Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/53
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2013.05.08.
Iktatószám:6649/2013
CPV Kód:45000000-7;31100000-7;31200000-8;45231400-9;45317200-4;31170000-8;45317300-5;51111300-6;71334000-8
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:Budapest V, Kossuth Lajos tér Hrsz.: 24893
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Iroda H-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617. szoba
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Lévai út 46.
Város/Község: Veresegyház
Postai irányítószám: 2112
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 06 28589020
E-mail:
Fax: 06 28384982
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés / Budapest, V. kerület Kossuth Lajos téri föld alatti 5/10. számú transzformátor állomás megszüntetésének és 630 kVA-es BHTR transzformátor állomás létesítésének tervezése és kivitelezési munkáinak elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest V, Kossuth Lajos tér Hrsz.: 24893
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/07/16 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az 5/10. számú transzformátor állomás kihelyezésének tervezése, engedélyeztetése és kivitelezési munkái.
-Az 5/10. számú transzformátor állomás kihelyezésének felmérése, elbontása,
-a 630 kVA-es BHTR transzformátor állomás létesítésének tervezése, közműegyeztetés, engedélyek beszerzése, eljárás szakhatóságoknál a Megrendelő nevében,
-a 630 kVA-es BHTR transzformátor állomás telepítési munkáinak elvégzése és az állomás ELMŰ Hálózati Kft. részére történő műszaki átadásának teljes körű lebonyolítása.
A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi különösen: az objektum tervezése során felmérés, tervezés, közműegyeztetés, engedélyek beszerzése, eljárás szakhatóságoknál a Megbízó nevében, ügyintézés az összes szükséges engedély, szakvélemény, hozzájárulás, kivitelezéshez szükséges egyéb dokumentum kiadása, megszerzése érdekében. A kivitelezés során a meglévő kábelek kikötése-elbontása, transzformátor állomás kiemelése, elszállítása, új kábelek földárkainak kiásása, kábelek fektetése, transzformátor ideiglenes helyének kialakítása, kábelek bekötése, beüzemelés, útburkolat helyreállítása. Átadási dokumentáció elkészítése, átadás az ELMŰ Hálózati Kft. részére és folyamatos koordináció a Kossuth téren folyó más munkálatok zavartalansága érdekében
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:31100000-7
31200000-8
45231400-9
45317200-4
31170000-8
45317300-5
51111300-6
71334000-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 23 973 380 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/07/16 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/08/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11752 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/08/06 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltételek:
4.3. pont:
4.3. A szerződés 1.4 pontjában foglalt feladatok teljesítési határideje 2013. április 2. a teljesítési ütemterv szerint.
10.4. pont:
10.4 Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek 2012. szeptember 28-i és 2013. április 2-i határidőre történő teljesítését, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér mértéke naponta – a késedelem minden megkezdett napja után – az 5.1 pontban meghatározott vállalkozási díj általános forgalmi adó nélkül számított értékének 1 %. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárigényének érvényesítésére is.
Módosított szerződéses feltételek:
1. A szerződés 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A szerződés 1.4 pontjában foglalt feladatok teljesítési határideje 2013. augusztus 30. teljesítési ütemterv szerint.
2. A szerződés 10.4. pontja a következők szerint módosul:
10.4 Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek 2012. szeptember 28-i és 2013. augusztus 30-i határidőre történő teljesítését, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér mértéke naponta – a késedelem minden megkezdett napja után – az 5.1 pontban meghatározott vállalkozási díj általános forgalmi adó nélkül számított értékének 1 %. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárigényének érvényesítésére is.
3. A szerződés teljesítési ütemtervet tartalmazó 5. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Vállalkozó érdekkörén kívül eső, számára nem felróható okból nem volt képes a jogerős üzemeltetési és a jogerős használatba vételi engedélyt a szerződés szerinti határidőre beszerezni, mert a Megrendelő és az Áramszolgáltató között létrejött vagyonjogi megállapodás aláírását követően a Vállalkozónak nem állt rendelkezésére az engedélyek megszerzéséhez szükséges idő.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2013/03/28 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződésmódosítás tartalmával egyetért.
JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/04/18 (év/hó/nap)