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)10
Teljeskörű jótállás vállalt időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, max. 36 hónap)1
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 090 - 158056
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/10 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8414 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/12 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 191 - 337916
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/04 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20585 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/06 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Szerződő Felek a részszámlázás feltételeit és a teljesítési ütemezését módosították az alábbiak szerint:
- Részszámlázás (eredeti szerződéses feltétel)
1. Részszámla:
Esedékessége: az 5. számú melléklet szerinti 2. ütem eszközeinek és berendezéseinek leszállítását követően.
Összege: 16.106.306,-HUF + ÁFA.
Végszámla:
Esedékessége: a szerződésben meghatározott szállítási feladatok és kapcsolódó szolgáltatások igazolt teljesítését követően (az utolsó habosítási szakasz lezárását követően). Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó a karmantyúk utólagos habosításával kapcsolatos költségeit a végszámlában érvényesíti.
Összege: 10.702.511,-HUF + ÁFA
- Részszámlázás (a módosítás alapján):
1. Részszámla:
Esedékessége: az 5. számú melléklet szerinti 2. ütem eszközeinek és berendezéseinek és a kapcsolódó szolgáltatások igazolt teljesítését követően.
Összege: 11.265.825,-HUF + ÁFA.
2. Részszámla:
Esedékessége: az 5. számú melléklet szerinti 3. és 4. ütem eszközeinek és berendezéseinek és a kapcsolódó szolgáltatások igazolt teljesítését követően.
Összege: 10.702.511,-HUF + ÁFA.
Végszámla:
Esedékessége: az 5. számú melléklet szerinti 1. ütem eszközeinek és berendezéseinek és a kapcsolódó szolgáltatások igazolt teljesítését követően.
Összege: 4.840.481,-HUF + ÁFA.
- Teljesítés ütemezése (eredeti szerződéses feltétel, szerződés 5. számú melléklete szerint):
I. Szállítási ütem/ Szállítási határidők (szerződéskötéstől számított): 7 nap /számla benyújtása: -
II. Szállítási ütem: Szállítási határidők (szerződéskötéstől számított): 28 nap /számla benyújtása: 1. részszámla
III. Szállítási ütem: Szállítási határidők (szerződéskötéstől számított): 70 nap /számla benyújtása: -
IV. Szállítási ütem: Szállítási határidők (szerződéskötéstől számított): 110 nap /számla benyújtása: végszámla
- Teljesítés ütemezése (módosítás alapján, szerződés 5. számú melléklete szerint):
I. Szállítási ütem/ Szállítási határidők (szerződéskötéstől számított): 190 nap /számla benyújtása: végszámla
II. Szállítási ütem: Szállítási határidők (szerződéskötéstől számított): 28 nap /számla benyújtása: 1. részszámla
III. Szállítási ütem: Szállítási határidők (szerződéskötéstől számított): 70 nap /számla benyújtása: -
IV. Szállítási ütem: Szállítási határidők (szerződéskötéstől számított): 110 nap /számla benyújtása: 2. részszámla
IV.1.3) A módosítás indoka:
- Az első részteljesítési határidő módosítását az alábbi körülmények indokolták:
A tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására a tervezettnél későbbi időpontban került sor, emiatt a T-136-os körzet építési munkái csak 2015. március és május között végezhetők el. Az időbeli módosítás oka, hogy az érintett területen a Vevő a távhővezeték cseréjére irányuló építési munkákat nem végezheti a téli időszakban, mivel az új primer távfűtési vezeték a régi elbontandó szekunder vezeték helyére kerül a legnagyobb részben beépítésre, és az építési munkák végzése során nem biztosítható a lakosság folyamatos fűtési és használati melegvíz szolgáltatása.
- A számlázási ütemek módosítását az alábbi körülmények alapozták meg:
Az első részteljesítési ütem módosítása miatt az Eladó az első részszámláját - változatlan számlázási feltételek mellett - kizárólag a 2015. év tavaszán tudná benyújtani, mivel az érintett részszámla benyújtásának feltétele a második mellett az első részteljesítési ütem megvalósítása is. Az Eladó az első szállítási ütem elhalasztása miatt kérte az első részszámlázási ütem megbontását, melynek alapján jogosulttá válik az első és a második részteljesítési ütemet követően külön részszámla benyújtására.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/12/11 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél jelen hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/31 (év/hó/nap)