Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/64
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.06.06.
Iktatószám:6048/2016
CPV Kód:79419000-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye:NKE székhelye (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) és telephelyei (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., 1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12., 1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.07.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:felsőoktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-nke.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1083
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://e-szigno.hu/letoltesek/ (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére emberi erőforrás kompetencia mérése, elemzése, fejlesztési terv kidolgozása, a fejlődés visszamérése, elemzése, a megvalósítás kiértékelése a KÖFOP-2.1.2. proje
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79419000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlattevő által biztosított kompetenciamérési eszközökkel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói, kutatói, dolgozói körének részére kompetenciamérés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hatályos Foglalkoztatási Szabályzatában meghatározott munkaköri-beosztási csoportokhoz tartozó kompetenciák vonatkozásában, figyelembe véve a hatályos közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény releváns rendelkezéseit. A kompetenciamérés eredménye alapján fejlesztési javaslatok készítése, tesztalanyonkénti „egyéni fejlesztési” terv kialakítása személyre szabott tanácsadói támogatással.
A kompetencia alatt ajánlatkérő a következőt érti: a kompetencia olyan tulajdonsághalmaz, melyet a hozzáállás, a készség az ismeret, a tapasztalat együttesen ír le, és amely kiemelkedő teljesítményhez vezet.
A fentiekben megnevezett Foglalkoztatási Szabályzat az alábbi linken érhető el:
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/foglalkoztatasi-szabalyzat_-hataly-2016_-ii_-1-tol-3.original.pdf
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére emberi erőforrás kompetencia mérése, elemzése, fejlesztési terv kidolgozása, a fejlődés visszamérése, elemzése, a megvalósítás kiértékelése a KÖFOP-2.1.2. proje
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:75112100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: NKE székhelye (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) és telephelyei (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., 1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12., 1118 Budapest, Ménesi út 5.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Ajánlattevő által biztosított kompetenciamérési eszközökkel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel oktatói, kutatói, dolgozói körének részére kompetenciamérés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hatályos Foglalkoztatási Szabályzatában meghatározott munkaköri-beosztási csoportokhoz tartozó kompetenciák vonatkozásában, figyelembe véve a hatályos közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény releváns rendelkezéseit. A kompetenciamérés eredménye alapján fejlesztési javaslatok készítése, tesztalanyonkénti „egyéni fejlesztési” terv kialakítása személyre szabott tanácsadói támogatással.
A kompetencia alatt ajánlatkérő a következőt érti: a kompetencia olyan tulajdonsághalmaz, melyet a hozzáállás, a készség az ismeret, a tapasztalat együttesen ír le, és amely kiemelkedő teljesítményhez vezet.
A fentiekben megnevezett Foglalkoztatási Szabályzat az alábbi linken érhető el:
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/foglalkoztatasi-szabalyzat_-hataly-2016_-ii_-1-tol-3.original.pdf
A tesztben részt vevő alanyok száma 800 fő - 10%
A feladat fő lépései:
- munkakörök elemzése
- első mérés végrehajtása (~700 fő) 2016. III.-IV. né.
- személyes, egyéni visszajelzés készítése a tesztalanyok részére
- egyéni fejlesztési tervek készítése
- összefoglaló készítése
- pótmérés végrehajtása (~100) fő 2017. II.-III. né.
- visszajelzés készítése a tesztalanyok részére
- egyéni fejlesztési tervek készítése
- összefoglaló készítése
- Fejlődés visszamérése (~800 fő) 2018. III-IV. né.
összefoglaló tanulmány készítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Max. 5 szakembernek (6 év szakmai tapasztalatra vonatkozó) kompetenciaméréseit figyelembe véve, melyek szellemi munkakörben dolgozó mért tesztalanyok számának összegére vonatkoznak 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 6
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 - A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik, figyelemmel a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 14.§ és a 16.§ -ban foglaltakra is.
Kizáró okok előzetes igazolása:
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Kizáró okok előírt módon történő igazolása ajánlattevő részéről:
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a kizáró okok alább előírt igazolására:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Rendelet 8. § -a. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Rendelet 10. §-ban felsorolt igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles benyújtani, illetve adott esetben hivatkozni annak elektronikus elérhetőségére.
Alkalmasságot igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Alkalmasságot nem igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania..
