Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/73
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.05.09.
Iktatószám: 6098/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Dunántúli Magasépítő Kft.;ZÁÉV Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Nemzeti azonosítószám: AK15429
Postai cím: Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász János, beruházási osztáylvezető
Telefon: +36 83501701
E-mail: melinda.pokecz@spaheviz.hu
Fax: +36 83540144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Hotel „SPA HÉVÍZ” épületgépészeti korszerűsítési munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A beszerzés tárgya a Hotel „SPA HÉVÍZ” ’E’, ’F’ és ’K’ épületeinek épületgépészeti korszerűsítési munkáinak ellátása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 261981832 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 261981832 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 280456077
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Hotel „SPA HÉVÍZ” épületgépészeti korszerűsítési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215000-7
További tárgyak: 45215100-8
45215110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos. sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építészet:
- Védőburkolat műanyag fóliával 1433 m2
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,
8,0 m3-es konténerbe 10 db
- Álmennyezet építése 619,85 m2
- Betonpadló javítása és műgyanta bevonat készítése 52 m2
- Falburkolat készítése beltérben, I. oszt. fali csempe lappal 414 m2
- Fürdőszobai beltéri nyílászárók ajtólap cseréje 23 db
- Diszperziós festés 1279,6 m2
Épületvillamosság:
- Erős- és gyengeáramú kábelek, kábelszerű vezetékek elhelyezése 4795 fm
- Műanyag védőcső elhelyezése 2960 fm
- Szerelvények 187 db
- Fali termosztát 27 klt
- Fan-coil berendezés bekötése 87 klt
- Lámpatestek, fényforrások 303 db
- Tűzjelző központ bővítése (FPA1200-ról FPA 5000-re) 1 db
- Optikai füstérzékelő 211 db
Gépészet
- Radiátorok bontása 41 db
- Beltéri VRV hűtőegység berendezések bontása 28 db
- Vizes berendezési tárgyak bontása, szerelvényekkel, szifonokkal együtt 86 db
- INOX PRESS csőrendszer nyomóvezeték menetes kötésekkel
(különböző méretekben) 176 m
- Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési és hűtési vezeték
(különböző méretekben) 718 m
- Ötrétegű, alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió mentes,
térhálósított PE műanyag csővezeték 1302 m
- Hőmennyiségmérő MHT 6 DN 32 Multidata WR3 típus, Zenner 1 klt
- Fűtési és hűtési (törölköző és LK hűtési) keringető szivattyú
(Wilo Yonos Maxo D 32/05-7) 1 db
- Fűtési (főköri) keringető szivattyú Wilo Yonos Maxo D 32/05-11 1 db
- Hűtési (főköri) keringtető szivattyú Wilo Yonos Maxo D 65/05-16 4 db
- Osztott folyadékhűtő berendezés (138 kW teljesítménnyel) 2 db
- Hővisszanyerős szellőztető (500 m3/h légszállításra) 1 db
- Fan-coil klímakonvektor 80 db
- Légfüggöny berendezés ventilátorral, melegvíz fűtéssel 1 db
- Szaniter kerámia mosdó 19 db
- Mozgáskorlátozott mosdó berendezés 4 db
- Szaniter kerámia WC csésze szerelőelem-állvánnyal, beépített öblítőtartállyal 19 db
- Nyomásvételi csonkokkal rendelkező statikus beszabályozó ferdeszelep 44 db
- Gömbcsap 197 db
- Zuhany csaptelep, zuhanyszettel 23 db
- VTS VS-30-R -PHC befúvó, és elszívó légkezelő 1 klt
- Elszívó ventilátor 35 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv 15
2 Kiemelt kockázatok kezelésének terve 5
3 Organizációs terv 15
4 Megvalósítási ütemterv  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Hotel „SPA HÉVÍZ” épületgépészeti korszerűsítési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/04/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 3.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: boros.laszlo@dmep.hu
Telefon: +36 92504131
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92504131
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14760381-2-20.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: zaev@zaev.hu
Telefon: +36 92504100
Internetcím(ek): (URL) www.zaev.hu
Fax: +36 92504188
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10738885-2-20.
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 264931223
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 261981832
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 261981832 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 280456077
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar krt. 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11121426-2-08.

Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft. - ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 3.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14760381-2-20.

Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u.1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU10
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830-2-44.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/12/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges