Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5
Beszerzés tárgya: Meglévő 13,4 vkm 48 rendszerű hézagnélküli vágány és alépítményének elbontása Baté/Csoma-Szabadi és Csoma-Szabadi/Dombóvár-alsó között. Helyette 13,4 vkm 54 rendszerű hézagnélküli vágány építése új zúzottkő ágyazatban új sínekkel és kapcsolószerekkel. A vasbeton aljakat a MÁV Zrt biztosítja. 600 m hosszon 1 m vastagú, átlagosan 9 m szélességű geomatracos töltésalapozás építése, a teljes szakaszon 40 cm vastagságú meszes/cementes stabilizáció és 40 cm SZK1 jelű védő/erősítő réteg megépítésével, valamint vízépítési feladatok elvégzésével. Továbbá 20 db műtárgy felújítása, 2 db csőáteresz átépítése 1,50*1,0 és 1,50*1,50 mny. vb. kerethíddá és 9 db útátjáró felújítása. 2 500 folyóméter különféle (biztosító berendezési, távközlési) kábel kiváltása. Tervezési feladatok: vasúti felépítményi, sínkiosztási terv, részletes fázistervek, különféle talajstabilizációk technológiai terve, útátjáró átépítésekhez egyedi ütemterv és forgalomtechnikai terv elkészítése a szükséges dokumentációkkal együtt. Ideiglenes berendezések, ideiglenes létesítmények tervezése (zsaluzási, daruzási terv, továbbá amik a speciális technológiához tartoznak). Megvalósulási tervek készítése.
Hirdetmény típusa: További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.01.14.
Iktatószám: 57/2015
CPV Kód: 45234114-8;45247230-1;45234100-7
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beruházási és Logisztikai Üzletág, BSZ Beruházási Divízió 371. szoba
Címzett: Mezei Viktor
Telefon: +36 302053729
E-mail: mezei.viktor@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében)  
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”) x

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Meglévő 13,4 vkm 48 rendszerű hézagnélküli vágány és alépítményének elbontása Baté/Csoma-Szabadi és Csoma-Szabadi/Dombóvár-alsó között.
Helyette 13,4 vkm 54 rendszerű hézagnélküli vágány építése új zúzottkő ágyazatban új sínekkel és kapcsolószerekkel. A vasbeton aljakat a MÁV Zrt biztosítja.
600 m hosszon 1 m vastagú, átlagosan 9 m szélességű geomatracos töltésalapozás építése, a teljes szakaszon 40 cm vastagságú meszes/cementes stabilizáció és 40 cm SZK1 jelű védő/erősítő réteg megépítésével, valamint vízépítési feladatok elvégzésével.
Továbbá 20 db műtárgy felújítása, 2 db csőáteresz átépítése 1,50*1,0 és 1,50*1,50 mny. vb. kerethíddá és 9 db útátjáró felújítása. 2 500 folyóméter különféle (biztosító berendezési, távközlési) kábel kiváltása.
Tervezési feladatok: vasúti felépítményi, sínkiosztási terv, részletes fázistervek, különféle talajstabilizációk technológiai terve, útátjáró átépítésekhez egyedi ütemterv és forgalomtechnikai terv elkészítése a szükséges dokumentációkkal együtt. Ideiglenes berendezések, ideiglenes létesítmények tervezése (zsaluzási, daruzási terv, továbbá amik a speciális technológiához tartoznak). Megvalósulási tervek készítése.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234114-8
További tárgyak: 45247230-1
45234100-7

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
x Tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2014 - 26414 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2014 /S 246 - 434973 2014/12/20 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2014/12/17 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás x Javítás   További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
x A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
 
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
 
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
A következő helyett:
(nap/hónap/év)
: (időpont )
Helyesen:
(nap/hónap/év)
: (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2015/01/08 (nap/hónap/év)