Minősített ajánlattevők kizáró okokkal kapcsolatos igazolása
Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1.a1) - a2) A Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása. (ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges)
b) Ha az ajánlattevő ezen pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2. A Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyának (emberi erőforrás kompetencia mérése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1. a1) - a2) illetve P2. szerinti iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (Rendelet 19. § (3) bekezdés).
Pénzügyi alkalmassági feltételek előzetes igazolása: A Rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy teljesíti az előírt pénzügyi alkalmassági feltételeket. Ajánlatkérő a Rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (ESPD IV. rész α pont)
Pénzügyi alkalmassági feltételek előírt módon való végleges igazolása: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a pénzügyi alkalmassági feltételek P1., P2. pontban előírt igazolásainak benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan:
P1. a1) amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérlegében legalább két üzleti évben nem rendelkezik legalább 0, vagy pozitív mérleg szerinti eredménnyel.
a2) amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása szerint teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele bármelyik évet tekintve nem érte el a nettó 20 millió HUF-t.
b) amennyiben ajánlattevő az előírt időszak után kezdte meg működését, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (emberi erőforrás kompetencia mérése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 20 millió Ft-ot.
P2. amennyiben a becsatolt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy:
Ajánlattevő közbeszerzés tárgyának (emberi erőforrás kompetencia mérése) megfelelő - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év átlagában nem érte el az 20 millió Ft-ot.
Alanyi hatály: Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve ajánlattevő(k) bármely más személy vagy szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgya (emberi erőforrás kompetencia mérése) szerinti szolgáltatásairól szóló referenciáit minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím, telefonszám / email / fax),
- a referencia tárgyának ismertetése,
- a teljesítés ideje (kezdő - befejező időpont megjelölésével; év, hónap pontossággal),
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás nettó összege,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás módja:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Amennyiben ajánlattevő a szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, és a nyilatkozat -a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
M2. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ismertesse azokat a szakembereket (szervezeteket) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöket - megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe.
A szakemberekre vonatkozó követelmények tekintetében Kbt. 65.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
A nevezett szakembereknek be kell nyújtaniuk:
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, melyből az előírt, rájuk vonatkozó alkalmassági feltételek megállapíthatók;
- saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, hogy a teljesítésben személyesen közreműködnek.
M3. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján ismertesse vizsgálati és kutatási eszközeit, mellyel a kitűzött feladatot kívánja ellátni.
Műszaki-Szakmai alkalmassági feltételek előzetes igazolása: A Rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy teljesíti az előírt műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket. Ajánlatkérő a Rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (ESPD IV. rész α pont)
Műszaki-Szakmai alkalmassági feltételek előírt módon való végleges igazolása: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek M1., M2. ,M3 pontban előírt igazolásainak benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan:
M1. amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített (befejezett) legalább 1db közbeszerzés tárgya (emberi erőforrás kompetencia mérése) szerinti referenciával.
M2. amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az minimum 3 (három) fő szakemberrel, akik főiskolai / egyetemi végzettséggel, valamint a kompetenciamérés területén az alábbi releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Ajánlatkérő a releváns szakmai tapasztalat alatt az alábbiakat érti, mely feltételeknek a szakmai önéletrajzból ki kell tűnnie. Az előírásoknak mindhárom szakember meg kell, hogy feleljen: Legalább 3 (három) év szakmai gyakorlat / tapasztalat kompetenciamérés területén.
a) Legalább 3 (három) kompetenciamérési projektben való részvétel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a fenti a) ponttal kapcsolatosan, hogy a szakember alkalmassága tekintetében bemutatott 3 kompetenciamérési projekt tesztalanyainak száma a 2. értékelési részszempont körében nem kerülhet értékelésre, figyelemmel a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontjára.
b) A három szakember közül kettő: főiskolai / egyetemi pszichológusi végzettséggel, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, egy pedig főiskolai / egyetemi HR szakterülethez kapcsolódó végzettséggel, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel kell, hogy rendelkezzen;
c) vagy kettő szakember főiskolai/egyetemi HR szakterülethez kapcsolódó végzettséggel, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, egy pedig pszichológusi főiskolai / egyetemi végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel kell rendelkezzen.
M3. amennyiben az általa használt eszközzel az előrt kompetencia csoportok nem mérhetők.
Az előírt kompetenciacsoportok mérhetőségének igazolásához szükséges: ajánlattevő mutassa be alkalmazott eszközrendszerét olyan mélységben, melyből a fenti kompetenciacsoportok mérhetősége egyértelműen megállapítható (például alkalmazott tesztlapok, tesztrendszerek funkcionális leírása, összegező jelentések készítésének metodikája stb.) legyen.
1. A kompetenciakérdőív legyen kényszerválasztásos, hogy nehezen lehessen becsapni (és az erre irányuló törekvést jelezze).
2. Az eszköz rendelkezzen face-validitással (az ajánlatkérő illusztrálja, hogy mely kérdésekkel mely kompetencia méréséhez járul hozzá).
3. A tesztalanyok esetében a következő kompetencia csoportok legyenek mérhetők: Vezetői tulajdonságok és attitűdök; Személyiségre jellemző kompetenciák; Csoportos viselkedés, emberi kapcsolatok, szocialabilitás; Együttműködés; Döntési képesség; Felelősség vállalás; Innovációs képesség; Siker és célorientáltság; Kommunikációs képességek.
Alanyi hatály: Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve ajánlattevő(k) bármely más személy vagy szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása uniós forrásból történik. KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 - A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés. A támogatási intenzitás mértéke: 100%. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. Előleg fizetésére nincs lehetőség. A számlát a teljesítésigazolással ellátott számla kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel ajánlatkérő egyenlíti ki - figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdéseire - a nyertes ajánlattevő részére az adásvételi szerződésben megjelölt forint bankszámlájára történő átutalással.
A szerződés teljesítésére, és annak elismerésére vonatkozóan Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1) és (3) bekezdés, valamint a (5) bekezdése szerint jár el.
Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakat kötelesek alkalmazni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Egyéb jogszabályok:272/2014. (XI.5.) és 368/2011.Korm. r.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. I. em. 134. Főtitkári tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében nevezett személyek jogosultak jelen lenni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
- Ajánlatkérő jelen közbeszerzést feltételes közbeszerzésként a Kbt. 53. § (6) bekezdésben foglaltak alapján indítja, mivel támogatásra irányuló igényt nyújt be. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
- A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A Kbt. 68. § (3) bekezdése értelmében a bontási eljárás során a jogosult jelenlévő személyek a Felolvasólapba beletekinthetnek. - Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlati határidő lejártáig. - Szakmai ajánlat benyújtása: a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését megelőzően köteles benyújtani szakmai ajánlatát. A szakmai ajánlat alapját képező műszaki leírás a közbeszerzési dokumentációban található. - A közös ajánlattevőknek be kell nyújtani egy nyilatkozatot (erre vonatkozó nyilatkozatmintát tartalmaz a közbeszerzési dokumentáció), melyben megnevezik képviselőjüket és nyilatkoznak a közbeszerzési szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges kötelezettségvállalásról, valamint együttműködési megállapodásukat, melynek részletezettségét tartalmazza a közbeszerzési dokumentáció.- Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. - Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az erre vonatkozó nyilatkozatot: a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén nyilatkozatot, melynek értelmében a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. b)Egyéb esetben olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - Ajánlatkérő a jelen felhívás III.2.2. és III.2.3. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
- A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint történik. A pontskála felső határa: 10 pont, alsó határa: 1 pont. 1.résszempont (ajánlati ár) a legalacsonyabb ár (legkedvezőbb érték) 10 pontot (felső ponthatár) kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan lesz a pontszám kiszámolva. 2. részszempont: egyenes arányosítás, a legmagasabb érték (a mért, szellemi munkakörben dolgozó tesztalanyok száma összesen) a legkedvezőbb: ez a legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális 10 pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan lesz kiszámítva a pontszám. A vizsgált ajánlati elem a szerződés teljesítésében résztvevő 5 szakember vonatkozásában: az ajánlati felhívás feladásától visszamenőlegesen számított 6 év szakmai tapasztalatot figyelembe véve az 5 fő szakember által végzett,kompetencia mérésben részt vett, szellemi munkakörben dolgozó alanyok száma összesítve (fő). - Egyebekben az eljárásra a Kbt. és Ptk. előírásait kell alkalmazni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbesezrzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák