Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/44
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.04.17.
Iktatószám: 6081/2015
CPV Kód: 45000000-7;45212314-0;45210000-2;45223300-9;45231300-8;45110000-1
Ajánlatkérő: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Teljesítés helye: Magyarország, 7086 Ozora, - Szabadság tér 12. hrsz.: 1596 (külső várfal, várudvar építése szabadtéri színpaddal) - Várhegy utca hrsz.: 1565 (a várhoz vezető utca megújítása és parkoló építése) - Hunyadi János utca 1. hrsz.: 1599 (talajszonda kialakítása, épületbontás, kertrendezés) - Hunyadi János utca 2. hrsz.: 1600 (talajszonda kialakítása, épületbontás, kertrendezés) - Hunyadi János utca 3. hrsz.: 1601 (talajszonda kialakítása, épületbontás, kertrendezés) - Hunyadi János utca hrsz.: 1746/3 (parkoló építése) - Szabadság tér 8. hrsz: 895 (Nagyvendéglő megújítása) - Szabadság tér hrsz.: 830/6 (tér építése közvilágítással, díszkúttal, utcabútorokkal) - külterület hrsz.: 0554/2 (látogatóparkoló és kiszolgáló épületek építése, kertépítés) - külterület hrsz.: 0554/1 (kiszolgáló út építése) - külterület hrsz.: 0554/4 (vizesárok megújítása) - külterület hrsz.: 0556/17 (parkerdő megújítása)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zrt. - West Hungária Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Postai cím: Táncsics Mihály utca 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Tengerdi Réka
Telefon: +36 12254962
E-mail: reka.tengerdi@forsterkozpont.hu
Fax: +36 12254812
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.forsterkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A „Történelmi település a Cinca mentén, reneszánsz világ Ozorán - az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése” projekt (DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0002) kivitelezési munkáinak elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország, 7086 Ozora,
- Szabadság tér 12. hrsz.: 1596 (külső várfal, várudvar építése szabadtéri színpaddal)
- Várhegy utca hrsz.: 1565 (a várhoz vezető utca megújítása és parkoló építése)
- Hunyadi János utca 1. hrsz.: 1599 (talajszonda kialakítása, épületbontás, kertrendezés)
- Hunyadi János utca 2. hrsz.: 1600 (talajszonda kialakítása, épületbontás, kertrendezés)
- Hunyadi János utca 3. hrsz.: 1601 (talajszonda kialakítása, épületbontás, kertrendezés)
- Hunyadi János utca hrsz.: 1746/3 (parkoló építése)
- Szabadság tér 8. hrsz: 895 (Nagyvendéglő megújítása)
- Szabadság tér hrsz.: 830/6 (tér építése közvilágítással, díszkúttal, utcabútorokkal)
- külterület hrsz.: 0554/2 (látogatóparkoló és kiszolgáló épületek építése, kertépítés)
- külterület hrsz.: 0554/1 (kiszolgáló út építése)
- külterület hrsz.: 0554/4 (vizesárok megújítása)
- külterület hrsz.: 0556/17 (parkerdő megújítása)
NUTS-kód: HU233
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A „Történelmi település a Cinca mentén, reneszánsz világ Ozorán - az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése” projekt (DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0002) kivitelezési munkáinak elvégzése, ennek keretében:
1. A külső várfal, várárok rekonstrukciós munkái
1.1 Építmények:
A tervezett építmény a korabeli külső várfal rekonstrukciójaként készül, a régészeti és művészettörténeti kutatások figyelembe vételével. Funkció egyrészt statikai (a várat övező földmű, és maga a vár védelme), másrészt esztétikai illetve műemlékvédelmi.
Az építési munkák során 3, kör alaprajzú saroktorony épül mintegy 230 m2 homlokzati felülettel. Az északi és nyugati torony egyaránt kilátótoronyként kerül kialakításra, annyi különbséggel, hogy az utóbbi egy 37 m2-es térszín alatti kiállítótérrel bővül. A déli toronyban 14.9 m2 akadálymentes WC, valamint 16.9 m2 tároló tér kerül kialakításra.
A negyedik torony helyén (a kutatások bizonyították, hogy sohasem épült meg) modern hangvételű szabadtéri színpad létesül nézőtérrel.
A tornyokat nagy részben tégla, kisebb részben kő, valamint látszóbeton várfalak kötik össze. Ezek mintegy 600 m2 felülettel készülnek.
A falakon belüli külső várudvar járószintje alatt múzeumi és a látogatókat kiszolgáló WC csoport készül. A Ny-i toronyhoz kapcsolódó térszín alatti kiállítótér 152.5 m2 alapterületű. A színház mellett kialakított WC csoport nettó alapterülete: 74.4 m2.
A tervezett terek valamint a vár fűtéséhez geotermikus energia hálózat készül. A talajszondák a vártól ÉK-re eső területen lettek elhelyezve. A szükséges gépészeti tér a térszín alatti WC csoport mellett kerül elhelyezésre.
1.2 Vonalas létesítmények:
A tervezett létesítményekhez a közműellátást az alábbi megépítendő hálózatok biztosítják:
Ivóvíz vezeték létesítése: 260 fm hosszban
Szennyvízvezeték létesítése: 105 m hosszban
Elektromos bekötő vezeték létesítése: 800 m hosszban
Csapadék csatorna hálózat létesítése: 266 m hosszban
A vonalas létesítményekhez régészeti felügyeletet írt elő a hatóság, melyet a Wosinszky Mór Megyei Múzeum biztosít.
1.3 Területi létesítmények:
A tervezett várfal rekonstrukció kialakításához út-, parkoló építés, térvilágítás létesítése, valamint táj-, és kertépítészeti munkák elvégzése szükséges az alábbiak szerint:
Út-, parkoló építés:
Aszfalt útburkolat építése: 1000 m2
Térkő burkolat építése: 200 m2
Szivárgó hálózat építése: 309 m2
Szegélyek: 175 fm
Jelzőtáblák elhelyezése: 10 db
Táj-, és kertépítészeti munkák:
Finom tereprendezés: 4960 m2
Stabilizált zúzottkő burkolat: 470+850 m2
Öntött betonburkolat: 180 m2
Fém kerti szegély: 545 fm
Süllyesztett kerti szegély: 290 fm
Raszter téglasorok: 450 fm
Kerti berendezések és műtárgyak: 26 db
Fa-, cserje, sövény telepítés: 274 db
Szőlő(csemege) telepítés: 100 tő
Szőlő(vad) telepítés: 120 tő
Gyepesítés: 6502 m2
Térvilágítási hálózat építése: 0.2 ha
2. „Esterházy kocsma” nagyvendéglő felújítása
14,54 x 29,85 m befoglaló méretű, pince + földszintes barokk épület megújítása a későbbi épülettoldatok elbontásával. A pince feltárásra és padlószerkezettel való ellátásra kerül 75,84m2 alapterülettel. Az épület külső teherhordó falaiban injektált és falátvágásos utólagos vízszintes falszigetelés készül. Az épületben a vakolatok, padló- és födémszerkezetek (nettó alapterület pincében 75,84m2, földszinten 314,98m2), nyílászárók (13db ablak, 8db külső ajtó, 26db belső ajtó) és tetőfedés (csonkakonty nyeregtető a 434,02m2 bruttó alapterületű épületen hódfarkú cserépfedéssel) cserére kerülnek.
Gépészetet tekintve az épület belső vízellátása újonnan kerül kialakításra, hasonlóan a külső csapadékvíz elvezetéssel, és a szennyvízelvezetéssel. A fűtést tekintve az ingatlanon talajszondák kerülnek elhelyezésre, melyek padlófűtést táplálnak. A szellőzéssel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a három közönségforgalmi tér levegőjének cseréjét a padlástérben elhelyezett 3 db légkezelő berendezés segíti.
Erős és gyengeáramú rendszereket tekintve az épület villamos ellátása és fogyasztói újonnan kerülnek kiépítésre.
3. „Piazza - reneszánsz tér ” kivitelezése, piactér helyreállítása
3.1 Építmények:
A Pipo-várkastély nyugati lábánál, a Cinca patak túlpartján évszázadok során kialakult, reneszánsz szerkezetű és hangulatú piactér kb. 500 m2 nagyságú részének rendezésére kerül sor. A kapcsolódó építészeti tanulmány a teljes tér, a határoló építészeti és természeti térfalak és a belátható tágabb környezet vizsgálatára, értékelésére vonatkozik, ennek első üteme az ugyancsak projektelem Eszterházy Nagyvendéglő előtti térség helyreállítása valósul most meg. A kertészeti eszközökkel is kialakított burkolt dísztéren egy művészi díszkút és szobor kap helyet.
Az építési munkák során a jelenlegi rossz állapotú betonburkolat elbontandó.
3.2 Épített létesítmények:
Díszkút, köztéri létesítése: 1 db
Utcabútorok létesítése (össz.): 19 db
Fa ültetés: 8 db
Cserje ültetés: 238 db
Egynyári ültetése: 134 db
3.3 Vonalas létesítmények:
A tervezett térburkoláshoz a közműellátást értelemszerűen nagyobb területen kell kiépíteni. Műszaki, illetve esztétikai okokból egyes korszerűtlen hálózatokat cserélni vagy föld alatt vezetett rendszerre kell kiváltani:
Ivóvíz vezeték létesítése: 35 fm hosszban
műtárgy: 3 db
Elektromos légvezeték kiváltása, új földkábel létesítése:
Csapadék csatorna hálózat létesítése: 155 fm hosszban
műtárgy: 6 db
3.4 Területi létesítmények:
A tervezett piactér kialakításához térburkolat bontás, - építés, térvilágítás létesítése, táj-, és kertépítészeti munkák elvégzése szükséges az alábbiak szerint:
Táj-, és kertépítészeti munkák: 545 m2
Burkolat bontása: 497 m2
Térburkolás létesítése (díszkutat és környezetét beleszámítva): 545 m2
Térvilágítás létesítése: 11 db a Piazza teljes területén, valamint 4 db a kút sarkain süllyesztve.
4. Kula parkoló és kiszolgáló épületek kivitelezése
4.1 Épületek (porta és kiszolgáló épület):
A mintegy 1.3 ha nagyságú területen kialakítandó látogatói központban két épület épül. A portaépület bruttó beépített alapterülete: 56.2 m2, melyhez 107.8 m2 nyitott fedett tér kapcsolódik.
A kiszolgáló és információs épület bruttó beépített alapterülete: 171.9 m2, amelyhez 287.1 m2 nyitott fedett tér kapcsolódik.
A tervezett épületek hagyományos építési móddal épülnek, de a kornak megfelelő modern felfogásban.
A portaépületben porta helyiség, WC csoport, karbantartó és tároló helyiség, valamint további tároló helyiség kapott helyet. A helyiségek nettó alapterülete: 33.9 m2. Ezek a helyiségek a nyitott fedett tér felé nyílnak meg. A homlokzatképzés látszóbeton és faburkolat, a tetőfelületek zöldtetővel készülnek.
A kiszolgáló és információs épületben három épületblokk készül. Női vizesblokk akadálymentes vizesblokkal, férfi vizesblokk takarítószer kamrával, kulcsos konyhával. A harmadik egység az információs blokk, melyben dolgozói öltöző-WC csoport és raktárhelyiség kapott helyet. A helyiségek nettó alapterülete: 112.4 m2. Ezek a helyiségek a nyitott fedett terek felé nyílnak meg, kapcsolódik hozzá mintegy 300 m2 fedett rendezvénytér. A homlokzatképzés látszóbeton és faburkolat, a tetőfelületek zöldtetővel készülnek.
A Kula kert mellett található 44 912 m2 területű Parkerdő fő funkciója a sport. 800 méter hosszú fűrészporterítéssel ellátott futópálya és sétautak kerülnek kialakításra. A 10 cm vastagságú faforgács réteg alatt szegélyhez rögzített geotextil, alatta tömörített altalaj található. Szegélye 15 cm széles, 2,5 cm vastag szélezett akácdeszka, amit méterenként leszúrt 50 cm hosszú, 4x4 cm-es
akáckarók tartanak.
A Parkerdő megtisztításához hasonlóan az erdő területén található tó megtisztítása, medrének kotrása szükséges.
4.2 Vonalas létesítmények:
A tervezett épületekhez a közműellátást az alábbi megépítendő hálózatok biztosítják:
Ivóvíz vezeték létesítése: 571 fm
Szennyvízvezeték létesítése: 155 m
Elektromos bekötő vezeték létesítése: 460 m
Csapadék csatorna létesítése: 223 m
4.3 Területi létesítmények:
A tervezett látogatói központ kialakításához út-, parkoló építés, térvilágítás létesítése, valamint táj-, és kertépítészeti munkák elvégzése szükséges az alábbiak szerint:
Út-, parkolóépítés:
Aszfalt útburkolat építése: 2174 m2
Térkő burkolat építése: 1065 m2
Betonlap burkolat építése: 120 m2
Stabilizer burkolat építése: 503 m2
Szegélyek: 1300 fm
Jelzőtáblák elhelyezése: 7 db
Táj-, és kertépítészeti munkák:
Finom tereprendezés: 7665 m2
Stabilizált zúzottkő burkolat: 445 m2
Kerti út betongerendákból: 80 db
Fürészpor futóút: 1523 m2
Süllyesztett kerti szegély: 450 fm
Fém kerti szegély: 430 fm
Akác pallószegély: 1658 fm
Agyag tómeder: 138 m3
Furt kút: 1 db
Kerti berendezések és műtárgyak: 79 db
Fa-, cserje telepítés: 2052 db
Hagymás növény telepítés: 35.930 db
Gyepesítés: 6220 m2
Játszótéri, fitness berendezések: 14 db
Térvilágítási hálózat építése: 1.3 ha
A munkálatokat érintő turisztikai létesítmény a munkálatok ideje alatt látogatható marad, a kivitelezőnek biztosítani kell a látogatók, a tűzoltóság és a mentők részére a Pipo várkastély épületének biztonságos megközelíthetőségét.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212314-0
45210000-2
45223300-9
45231300-8
45110000-1
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 1028413690
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 25677 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/12/10 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Történelmi település a Cinca mentén, reneszánsz világ Ozorán - az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése” projekt (DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0002) kivitelezési munkáinak elvégzése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/04/07 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt. - West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1045650000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1028413690 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1028413690 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1218005957 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ZÁÉV Építőipari Zrt. - West Hungária Bau Kft. (név) 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. (név) 8200 Veszprém, Pillér u. 11. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

EB Hungary Invest Kft. (név) 1163 Budapest, Máté u. 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SZEGLETKŐ GENERAL Kft. (név) 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 42/A. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Ozorai Pipo Konzorcium (ALISCA Zrt., Belvárosi Építő Kft.) (név) : 7100 Szekszárd, Munkácsy u. 29. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0002
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/13 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------